سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات


دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 97/10/08 لغایت روز پنج شنبه مورخ 97/10/20 کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس erp.alborzq.ac.ir اخذ نمایند. در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت می باشند.
1- مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
2- اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی دانشگاه پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند.
3- قبل از پرینت کارت، لازم است فرم های نظرسنجی اساتید کامل گردد. در غیر اینصورت میز کار دانشجو باز نخواهد شد.
4- به منظور پرینت کامل کارت، مسیر زیر باید طی شود:


امور آموزشی کارت امتحان انتخاب فرمت pdf چاپ دستور پرینت
5- کارت ورود به جلسه باید شامل عکس، مشخصات دانشجو، فهرست دروس، اسامی اساتید، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد. در صورت وجود هرگونه نقص یا مغایرت، دانشجو ملزم است در سریعترین زمان ممکن موضوع را جهت رسیدگی به کارشناس آموزش مربوطه اطلاع دهد.
6- همراه داشتن کارت ورود به جلسه در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.
7- با توجه به انجام تطبیق عکس و مشخصات دانشجو در جلسه امتحان، همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.


با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات