برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

فهرست دانشنامه های موجود

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع شماره دانشجویی
1 زری دنکوب موسی الرضا حسابداری کاردانی
2 سعید ملائی الموتی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
3 لیلا افروزی غلامحسین حسابداری کاردانی
4 سمیرا مصری لله لو یعقوب حسابداری کاردانی
5 زهرا میرزایی ابراهیم حسابداری کاردانی
6 ویدا جعفری عزیزاله حسابداری کاردانی
7 مهناز محمدی لطفعلی حسابداری کاردانی
8 حامد محبی اکبر حسابداری کاردانی
9 مریم نورالهی حسن حسابداری کاردانی
10 افشین صحرائیان محمد اسماعیل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
11 الهام بابائی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
12 صالح جعفر نژاد نودهی حسین تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
13 امیر طاهری حسن تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
14 محمد هادی رشمئی نصرالله تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
15 زهرا فلاحتی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
16 مهتاب همایون آریا شاپور حسابداری کاردانی
17 الهه روزخوش  اسمعیل حسابداری کاردانی
18 آذر راستگو محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
19 طیبه سعیدی زاده خالد آبادی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
20 عبدالحسین حسن پور محمد تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
21 مرتضی رحیم زارع محمد کریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
22 سمانه حسن زاده گنجه جمشید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
23 علیرضا کورشلی غلامحسین مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
24 سمانه شاداب نبی الله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
25 الهام حق مرادی حمید آمار کارشناسی پیوسته
26 زهره صادقی نژاد صادق آمار کارشناسی پیوسته
27 علی نقیب مؤید اصغر آمار کارشناسی پیوسته
28 فاطمه آقائی علیائی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
29 فرشته قاسمی گنبد آقامعلی حسابداری کاردانی
30 غزاله شهسواری علیرضا آمار کارشناسی پیوسته
31 آتوسا شیخ الاسلامی  محمد صادق آمار کارشناسی پیوسته
32 مرتضی صادقی اسماعیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
33 مهرناز آوریده مهراب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
34 کیوان جعفریان حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
35 آرزو محمد طاهری حسن مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
36 سمانه شاه بختی قدرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
37 سمانه سعدی پور حجت اله آمار کارشناسی پیوسته
38 سیما احمدی فیروز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
39 فروغ علی پور لویه رضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
40 شکیبا حدیدی محمدرضا آمار کارشناسی پیوسته
41 سمانه رستمی مهراب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
42 مریم اصغرزاده جانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
43 سیده لیلا موسوی سید علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
44 محمد امین مرتضائی محمد تقی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
45 زینب نیک آور علی آمار کارشناسی پیوسته
46 نگار کریمی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
47 زینب غلامی احمد آمار کارشناسی ناپیوسته
48 بهاران احمدی احمد آمار کارشناسی پیوسته
49 مریم میرزائی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
50 مریم میرزائی ایرج مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
51 الهام مرتضی نژاد پر شکوهی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
52 زهرا فلاحتی محمدعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
53 سهیل صدیق کنزق رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
54 فاطمه سلطانی فیروز ادریس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
55 میلاد گتمیری سعید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
56 امین اشرفی داود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
57 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
58 سمیرا قاسمی پیرکوهی زین العابدین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
59 نسیم رحیمی رحمان مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
60 حوریه بهمنیان قادر رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
61 شیما حاجعلی محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
62 طاهره قاسمیان راد احمد حسابداری کاردانی
63 حسن خشنودیان احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
64 حامد رجبی قیداری علی اله مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
65 نادیه حسینی مسعود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
66 پرستو مرادی رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
67 سمیرا جزینی محمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
68 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
69 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
70 غریب همتی فروع الدین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
71 محمدرضا صائمی حسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
72 سیده نفیسه غظنفری سید محمود حسابداری کاردانی
73 نگین نصری برزون حسابداری کاردانی
74 محمدرضا رفیعی پسندیده داود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
75 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
76 محسن مختارزاده غفار مدیریت صنعتی کاردانی
77 زینت قدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
78 مهرداد شهسواری علویجه رضا مدیریت صنعتی کاردانی
79 حمید کرمی علی حسابداری کاردانی
80 فاطمه امین پور علی حسابداری کاردانی
81 حدیث محمدی جعفر آمار کارشناسی پیوسته
82 سپهر کبودانی احمدرضا مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
83 احسان مهربان محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
84 روح اله قاسمی یداله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
85 علی بوذری مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
86 سارا گل بهاری فرزاد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
87 نسترن دانش خواه علی  مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
88 محمد تک فلاح علی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
89 سیده مریم نقیبی سید هادی حسابداری کاردانی
90 فاطمه رشیدی فتح آبادی داود مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
91 مریم آذروش اصغر حسابداری کاردانی
92 مینا کریمی محمدابراهیم حسابداری کاردانی
93 الناز مقصودی حمید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
94 فاطمه مصطفی مصیب حسابداری کاردانی
95 علیرضا سلمانی اقکندی حاتم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
96 پریسا کوهستانی معصوم حسابداری کاردانی
97 جلال عباس پور جوراب باف ابوالفضل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
98 لیلا رمضانی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
99 کریم اصفهانی جواد مدیریت صنعتی کاردانی
100 نسرین عابدیان دهاقانی صفرعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
101 مهنوش خزائی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
102 داریوش دپلدان گلمراد مدیریت صنعتی کاردانی
103 فائزه مشرفی عراقی حمیدرضا مدیریت صنعتی کاردانی
104 زهرا بابائی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
105 اکرم رجبی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
106 ندا احمدوند محمدموسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
107 سهیل خانی مهدی حسابداری کاردانی
108 علی اکبر سالم امین آبادی حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
109 سعید قرالی کاظم حسابداری کاردانی
110 مینا جوکار ابوالفضل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
111 آرش عبادالهی منصور مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
112 زهرا خالقی هرمزعلی حسابداری کاردانی
113 فاطمه هشترودی سلام اله حسابداری کاردانی
114 معصومه تنگستانی غلامی عبدالحسین حسابداری کاردانی
115 لیلا جعفرمدار حاجی آقا محمدعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
116 فرانک حسنی روح اله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
117 ساناز السادات جعفری سید لطیف حسابداری کارشناسی ناپیوسته
118 آیدا نسیم عربستانی علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
119 نرگس مولائی مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
120 نگین روستائی غلامعباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
121 نیره زندی طغان موسی حسابداری کاردانی
122 مهدیه برهانی چوکامی قنبرعلی حسابداری کاردانی
123 سحر ایمانی مهرداد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
124 رئوفه عظیمی نسب هاشم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
125 محمد عود باشی احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
126 قاسم مقدم حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
127 نیلوفر عباسی تاجی بیوک بیژن حسابداری کاردانی
128 سید محسن رحمانی سید رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
129 زهرا آزاد حصارلو حق ویردی حسابداری کاردانی
130 مینا جعفری لاکتا سرائی احمد حسابداری کاردانی
131 حسین خلخالی علیرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
132 مرضیه قانع متهور مراد مدیریت صنعتی کاردانی
133 علیرضا احمدی پنجکی دانش مدیریت صنعتی کاردانی
134 مراد فلامرزی شنبه مدیریت صنعتی کاردانی
135 فرزانه عسگری پورخلخالی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
136 ساربه ملکونیان هایک حسابداری کاردانی
137 فاطمه کیانی غلامحسین مدیریت صنعتی کاردانی
138 مهین مطهربند خلخال سرمعلی حسابداری کاردانی
139 اعظم عظیمی ابراهیم حسابداری کاردانی
140 امیرجواد اکبری راحتلو محسن مدیریت صنعتی کاردانی
141 سحر بهادرخانی حجت اله حسابداری کاردانی
142 پرویزآریا راد هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
143 عیسی حاجی حسنی محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
144 سمیه السادات علائی سید غفور حسابداری کاردانی
145 نسیم افتخاری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
146 لوریتا دسترنج اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
147 گلناز پرهیزکاری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
148 پریسا مومنی حسن مدیریت صنعتی کاردانی
149 شادی تقی اسکوئی نقی مدیریت صنعتی کاردانی
150 زهرا شانه چی حقیقی جبار مدیریت صنعتی کاردانی
151 سیده معصومه رضوی سید داود مدیریت صنعتی کاردانی
152 میلاد مشهدی فراهانی داریوش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
153 مهدی رحمتی اسداله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
154 سید علی اکبر علوی سید محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
155 فاطمه عابدی زاده نیستانک محمود مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
156 وحید شهامت علی اکبر حسابداری کاردانی
157 مهدیه ناظری فر محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
158 محمود قاسمی علی الکترونیک کاردانی
159 احمد کشوری کریم الکترونیک کاردانی
160 شهلا طبری فتحی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
161 پدیده سرمدی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
162 سید میلاد حسینی سید نادر صنایع فلز کاردانی پیوسته
163 سید میلاد آقا سید علی سید جلال الکترونیک کاردانی
164 علیرضا روستاکاری محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
165 علیرضا منصوریان محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
166 کیوان صمیمی محمدعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
167 مرضیه محمدی عبدالله معماری کاردانی
168 کاوان بشیری نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
169 سیده پریسا میر فارسی هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
170 مصطفی اختیاری علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
171 سکینه موسویان مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
172 عباس هاشم زاده حفظ آباد هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
173 داود جهانگیری حاتم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
174 امین امینی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
175 مریم مدیحی طامه عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
176 هانیه امامی علی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
177 میلاد معدن دار سیروس مدیریت صنعتی کاردانی
178 میلاد حاتم مرنی علی الکترونیک کاردانی
179 ناهید نجد امینی محرم معماری کاردانی
180 الناز موسوی قرخلو شریف معماری کاردانی
181 افسانه علی زاده اصغر کامپیوتر کاردانی
182 لیلا موسوی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
183 فرناز صبوحی محمدبهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
184 الهام محمدی سواد حسابداری کاردانی
185 سمانه لک غلام رضا حسابداری کاردانی
186 عاطفه حشم پیشه حکمت اله حسابداری کاردانی
187 فاطمه میناوند چالی جعفر معماری کاردانی
188 صاحبه کاشانی محمد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
189 صاحبه کاشانی سعید آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
190 بیتا ابوئی مهریزی محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
191 ژنیا طهماسبی نیا غفور مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
192 منصوره محمدی احمد علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
193 ستاره صادقی مورچه خورتی اصغر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
194 مهشید دباغ مسعود حسابداری کاردانی
195 داود حیدرپور رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
196 مه زاد تاری منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
197 مصطفی حکم آبادی رضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
198 خدیجه آقا احمدی علیجان حسابداری کاردانی
199 علی نعمتی دانا مهدی الکتروتکنیک کاردانی
200 لیلا مقامی فر خیراله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
201 مسعود حیدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
202 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
203 امیر نادی علی حسابداری کاردانی
204 شکوفه ربیعی  حسن حسابداری کاردانی
205 منظر عسگری محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
206 الهام رشیدیان مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
207 شقایق میهن جامه اکبر آمار کارشناسی ناپیوسته
208 میلاد باورسی محرم الکتروتکنیک کاردانی
209 الهه مردانی محمد حسابداری کاردانی
210 مسعود دارینی حسین الکترونیک کاردانی
211 نصیبه احمری رمضان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
212 مجتبی پناهی ملائی نصرت اله آمار کارشناسی ناپیوسته
213 جواد رجبی شیرزی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
214 نیما ملک احمدی حبیب اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
215 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
216 سیده حمیده مجابی سید باقر آمار کاردانی
217 محمدرضا سروی مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
218 سارا رمضان پور رستمی علی بابا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
219 زهره گودرزی فرج اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
220 فاطمه محمدزاده صباغی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
221 ایمان عضائی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
222 علی کاظمی وحید مرتضی معماری کاردانی
223 آرمان عابدی فرهاد الکترونیک کاردانی
224 یوسف کشتکار دینه رودی رضوان اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
225 سبا غدیری محمدرحیم مدیریت صنعتی کاردانی
226 بابک بیات ورکشی حسنعلی مدیریت صنعتی کاردانی
227 امیرحسین عبدالهی واقع محمدرضا الکتروتکنیک کاردانی
228 راضیه سبزه پرور احمد حسابداری کاردانی
229 مجتبی رحمانی اسماعیل آمار کاردانی
230 سمانه بژم ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
231 مهسا گل فروشانی ابوالقاسم معماری کاردانی
232 فرزاد مومنی کلور قهرمان الکتروتکنیک کاردانی
233 المیرا پاشافر حسن آمار کاردانی
234 امیر تیموری اکبر تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
235 لیلا محمدیان مقدم قاضچهانی مجید حسابداری کاردانی
236 زهره لطفی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
237 فاطمه السادات ابطهی فروشانی سید علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
238 فرزین نریمانی فرهاد حسابداری کاردانی
239 سید حمید حسینلر میر رضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
240 فاطمه قاسمی هادلو جعفر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
241 ارغوان سلطانی نادر آمار کاردانی
242 محمدرضا حبیب زاده محسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
243 حمید ایقانی هوشنگ آمار کارشناسی ناپیوسته
244 شیرین کیخسروی کیخسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
245 طاهره جباری جازار محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
246 سمانه کاظم لو رضا کامپیوتر کاردانی
247 فاطمه پاک نیت علی اصغر حسابداری کاردانی
248 محدثه حیاتی یونس حسابداری کاردانی
249 الناز رحیمی نباتعلی حسابداری کاردانی
250 آزاده نادی احمد علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
251 فاطمه بزرا اکبر کامپیوتر کاردانی
252 مهدیه مشتاقی علی کامپیوتر کاردانی
253 آرش علی یگانه محمدرضا الکترونیک کاردانی
254 میلاد یعقوبی محمدعلی مدیریت صنعتی کاردانی
255 مجید طالبی حسن برق-کنترل کارشناسی پیوسته
256 نرگس ولی پور اصلانی چراغعلی کامپیوتر کاردانی
257 سیده سعیده سیدان محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
258 کلثوم یاری فرد قربانعلی کامپیوتر کاردانی
259 احمد قره کشی ینگجه عبداله مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
260 نرگس پیرزاده ذکر علی آمار کارشناسی ناپیوسته
261 اعظم دادگر فخر حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
262 هدی مبرز حقیقی ایرج مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
263 الهه ترکمن قزوینی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
264 سارا فیروزه رمضانعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
265 امیر شیر محمد کریمی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
266 سجاد مومیوند نادر الکتروتکنیک کاردانی
267 مهدی رحیم پور روح الله الکتروتکنیک کاردانی
268 احسان سرابی آسیابر بهروز الکتروتکنیک کاردانی
269 سید سهیل جعفری سید محمود معماری کاردانی
270 مریم ابوئی مهریزی عباسعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
271 طیبه لطفعلی عزیز اله آمار کارشناسی ناپیوسته
272 مریم ناطق حسینی زواره مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
273 محمد ضماندار محرم الکتروتکنیک کاردانی
274 سعید کلهر محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی
275 سعید معروف خانی ولی اله الکتروتکنیک کاردانی
276 نوید تیموری محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
277 محمود دلیلی اصغر کامپیوتر کاردانی
278 وحید میرزانیا غیب علی الکتروتکنیک کاردانی
279 مجید نامی احمد آبادی خانمراد الکتروتکنیک کاردانی
280 مهسا فرنیا باقر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
281 مجید نجفی علی اکبر صنایع فلز کاردانی
282 عباس باقری باغی عیسی صنایع فلز کاردانی
283 حمید ولی بیگی درویشوند قدرت اله الکتروتکنیک کاردانی
284 بهاره جعفریان علی رحمت معماری کاردانی
285 شیما بیات علی الکترونیک کاردانی
286 طاهره فصدی محرم مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
287 محمد جواد اسفندیاری محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
288 رضا توکلی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
289 امید محمدی سینکی علی معماری کاردانی
290 میلاد رضائی محمد الکتروتکنیک کاردانی
291 صادق غیاثوند محمد خانی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
292 زهره حسنی جلال معماری کاردانی
293 زهره حسنی منصور معماری کاردانی
294 مهدی محمدی قارخونی اسرافیل معماری کاردانی
295 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کاردانی
296 علی کریمی امجد الکترونیک کاردانی
297 لیلا کوهی محمد حسابداری کاردانی
298 ابراهیم احمد بیگلو اکبر الکتروتکنیک کاردانی
299 محمد رضا مهدوی سعیدی اسمعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
300 معصومه السادات حسینی سید علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
301 فاطمه نظری بهرام حسابداری کاردانی
302 مجتبی عبدالملکی تاریمراد نقشه برداری کاردانی
303 سحر دودانگه محمود معماری کاردانی
304 احمد قربانی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
305 میثم حیدری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
306 محمد رضا خانعلی پور پشتهانی اله یار الکتروتکنیک کاردانی
307 مهسا امیدی منصور معماری کاردانی
308 حمید اماموردی زلفعلی معماری کاردانی
309 محمد اسماعیلی محمد اسماعیل الکتروتکنیک کاردانی
310 احمد محمدی معین شاد الله الکترونیک کاردانی
311 مژده رحیم ماشاءاله حسابداری کاردانی
312 ابراهیم نجار زاده کلیشمی هانی الکترونیک کاردانی
313 شبنم محمدی منوچهر معماری کاردانی
314 محمد صادقی ربعلی الکترونیک کاردانی
315 علیرضا یزدانی آبکنار غلامرضا الکترونیک کاردانی
316 محمود دوستی قیداری غلامحسین الکترونیک کاردانی
317 امیر سهرابی قاسم الکترونیک کاردانی
318 علی اکبر جبلی محمد باقر الکترونیک کاردانی
319 سید جواد مطهری سید احمد صنایع فلز کاردانی
320 مینو درهم فروش سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
321 محمد تقی شکوفکی محمد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
322 مریم لطفی  غلامعلی حسابداری کاردانی
323 مرتضی حمیدی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی
324 محمد علی چگینی محمد الکتروتکنیک کاردانی
325 امیر شعبانی عباس الکتروتکنیک کاردانی
326 محمد جواد کاظمی غلامرضا الکتروتکنیک کاردانی
327 مصطفی کهریزی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
328 حمید کاظمی رضا الکتروتکنیک کاردانی
329 بهنام زمانی قشلاقی کورش الکتروتکنیک کاردانی
330 متین رحمانی مهراب معماری کاردانی
331 سعید سلامی محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
332 محمد رضا محمد نیا غفار الکتروتکنیک کاردانی
333 عباس ملکی صفر الکتروتکنیک کاردانی
334 هادی شرفیه داود الکتروتکنیک کاردانی
335 بهنام رمضانی اوچقاز یوسف الکتروتکنیک کاردانی
336 محمد احمد زاده علیرضا معماری کاردانی
337 مهسا خرمی محسن معماری کاردانی
338 مهناز فیاضی بارجینی عباس معماری کاردانی
339 مطهره زند مسیب کامپیوتر کاردانی
340 وحید ناجی هادی الکترونیک کاردانی
341 زهرا ملکی سبز علی معماری کاردانی
342 پویا معدنی فرهاد کامپیوتر کاردانی
343 مسعود مافی فرامرز معماری کاردانی
344 مارال خلیلی نیگجه حسن معماری کاردانی
345 نازنین علیزاده فرمان معماری کاردانی
346 فرشید تقی زاده محمد الکتروتکنیک کاردانی
347 محمد یوسفی ولی اله الکترونیک کاردانی
348 محمد حسین فعال پاپلی عباس الکترونیک کاردانی
349 احسان مولائی فروهر مهران الکتروتکنیک کاردانی
350 مهسا خوش سیرت محمد رضا مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
351 رضا تراکمی عباس الکترونیک کاردانی
352 بهناز صالح بک محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
353 اصغر صادق زاده قربان الکتروتکنیک کاردانی
354 سعید حاجبی ناصر الکتروتکنیک کاردانی
355 احمد سلاحی فرزاد الکتروتکنیک کاردانی
356 مهدی علی پور علی الکتروتکنیک کاردانی
357 بهنام خلقتی بخشایش بهمن الکتروتکنیک کاردانی
358 سید علی حسینی سید عباس الکترونیک کاردانی
359 ارمغان قضاتی آیدن معماری کاردانی
360 امین کوگره قزوین اصغر الکترونیک کاردانی
361 سید سعید هاشمی سید اصغر الکترونیک کاردانی
362 امیر جعفری نژاد قزل احمد سلمان الکتروتکنیک کاردانی
363 مرضیه رمضانی موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
364 پیمان درویشی محمود الکتروتکنیک کاردانی
365 مینا حق ویردیلو رضا معماری کاردانی
366 امین کاظم لو یونس معماری کاردانی
367 داود رضا پور حسن معماری کاردانی
368 شیما تاج مسعود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
369 ابوالفضل علی بخشی نصر اله کامپیوتر کاردانی
370 سپیده فتحی عباس آبادی موسی معماری کاردانی
371 حسین سیفی شال صادق الکترونیک کاردانی
372 علی اصغر قدوسی هادی الکترونیک کاردانی
373 مرتضی افشاری منوچهر معماری کاردانی
374 ابراهیم پور میرزائی شیخعلی کلایه موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
375 فاطمه مهربان حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
376 سعید رفسنجانی نژاد احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
377 نارنین دهباشی بهرام مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
378 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کاردانی
379 مریم علائی فردرزی حمید علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
380 سوسن رضا قلیان مرسل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
381 الهام میرزائی حسین معماری کاردانی
382 زهره پاکاری محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
383 فاطمه امیری محمد تقی معماری کاردانی
384 علی اصغر آخوندی محمود کامپیوتر کاردانی
385 پریما حکام زاده محمد جواد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
386 فاطمه شهرکی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
387 حسن آقا جان زاده کیاسی عباس الکترونیک کاردانی
388 عباس آزاد خسرو الکترونیک کاردانی
389 امیر یزدانی حسن الکترونیک کاردانی
390 مهدی خیری زکابری صفت اله الکترونیک کاردانی
391 محمد نجفی اسحق الکترونیک کاردانی
392 انسیه نورآبادی محمد اسمعیل الکترونیک کاردانی
393 حسین عقبائی عبدالرسول الکترونیک کاردانی
394 محمد رفیعی میانکوشکی جاوید الکتروتکنیک کاردانی
395 آمنه نظری بهرام حسابداری کاردانی
396 سیده کیانا حسینی سید کمال زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
397 پریا نیکو نژاد غلامحسین معماری کاردانی
398 شکیبا پور اکبر حمید معماری کاردانی
399 امید کاظمی غلامعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
400 منیر صالحی سیف اله معماری کاردانی
401 یاسمن احمدی قمرودی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
402 اعظم کرامتی محمد علی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
403 محمد هادی مرادی فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
404 صابر باقری زکی خانعلی الکتروتکنیک کاردانی
405 جواد ارقند ایوان استخری کمال الکتروتکنیک کاردانی
406 محمد حسین گلی مختدا الکتروتکنیک کاردانی
407 مرضیه عدالت صاحبعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
408 وحید عباسی تکبیر الکتروتکنیک کاردانی
409 حامد خلیلی حمید الکتروتکنیک کاردانی
410 میلاد مجیدی احمد الکتروتکنیک کاردانی
411 اصغر رسولی نادر الکتروتکنیک کاردانی
412 محمد عزیزی یداله الکتروتکنیک کاردانی
413 حسن بیدرام مصطفی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
414 ناصر رضا زاده منوچهر آمار کارشناسی ناپیوسته
415 مهرداد محجوب ذبیح اله مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
416 توحید صفری فتح اله کامپیوتر کاردانی
417 فاطمه طهماسبی محمد رسول مدیریت صنعتی کاردانی
418 محمد حاجی عزیزی حسین قلی حسابداری کاردانی
419 اشکان ابراهیمی محمد  مدیریت صنعتی کاردانی
420 محمد حسین نژاد حبیب اله صنایع فلز کاردانی
421 زینب احمدی ماهینی حجت حسابداری کاردانی
422 حسین دینی احمد مدیریت صنعتی کاردانی
423 هادی پیر افکن محمود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
424 سمیه سلیمی سیدانی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
425 فاطمه ربیع پور ملک آرا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
426 محمد مهدی جارچی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
427 میرزا ابراهیم قادری رضا قلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
428 الهه عزیزی آقچای جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
429 مهین نوری زنجیرآباد بشیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
430 الهام جهانی فر ابوالقاسم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
431 سیده مریم حیدری بازاردهی سید محمد تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
432 علی یکه فلاح شعیب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
433 کبری رحمانی حجة اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
434 مونا موسوی سید علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
435 زینب بحرالعلوم پرویز آمار کارشناسی ناپیوسته
436 سمیه کاشانی حسینعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
437 موسی احمدی جیرنده احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
438 مهرداد حاجی قربانی دولابی محسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
439 سمیرا عیوضی خلف شهباز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
440 سهیلا خزلی علی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
441 کیانا غیوری مجتبی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
442 اعظم خمسه رسول مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
443 هادی اسدی بهرامعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
444 ابراهیم شجاعی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
445 امیر حسین لک پور نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
446 حمیده نباتی حمداله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
447 علی رحیمی نیا رحمت الله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
448 زهرا نژاد شهباز محمد مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
449 زهرا مهرزاد سلاکجانی سهراب آمار کارشناسی ناپیوسته
450 سمانه شرمساری مقدم اسرافیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
451 لیلا بهروز فخر جلال مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
452 عبداله رحیم پور جلال الکترونیک کاردانی
453 محسن رضوانفر حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
454 زهرا آقاجانی محبعلی معماری کاردانی
455 مریم مظلوم حامد علی حسابداری بازرگانی کاردانی
456 نیلوفر سلطان آبادی شعبانعلی معماری کاردانی
457 امید پیروی چشناسر ولی الکترونیک کاردانی
458 علی داوری احمد نقشه کشی عمومی کاردانی
459 سمیه تقی زاده شهماربگلو نعمت اله حسابداری کاردانی
460 محمد سیه بازی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی
461 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت صنعتی کاردانی
462 سحر افشاری عین اله معماری کاردانی
463 مرضیه پیرمردوند چگینی امامعلی کامپیوتر کاردانی
464 الهام ابوالحسنی امیر مدیریت صنعتی کاردانی
465 مهران پیشگاهی خسرو مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
466 الهام ناصر خاکی رجبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
467 فتانه حیاتی هادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
468 مجتبی واحدی فاخر ابوالفضل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
469 سمیرا عربانی غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
470 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
471 سیده وحیده حسینی نوربین نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
472 رضا شجاعی مسیح مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
473 سید علی موسوی دادگر سید اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
474 حسن افراشته مهدی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
475 معصومه حلاجیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
476 سهیلا بالابندی دوهزاری علی مردان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
477 سعیده امینی محمد موسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
478 رضا زنگنه محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
479 عاطفه جعفرپور حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
480 سعیده کریمی تارقلی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
481 مهدی اسکندری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
482 اکرم حیدری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
483 مصطفی آیتی سبینی گل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
484 مصطفی محمد لو محرمعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
485 ابراهیم ریاضت حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
486 مهناز افتخاری فرد علی آمار کارشناسی ناپیوسته
487 فاطمه فرهود مقدم کیومرث مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
488 سولماز حشمتی سقرلو جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
489 مجتبی رنجبر اورنگ مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
490 پگاه مکنت خواه علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
491 مرتضی رضائی اکملی زیاد علی مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
492 سید علی مرتضوی الحسینی میر قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
493 یاسمن یاره حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
494 سمانه اسکندری اسکندر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
495 سیده زهرا حاجی سید رضائی سید کمال مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
496 رقیه آذر همایون علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
497 سمانه عقبائی فیض اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
498 سعیده رمضانی ابوالمحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
499 مونا جلیلوند مظفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
500 زهرا میرزا حسین تبریزی محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
501 محسن یحیائی ابیازنی دخیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
502 سهیل معدنچی ها قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
503 محمد خدائی لطف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
504 رامین ساروئی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
505 زهره سامی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
506 محمد قیاسی محمد تقی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
507 الهام حسینی قوام آباد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
508 سهیل طبیبی سعادت مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
509 شیما ابوالفتحی بهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
510 مریم قنبری گلجه صفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
511 مجید تقربی مرتضی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
512 ام البنین امانلو مظفر آمار کارشناسی ناپیوسته
513 سکینه افضلی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
514 امید زرین پور حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
515 علیرضا پیربیگ درویشوند علی داد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
516 حسین خواجوند برزو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
517 رضا سالاری یوسف آمار کارشناسی ناپیوسته
518 پریسا پور علی عیسی آمار کارشناسی ناپیوسته
519 مهناز حضرتی رودباری قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
520 شراره ملاحی آذر محمودرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
521 سپیده رضا لو رحیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
522 زهرا امیدی درگاهی تیمور مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
523 شهلا قربانیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
524 علیرضا شفیع خانی ذبیح اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
525 مریم قرائی جهانگیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
526 رضا زرین کمر علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
527 زهرا ابوالحسنی محمد علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
528 مهری دین محمدی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
529 معصومه ابراهیمی نعمت اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
530 امیر اسدی شاد جواد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
531 ابراهیم اسلامی امامعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
532 ابوالفضل نصراله زاده محمد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
533 سیده سمیه قیاسی سید جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
534 مهرداد بیاتی علی اصغر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
535 مقصود محمد خانلو محمدرضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
536 مینو حمداله زاده خسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
537 فراز افشاری فر ناصر ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی
538 جلیل نوریانی رمضان مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
539 عاطفه امینی محمود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
540 میثم جماعتی صفت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
541 عباس محمدی قراسوئی محمود مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
542 محمد رضا نبی لو ولی اله حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
543 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی نا پیوسته
544 حامد کیانی پناه حسین مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
545 مریم حاجی بیگلری مزلقانی رضا آمار کارشناسی پیوسته
546 فاطمه دو دانگه حسین معماری کاردانی پیوسته
547 میترا برزگر اصلانی حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
548 آرمینا طریقت اسماعیل معماری کاردانی پیوسته
549 سینا کاکاوند اکبر معماری کاردانی پیوسته
550 فرشته امینی گلستان بسیج معماری کاردانی پیوسته
551 سید علی آزاد اردهائی علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
552 مهدی محبی عباس الکترونیک کاردانی پیوسته
553 میثم خان محمدی محرمعلی الکترونیک کاردانی پیوسته
554 مسعود قره گوزلی پرویز مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
555 سارا ناصری قراونه پنجعلی حسابداری کاردانی نا پیوسته
556 پریسا کودرزی موسی رضا معماری کاردانی پیوسته
557 فاطمه اسکندر زاده ارشاد خانحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
558 بنیامین سلطانی شهرام مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
559 مهدیه سمیعی محمد حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
560 مریم محمدی عزیز اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
561 زهره السادات سید حسینی سید کمال حسابداری کاردانی نا پیوسته
562 محسن نودل جهان  الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
563 محدثه پویا گهر نادر نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
564 مهناز کاظمی دولت آبادی ولی اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
565 پریسا امین کاظمی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
566 میلاد صفری اباذر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
567 مجتبی ارمغان غلامحسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
568 مروارید احمدزاده شهرام معماری کاردانی پیوسته
569 بهنام باقری صمغ آبادی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
570 الناز رجبی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
571 مژده دولت مرادی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
572 سید امیر ابراهیمی سید محمد  مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
573 عارفه رستمی قاسمعلی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
574 ریحانه شاد دل محمدرضا حسابداری کاردانی نا پیوسته
575 پردیس اسدی کیومرث مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
576 سهیلا حدادی علی محمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
577 راضیه فهیمی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
578 احترام سادات میر کریمی حصاری سید قاسم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
579 سپیده السادات جعفری سید عباس حسابداری کاردانی نا پیوسته
580 سمیه سیاره نصراله معماری کاردانی پیوسته
581 سوگل حقداد مفرد عبداله معماری کاردانی پیوسته
582 میلاد شجاعی مالفجانی منصور معماری کاردانی پیوسته
583 الهام جداوی علی معماری کاردانی پیوسته
584 داریوش عبدالملکی محمد معماری کاردانی پیوسته
585 زهرا شازده احمدی علی اکبر معماری کاردانی پیوسته
586 حمیدرضا حاجی حسین بابائی احمد معماری کاردانی پیوسته
587 سپیده خدادادی دوگاهه خداداد معماری کاردانی پیوسته
588 مهدیه تیموری احمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
589 بهاره الهامی نسب صفر علی معماری کاردانی پیوسته
590 مهدی فتاح حسینی سید علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
591 پرنیا شیرازی مجید معماری کاردانی پیوسته
592 فاطمه آشوری محمود حسابداری کاردانی نا پیوسته
593 سکینه بلباسی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
594 سپیده جلیلی وحید مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
595 حدیث بیرامی شمس الله معماری کاردانی پیوسته
596 محمد حسین اسدی سلطانعلی معماری کاردانی پیوسته
597 امیر بلوچی علی حسین مهندسی برق کارشناسی پیوسته
598 بهمن قاسمی حسن تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
599 غزاله کریمی مقدم مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
600 سعید قاسمی اله وردی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
601 الهه سادات ضرابی سید رضا مدیریت صنعتی کاردانی
602 الهام عباسی سیفعلی مترجمی زبان کاردانی
603 زهرا حرمی قره بلاغ مبارک آمار کارشناسی ناپیوسته
604 فاطمه فلاحتی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
605 شادی صفا داود آمار کارشناسی پیوسته
606 علی گلچین زاده کمال الکترونیک کاردانی
607 مهدی بیگدلو حسن الکترونیک کاردانی
608 مهری کرمی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
609 مریم دهقان نژاد قربان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
610 زهرا عسکری پور مهدی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
611 الهام آذرباد علی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
612 هانیه سادات محتشمیان سید علی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
613 سمانه مرادی عین اله مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
614 محمد امین میرزاپور فیروز سالاری محمد حسین الکترونیک کاردانی
615 میلاد ناصری برجعلی کامپیوتر کاردانی
616 الهام عبدالحسینی نیک پور علیرضا مترجمی زبان کاردانی
617 فرزانه کجیله محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
618 فرانک حیدرآبادی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
619 فرانک قهرمانی خلیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
620 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
621 نسترن معدنی عباس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
622 سید مهرزاد عبادی سید محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
623 پوریا پاشازاده عباسی پرویز مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
624 الهه پیشداد نوری مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
625 فرانک سلطانی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
626 امین سرتختی ابوالقاسم مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
627 مهدی خالقی ناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
628 مهسا خدابنده لو محمدرضا مترجمی زبان کاردانی
629 سحر عزیزمحمدی علی اکبر حسابداری کاردانی
630 نصیر فرجی گواهر امیرقلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
631 مریم السادات طباطبائی صدیق سید حسین مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
632 آرش غلامی پرور ماسوله مهدی آمار کارشناسی پیوسته
633 حمیدرضا رزمجو مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
634 نسرین حکمی کیا سرائی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
635 صبا شکوهمند حسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
636 سارا شهبازی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
637 اصغر رحیمی شیخ احمد لوئی رحمن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
638 خدیجه مقصودی عبداله مترجمی زبان کاردانی
639 سعید ضروری کلورزی محمدرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
640 فرناز قهرمانی پرویز مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
641 فاطمه عظیمی قیاس جبرئیل معماری کاردانی
642 سید قاسم حسینی سید عیسی الکتروتکنیک کاردانی
643 مرتضی علمی محمد الکتروتکنیک کاردانی
644 زینب توکلی احمد علوم اجتماعی کاردانی
645 مهران میر احمدی مهدی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
646 لیلا نظری علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
647 سید مهدی موسوی سید عباس مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
648 محسن الهی ولی اله تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
649 پریسا شامی عرب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
650 پژمان ظاهری علی حسابداری کاردانی
651 شبنم اسد زندی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
652 مسلم بشارتی کلایه محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
653 الناز امیا مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
654 مهسا حسینی مجید کنترل کارشناسی ناپیوسته
655 حمیده مردان زاده خامنه بابک مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
656 المیرا نظامی خیرآباد عباس مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
657 الهام ظهیری شادباد یونس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
658 محمد رضاموحدی مالک اشتر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
659 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
660 رضا بابائی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
661 مریم فطری باباعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
662 حسین حیدری حمید کنترل کارشناسی ناپیوسته
663 مهران نیک خواه محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
664 سمیه ابراهیمی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
665 رضا خمسه مراد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
666 نیلوفر هاشم نظری مجید مترجمی زبان کارشناسی
667 طاهره اختری ورمزانی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
668 الهام نوروزی سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
669 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
670 احمد تابنده عبداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
671 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
672 بهرام عباسی فرد منصور کنترل  کارشناسی ناپیوسته
673 اسماعیل موسی زاده گورابی فرامرز کنترل  کارشناسی ناپیوسته
674 مصطفی پاکدل حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
675 ساناز قلی حسینعلی مترجمی کارشناسی
676 فرزانه غفوری غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
677 عطیه محمدزاده فعال باستانی شهرام کنترل  کارشناسی ناپیوسته
678 مریم ذوالقدر رمضانغلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
679 علیرضا اکبری عباس کنترل  کارشناسی ناپیوسته
680 سسحر نیکجو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
681 مهدی آرزه یعقوب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
682 مجتبی سالاری توسه سرا فردوست  کنترل  کارشناسی ناپیوسته
683 حامد بدری ماشمیانی منوچهر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
684 حمید زارع بناد کوکی علی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
685 نفیسه عضدزادگان مرتضی آمار  کارشناسی ناپیوسته
686 پارمیدا دانیالی محمدرضا عمران کارشناسی 
687 مرتضی نگار صاحبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
688 معصومه صادقی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
689 منیره عنبرستانی عباسعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
690 سامان حمیدی ذاکله بری عباسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
691 اشکان جعفری رضا قلی برق  کارشناسی
692 مهرداد رضائی نیک آبادی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
693 سروه ابراهیمی ثمین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
694 امیررازقی فرد محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
695 معصومه ذوالقدری قره بلاغ رحمت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
696 احسان رحیمی ساغند غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
697 زینب وفادار کله سر فضائیل مترجمی کارشناسی
698 سحر آریا پور علی اصغر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
699 سمیرا رحیمی یوسف مترجمی کارشناسی
700 امین مانده گاریان محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
701 سجاد میروردی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
702 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کارشناسی ناپیوسته
703 علی اکبر رستگار امرئی محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
704 علیرضا ربیعی هادی کنترل کارشناسی ناپیوسته
705 مریم عبدالهی جهان بخش حسابداری کارشناسی ناپیوسته
706 الهام اکبری ورزقانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
707 فائزه اروج زاده اسماعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
708 محسن کریمی وجیه اله  کنترل کارشناسی ناپیوسته
709 حامد کریمی آغمیونی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
710 مهدیه عربی محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
711 سمیه حقیقت تقی دیزج صابر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
712 فاطمه سادات حسین زاده خراسانی نزاد  سید داود علوم اجتماعی کارشناسی 
713 آرزو اسماعیلی دشمنلو رجب علوم اجتماعی کارشناسی 
714 مونا حسین زاده جواد کنترل کارشناسی ناپیوسته
715 سعیده عبداللهی محمدحسین معماری کارشناسی ناپیوسته
716 راضیه حاجیلو غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
717 مریم فاتحی محمدتقی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
718 آرزوبرنقوری  رضا علوم اجتماعی کارشناسی 
719 رویا رادفرد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
720 سمیه توانازاده نجف مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
721 محدثه علیزاده احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
722 نداجهانی بهزاد آمار کارشناسی ناپیوسته
723 احسان احمدیان عابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
724 امیرحسین گرگانی حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
725 مائده قرغشه علی اصغر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
726 ژاله مقدم حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
727 علی اکبرسبزی وکیل مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
728 مریم بهرامی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
729 عزیزاله گوهری اسداله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
730 سودابه سلطانی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
731 حامد حیدری علی اصغر آمار کارشناسی ناپیوسته
732 مهتاب رهنما احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
733 رضا منصف تربه بر شیرزاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
734 میثم علیزاده جوبنی صفت اله برق  کارشناسی 
735 محمد حسین ناظم عبدالحمید برق  کارشناسی 
736 یونس نیک زاده ویرثق علی آمار کارشناسی ناپیوسته
737 رضا داور بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
738 فرزانه ابراهیمی اسماعیل آمار کارشناسی ناپیوسته
739 طاهره نصرتی حسینعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
740 امیدپیرو محمدحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
741 میر امید میر محمودی میراباصلت کنترل کارشناسی ناپیوسته
742 رضا اروجی خدمت اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
743 سروش ارژنگی دمیرچی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
744 ابوذر اسدی رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
745 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
746 فاطمه رازقی جهانگیر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
747 نرگس کلانتری فرامرز آمار کارشناسی 
748 مرتضی آذین فر منوچهر کنترل کارشناسی ناپیوسته
749 علی گلزاری محمود کنترل کارشناسی ناپیوسته
750 زینب رستمی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
751 نغمه مهدوی نیا ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
752 عاطفه شمس کمرخ محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
753 سعید صدیقی محمد مترجمی کارشناسی 
754 امیر میکائیلی قزلجه قربانعلی برق  کارشناسی 
755 امین قاسمیان محمود برق  کارشناسی 
756 مجتبی جوادی خیراله حسابداری کارشناسی 
757 فرحنازغلمانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
758 رسول کسمائی مقدم محمودرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
759 فاطمه طاهرخانی صمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
760 فاطمه عابدزاده حجار داود حسابداری کاردانی
761 رضا حسینقلی زاده نوکاشتی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
762 محمد عبدالهی غلام الکترونیک کاردانی پیوسته
763 ابراهیم میرابی بایرامعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
764 علی اکبرشوندی ابراهیم کنترل کارشناسی ناپیوسته
765 مریم صالحی مقیسه حمزه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
766 تارابهادر عزیزاله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
767 بهنام احمدی قهرمان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
768 مهدی خاکپور علی مراد الکترونیک کاردانی پیوسته
769 پزمان ناصری شیرخان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
770 محمدرضا بیاتیان علیرضا معماری کاردانی پیوسته
771 امیرحسین آتش زبان محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
772 سارااحمدی حسن علی مترجمی کاردانی
773 علیرضا بختیاری محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
774 غزل احمدی کمنی فریدون آمارو کاربردها کارشناسی
775 شقایق سادات رحمتی سیدجواد مترجمی کارشناسی
776 سید محسن مهدی نیا سید سیف الله کنترل کارشناسی ناپیوسته
777 محمد پاداشی سهراب مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
778 رضا اکبری یونسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
779 زهراشرافتی محسن آمار کارشناسی
780 علی رفیعی مهرداد کامپیوتر کاردانی پیوسته
781 فرشاد کاظمی اسلام حسابداری کاردانی
782 علی مصفا یوسف صنایع فلز کاردانی پیوسته
783 مهتاب حیدری جعفر حسابداری کاردانی پیوسته
784 مهدی محمدزاده امیرعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
785 نگین قاسمی وحید کامپیوتر کاردانی پیوسته
786 حمیدرضا قندهاری محمدرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
787 محمود برزگر اتانی رستم ساختمان کاردانی پیوسته
788 جلال آزاده زعیم صاحبعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
789 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کاردانی 
790 الناز گل باز علیرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
791 مژگان قاسمی هادی کامپیوتر کاردانی پیوسته
792 سحر ادیبی نصیبعلی مترجمی کاردانی
793 پریسا داودی فضل اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
794 پریسا الیاسی غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
795 امیر عزیزی پور نصرت اله مترجمی کارشناسی
796 بهناز صالح بک محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
797 گیتی پرتو سرشت اله کرم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
798 مریم رشوند بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
799 مجید عابدینی علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
800 الناز پرویز روشن رجبعلی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
801 فلور بسیجی ابوالقاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
802 مسعود علی پور مهدی صنایع فلز کاردانی پیوسته
803 رضا اکبری محمد معماری کاردانی پیوسته
804 میثاق کسرائی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
805 امیر محمد تقی لو عیوضعلی معماری کاردانی پیوسته
806 مهدی علیزاده جاوید حسابداری کاردانی
807 زهرا پرتوی رسول معماری کاردانی پیوسته
808 آمنه برزگران مهدی معماری کاردانی پیوسته
809 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کاردانی
810 مهدیه قلندری علی حسابداری کاردانی
811 وحیده لطفی محسن حسابداری کاردانی پیوسته
812 هانیه جعفرزاده اشان ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
813 میرحامدرضوی آغجه اوغلان میرمحسن الکترونیک کاردانی پیوسته
814 زهرا احمدی ناصر کامپیوتر کاردانی پیوسته
815 میلاد لطیفی ماشیمیانی محمود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
816 بهزاد ملکیان فریدون ساختمان کاردانی پیوسته
817 امیر حسین مدیر خازنی مهدی مترجمی کاردانی
818 امیر رضا حاجی کاظم نظری ابوالفضل کامپیوتر کاردانی پیوسته
819 فاطمه بیاضی علی اصغر مترجمی کارشناسی
820 امید بورقی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
821 عباس آزاد خسرو کنترل کارشناسی ناپیوسته
822 اکبر پنجعلی زاده احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
823 ملیحه کرد محمد مترجمی کاردانی
824 ساسان رفعت نامی سعید کامپیوتر کاردانی پیوسته
825 علی اصغریان خیراله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
826 پروانه پناهی اروجعلی حسابداری کاردانی
827 حسین صداقت محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
828 محبوبه رحیمی گورجی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
829 بهنوش ستاری عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
830 صابر میرزائی زره باشی نوراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
831 مریم بهرامی موگوئی حسن معماری کاردانی پیوسته
832 پریسا بخشی زاده علی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
833 احمد قدسی شمس اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
834 لیلا وزیری گهر امراله حسابداری کاردانی پیوسته
835 علی نصری بلال الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
836 مریم صدقی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
837 مهتاب زارع پور کاظم معماری کاردانی پیوسته
838 نوید احمدی علیائی مجید ساختمان کاردانی پیوسته
839 سید ابوالفضل میری قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
840 سارا خانقاهی تپه جهانگیر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
841 طاهره اکبری فرید باقر آمار کارشناسی ناپیوسته
842 سید فرامرز میرفلاح لیالستانی میرشمس الکترونیک کاردانی پیوسته
843 عقیل ورمزیار ولی الله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
844 مریم باقری ابوالفضل معماری کاردانی پیوسته
845 زهرا عباسی شهرستانکی حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
846 زهرا صادقی احمد مترجمی کاردانی 
847 المیرا سادات میرفصیحی سیدعلی اکبر حسابداری کاردانی
848 داود کشاورزی حسینعلی مدیریت صنعتی کاردانی
849 الهام نوحی جهرمی شکراله حسابداری کاردانی پیوسته
850 مهدیه گلی محمود حسابداری کاردانی پیوسته
851 فاطمه شاملوفرد محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
852 فاطمه صانعی رضا معماری کاردانی پیوسته
853 بهزاد درویشی سیاهگلده حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
854 سجاد ذوقی محمدعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
855 محمد محبی حسین معماری کاردانی پیوسته
856 سعیده کریمی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
857 نسیم شهبازی نجم الدین مدیریت صنعتی کاردانی
858 امین محمودی فرید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
859 مصطفی پیشیار رجب الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
860 زهرا موسوی عباس حسابداری کاردانی
861 عاطفه زارع نژاد علی الکترونیک کاردانی پیوسته
862 آزاده افلاکی محمدحسن مدیریت صنعتی کاردانی
863 مریم ولی پور اسکندر حسابداری کاردانی پیوسته
864 محمد ساری خانی جمال الکترونیک کاردانی پیوسته
865 نوید مهماندوست نادر معماری کاردانی پیوسته
866 مرضیه بختیاری محمود معماری کاردانی پیوسته
867 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت صنعتی کاردانی
868 مسعود کمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
869 کامیار محمدی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
870 مرجان محمد میرزائی محمدعلی معماری کاردانی پیوسته
871 فاطمه دربندی علی اکبر حسابداری کاردانی پیوسته
872 مهدیه زینلی چراغعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
873 محمودکمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
874 سارا اصلانی ملک علی حسابداری کاردانی
875 مونا ارشاد هرزویلی علیگل معماری کاردانی پیوسته
876 مرجان ملاحسنی مهدی معماری کاردانی پیوسته
877 امیرحسین حیاتی چینی بلاغ علی ساختمان کاردانی پیوسته
878 سید مهدی اسماعیلی ضیابری سیدکمال ساختمان کاردانی پیوسته
879 سحرنوری رهورد شیرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
880 علی نیری احد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
881 سعید فیروزی خانقاه رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
882 زهرا محمدی قربانعلی معماری کاردانی پیوسته
883 حسین آذربررین حشمت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
884 سارا معصومی چهارده سیاوش نقشه کشی کاردانی پیوسته
885 میترا سوادی سراب علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کاردانی پیوسته
886 علیرضا خادم حسینی قاسم مهدی ساختمان کاردانی پیوسته
887 مرجان دادمرزی محمدتقی آمار کارشناسی ناپیوسته
888 فاطمه علیزاده عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
889 مهدی شیرمحمدی بهرام مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
890 مرتضی بابائی عربعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
891 رقیه معصومی گذرچی بایرام حسابداری کارشناسی ناپیوسته
892 سمیه مرادی علی قنبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
893 آیدا حریری پور غلامحسین آمار کارشناسی ناپیوسته
894 مرضیه فیروزبخت احمد معماری کارشناسی ناپیوسته
895 حمیدرضا احمدی داداشعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
896 سحر برزگری بناد کوکی منصور برق  کارشناسی 
897 نفیسه قدوسیان محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 
898 محسن چرخگرد احمد آمار کارشناسی 
899 محمدرضا قاسمی علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
900 معصومه کهندانی عباس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
901 مهناز شمسیان جزه احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
902 وحید توسلی منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
903 معین شبانی دروازی جمال حسابداری کارشناسی ناپیوسته
904 سارا احمدی حسن علی مترجمی کاردانی
905 مژده رهگذر مجید مترجمی کاردانی
906 سیده زهرا حاجی سید رضائی سیدکمال مترجمی کاردانی
907 مهناز شمسیان جزه احمد مدیریت صنعتی کاردانی
908 مهرنوش معراجی اکبر حسابداری کاردانی
909 محمد مصطفی پور سعید نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
910 اسماء کامکار علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
911 سپیده بابازاده احمد مترجمی کاردانی
912 محمدرضا چگینی مرادفردشاد غلامحسین الکترونیک کاردانی پیوسته
913 ساسان هادی پور سیدآبادی هادی الکترونیک کاردانی پیوسته
914 محمود حبیبی عصمت اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
915 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کاردانی
916 رضامهدی زاده نوشری صفرعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
917 علی غیاثوند ارسلان معماری کاردانی پیوسته
918 محمد مهدی سیفی اکبر کامپیوتر کاردانی پیوسته
919 مرضیه صفویه کوچک کامپیوتر کاردانی پیوسته
920 سیدعلیرضا جعفری سیدرضا ساختمان کاردانی پیوسته
921 زینب خواجوئی پور عباس مترجمی کاردانی
922 حمیدرضا علی دخت مهربان ناصر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
923 محمد حسن عصاره عبدالرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
924 سودابه کاظمی  رستگار آمارو کاربردها کارشناسی
925 سهیلا حسن لو سلطانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
926 زهرا هداوند حسین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
927 امید ایصافی عباس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
928 ناهید عظیمی فشی علی نقی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
929 هومن سخنور مژدهی  قدیر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
930 سمیرا سعدی محسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
931 گلی شیرمحمدی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
932 شایان سهرابی خسرو نرم افزار کاردانی پیوسته
933 بهاره پرند محمود حسابداری کاردانی
934 حسین اکبری ایدلو ایرج نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
935 مهسا مرادی فتاح حسابداری کاردانی
936 رضا قربعلی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
937 محبوبه قره داغی سیدلری مختار زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
938 عباس مرادی اکبر مترجمی کاردانی
939 سپیده رمضانی نظامعلی حسابداری کاردانی پیوسته
940 فریبا صالحی نقدعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
941 فاطمه چگینی ظاهر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
942 الهه شالی رجب مترجمی کارشناسی
943 سعید قنبری علی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
944 ملیحه سادات حسینی سیدمحسن معماری کارشناسی ناپیوسته
945 دنیا امامی بهنام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
946 فاطمه اکبری احمدآبادی محمد اسمعیل معماری کاردانی پیوسته
947 کورش نادی علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
948 محمدافشار علی نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
949 هانیه ماهوتی مجید معماری کاردانی پیوسته
950 شبنم میکائیلی زبیر نرم افزار کاردانی پیوسته
951 شیما کربلائی حسینی غیاثوند قاسم معماری کاردانی پیوسته
952 مجید رحمانی قاسم مدیریت صنعتی کاردانی
953 شقایق صادقی جلال آبادی عبداله نرم افزار کاردانی پیوسته
954 آمنه امامی مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
955 هانیه سادات میرشمسی سیدحسین مهندسی برق  کارشناسی
956 سیده مریم منصور قریشی سید امیر هوشنگ علوم اجتماعی کارشناسی
957 کیوان فتاحی راسد یوسف نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
958 عباس کلاه دوز شمس اله الکترونیک کاردانی پیوسته
959 مهدی قبادی رمضان نرم افزار کاردانی پیوسته
960 مرتضی رضائی نیرومند قربانعلی نرم افزار کاردانی پیوسته
961 آیدخت حاج اکبری یعقوب معماری کاردانی پیوسته
962 ثریا قنبری غریبدوستی محمدعلی حسابداری کاردانی پیوسته
963 مریم پیشگاه پور خدابخش مترجمی کاردانی
964 بهزاد بیانی حسین حسابداری کاردانی
965 مونا امیری احمد حسابداری کاردانی پیوسته
966 سید معصومه سادات رسول سیدسبز علی حسابداری کاردانی
967 سحرنصیری پویا یاورعلی حسابداری کاردانی
968 جوادحدادی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
969 مریم یزدانی علی اکبر نرم افزار کاردانی پیوسته
970 نرگس حمیره علی اکبر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
971 مهسا حبیبی پورهادی کیاشری محمود مهندسی برق  کارشناسی
972 محیا سادات نصیری سیدرضا آمارو کاربردها کارشناسی
973 راضیه داعی قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
974 سهیلا کاظمی رستگار آمار کارشناسی ناپیوسته
975 رضا سروری موسی مهندسی برق  کارشناسی
976 رها سفرزاده کیومرث مترجمی کارشناسی ناپیوسته
977 حمیدرضا مرادی فسخودی محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
978 میلاد قربانی مرتضی مهندسی برق  کارشناسی
979 مرجان نادمی پیله ور علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
980 مریم صباغ چی ابراهیم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
981 الهام منهوئی بهرام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
982 فرزانه درویشی محمدحسن مترجمی کارشناسی
983 عاطفه شب کوکا ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
984 حسین جعفری یرکی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
985 فرشته سلیمانی گرمابکی نورعلی علوم اجتماعی کارشناسی