برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در کل کشور

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم کارشناسی ارشد

در راستای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه مطالعات و پژوهش ها بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر، بدینوسیله عناوین اولویت های پژوهشی حوزه های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت فایل دانلود اعلام می شود. در صورت تمایل به همکاری می توانید با دانلود کردن این فایل به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه فرمائید. 

 

فایل دانلود