برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

فهرست دانشنامه های موجود

  

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رشته مقطع
1 زری دنکوب موسی الرضا حسابداری کاردانی
2 سعید ملائی الموتی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
3 لیلا افروزی غلامحسین حسابداری کاردانی
4 سمیرا مصری لله لو یعقوب حسابداری کاردانی
5 زهرا میرزایی ابراهیم حسابداری کاردانی
6 ویدا جعفری عزیزاله حسابداری کاردانی
7 مهناز محمدی لطفعلی حسابداری کاردانی
8 حامد محبی اکبر حسابداری کاردانی
9 مریم نورالهی حسن حسابداری کاردانی
10 افشین صحرائیان محمد اسماعیل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
11 الهام بابائی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
12 مهناز شیدائی محمد  آمار کارشناسی ناپیوسته
13 صالح جعفر نژاد نودهی حسین تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
14 حسام کاظمی اصل حمید تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
15 امیر طاهری حسن تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
16 محمد هادی رشمئی نصرالله تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
17 زهرا فلاحتی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
18 میثم غفوریان مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
19 مهتاب همایون آریا شاپور حسابداری کاردانی
20 الهه روزخوش  اسمعیل حسابداری کاردانی
21 آذر راستگو محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
22 طیبه سعیدی زاده خالد آبادی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
23 تینا بختیارفر کریم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
24 سیده الهه حسینی سید احمد آمار کارشناسی پیوسته
25 عبدالحسین حسن پور محمد تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
26 مرتضی رحیم زارع محمد کریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
27 رامتین سعی الدین عبدالعزیز مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
28 سمانه حسن زاده گنجه جمشید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
29 علیرضا کورشلی غلامحسین مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
30 سمانه شاداب نبی الله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
31 الهام حق مرادی حمید آمار کارشناسی پیوسته
32 زهره صادقی نژاد صادق آمار کارشناسی پیوسته
33 علی نقیب مؤید اصغر آمار کارشناسی پیوسته
34 فاطمه آقائی علیائی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
35 فرشته قاسمی گنبد آقامعلی حسابداری کاردانی
36 پوریا قربانعلی حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
37 غزاله شهسواری علیرضا آمار کارشناسی پیوسته
38 آتوسا شیخ الاسلامی  محمد صادق آمار کارشناسی پیوسته
39 مرتضی صادقی اسماعیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
40 مهرناز آوریده مهراب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
41 کیوان جعفریان حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
42 آرزو محمد طاهری حسن مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
43 سمانه شاه بختی قدرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
44 سمانه سعدی پور حجت اله آمار کارشناسی پیوسته
45 سیما احمدی فیروز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
46 فروغ علی پور لویه رضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
47 شکیبا حدیدی محمدرضا آمار کارشناسی پیوسته
48 سمانه رستمی مهراب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
49 مریم اصغرزاده جانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
50 سیده لیلا موسوی سید علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
51 محمد امین مرتضائی محمد تقی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
52 پژمان خدادادیان غلام محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
53 زینب نیک آور علی آمار کارشناسی پیوسته
54 مهدیه میر صانع حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
55 نگار کریمی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
56 زینب غلامی احمد آمار کارشناسی ناپیوسته
57 نیلوفر علیزاده کلاهدوزی مهدی آمار کارشناسی ناپیوسته
58 بهاران احمدی احمد آمار کارشناسی پیوسته
59 مریم میرزائی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
60 مریم میرزائی ایرج مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
61 الهام مرتضی نژاد پر شکوهی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
62 زهرا فلاحتی محمدعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
63 سهیل صدیق کنزق رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
64 فاطمه سلطانی فیروز ادریس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
65 میلاد گتمیری سعید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
66 امین اشرفی داود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
67 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
68 سمیرا قاسمی پیرکوهی زین العابدین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
69 نسیم رحیمی رحمان مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
70 حوریه بهمنیان قادر رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
71 شیما حاجعلی محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
72 طاهره قاسمیان راد احمد حسابداری کاردانی
73 بهناز روحی یاسدی بلاغ جعفر حسابداری کاردانی
74 حسن خشنودیان احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
75 حامد رجبی قیداری علی اله مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
76 نادیه حسینی مسعود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
77 پرستو مرادی رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
78 سمیرا جزینی محمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
79 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
80 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
81 زهرا بهشتیان توپگانلو حسن ادبیات زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
82 نیلوفر متانت علی حسابداری کاردانی
83 غریب همتی فروع الدین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
84 محمدرضا صائمی حسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
85 سیده نفیسه غظنفری سید محمود حسابداری کاردانی
86 نگین نصری برزون حسابداری کاردانی
87 محمدرضا رفیعی پسندیده داود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
88 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
89 محسن مختارزاده غفار مدیریت صنعتی کاردانی
90 سارا پاکدل احمد علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
91 زینت قدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
92 مهرداد شهسواری علویجه رضا مدیریت صنعتی کاردانی
93 حمید کرمی علی حسابداری کاردانی
94 فاطمه امین پور علی حسابداری کاردانی
95 حدیث محمدی جعفر آمار کارشناسی پیوسته
96 سپهر کبودانی احمدرضا مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
97 احسان مهربان محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
98 روح اله قاسمی یداله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
99 علی بوذری مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
100 سارا گل بهاری فرزاد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
101 نسترن دانش خواه علی  مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
102 محمد تک فلاح علی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
103 فرزانه جعفری مهدی حسابداری کاردانی
104 سیده مریم نقیبی سید هادی حسابداری کاردانی
105 فاطمه رشیدی فتح آبادی داود مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
106 مریم آذروش اصغر حسابداری کاردانی
107 مینا کریمی محمدابراهیم حسابداری کاردانی
108 الناز مقصودی حمید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
109 حسام ملک زاده نقصانی حسن مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
110 فاطمه مصطفی مصیب حسابداری کاردانی
111 علیرضا سلمانی اقکندی حاتم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
112 پریسا کوهستانی معصوم حسابداری کاردانی
113 جلال عباس پور جوراب باف ابوالفضل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
114 لیلا رمضانی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
115 کریم اصفهانی جواد مدیریت صنعتی کاردانی
116 نسرین عابدیان دهاقانی صفرعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
117 مهنوش خزائی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
118 داریوش دپلدان گلمراد مدیریت صنعتی کاردانی
119 فائزه مشرفی عراقی حمیدرضا مدیریت صنعتی کاردانی
120 سهیلا صیادی شیرتری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
121 مریم شقاقی زرنکش داود آمار کارشناسی ناپیوسته
122 مجتبی کاظمی صفدر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
123 زهرا بابائی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
124 اکرم رجبی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
125 ندا احمدوند محمدموسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
126 سهیل خانی مهدی حسابداری کاردانی
127 علی اکبر سالم امین آبادی حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
128 سعید قرالی کاظم حسابداری کاردانی
129 مینا جوکار ابوالفضل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
130 آرش عبادالهی منصور مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
131 زهرا خالقی هرمزعلی حسابداری کاردانی
132 فاطمه هشترودی سلام اله حسابداری کاردانی
133 معصومه تنگستانی غلامی عبدالحسین حسابداری کاردانی
134 لیلا جعفرمدار حاجی آقا محمدعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
135 فرانک حسنی روح اله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
136 ساناز السادات جعفری سید لطیف حسابداری کارشناسی ناپیوسته
137 آیدا نسیم عربستانی علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
138 نرگس مولائی مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
139 نگین روستائی غلامعباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
140 نیره زندی طغان موسی حسابداری کاردانی
141 مهدیه برهانی چوکامی قنبرعلی حسابداری کاردانی
142 سحر ایمانی مهرداد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
143 رئوفه عظیمی نسب هاشم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
144 محمد عود باشی احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
145 قاسم مقدم حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
146 نیلوفر عباسی تاجی بیوک بیژن حسابداری کاردانی
147 علی ستارزاده کریم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
148 سید محسن رحمانی سید رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
149 سولماز هلالی آبرس ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
150 زهرا آزاد حصارلو حق ویردی حسابداری کاردانی
151 مینا جعفری لاکتا سرائی احمد حسابداری کاردانی
152 مریم لطفی گلیان محمود آمار کارشناسی ناپیوسته
153 حسین خلخالی علیرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
154 مرضیه قانع متهور مراد مدیریت صنعتی کاردانی
155 علیرضا احمدی پنجکی دانش مدیریت صنعتی کاردانی
156 مراد فلامرزی شنبه مدیریت صنعتی کاردانی
157 فرزانه عسگری پورخلخالی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
158 ساربه ملکونیان هایک حسابداری کاردانی
159 زینب آریاراد حسن جان زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
160 سپیده فتاحی حسن آباد محمد مدیریت صنعتی کاردانی
161 فاطمه کیانی غلامحسین مدیریت صنعتی کاردانی
162 مهین مطهربند خلخال سرمعلی حسابداری کاردانی
163 اعظم عظیمی ابراهیم حسابداری کاردانی
164 امیرجواد اکبری راحتلو محسن مدیریت صنعتی کاردانی
165 زهرا توتونچی مجتبی مدیریت صنعتی کاردانی
166 سحر بهادرخانی حجت اله حسابداری کاردانی
167 محمد افشین افشار حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
168 فرزانه استاد محمودنیا محمود مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
169 مرتضی خبزی علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
170 هانا هجرت منصور مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
171 پرویزآریا راد هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
172 عیسی حاجی حسنی محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
173 سمیه السادات علائی سید غفور حسابداری کاردانی
174 نسیم افتخاری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
175 لوریتا دسترنج اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
176 روح اله کریمی حسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
177 هما مجرد زاده  مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
178 گلناز پرهیزکاری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
179 پریسا مومنی حسن مدیریت صنعتی کاردانی
180 شادی تقی اسکوئی نقی مدیریت صنعتی کاردانی
181 زهرا شانه چی حقیقی جبار مدیریت صنعتی کاردانی
182 نجمه حاجی  عبداله مدیریت صنعتی کاردانی
183 سیده معصومه رضوی سید داود مدیریت صنعتی کاردانی
184 میلاد مشهدی فراهانی داریوش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
185 مهدی رحمتی اسداله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
186 سید علی اکبر علوی سید محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
187 مرضیه کاشانی ناصر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
188 سعید شوشتری نامی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
189 فاطمه عابدی زاده نیستانک محمود مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
190 وحید شهامت علی اکبر حسابداری کاردانی
191 مهدیه ناظری فر محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
192 محمود قاسمی علی الکترونیک کاردانی
193 احمد کشوری کریم الکترونیک کاردانی
194 شهلا طبری فتحی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
195 پدیده سرمدی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
196 سید میلاد حسینی سید نادر صنایع فلز کاردانی پیوسته
197 سید میلاد آقا سید علی سید جلال الکترونیک کاردانی
198 فرشید میرزائی لیاولی علی الکتروتکنیک کاردانی
199 حسین امامی شعبانعلی مدیریت صنعتی کاردانی
200 علیرضا روستاکاری محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
201 علیرضا منصوریان محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
202 محمد محمد نژاد محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
203 کیوان صمیمی محمدعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
204 محمد فرضی بنه فخرالدین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
205 مرضیه محمدی عبدالله معماری کاردانی
206 نیلوفر علی علی کامپیوتر کاردانی
207 مهدیه رضوی نیا علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
208 کاوان بشیری نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
209 سیده پریسا میر فارسی هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
210 زهرا السادات نقیبی سیدمهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
211 مصطفی اختیاری علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
212 سکینه موسویان مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
213 سید حسین حسینی سید ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
214 عباس هاشم زاده حفظ آباد هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
215 داود جهانگیری حاتم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
216 امین امینی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
217 مریم مدیحی طامه عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
218 هانیه امامی علی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
219 میلاد معدن دار سیروس مدیریت صنعتی کاردانی
220 مژگان مظفری عبدالحمید کامپیوتر کاردانی
221 میلاد حاتم مرنی علی الکترونیک کاردانی
222 ناهید نجد امینی محرم معماری کاردانی
223 حمیدرضا احمدی محمد الکتروتکنیک کاردانی
224 الناز موسوی قرخلو شریف معماری کاردانی
225 افسانه علی زاده اصغر کامپیوتر کاردانی
226 لیلا موسوی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
227 فرناز صبوحی محمدبهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
228 بهزاد کریم پور کشکی علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
229 الهام محمدی سواد حسابداری کاردانی
230 سمانه لک غلام رضا حسابداری کاردانی
231 عاطفه حشم پیشه حکمت اله حسابداری کاردانی
232 فاطمه میناوند چالی جعفر معماری کاردانی
233 صاحبه کاشانی محمد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
234 صاحبه کاشانی سعید آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
235 بیتا ابوئی مهریزی محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
236 ژنیا طهماسبی نیا غفور مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
237 منصوره محمدی احمد علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
238 ستاره صادقی مورچه خورتی اصغر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
239 مهشید دباغ مسعود حسابداری کاردانی
240 داود حیدرپور رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
241 مه زاد تاری منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
242 مصطفی حکم آبادی رضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
243 خدیجه آقا احمدی علیجان حسابداری کاردانی
244 فهیمه ابراهیمی پرویز مدیریت صنعتی کاردانی
245 علی نعمتی دانا مهدی الکتروتکنیک کاردانی
246 لیلا مقامی فر خیراله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
247 مسعود حیدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
248 محمدرضا نظیفی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
249 نازیلا گودرزی وحید حسابداری کاردانی
250 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
251 امیر نادی علی حسابداری کاردانی
252 شکوفه ربیعی  حسن حسابداری کاردانی
253 منظر عسگری محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
254 الهام رشیدیان مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
255 شقایق میهن جامه اکبر آمار کارشناسی ناپیوسته
256 میلاد باورسی محرم الکتروتکنیک کاردانی
257 الهه مردانی محمد حسابداری کاردانی
258 مسعود دارینی حسین الکترونیک کاردانی
259 نصیبه احمری رمضان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
260 مجتبی پناهی ملائی نصرت اله آمار کارشناسی ناپیوسته
261 جواد رجبی شیرزی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
262 نیما ملک احمدی حبیب اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
263 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
264 سیده حمیده مجابی سید باقر آمار کاردانی
265 محمدرضا سروی مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
266 سارا رمضان پور رستمی علی بابا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
267 زهره گودرزی فرج اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
268 فاطمه محمدزاده صباغی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
269 ایمان عضائی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
270 علی کاظمی وحید مرتضی معماری کاردانی
271 آرمان عابدی فرهاد الکترونیک کاردانی
272 یوسف کشتکار دینه رودی رضوان اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
273 سبا غدیری محمدرحیم مدیریت صنعتی کاردانی
274 بابک بیات ورکشی حسنعلی مدیریت صنعتی کاردانی
275 امیرحسین عبدالهی واقع محمدرضا الکتروتکنیک کاردانی
276 راضیه سبزه پرور احمد حسابداری کاردانی
277 امین اله جلیلی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
278 مجتبی رحمانی اسماعیل آمار کاردانی
279 سمانه بژم ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
280 مهسا گل فروشانی ابوالقاسم معماری کاردانی
281 فرزاد مومنی کلور قهرمان الکتروتکنیک کاردانی
282 المیرا پاشافر حسن آمار کاردانی
283 امیر تیموری اکبر تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
284 لیلا محمدیان مقدم قاضچهانی مجید حسابداری کاردانی
285 آرزو علی پوری داود حسابداری کاردانی
286 زهره لطفی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
287 امین ابراهیم پور تیمورلوئی علی مدیریت صنعتی کاردانی
288 فاطمه السادات ابطهی فروشانی سید علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
289 فرزین نریمانی فرهاد حسابداری کاردانی
290 سید حمید حسینلر میر رضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
291 فاطمه قاسمی هادلو جعفر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
292 ارغوان سلطانی نادر آمار کاردانی
293 نرگس کفش دوزی امین محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
294 محمدرضا حبیب زاده محسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
295 حمید ایقانی هوشنگ آمار کارشناسی ناپیوسته
296 شیرین کیخسروی کیخسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
297 طاهره جباری جازار محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
298 سمانه کاظم لو رضا کامپیوتر کاردانی
299 فاطمه پاک نیت علی اصغر حسابداری کاردانی
300 محدثه حیاتی یونس حسابداری کاردانی
301 الناز رحیمی نباتعلی حسابداری کاردانی
302 الهام مختاری راد عباس مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
303 آزاده نادی احمد علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
304 مجید انصاری محمد الکترونیک کاردانی
305 فاطمه بزرا اکبر کامپیوتر کاردانی
306 مهدیه مشتاقی علی کامپیوتر کاردانی
307 آرش علی یگانه محمدرضا الکترونیک کاردانی
308 میلاد یعقوبی محمدعلی مدیریت صنعتی کاردانی
309 مجید طالبی حسن برق-کنترل کارشناسی پیوسته
310 نرگس ولی پور اصلانی چراغعلی کامپیوتر کاردانی
311 زهرا آقائی علی کامپیوتر کاردانی
312 سیده سعیده سیدان محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
313 کلثوم یاری فرد قربانعلی کامپیوتر کاردانی
314 احمد قره کشی ینگجه عبداله مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
315 سید عبدالمجید هاشمی سیدحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
316 نیلوفر شریفی نژاد نادر آمار کارشناسی ناپیوسته
317 نرگس پیرزاده ذکر علی آمار کارشناسی ناپیوسته
318 مجید باقری پور عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
319 اعظم دادگر فخر حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
320 هدی مبرز حقیقی ایرج مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
321 الهه ترکمن قزوینی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
322 مریم غلام ابوالفضلی  تقی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
323 سارا فیروزه رمضانعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
324 امیر شیر محمد کریمی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
325 سجاد مومیوند نادر الکتروتکنیک کاردانی
326 مهدی رحیم پور روح الله الکتروتکنیک کاردانی
327 احسان سرابی آسیابر بهروز الکتروتکنیک کاردانی
328 سید سهیل جعفری سید محمود معماری کاردانی
329 مریم ابوئی مهریزی عباسعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
330 طیبه لطفعلی عزیز اله آمار کارشناسی ناپیوسته
331 مریم ناطق حسینی زواره مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
332 محمد ضماندار محرم الکتروتکنیک کاردانی
333 سعید کلهر محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی
334 سعید خانی معروف ولی اله الکتروتکنیک کاردانی
335 نوید تیموری محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
336 امیر حسین بهنامی فرد محمد الکتروتکنیک کاردانی
337 محمد ناظری سیف اله الکترونیک کاردانی
338 محمود دلیلی اصغر کامپیوتر کاردانی
339 بهزاد اینانلو یغمورلو خسرو الکتروتکنیک کاردانی
340 وحید میرزانیا غیب علی الکتروتکنیک کاردانی
341 مجید نامی احمد آبادی خانمراد الکتروتکنیک کاردانی
342 مهسا فرنیا باقر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
343 مجید نجفی علی اکبر صنایع فلز کاردانی
344 عباس باقری باغی عیسی صنایع فلز کاردانی
345 حمید ولی بیگی درویشوند قدرت اله الکتروتکنیک کاردانی
346 بهاره جعفریان علی رحمت معماری کاردانی
347 میلاد آقایی پور نقی الکتروتکنیک کاردانی
348 شیما بیات علی الکترونیک کاردانی
349 طاهره فصدی محرم مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
350 مهدیه علی نژاد عزیز کندی ستار معماری کاردانی
351 محمد جواد اسفندیاری محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
352 پیمان زاد عسگر کاظم معماری کاردانی
353 رضا توکلی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
354 محسن قسطین رودی صمد الکترونیک کاردانی
355 امید محمدی سینکی علی معماری کاردانی
356 سید مهران اصفی سید اکبر معماری کاردانی
357 صادق ابراهیمی علی الکتروتکنیک کاردانی
358 میلاد رضائی محمد الکتروتکنیک کاردانی
359 صادق غیاثوند محمد خانی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
360 زهره حسنی جلال معماری کاردانی
361 زهرا قلی پور جم جردی منصور معماری کاردانی
362 مهدی محمدی قارخونی اسرافیل معماری کاردانی
363 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کاردانی
364 علی کریمی امجد الکترونیک کاردانی
365 لیلا کوهی محمد حسابداری کاردانی
366 ابراهیم احمد بیگلو اکبر الکتروتکنیک کاردانی
367 محمد رضا مهدوی سعیدی اسمعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
368 معصومه السادات حسینی سید علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
369 فاطمه نظری بهرام حسابداری کاردانی
370 مهدی فلاح آسیا بر محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
371 مجتبی عبدالملکی تاریمراد نقشه برداری کاردانی
372 سحر دودانگه محمود معماری کاردانی
373 احمد قربانی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
374 میثم حیدری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
375 محمد رضا خانعلی پور پشتهانی اله یار الکتروتکنیک کاردانی
376 مهسا امیدی منصور معماری کاردانی
377 حمید اماموردی زلفعلی معماری کاردانی
378 علیرضا سعادتی منوچهر معماری کاردانی
379 محمد اسماعیلی محمد اسماعیل الکتروتکنیک کاردانی
380 احمد محمدی معین شاد الله الکترونیک کاردانی
381 مژده رحیم ماشاءاله حسابداری کاردانی
382 ابراهیم نجار زاده کلیشمی هانی الکترونیک کاردانی
383 فاطمه خیری پور ناصر معماری کاردانی
384 شبنم محمدی منوچهر معماری کاردانی
385 محمد صادقی ربعلی الکترونیک کاردانی
386 علیرضا یزدانی آبکنار غلامرضا الکترونیک کاردانی
387 محمود دوستی قیداری غلامحسین الکترونیک کاردانی
388 امیر سهرابی قاسم الکترونیک کاردانی
389 علی اکبر جبلی محمد باقر الکترونیک کاردانی
390 سید جواد مطهری سید احمد صنایع فلز کاردانی
391 مینو درهم فروش سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
392 منصور بیگدلی محمد باقر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
393 محمد تقی شکوفکی محمد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
394 مریم لطفی  غلامعلی حسابداری کاردانی
395 مرتضی حمیدی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی
396 میلاد زوار احمد الکتروتکنیک کاردانی
397 محمد علی چگینی محمد الکتروتکنیک کاردانی
398 امیر شعبانی عباس الکتروتکنیک کاردانی
399 محمد جواد کاظمی غلامرضا الکتروتکنیک کاردانی
400 مصطفی کهریزی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
401 حمید کاظمی رضا الکتروتکنیک کاردانی
402 بهنام زمانی قشلاقی کورش الکتروتکنیک کاردانی
403 متین رحمانی مهراب معماری کاردانی
404 سعید سلامی محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
405 محمد رضا محمد نیا غفار الکتروتکنیک کاردانی
406 عباس ملکی صفر الکتروتکنیک کاردانی
407 هادی شرفیه داود الکتروتکنیک کاردانی
408 بهنام رمضانی اوچقاز یوسف الکتروتکنیک کاردانی
409 امیر حسین رمضانیان کلیشمی عین اله الکتروتکنیک کاردانی
410 حسین آقا یاری کوچ تپه سیفعلی الکتروتکنیک کاردانی
411 معین کهن زاد غلامحسین معماری کاردانی
412 محمد احمد زاده علیرضا معماری کاردانی
413 صبا گل محمدی محمد رضا معماری کاردانی
414 مهسا خرمی محسن معماری کاردانی
415 مهناز فیاضی بارجینی عباس معماری کاردانی
416 مطهره زند مسیب کامپیوتر کاردانی
417 وحید ناجی هادی الکترونیک کاردانی
418 زهرا ملکی سبز علی معماری کاردانی
419 پویا معدنی فرهاد کامپیوتر کاردانی
420 مسعود مافی فرامرز معماری کاردانی
421 مارال خلیلی نیگجه حسن معماری کاردانی
422 نازنین علیزاده فرمان معماری کاردانی
423 فرشید تقی زاده محمد الکتروتکنیک کاردانی
424 محمد یوسفی ولی اله الکترونیک کاردانی
425 محمد حسین فعال پاپلی عباس الکترونیک کاردانی
426 احسان مولائی فروهر مهران الکتروتکنیک کاردانی
427 کبرا ابراهیمی پرویز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
428 مهسا خوش سیرت محمد رضا مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
429 فاطمه کامرانی علی مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
430 رضا تراکمی عباس الکترونیک کاردانی
431 سمیرا کارگر مهدی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
432 سمیرا کارگر مهدی مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
433 بهناز صالح بک محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
434 اصغر صادق زاده قربان الکتروتکنیک کاردانی
435 رحیم احمدی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
436 سعید حاجبی ناصر الکتروتکنیک کاردانی
437 احمد سلاحی فرزاد الکتروتکنیک کاردانی
438 مهدی علی پور علی الکتروتکنیک کاردانی
439 بهنام خلقتی بخشایش بهمن الکتروتکنیک کاردانی
440 سید علی حسینی سید عباس الکترونیک کاردانی
441 ارمغان قضاتی آیدن معماری کاردانی
442 علی ادیب زاده عزیز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
443 امین کوگره قزوین اصغر الکترونیک کاردانی
444 سید سعید هاشمی سید اصغر الکترونیک کاردانی
445 امیر جعفری نژاد قزل احمد سلمان الکتروتکنیک کاردانی
446 مرضیه رمضانی موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
447 پیمان درویشی محمود الکتروتکنیک کاردانی
448 مینا حق ویردیلو رضا معماری کاردانی
449 امین کاظم لو یونس معماری کاردانی
450 داود رضا پور حسن معماری کاردانی
451 شیما تاج مسعود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
452 ابوالفضل علی بخشی نصر اله کامپیوتر کاردانی
453 سپیده فتحی عباس آبادی موسی معماری کاردانی
454 حسین سیفی شال صادق الکترونیک کاردانی
455 علی اصغر قدوسی هادی الکترونیک کاردانی
456 مرتضی افشاری منوچهر معماری کاردانی
457 ابراهیم پور میرزائی شیخعلی کلایه موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
458 فاطمه مهربان حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
459 سعید رفسنجانی نژاد احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
460 نارنین دهباشی بهرام مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
461 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کاردانی
462 مریم علائی فردرزی حمید علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
463 سوسن رضا قلیان مرسل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
464 الهام میرزائی حسین معماری کاردانی
465 زهره پاکاری محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
466 فاطمه امیری محمد تقی معماری کاردانی
467 علی اصغر آخوندی محمود کامپیوتر کاردانی
468 پریما حکام زاده محمد جواد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
469 محمد حسنلو بقیه اله الکتروتکنیک کاردانی
470 محبوبه محمودی کرم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
471 فاطمه شهرکی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
472 سمانه گرامی خواه کیومرث حسابداری کاردانی
473 حسن آقا جان زاده کیاسی عباس الکترونیک کاردانی
474 عباس آزاد خسرو الکترونیک کاردانی
475 امیر یزدانی حسن الکترونیک کاردانی
476 مهدی خیری زکابری صفت اله الکترونیک کاردانی
477 محمد نجفی اسحق الکترونیک کاردانی
478 انسیه نورآبادی محمد اسمعیل الکترونیک کاردانی
479 حسین عقبائی عبدالرسول الکترونیک کاردانی
480 محمد رفیعی میانکوشکی جاوید الکتروتکنیک کاردانی
481 آمنه نظری بهرام حسابداری کاردانی
482 سیده کیانا حسینی سید کمال زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
483 پریا نیکو نژاد غلامحسین معماری کاردانی
484 شکیبا پور اکبر حمید معماری کاردانی
485 امید کاظمی غلامعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
486 منیر صالحی سیف اله معماری کاردانی
487 یاسمن احمدی قمرودی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
488 اعظم کرامتی محمد علی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
489 محمد صادق فرید پرچین سفلی امن اله مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
490 محمد هادی مرادی فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
491 صابر باقری زکی خانعلی الکتروتکنیک کاردانی
492 جواد ارقند ایوان استخری کمال الکتروتکنیک کاردانی
493 محمد حسین گلی مختدا الکتروتکنیک کاردانی
494 محمد عبدالله زاده ننه کران بیت الله الکتروتکنیک کاردانی
495 مرضیه عدالت صاحبعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
496 وحید گروسی جواد الکتروتکنیک کاردانی
497 وحید عباسی تکبیر الکتروتکنیک کاردانی
498 حامد خلیلی حمید الکتروتکنیک کاردانی
499 میلاد مجیدی احمد الکتروتکنیک کاردانی
500 محمد ابراهیم مهدی زاده حسن مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
501 اصغر رسولی نادر الکتروتکنیک کاردانی
502 محمد عزیزی یداله الکتروتکنیک کاردانی
503 حسن بیدرام مصطفی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
504 ناصر رضا زاده منوچهر آمار کارشناسی ناپیوسته
505 مهرداد محجوب ذبیح اله مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
506 سارا کمال زاده مسعود حسابداری کاردانی
507 سید معراج طباطبائی توران پشتی سید جلیل معماری کاردانی
508 توحید صفری فتح اله کامپیوتر کاردانی
509 حبیب الله نیک پی فریدون الکتروتکنیک کاردانی
510 علیرضا صادق نیا مصطفی آمار کاردانی
511 فاطمه طهماسبی محمد رسول مدیریت صنعتی کاردانی
512 محمد حاجی عزیزی حسین قلی حسابداری کاردانی
513 اشکان ابراهیمی محمد  مدیریت صنعتی کاردانی
514 محمد حسین نژاد حبیب اله صنایع فلز کاردانی
515 زینب احمدی ماهینی حجت حسابداری کاردانی
516 حسین دینی احمد مدیریت صنعتی کاردانی
517 منصوره خدابنده محرمعلی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
518 نسرین گودرزی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
519 هادی پیر افکن محمود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
520 سمیه سلیمی سیدانی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
521 حامد جعفری مقدم جرتوده ولی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
522 امین جعفری یرکی پرویز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
523 فاطمه ربیع پور ملک آرا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
524 محمد مهدی جارچی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
525 رضا صفرزاده محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
526 میرزا ابراهیم قادری رضا قلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
527 الهه عزیزی آقچای جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
528 مریم شامحمدی محمد جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
529 مهین نوری زنجیرآباد بشیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
530 الهام جهانی فر ابوالقاسم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
531 سیده مریم حیدری بازاردهی سید محمد تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
532 علی یکه فلاح شعیب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
533 فریبا دیلمی معزی علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
534 کبری رحمانی حجة اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
535 مونا موسوی سید علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
536 زینب بحرالعلوم پرویز آمار کارشناسی ناپیوسته
537 سمیه کاشانی حسینعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
538 موسی احمدی جیرنده احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
539 مهرداد حاجی قربانی دولابی محسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
540 سمیرا عیوضی خلف شهباز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
541 سهیلا خزلی علی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
542 بهاره چراغعلی قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
543 کیانا غیوری مجتبی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
544 اعظم خمسه رسول مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
545 هادی اسدی بهرامعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
546 ابراهیم شجاعی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
547 امیر حسین لک پور نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
548 حمیده نباتی حمداله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
549 علی رحیمی نیا رحمت الله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
550 زهرا نژاد شهباز محمد مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
551 زهرا مهرزاد سلاکجانی سهراب آمار کارشناسی ناپیوسته
552 سمانه شرمساری مقدم اسرافیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
553 لیلا بهروز فخر جلال مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
554 عبداله رحیم پور جلال الکترونیک کاردانی
555 امیر همایون بهرامی فیروز الکتروتکنیک کاردانی
556 محسن رضوانفر حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
557 مصطفی عباسی نادرپور علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
558 الهام صالحی بهمن کامپیوتر کاردانی
559 زهرا آقاجانی محبعلی معماری کاردانی
560 سحر افهمی علی حسابداری بازرگانی کاردانی
561 مریم مظلوم حامد علی حسابداری بازرگانی کاردانی
562 هانیه صالحی بهمن کامپیوتر کاردانی
563 نیلوفر سلطان آبادی شعبانعلی معماری کاردانی
564 مهدیه هوشنگیان طهرانی مصطفی حسابداری کاردانی
565 امید پیروی چشناسر ولی الکترونیک کاردانی
566 علی داوری احمد نقشه کشی عمومی کاردانی
567 سمیه تقی زاده شهماربگلو نعمت اله حسابداری کاردانی
568 مریم تیزرو عیسی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
569 محمد سیه بازی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی
570 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت صنعتی کاردانی
571 یوسف قاسمی مصطفی نقشه کشی عمومی کاردانی
572 سحر افشاری عین اله معماری کاردانی
573 مرضیه پیرمردوند چگینی امامعلی کامپیوتر کاردانی
574 الهام ابوالحسنی امیر مدیریت صنعتی کاردانی
575 عباس بابائی احمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
576 مهران پیشگاهی خسرو مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
577 الهام ناصر خاکی رجبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
578 فتانه حیاتی هادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
579 صمد مهدی زاده ازدینی نعمت مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
580 مجتبی واحدی فاخر ابوالفضل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
581 منصور رحمانی اسمعیل مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
582 شهین عشقی یداله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
583 سمیرا عربانی غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
584 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
585 سیده وحیده حسینی نوربین نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
586 رضا شجاعی مسیح مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
587 سید علی موسوی دادگر سید اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
588 راضیه زارعی هیبت اله آمار کارشناسی ناپیوسته
589 حسن افراشته مهدی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
590 معصومه حلاجیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
591 رضا کرمی اسد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
592 سهیلا بالابندی دوهزاری علی مردان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
593 کیمیا خوش اخلاق داریوش آمار کارشناسی پیوسته
594 سعیده امینی محمد موسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
595 حسین عابدین مقانکی حمزه علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
596 محسن بیات اصغر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
597 سهیل آمدی علی اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
598 رضا زنگنه محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
599 آزاده حاجی علی محمد زرگر حسینعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
600 سمیه حسامی پیله رود شهاب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
601 یاسر صفی صمغ آبادی نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
602 عاطفه جعفرپور حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
603 سعیده کریمی تارقلی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
604 مهدی اسکندری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
605 اکرم حیدری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
606 مصطفی آیتی سبینی گل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
607 مصطفی محمد لو محرمعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
608 ابراهیم ریاضت حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
609 مهناز افتخاری فرد علی آمار کارشناسی ناپیوسته
610 آیدا حیدری حمید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
611 فاطمه فرهود مقدم کیومرث مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
612 سولماز حشمتی سقرلو جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
613 اعظم شیری هرزویلی کوچک مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
614 مجتبی رنجبر اورنگ مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
615 پگاه مکنت خواه علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
616 مرتضی رضائی اکملی زیاد علی مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
617 سید علی مرتضوی الحسینی میر قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
618 یاسمن یاره حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
619 سمانه اسکندری اسکندر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
620 سیده زهرا حاجی سید رضائی سید کمال مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
621 آرزو شکرزاده سوره اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
622 رقیه آذر همایون علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
623 سمانه عقبائی فیض اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
624 سعیده رمضانی ابوالمحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
625 مونا جلیلوند مظفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
626 زهرا میرزا حسین تبریزی محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
627 محسن یحیائی ابیازنی دخیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
628 عبداله خدابنده رمضانعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
629 سهیل معدنچی ها قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
630 محمد خدائی لطف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
631 سمیرا نجفی اسحق مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
632 رامین ساروئی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
633 زهره سامی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
634 محمد قیاسی محمد تقی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
635 مهدی دستوم ابوالفضل مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
636 الهام حسینی قوام آباد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
637 سهیل طبیبی سعادت مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
638 شیما ابوالفتحی بهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
639 داود رحیمی شاد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
640 مریم قنبری گلجه صفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
641 مجید تقربی مرتضی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
642 علیرضا صادق نیا مصطفی آمار کارشناسی ناپیوسته
643 ام البنین امانلو مظفر آمار کارشناسی ناپیوسته
644 سکینه افضلی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
645 فرزانه بلوچ زاده صفر علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
646 امید زرین پور حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
647 علیرضا پیربیگ درویشوند علی داد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
648 مهسا فرج زاده فخر نژاد رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
649 حسین خواجوند برزو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
650 رضا سالاری یوسف آمار کارشناسی ناپیوسته
651 پریسا پور علی عیسی آمار کارشناسی ناپیوسته
652 مهناز حضرتی رودباری قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
653 نگار تیموریان سیف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
654 مصطفی بیرامی ابوالقاسم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
655 شراره ملاحی آذر محمودرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
656 سپیده رضا لو رحیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
657 زهرا امیدی درگاهی تیمور مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
658 شهلا قربانیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
659 ریحانه امیر سرداری حجت اله آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
660 علیرضا شفیع خانی ذبیح اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
661 سعیده جانی یعقوب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
662 حسن محمدی آذر اسلام مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
663 آمنه باجور اسد اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
664 آزاده صدارت کامران مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
665 مریم قرائی جهانگیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
666 محمدرضا دهقاندار صادق مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
667 بهزاد هودین شاد حسن مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
668 رضا زرین کمر علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
669 زهرا ابوالحسنی محمد علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
670 مهری دین محمدی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
671 معصومه ابراهیمی نعمت اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
672 امیر اسدی شاد جواد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
673 ابراهیم اسلامی امامعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
674 ابوالفضل نصراله زاده محمد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
675 سیده سمیه قیاسی سید جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
676 اسماعیل عالی زاده خلیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
677 مریم ضرابیان مجتبی آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
678 معصومه زارع نژاد حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
679 مهرداد بیاتی علی اصغر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
680 مقصود محمد خانلو محمدرضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
681 میثم غفوریان مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
682 مینو حمداله زاده خسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
683 فراز افشاری فر ناصر ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی
684 جلیل نوریانی رمضان مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
685 امیر میرزائی سرنسری رشید الکتروتکنیک کاردانی
686 عاطفه امینی محمود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
687 میثم جماعتی صفت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
688 عباس محمدی قراسوئی محمود مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
689 حسین دهقان علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
690 سپیده نوابی احمد حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
691 محمد رضا نبی لو ولی اله حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
692 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی نا پیوسته
693 حامد کیانی پناه حسین مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
694 مریم حاجی بیگلری مزلقانی رضا آمار کارشناسی پیوسته
695 افشین پیران عباس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
696 فاطمه دو دانگه حسین معماری کاردانی پیوسته
697 میترا برزگر اصلانی حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
698 ابوالفضل ازمکان اسحق معماری کاردانی پیوسته
699 آرمینا طریقت اسماعیل معماری کاردانی پیوسته
700 سینا کاکاوند اکبر معماری کاردانی پیوسته
701 فرشته امینی گلستان بسیج معماری کاردانی پیوسته
702 آتنا همتیان مصطفی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
703 سید علی آزاد اردهائی علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
704 فائزه سابوته محمد صالح مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
705 مهدی محبی عباس الکترونیک کاردانی پیوسته
706 میثم خان محمدی محرمعلی الکترونیک کاردانی پیوسته
707 مسعود قره گوزلی پرویز مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
708 سارا ناصری قراونه پنجعلی حسابداری کاردانی نا پیوسته
709 مریم درخشانی مهربانی ابراهیم زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
710 نازنین سادات فرح بخش محمدی فرشاد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
711 پریسا کودرزی موسی رضا معماری کاردانی پیوسته
712 فاطمه اسکندر زاده ارشاد خانحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
713 بنیامین سلطانی شهرام مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
714 مهدیه سمیعی محمد حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
715 مریم محمدی عزیز اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
716 زهره السادات سید حسینی سید کمال حسابداری کاردانی نا پیوسته
717 وحید حسن پور مسلم نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
718 محسن نودل جهان  الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
719 محدثه پویا گهر نادر نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
720 مژگان پنجعلی زاده شیرین جمشید مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
721 مهناز کاظمی دولت آبادی ولی اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
722 پریسا امین کاظمی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
723 میلاد صفری اباذر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
724 مجتبی ارمغان غلامحسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
725 فهیمه رستمی فضلعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
726 مریم نامداری منوچهر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
727 محمد صالح کلجه ولدی تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
728 مروارید احمدزاده شهرام معماری کاردانی پیوسته
729 بهنام باقری صمغ آبادی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
730 مانیا چیت ساز مجید آمار کارشناسی ناپیوسته
731 الناز رجبی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
732 مژده دولت مرادی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
733 سید امیر ابراهیمی سید محمد  مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
734 عارفه رستمی قاسمعلی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
735 ریحانه شاد دل محمدرضا حسابداری کاردانی نا پیوسته
736 پردیس اسدی کیومرث مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
737 محمد رمضانخانی عباسعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
738 رامین آقائی علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
739 سهیلا حدادی علی محمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
740 راضیه فهیمی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
741 احترام سادات میر کریمی حصاری سید قاسم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
742 نیوشا ترابی علی اکبر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
743 سپیده السادات جعفری سید عباس حسابداری کاردانی نا پیوسته
744 سمیه سیاره نصراله معماری کاردانی پیوسته
745 سوگل حقداد مفرد عبداله معماری کاردانی پیوسته
746 میلاد شجاعی مالفجانی منصور معماری کاردانی پیوسته
747 ژیلا دولت شاهی علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
748 الهام جداوی علی معماری کاردانی پیوسته
749 آیلا سادات سلسبیلی سید محمود حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
750 داریوش عبدالملکی محمد معماری کاردانی پیوسته
751 سید اسماعیل غیاث الحسینی سید غفور معماری کاردانی پیوسته
752 زهرا شازده احمدی علی اکبر معماری کاردانی پیوسته
753 حمیدرضا حاجی حسین بابائی احمد معماری کاردانی پیوسته
754 سپیده خدادادی دوگاهه خداداد معماری کاردانی پیوسته
755 مهدیه تیموری احمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
756 بهاره الهامی نسب صفر علی معماری کاردانی پیوسته
757 سینا روان بخش رسول معماری کاردانی پیوسته
758 مهدی فتاح حسینی سید علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
759 سمانه اشکفتی علی زبان و ادبیات انگلیسی کاردانی نا پیوسته
760 نیلوفر علائی تکبلاغ امین حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
761 پرنیا شیرازی مجید معماری کاردانی پیوسته
762 فاطمه آشوری محمود حسابداری کاردانی نا پیوسته
763 سکینه بلباسی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
764 محسن پوریا حسن الکترونیک کاردانی پیوسته
765 مهتا تقی زاده نصیری امیر خسرو معماری کاردانی پیوسته
766 سپیده جلیلی وحید مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
767 حدیث بیرامی شمس الله معماری کاردانی پیوسته
768 محمد حسین اسدی سلطانعلی معماری کاردانی پیوسته
2234 مهسا حسینی مجید کنترل کارشناسی ناپیوسته
2235 حمیده مردان زاده خامنه بابک مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
2236 المیرا نظامی خیرآباد عباس مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2237 الهام ظهیری شادباد یونس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2238 محمد رضاموحدی مالک اشتر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2239 مسعود دهقانی کندری حسن کنترل کارشناسی ناپیوسته
2240 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2241 رضا بابائی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
2242 مریم فطری باباعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
2243 یغوب غیاثوند محمد خانی داود آمار کارشناسی ناپیوسته
2244 حسین حیدری حمید کنترل کارشناسی ناپیوسته
2245 مهران نیک خواه محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
2246 سمیه ابراهیمی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2247 رضا خمسه مراد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
2248 نیلوفر هاشم نظری مجید مترجمی زبان کارشناسی
2249 طاهره اختری ورمزانی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2250 احسان مقصودی احمد برق  کارشناسی
2251 الهام نوروزی سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2252 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2253 احمد تابنده عبداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
2254 یاسمن کابلی ابوالقاسم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2255 زینب مهدی پور هادی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2256 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2257 بهرام عباسی فرد منصور کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2258 محمدرضا خلیلی مانیزانی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2259 اسماعیل موسی زاده گورابی فرامرز کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2260 احمد محمدی معین شادالله کنترل کارشناسی ناپیوسته
2261 لیلا راستروان عبدالرضا مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2262 مصطفی پاکدل حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2263 ساناز قلی حسینعلی مترجمی کارشناسی
2264 فرزانه غفوری غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2265 عطیه محمدزاده فعال باستانی شهرام کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2266 حمیدرضا باقری حبیب اله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2267 مریم ذوالقدر رمضانغلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2268 علیرضا اکبری عباس کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2269 سسحر نیکجو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2270 زهرا علی اکبر لو شکراله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2271 علی حسین پور بوئینی فرضعلی کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2272 مهدی آرزه یعقوب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2273 مجتبی سالاری توسه سرا فردوست  کنترل  کارشناسی ناپیوسته
2274 حامد بدری ماشمیانی منوچهر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2275 حمید زارع بناد کوکی علی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
2276 نفیسه عضدزادگان مرتضی آمار  کارشناسی ناپیوسته
2277 میثم آریان فر عظیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2278 پارمیدا دانیالی محمدرضا عمران کارشناسی 
2279 شادی اکبرییان بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2280 مرتضی نگار صاحبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
2281 معصومه صادقی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2282 منیره عنبرستانی عباسعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2283 سامان حمیدی ذاکله بری عباسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
2284 اشکان جعفری رضا قلی برق  کارشناسی
2285 مهرداد رضائی نیک آبادی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2286 طوبی انصاری امیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2287 سروه ابراهیمی ثمین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2288 امیررازقی فرد محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2289 معصومه ذوالقدری قره بلاغ رحمت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2290 مجید رحمانی قاسم مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2291 احسان رحیمی ساغند غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2292 زینب وفادار کله سر فضائیل مترجمی کارشناسی
2293 سحر آریا پور علی اصغر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2294 سمیرا رحیمی یوسف مترجمی کارشناسی
2295 امین مانده گاریان محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
2296 سجاد میروردی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
2297 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2298 علی اکبر رستگار امرئی محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
2299 نونا سادات غیاثی سیدمحمد تقی مترجمی کارشناسی
2300 علیرضا ربیعی هادی کنترل کارشناسی ناپیوسته
2301 مریم عبدالهی جهان بخش حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2302 الهام اکبری ورزقانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2303 کیکاوس صادقی سعید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
2304 فائزه اروج زاده اسماعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2305 سمیرارسولی سقرلو یعقوب مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2306 محسن کریمی وجیه اله  کنترل کارشناسی ناپیوسته
2307 حامد کریمی آغمیونی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2308 مهدیه عربی محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2309 سمیه حقیقت تقی دیزج صابر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2310 علیرضا اصغری هروانی  مختار حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2311 امیرحسین تاجیک عبدالرضا برق  کارشناسی 
2312 فاطمه سادات حسین زاده خراسانی نزاد  سید داود علوم اجتماعی کارشناسی 
2313 آرزو اسماعیلی دشمنلو رجب علوم اجتماعی کارشناسی 
2314 مونا حسین زاده جواد کنترل کارشناسی ناپیوسته
2315 سعیده عبداللهی محمدحسین معماری کارشناسی ناپیوسته
2316 راضیه حاجیلو غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2317 مریم فاتحی محمدتقی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2318 آرزوبرنقوری  رضا علوم اجتماعی کارشناسی 
2319 رویا رادفرد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
2320 سمیه توانازاده نجف مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2321 محدثه علیزاده احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2322 نداجهانی بهزاد آمار کارشناسی ناپیوسته
2323 احسان احمدیان عابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
2324 امیرحسین گرگانی حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2325 مائده قرغشه علی اصغر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
2326 ژاله مقدم حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2327 علی اکبرسبزی وکیل مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2328 مریم بهرامی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2329 عزیزاله گوهری اسداله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
2330 سودابه سلطانی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2331 حامد حیدری علی اصغر آمار کارشناسی ناپیوسته
2332 مهتاب رهنما احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2333 مرضیه عباسی قنبرعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2334 رضا منصف تربه بر شیرزاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2335 میثم علیزاده جوبنی صفت اله برق  کارشناسی 
2336 محمد حسین ناظم عبدالحمید برق  کارشناسی 
2337 زهرا قنبری احمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2338 یونس نیک زاده ویرثق علی آمار کارشناسی ناپیوسته
2339 رضا داور بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
2340 محمدرضا فیض کاشانی محمدوهاب مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
2341 فرزانه ابراهیمی اسماعیل آمار کارشناسی ناپیوسته
2342 طاهره نصرتی حسینعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2343 موناآریان فر محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2344 امیدپیرو محمدحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2345 فاطمه خوشخو غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2346 میر امید میر محمودی میراباصلت کنترل کارشناسی ناپیوسته
2347 رضا اروجی خدمت اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
2348 شقایق رجبی احمد مترجمی کارشناسی 
2349 سروش ارژنگی دمیرچی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2350 ابوذر اسدی رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
2351 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
2352 فاطمه رازقی جهانگیر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
2353 نرگس کلانتری فرامرز آمار کارشناسی 
2354 محسن نامداری احمد کنترل کارشناسی ناپیوسته
2355 مرتضی آذین فر منوچهر کنترل کارشناسی ناپیوسته
2356 علی گلزاری محمود کنترل کارشناسی ناپیوسته
2357 زینب رستمی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
2358 نغمه مهدوی نیا ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2359 فاطمه منشوریان احمد مترجمی کارشناسی 
2360 عاطفه شمس کمرخ محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
2361 سعید صدیقی محمد مترجمی کارشناسی 
2363 پریسا شریفی پیروز حسابداری کارشناسی 
2364 امیر میکائیلی قزلجه قربانعلی برق  کارشناسی 
2365 امین قاسمیان محمود برق  کارشناسی 
2366 مجتبی جوادی خیراله حسابداری کارشناسی 
2367 فرحنازغلمانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته