برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

فهرست دانشنامه های موجود

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رشته مقطع
1 زری دنکوب موسی الرضا حسابداری کاردانی
2 سعید ملائی الموتی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
3 لیلا افروزی غلامحسین حسابداری کاردانی
4 سمیرا مصری لله لو یعقوب حسابداری کاردانی
5 زهرا میرزایی ابراهیم حسابداری کاردانی
6 ویدا جعفری عزیزاله حسابداری کاردانی
7 مهناز محمدی لطفعلی حسابداری کاردانی
8 حامد محبی اکبر حسابداری کاردانی
9 مریم نورالهی حسن حسابداری کاردانی
10 افشین صحرائیان محمد اسماعیل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
11 الهام بابائی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
12 صالح جعفر نژاد نودهی حسین تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
13 حسام کاظمی اصل حمید تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
14 امیر طاهری حسن تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
15 محمد هادی رشمئی نصرالله تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
16 زهرا فلاحتی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
17 میثم غفوریان مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
18 مهتاب همایون آریا شاپور حسابداری کاردانی
19 الهه روزخوش  اسمعیل حسابداری کاردانی
20 آذر راستگو محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
21 طیبه سعیدی زاده خالد آبادی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
22 عبدالحسین حسن پور محمد تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
23 مرتضی رحیم زارع محمد کریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
24 سمانه حسن زاده گنجه جمشید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
25 علیرضا کورشلی غلامحسین مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
26 سمانه شاداب نبی الله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
27 الهام حق مرادی حمید آمار کارشناسی پیوسته
28 زهره صادقی نژاد صادق آمار کارشناسی پیوسته
29 علی نقیب مؤید اصغر آمار کارشناسی پیوسته
30 فاطمه آقائی علیائی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
31 فرشته قاسمی گنبد آقامعلی حسابداری کاردانی
32 غزاله شهسواری علیرضا آمار کارشناسی پیوسته
33 آتوسا شیخ الاسلامی  محمد صادق آمار کارشناسی پیوسته
34 مرتضی صادقی اسماعیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
35 مهرناز آوریده مهراب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
36 کیوان جعفریان حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
37 آرزو محمد طاهری حسن مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
38 سمانه شاه بختی قدرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
39 سمانه سعدی پور حجت اله آمار کارشناسی پیوسته
40 سیما احمدی فیروز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
41 فروغ علی پور لویه رضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
42 شکیبا حدیدی محمدرضا آمار کارشناسی پیوسته
43 سمانه رستمی مهراب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
44 مریم اصغرزاده جانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
45 سیده لیلا موسوی سید علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
46 محمد امین مرتضائی محمد تقی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
47 زینب نیک آور علی آمار کارشناسی پیوسته
48 نگار کریمی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
49 زینب غلامی احمد آمار کارشناسی ناپیوسته
50 بهاران احمدی احمد آمار کارشناسی پیوسته
51 مریم میرزائی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
52 مریم میرزائی ایرج مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
53 الهام مرتضی نژاد پر شکوهی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
54 زهرا فلاحتی محمدعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
55 سهیل صدیق کنزق رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
56 فاطمه سلطانی فیروز ادریس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
57 میلاد گتمیری سعید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
58 امین اشرفی داود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
59 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
60 سمیرا قاسمی پیرکوهی زین العابدین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
61 نسیم رحیمی رحمان مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
62 حوریه بهمنیان قادر رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
63 شیما حاجعلی محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
64 طاهره قاسمیان راد احمد حسابداری کاردانی
65 بهناز روحی یاسدی بلاغ جعفر حسابداری کاردانی
66 حسن خشنودیان احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
67 حامد رجبی قیداری علی اله مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
68 نادیه حسینی مسعود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
69 پرستو مرادی رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
70 سمیرا جزینی محمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
71 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
72 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
73 غریب همتی فروع الدین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
74 محمدرضا صائمی حسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
75 سیده نفیسه غظنفری سید محمود حسابداری کاردانی
76 نگین نصری برزون حسابداری کاردانی
77 محمدرضا رفیعی پسندیده داود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
78 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
79 محسن مختارزاده غفار مدیریت صنعتی کاردانی
80 زینت قدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
81 مهرداد شهسواری علویجه رضا مدیریت صنعتی کاردانی
82 حمید کرمی علی حسابداری کاردانی
83 فاطمه امین پور علی حسابداری کاردانی
84 حدیث محمدی جعفر آمار کارشناسی پیوسته
85 سپهر کبودانی احمدرضا مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
86 احسان مهربان محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
87 روح اله قاسمی یداله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
88 علی بوذری مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
89 سارا گل بهاری فرزاد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
90 نسترن دانش خواه علی  مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
91 محمد تک فلاح علی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
92 سیده مریم نقیبی سید هادی حسابداری کاردانی
93 فاطمه رشیدی فتح آبادی داود مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
94 مریم آذروش اصغر حسابداری کاردانی
95 مینا کریمی محمدابراهیم حسابداری کاردانی
96 الناز مقصودی حمید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
97 فاطمه مصطفی مصیب حسابداری کاردانی
98 علیرضا سلمانی اقکندی حاتم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
99 پریسا کوهستانی معصوم حسابداری کاردانی
100 جلال عباس پور جوراب باف ابوالفضل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
101 لیلا رمضانی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
102 کریم اصفهانی جواد مدیریت صنعتی کاردانی
103 نسرین عابدیان دهاقانی صفرعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
104 مهنوش خزائی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
105 داریوش دپلدان گلمراد مدیریت صنعتی کاردانی
106 فائزه مشرفی عراقی حمیدرضا مدیریت صنعتی کاردانی
107 زهرا بابائی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
108 اکرم رجبی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
109 ندا احمدوند محمدموسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
110 سهیل خانی مهدی حسابداری کاردانی
111 علی اکبر سالم امین آبادی حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
112 سعید قرالی کاظم حسابداری کاردانی
113 مینا جوکار ابوالفضل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
114 آرش عبادالهی منصور مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
115 زهرا خالقی هرمزعلی حسابداری کاردانی
116 فاطمه هشترودی سلام اله حسابداری کاردانی
117 معصومه تنگستانی غلامی عبدالحسین حسابداری کاردانی
118 لیلا جعفرمدار حاجی آقا محمدعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
119 فرانک حسنی روح اله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
120 ساناز السادات جعفری سید لطیف حسابداری کارشناسی ناپیوسته
121 آیدا نسیم عربستانی علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
122 نرگس مولائی مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
123 نگین روستائی غلامعباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
124 نیره زندی طغان موسی حسابداری کاردانی
125 مهدیه برهانی چوکامی قنبرعلی حسابداری کاردانی
126 سحر ایمانی مهرداد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
127 رئوفه عظیمی نسب هاشم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
128 محمد عود باشی احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
129 قاسم مقدم حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
130 نیلوفر عباسی تاجی بیوک بیژن حسابداری کاردانی
131 سید محسن رحمانی سید رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
132 زهرا آزاد حصارلو حق ویردی حسابداری کاردانی
133 مینا جعفری لاکتا سرائی احمد حسابداری کاردانی
134 حسین خلخالی علیرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
135 مرضیه قانع متهور مراد مدیریت صنعتی کاردانی
136 علیرضا احمدی پنجکی دانش مدیریت صنعتی کاردانی
137 مراد فلامرزی شنبه مدیریت صنعتی کاردانی
138 فرزانه عسگری پورخلخالی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
139 ساربه ملکونیان هایک حسابداری کاردانی
140 فاطمه کیانی غلامحسین مدیریت صنعتی کاردانی
141 مهین مطهربند خلخال سرمعلی حسابداری کاردانی
142 اعظم عظیمی ابراهیم حسابداری کاردانی
143 امیرجواد اکبری راحتلو محسن مدیریت صنعتی کاردانی
144 سحر بهادرخانی حجت اله حسابداری کاردانی
145 فرزانه استاد محمودنیا محمود مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
146 پرویزآریا راد هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
147 عیسی حاجی حسنی محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
148 سمیه السادات علائی سید غفور حسابداری کاردانی
149 نسیم افتخاری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
150 لوریتا دسترنج اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
151 گلناز پرهیزکاری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
152 پریسا مومنی حسن مدیریت صنعتی کاردانی
153 شادی تقی اسکوئی نقی مدیریت صنعتی کاردانی
154 زهرا شانه چی حقیقی جبار مدیریت صنعتی کاردانی
155 سیده معصومه رضوی سید داود مدیریت صنعتی کاردانی
156 میلاد مشهدی فراهانی داریوش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
157 مهدی رحمتی اسداله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
158 سید علی اکبر علوی سید محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
159 فاطمه عابدی زاده نیستانک محمود مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
160 وحید شهامت علی اکبر حسابداری کاردانی
161 مهدیه ناظری فر محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
162 محمود قاسمی علی الکترونیک کاردانی
163 احمد کشوری کریم الکترونیک کاردانی
164 شهلا طبری فتحی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
165 پدیده سرمدی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
166 سید میلاد حسینی سید نادر صنایع فلز کاردانی پیوسته
167 سید میلاد آقا سید علی سید جلال الکترونیک کاردانی
168 فرشید میرزائی لیاولی علی الکتروتکنیک کاردانی
169 علیرضا روستاکاری محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
170 علیرضا منصوریان محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
171 کیوان صمیمی محمدعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
172 مرضیه محمدی عبدالله معماری کاردانی
173 مهدیه رضوی نیا علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
174 کاوان بشیری نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
175 سیده پریسا میر فارسی هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
176 مصطفی اختیاری علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
177 سکینه موسویان مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
178 سید حسین حسینی سید ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
179 عباس هاشم زاده حفظ آباد هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
180 داود جهانگیری حاتم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
181 امین امینی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
182 مریم مدیحی طامه عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
183 هانیه امامی علی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
184 میلاد معدن دار سیروس مدیریت صنعتی کاردانی
185 میلاد حاتم مرنی علی الکترونیک کاردانی
186 ناهید نجد امینی محرم معماری کاردانی
187 الناز موسوی قرخلو شریف معماری کاردانی
188 افسانه علی زاده اصغر کامپیوتر کاردانی
189 لیلا موسوی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
190 فرناز صبوحی محمدبهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
191 الهام محمدی سواد حسابداری کاردانی
192 سمانه لک غلام رضا حسابداری کاردانی
193 عاطفه حشم پیشه حکمت اله حسابداری کاردانی
194 فاطمه میناوند چالی جعفر معماری کاردانی
195 صاحبه کاشانی محمد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
196 صاحبه کاشانی سعید آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
197 بیتا ابوئی مهریزی محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
198 ژنیا طهماسبی نیا غفور مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
199 منصوره محمدی احمد علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
200 ستاره صادقی مورچه خورتی اصغر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
201 مهشید دباغ مسعود حسابداری کاردانی
202 داود حیدرپور رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
203 مه زاد تاری منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
204 مصطفی حکم آبادی رضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
205 خدیجه آقا احمدی علیجان حسابداری کاردانی
206 علی نعمتی دانا مهدی الکتروتکنیک کاردانی
207 لیلا مقامی فر خیراله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
208 مسعود حیدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
209 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
210 امیر نادی علی حسابداری کاردانی
211 شکوفه ربیعی  حسن حسابداری کاردانی
212 منظر عسگری محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
213 الهام رشیدیان مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
214 شقایق میهن جامه اکبر آمار کارشناسی ناپیوسته
215 میلاد باورسی محرم الکتروتکنیک کاردانی
216 الهه مردانی محمد حسابداری کاردانی
217 مسعود دارینی حسین الکترونیک کاردانی
218 نصیبه احمری رمضان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
219 مجتبی پناهی ملائی نصرت اله آمار کارشناسی ناپیوسته
220 جواد رجبی شیرزی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
221 نیما ملک احمدی حبیب اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
222 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
223 سیده حمیده مجابی سید باقر آمار کاردانی
224 محمدرضا سروی مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
225 سارا رمضان پور رستمی علی بابا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
226 زهره گودرزی فرج اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
227 فاطمه محمدزاده صباغی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
228 ایمان عضائی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
229 علی کاظمی وحید مرتضی معماری کاردانی
230 آرمان عابدی فرهاد الکترونیک کاردانی
231 یوسف کشتکار دینه رودی رضوان اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
232 سبا غدیری محمدرحیم مدیریت صنعتی کاردانی
233 بابک بیات ورکشی حسنعلی مدیریت صنعتی کاردانی
234 امیرحسین عبدالهی واقع محمدرضا الکتروتکنیک کاردانی
235 راضیه سبزه پرور احمد حسابداری کاردانی
236 مجتبی رحمانی اسماعیل آمار کاردانی
237 سمانه بژم ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
238 مهسا گل فروشانی ابوالقاسم معماری کاردانی
239 فرزاد مومنی کلور قهرمان الکتروتکنیک کاردانی
240 المیرا پاشافر حسن آمار کاردانی
241 امیر تیموری اکبر تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
242 لیلا محمدیان مقدم قاضچهانی مجید حسابداری کاردانی
243 زهره لطفی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
244 فاطمه السادات ابطهی فروشانی سید علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
245 فرزین نریمانی فرهاد حسابداری کاردانی
246 سید حمید حسینلر میر رضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
247 فاطمه قاسمی هادلو جعفر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
248 ارغوان سلطانی نادر آمار کاردانی
249 محمدرضا حبیب زاده محسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
250 حمید ایقانی هوشنگ آمار کارشناسی ناپیوسته
251 شیرین کیخسروی کیخسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
252 طاهره جباری جازار محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
253 سمانه کاظم لو رضا کامپیوتر کاردانی
254 فاطمه پاک نیت علی اصغر حسابداری کاردانی
255 محدثه حیاتی یونس حسابداری کاردانی
256 الناز رحیمی نباتعلی حسابداری کاردانی
257 الهام مختاری راد عباس مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
258 آزاده نادی احمد علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
259 مجید انصاری محمد الکترونیک کاردانی
260 فاطمه بزرا اکبر کامپیوتر کاردانی
261 مهدیه مشتاقی علی کامپیوتر کاردانی
262 آرش علی یگانه محمدرضا الکترونیک کاردانی
263 میلاد یعقوبی محمدعلی مدیریت صنعتی کاردانی
264 مجید طالبی حسن برق-کنترل کارشناسی پیوسته
265 نرگس ولی پور اصلانی چراغعلی کامپیوتر کاردانی
266 زهرا آقائی علی کامپیوتر کاردانی
267 سیده سعیده سیدان محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
268 کلثوم یاری فرد قربانعلی کامپیوتر کاردانی
269 احمد قره کشی ینگجه عبداله مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
270 سید عبدالمجید هاشمی سیدحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
271 نیلوفر شریفی نژاد نادر آمار کارشناسی ناپیوسته
272 نرگس پیرزاده ذکر علی آمار کارشناسی ناپیوسته
273 اعظم دادگر فخر حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
274 هدی مبرز حقیقی ایرج مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
275 الهه ترکمن قزوینی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
276 سارا فیروزه رمضانعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
277 امیر شیر محمد کریمی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
278 سجاد مومیوند نادر الکتروتکنیک کاردانی
279 مهدی رحیم پور روح الله الکتروتکنیک کاردانی
280 احسان سرابی آسیابر بهروز الکتروتکنیک کاردانی
281 سید سهیل جعفری سید محمود معماری کاردانی
282 مریم ابوئی مهریزی عباسعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
283 طیبه لطفعلی عزیز اله آمار کارشناسی ناپیوسته
284 مریم ناطق حسینی زواره مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
285 محمد ضماندار محرم الکتروتکنیک کاردانی
286 سعید کلهر محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی
287 سعید معروف خانی ولی اله الکتروتکنیک کاردانی
288 نوید تیموری محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
289 امیر حسین بهنامی فرد محمد الکتروتکنیک کاردانی
290 محمود دلیلی اصغر کامپیوتر کاردانی
291 وحید میرزانیا غیب علی الکتروتکنیک کاردانی
292 مجید نامی احمد آبادی خانمراد الکتروتکنیک کاردانی
293 مهسا فرنیا باقر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
294 مجید نجفی علی اکبر صنایع فلز کاردانی
295 عباس باقری باغی عیسی صنایع فلز کاردانی
296 حمید ولی بیگی درویشوند قدرت اله الکتروتکنیک کاردانی
297 بهاره جعفریان علی رحمت معماری کاردانی
298 شیما بیات علی الکترونیک کاردانی
299 طاهره فصدی محرم مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
300 محمد جواد اسفندیاری محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
301 رضا توکلی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
302 محسن قسطین رودی صمد الکترونیک کاردانی
303 امید محمدی سینکی علی معماری کاردانی
304 میلاد رضائی محمد الکتروتکنیک کاردانی
305 صادق غیاثوند محمد خانی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
306 زهره حسنی جلال معماری کاردانی
307 زهره حسنی منصور معماری کاردانی
308 مهدی محمدی قارخونی اسرافیل معماری کاردانی
309 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کاردانی
310 علی کریمی امجد الکترونیک کاردانی
311 لیلا کوهی محمد حسابداری کاردانی
312 ابراهیم احمد بیگلو اکبر الکتروتکنیک کاردانی
313 محمد رضا مهدوی سعیدی اسمعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
314 معصومه السادات حسینی سید علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
315 فاطمه نظری بهرام حسابداری کاردانی
316 مجتبی عبدالملکی تاریمراد نقشه برداری کاردانی
317 سحر دودانگه محمود معماری کاردانی
318 احمد قربانی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
319 میثم حیدری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
320 محمد رضا خانعلی پور پشتهانی اله یار الکتروتکنیک کاردانی
321 مهسا امیدی منصور معماری کاردانی
322 حمید اماموردی زلفعلی معماری کاردانی
323 محمد اسماعیلی محمد اسماعیل الکتروتکنیک کاردانی
324 احمد محمدی معین شاد الله الکترونیک کاردانی
325 مژده رحیم ماشاءاله حسابداری کاردانی
326 ابراهیم نجار زاده کلیشمی هانی الکترونیک کاردانی
327 شبنم محمدی منوچهر معماری کاردانی
328 محمد صادقی ربعلی الکترونیک کاردانی
329 علیرضا یزدانی آبکنار غلامرضا الکترونیک کاردانی
330 محمود دوستی قیداری غلامحسین الکترونیک کاردانی
331 امیر سهرابی قاسم الکترونیک کاردانی
332 علی اکبر جبلی محمد باقر الکترونیک کاردانی
333 سید جواد مطهری سید احمد صنایع فلز کاردانی
334 مینو درهم فروش سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
335 محمد تقی شکوفکی محمد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
336 مریم لطفی  غلامعلی حسابداری کاردانی
337 مرتضی حمیدی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی
338 محمد علی چگینی محمد الکتروتکنیک کاردانی
339 امیر شعبانی عباس الکتروتکنیک کاردانی
340 محمد جواد کاظمی غلامرضا الکتروتکنیک کاردانی
341 مصطفی کهریزی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
342 حمید کاظمی رضا الکتروتکنیک کاردانی
343 بهنام زمانی قشلاقی کورش الکتروتکنیک کاردانی
344 متین رحمانی مهراب معماری کاردانی
345 سعید سلامی محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
346 محمد رضا محمد نیا غفار الکتروتکنیک کاردانی
347 عباس ملکی صفر الکتروتکنیک کاردانی
348 هادی شرفیه داود الکتروتکنیک کاردانی
349 بهنام رمضانی اوچقاز یوسف الکتروتکنیک کاردانی
350 محمد احمد زاده علیرضا معماری کاردانی
351 مهسا خرمی محسن معماری کاردانی
352 مهناز فیاضی بارجینی عباس معماری کاردانی
353 مطهره زند مسیب کامپیوتر کاردانی
354 وحید ناجی هادی الکترونیک کاردانی
355 زهرا ملکی سبز علی معماری کاردانی
356 پویا معدنی فرهاد کامپیوتر کاردانی
357 مسعود مافی فرامرز معماری کاردانی
358 مارال خلیلی نیگجه حسن معماری کاردانی
359 نازنین علیزاده فرمان معماری کاردانی
360 فرشید تقی زاده محمد الکتروتکنیک کاردانی
361 محمد یوسفی ولی اله الکترونیک کاردانی
362 محمد حسین فعال پاپلی عباس الکترونیک کاردانی
363 احسان مولائی فروهر مهران الکتروتکنیک کاردانی
364 مهسا خوش سیرت محمد رضا مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
365 رضا تراکمی عباس الکترونیک کاردانی
366 بهناز صالح بک محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
367 اصغر صادق زاده قربان الکتروتکنیک کاردانی
368 سعید حاجبی ناصر الکتروتکنیک کاردانی
369 احمد سلاحی فرزاد الکتروتکنیک کاردانی
370 مهدی علی پور علی الکتروتکنیک کاردانی
371 بهنام خلقتی بخشایش بهمن الکتروتکنیک کاردانی
372 سید علی حسینی سید عباس الکترونیک کاردانی
373 ارمغان قضاتی آیدن معماری کاردانی
374 امین کوگره قزوین اصغر الکترونیک کاردانی
375 سید سعید هاشمی سید اصغر الکترونیک کاردانی
376 امیر جعفری نژاد قزل احمد سلمان الکتروتکنیک کاردانی
377 مرضیه رمضانی موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
378 پیمان درویشی محمود الکتروتکنیک کاردانی
379 مینا حق ویردیلو رضا معماری کاردانی
380 امین کاظم لو یونس معماری کاردانی
381 داود رضا پور حسن معماری کاردانی
382 شیما تاج مسعود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
383 ابوالفضل علی بخشی نصر اله کامپیوتر کاردانی
384 سپیده فتحی عباس آبادی موسی معماری کاردانی
385 حسین سیفی شال صادق الکترونیک کاردانی
386 علی اصغر قدوسی هادی الکترونیک کاردانی
387 مرتضی افشاری منوچهر معماری کاردانی
388 ابراهیم پور میرزائی شیخعلی کلایه موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
389 فاطمه مهربان حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
390 سعید رفسنجانی نژاد احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
391 نارنین دهباشی بهرام مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
392 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کاردانی
393 مریم علائی فردرزی حمید علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
394 سوسن رضا قلیان مرسل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
395 الهام میرزائی حسین معماری کاردانی
396 زهره پاکاری محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
397 فاطمه امیری محمد تقی معماری کاردانی
398 علی اصغر آخوندی محمود کامپیوتر کاردانی
399 پریما حکام زاده محمد جواد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
400 فاطمه شهرکی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
401 سمانه گرامی خواه کیومرث حسابداری کاردانی
402 حسن آقا جان زاده کیاسی عباس الکترونیک کاردانی
403 عباس آزاد خسرو الکترونیک کاردانی
404 امیر یزدانی حسن الکترونیک کاردانی
405 مهدی خیری زکابری صفت اله الکترونیک کاردانی
406 محمد نجفی اسحق الکترونیک کاردانی
407 انسیه نورآبادی محمد اسمعیل الکترونیک کاردانی
408 حسین عقبائی عبدالرسول الکترونیک کاردانی
409 محمد رفیعی میانکوشکی جاوید الکتروتکنیک کاردانی
410 آمنه نظری بهرام حسابداری کاردانی
411 سیده کیانا حسینی سید کمال زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
412 پریا نیکو نژاد غلامحسین معماری کاردانی
413 شکیبا پور اکبر حمید معماری کاردانی
414 امید کاظمی غلامعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
415 منیر صالحی سیف اله معماری کاردانی
416 یاسمن احمدی قمرودی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
417 اعظم کرامتی محمد علی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
418 محمد هادی مرادی فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
419 صابر باقری زکی خانعلی الکتروتکنیک کاردانی
420 جواد ارقند ایوان استخری کمال الکتروتکنیک کاردانی
421 محمد حسین گلی مختدا الکتروتکنیک کاردانی
422 مرضیه عدالت صاحبعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
423 وحید عباسی تکبیر الکتروتکنیک کاردانی
424 حامد خلیلی حمید الکتروتکنیک کاردانی
425 میلاد مجیدی احمد الکتروتکنیک کاردانی
426 محمد ابراهیم مهدی زاده حسن مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
427 اصغر رسولی نادر الکتروتکنیک کاردانی
428 محمد عزیزی یداله الکتروتکنیک کاردانی
429 حسن بیدرام مصطفی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
430 ناصر رضا زاده منوچهر آمار کارشناسی ناپیوسته
431 مهرداد محجوب ذبیح اله مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
432 توحید صفری فتح اله کامپیوتر کاردانی
433 فاطمه طهماسبی محمد رسول مدیریت صنعتی کاردانی
434 محمد حاجی عزیزی حسین قلی حسابداری کاردانی
435 اشکان ابراهیمی محمد  مدیریت صنعتی کاردانی
436 محمد حسین نژاد حبیب اله صنایع فلز کاردانی
437 زینب احمدی ماهینی حجت حسابداری کاردانی
438 حسین دینی احمد مدیریت صنعتی کاردانی
439 هادی پیر افکن محمود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
440 سمیه سلیمی سیدانی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
441 فاطمه ربیع پور ملک آرا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
442 محمد مهدی جارچی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
443 میرزا ابراهیم قادری رضا قلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
444 الهه عزیزی آقچای جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
445 مهین نوری زنجیرآباد بشیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
446 الهام جهانی فر ابوالقاسم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
447 سیده مریم حیدری بازاردهی سید محمد تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
448 علی یکه فلاح شعیب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
449 کبری رحمانی حجة اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
450 مونا موسوی سید علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
451 زینب بحرالعلوم پرویز آمار کارشناسی ناپیوسته
452 سمیه کاشانی حسینعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
453 موسی احمدی جیرنده احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
454 مهرداد حاجی قربانی دولابی محسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
455 سمیرا عیوضی خلف شهباز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
456 سهیلا خزلی علی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
457 کیانا غیوری مجتبی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
458 اعظم خمسه رسول مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
459 هادی اسدی بهرامعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
460 ابراهیم شجاعی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
461 امیر حسین لک پور نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
462 حمیده نباتی حمداله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
463 علی رحیمی نیا رحمت الله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
464 زهرا نژاد شهباز محمد مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
465 زهرا مهرزاد سلاکجانی سهراب آمار کارشناسی ناپیوسته
466 سمانه شرمساری مقدم اسرافیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
467 لیلا بهروز فخر جلال مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
468 عبداله رحیم پور جلال الکترونیک کاردانی
469 محسن رضوانفر حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
470 زهرا آقاجانی محبعلی معماری کاردانی
471 مریم مظلوم حامد علی حسابداری بازرگانی کاردانی
472 نیلوفر سلطان آبادی شعبانعلی معماری کاردانی
473 امید پیروی چشناسر ولی الکترونیک کاردانی
474 علی داوری احمد نقشه کشی عمومی کاردانی
475 سمیه تقی زاده شهماربگلو نعمت اله حسابداری کاردانی
476 محمد سیه بازی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی
477 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت صنعتی کاردانی
478 سحر افشاری عین اله معماری کاردانی
479 مرضیه پیرمردوند چگینی امامعلی کامپیوتر کاردانی
480 الهام ابوالحسنی امیر مدیریت صنعتی کاردانی
481 مهران پیشگاهی خسرو مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
482 الهام ناصر خاکی رجبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
483 فتانه حیاتی هادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
484 مجتبی واحدی فاخر ابوالفضل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
485 سمیرا عربانی غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
486 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
487 سیده وحیده حسینی نوربین نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
488 رضا شجاعی مسیح مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
489 سید علی موسوی دادگر سید اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
490 حسن افراشته مهدی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
491 معصومه حلاجیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
492 رضا کرمی اسد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
493 سهیلا بالابندی دوهزاری علی مردان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
494 سعیده امینی محمد موسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
495 رضا زنگنه محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
496 سمیه حسامی پیله رود شهاب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
497 عاطفه جعفرپور حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
498 سعیده کریمی تارقلی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
499 مهدی اسکندری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
500 اکرم حیدری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
501 مصطفی آیتی سبینی گل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
502 مصطفی محمد لو محرمعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
503 ابراهیم ریاضت حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
504 مهناز افتخاری فرد علی آمار کارشناسی ناپیوسته
505 آیدا حیدری حمید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
506 فاطمه فرهود مقدم کیومرث مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
507 سولماز حشمتی سقرلو جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
508 مجتبی رنجبر اورنگ مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
509 پگاه مکنت خواه علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
510 مرتضی رضائی اکملی زیاد علی مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
511 سید علی مرتضوی الحسینی میر قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
512 یاسمن یاره حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
513 سمانه اسکندری اسکندر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
514 سیده زهرا حاجی سید رضائی سید کمال مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
515 رقیه آذر همایون علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
516 سمانه عقبائی فیض اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
517 سعیده رمضانی ابوالمحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
518 مونا جلیلوند مظفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
519 زهرا میرزا حسین تبریزی محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
520 محسن یحیائی ابیازنی دخیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
521 سهیل معدنچی ها قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
522 محمد خدائی لطف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
523 رامین ساروئی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
524 زهره سامی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
525 محمد قیاسی محمد تقی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
526 الهام حسینی قوام آباد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
527 سهیل طبیبی سعادت مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
528 شیما ابوالفتحی بهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
529 مریم قنبری گلجه صفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
530 مجید تقربی مرتضی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
531 ام البنین امانلو مظفر آمار کارشناسی ناپیوسته
532 سکینه افضلی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
533 امید زرین پور حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
534 علیرضا پیربیگ درویشوند علی داد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
535 حسین خواجوند برزو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
536 رضا سالاری یوسف آمار کارشناسی ناپیوسته
537 پریسا پور علی عیسی آمار کارشناسی ناپیوسته
538 مهناز حضرتی رودباری قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
539 شراره ملاحی آذر محمودرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
540 سپیده رضا لو رحیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
541 زهرا امیدی درگاهی تیمور مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
542 شهلا قربانیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
543 علیرضا شفیع خانی ذبیح اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
544 آمنه باجور اسد اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
545 مریم قرائی جهانگیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
546 رضا زرین کمر علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
547 زهرا ابوالحسنی محمد علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
548 مهری دین محمدی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
549 معصومه ابراهیمی نعمت اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
550 امیر اسدی شاد جواد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
551 ابراهیم اسلامی امامعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
552 ابوالفضل نصراله زاده محمد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
553 سیده سمیه قیاسی سید جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
554 مهرداد بیاتی علی اصغر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
555 مقصود محمد خانلو محمدرضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
556 میثم غفوریان مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
557 مینو حمداله زاده خسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
558 فراز افشاری فر ناصر ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی
559 جلیل نوریانی رمضان مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
560 عاطفه امینی محمود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
561 میثم جماعتی صفت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
562 عباس محمدی قراسوئی محمود مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
563 محمد رضا نبی لو ولی اله حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
564 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی نا پیوسته
565 حامد کیانی پناه حسین مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
566 مریم حاجی بیگلری مزلقانی رضا آمار کارشناسی پیوسته
567 فاطمه دو دانگه حسین معماری کاردانی پیوسته
568 میترا برزگر اصلانی حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
569 ابوالفضل ازمکان اسحق معماری کاردانی پیوسته
570 آرمینا طریقت اسماعیل معماری کاردانی پیوسته
571 سینا کاکاوند اکبر معماری کاردانی پیوسته
572 فرشته امینی گلستان بسیج معماری کاردانی پیوسته
573 سید علی آزاد اردهائی علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
574 مهدی محبی عباس الکترونیک کاردانی پیوسته
575 میثم خان محمدی محرمعلی الکترونیک کاردانی پیوسته
576 مسعود قره گوزلی پرویز مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
577 سارا ناصری قراونه پنجعلی حسابداری کاردانی نا پیوسته
578 پریسا کودرزی موسی رضا معماری کاردانی پیوسته
579 فاطمه اسکندر زاده ارشاد خانحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
580 بنیامین سلطانی شهرام مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
581 مهدیه سمیعی محمد حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
582 مریم محمدی عزیز اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
583 زهره السادات سید حسینی سید کمال حسابداری کاردانی نا پیوسته
584 محسن نودل جهان  الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
585 محدثه پویا گهر نادر نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
586 مهناز کاظمی دولت آبادی ولی اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
587 پریسا امین کاظمی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
588 میلاد صفری اباذر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
589 مجتبی ارمغان غلامحسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
590 محمد صالح کلجه ولدی تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
591 مروارید احمدزاده شهرام معماری کاردانی پیوسته
592 بهنام باقری صمغ آبادی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
593 الناز رجبی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
594 مژده دولت مرادی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
595 سید امیر ابراهیمی سید محمد  مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
596 عارفه رستمی قاسمعلی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
597 ریحانه شاد دل محمدرضا حسابداری کاردانی نا پیوسته
598 پردیس اسدی کیومرث مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
599 سهیلا حدادی علی محمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
600 راضیه فهیمی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
601 احترام سادات میر کریمی حصاری سید قاسم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
602 سپیده السادات جعفری سید عباس حسابداری کاردانی نا پیوسته
603 سمیه سیاره نصراله معماری کاردانی پیوسته
604 سوگل حقداد مفرد عبداله معماری کاردانی پیوسته
605 میلاد شجاعی مالفجانی منصور معماری کاردانی پیوسته
606 الهام جداوی علی معماری کاردانی پیوسته
607 داریوش عبدالملکی محمد معماری کاردانی پیوسته
608 زهرا شازده احمدی علی اکبر معماری کاردانی پیوسته
609 حمیدرضا حاجی حسین بابائی احمد معماری کاردانی پیوسته
610 سپیده خدادادی دوگاهه خداداد معماری کاردانی پیوسته
611 مهدیه تیموری احمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
612 بهاره الهامی نسب صفر علی معماری کاردانی پیوسته
613 مهدی فتاح حسینی سید علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
614 پرنیا شیرازی مجید معماری کاردانی پیوسته
615 فاطمه آشوری محمود حسابداری کاردانی نا پیوسته
616 سکینه بلباسی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
617 سپیده جلیلی وحید مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
618 حدیث بیرامی شمس الله معماری کاردانی پیوسته
619 محمد حسین اسدی سلطانعلی معماری کاردانی پیوسته
620 امیر بلوچی علی حسین مهندسی برق کارشناسی پیوسته
621 بهمن قاسمی حسن تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
622 غزاله کریمی مقدم مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
623 سعید قاسمی اله وردی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
624 الهه سادات ضرابی سید رضا مدیریت صنعتی کاردانی
625 الهام عباسی سیفعلی مترجمی زبان کاردانی
626 زهرا حرمی قره بلاغ مبارک آمار کارشناسی ناپیوسته
627 فاطمه فلاحتی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
628 شادی صفا داود آمار کارشناسی پیوسته
629 علی گلچین زاده کمال الکترونیک کاردانی
630 مغداد کشاورز معتمدی محمد مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
631 مهدی بیگدلو حسن الکترونیک کاردانی
632 مهری کرمی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
633 مریم دهقان نژاد قربان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
634 زهرا عسکری پور مهدی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
635 الهام آذرباد علی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
636 هانیه سادات محتشمیان سید علی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
637 سمانه مرادی عین اله مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
638 محمد امین میرزاپور فیروز سالاری محمد حسین الکترونیک کاردانی
639 میلاد ناصری برجعلی کامپیوتر کاردانی
640 الهام عبدالحسینی نیک پور علیرضا مترجمی زبان کاردانی
641 فرزانه کجیله محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
642 فرانک حیدرآبادی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
643 فرانک قهرمانی خلیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
644 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
645 نسترن معدنی عباس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
646 سید مهرزاد عبادی سید محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
647 پوریا پاشازاده عباسی پرویز مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
648 الهه پیشداد نوری مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
649 فرانک سلطانی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
650 امین سرتختی ابوالقاسم مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
651 معصومه صلحی عزت اله مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
652 فاطمه پرنلو بهرام مترجمی زبان کاردانی
653 مهدی خالقی ناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
654 مهسا خدابنده لو محمدرضا مترجمی زبان کاردانی
655 سحر عزیزمحمدی علی اکبر حسابداری کاردانی
656 نصیر فرجی گواهر امیرقلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
657 سمیه دهقانی پور شعبان مدیریت صنعتی کاردانی
658 مریم السادات طباطبائی صدیق سید حسین مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
659 آرش غلامی پرور ماسوله مهدی آمار کارشناسی پیوسته
660 حمیدرضا رزمجو مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
661 نسرین حکمی کیا سرائی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
662 صبا شکوهمند حسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
663 سارا شهبازی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
664 اصغر رحیمی شیخ احمد لوئی رحمن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
665 خدیجه مقصودی عبداله مترجمی زبان کاردانی
666 سعید ضروری کلورزی محمدرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
667 فرناز قهرمانی پرویز مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
668 فاطمه عظیمی قیاس جبرئیل معماری کاردانی
669 سید قاسم حسینی سید عیسی الکتروتکنیک کاردانی
670 مرتضی علمی محمد الکتروتکنیک کاردانی
671 زینب توکلی احمد علوم اجتماعی کاردانی
672 مهران میر احمدی مهدی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
673 لیلا نظری علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
674 سید مهدی موسوی سید عباس مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
675 محسن الهی ولی اله تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
676 الهه سفیدبخت محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
677 پریسا شامی عرب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
678 ربابه عاشوری فشیمی روح اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
679 مرضیه پاپی محمد حسین مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
680 آزاده شجاعی آراء محمد محسن مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
681 پژمان ظاهری علی حسابداری کاردانی
682 شبنم اسد زندی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
683 مسلم بشارتی کلایه محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
684 الناز امیا مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
685 مهسا حسینی مجید کنترل کارشناسی ناپیوسته
686 حمیده مردان زاده خامنه بابک مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
687 المیرا نظامی خیرآباد عباس مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
688 الهام ظهیری شادباد یونس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
689 محمد رضاموحدی مالک اشتر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
690 مسعود دهقانی کندری حسن کنترل کارشناسی ناپیوسته
691 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
692 رضا بابائی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
693 مریم فطری باباعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
694 یغوب غیاثوند محمد خانی داود آمار کارشناسی ناپیوسته
695 حسین حیدری حمید کنترل کارشناسی ناپیوسته
696 مهران نیک خواه محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
697 سمیه ابراهیمی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
698 رضا خمسه مراد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
699 نیلوفر هاشم نظری مجید مترجمی زبان کارشناسی
700 طاهره اختری ورمزانی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
701 احسان مقصودی احمد برق  کارشناسی
702 الهام نوروزی سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
703 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
704 احمد تابنده عبداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
705 یاسمن کابلی ابوالقاسم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
706 زینب مهدی پور هادی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
707 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
708 بهرام عباسی فرد منصور کنترل  کارشناسی ناپیوسته
709 محمدرضا خلیلی مانیزانی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
710 اسماعیل موسی زاده گورابی فرامرز کنترل  کارشناسی ناپیوسته
711 مصطفی پاکدل حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
712 ساناز قلی حسینعلی مترجمی کارشناسی
713 فرزانه غفوری غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
714 عطیه محمدزاده فعال باستانی شهرام کنترل  کارشناسی ناپیوسته
715 حمیدرضا باقری حبیب اله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
716 مریم ذوالقدر رمضانغلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
717 علیرضا اکبری عباس کنترل  کارشناسی ناپیوسته
718 سسحر نیکجو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
719 زهرا علی اکبر لو شکراله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
720 مهدی آرزه یعقوب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
721 مجتبی سالاری توسه سرا فردوست  کنترل  کارشناسی ناپیوسته
722 حامد بدری ماشمیانی منوچهر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
723 حمید زارع بناد کوکی علی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
724 نفیسه عضدزادگان مرتضی آمار  کارشناسی ناپیوسته
725 میثم آریان فر عظیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
726 پارمیدا دانیالی محمدرضا عمران کارشناسی 
727 شادی اکبرییان بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
728 مرتضی نگار صاحبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
729 معصومه صادقی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
730 منیره عنبرستانی عباسعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
731 سامان حمیدی ذاکله بری عباسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
732 اشکان جعفری رضا قلی برق  کارشناسی
733 مهرداد رضائی نیک آبادی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
734 سروه ابراهیمی ثمین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
735 امیررازقی فرد محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
736 معصومه ذوالقدری قره بلاغ رحمت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
737 مجید رحمانی قاسم مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
738 احسان رحیمی ساغند غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
739 زینب وفادار کله سر فضائیل مترجمی کارشناسی
740 سحر آریا پور علی اصغر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
741 سمیرا رحیمی یوسف مترجمی کارشناسی
742 امین مانده گاریان محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
743 سجاد میروردی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
744 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کارشناسی ناپیوسته
745 علی اکبر رستگار امرئی محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
746 نونا سادات غیاثی سیدمحمد تقی مترجمی کارشناسی
747 علیرضا ربیعی هادی کنترل کارشناسی ناپیوسته
748 مریم عبدالهی جهان بخش حسابداری کارشناسی ناپیوسته
749 الهام اکبری ورزقانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
750 کیکاوس صادقی سعید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
751 فائزه اروج زاده اسماعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
752 سمیرارسولی سقرلو یعقوب مترجمی کارشناسی ناپیوسته
753 محسن کریمی وجیه اله  کنترل کارشناسی ناپیوسته
754 حامد کریمی آغمیونی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
755 مهدیه عربی محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
756 سمیه حقیقت تقی دیزج صابر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
757 علیرضا اصغری هروانی  مختار حسابداری کارشناسی ناپیوسته
758 امیرحسین تاجیک عبدالرضا برق  کارشناسی 
759 فاطمه سادات حسین زاده خراسانی نزاد  سید داود علوم اجتماعی کارشناسی 
760 آرزو اسماعیلی دشمنلو رجب علوم اجتماعی کارشناسی 
761 مونا حسین زاده جواد کنترل کارشناسی ناپیوسته
762 سعیده عبداللهی محمدحسین معماری کارشناسی ناپیوسته
763 راضیه حاجیلو غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
764 مریم فاتحی محمدتقی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
765 آرزوبرنقوری  رضا علوم اجتماعی کارشناسی 
766 رویا رادفرد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
767 سمیه توانازاده نجف مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
768 محدثه علیزاده احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
769 نداجهانی بهزاد آمار کارشناسی ناپیوسته
770 احسان احمدیان عابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
771 امیرحسین گرگانی حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
772 مائده قرغشه علی اصغر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
773 ژاله مقدم حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
774 علی اکبرسبزی وکیل مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
775 مریم بهرامی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
776 عزیزاله گوهری اسداله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
777 سودابه سلطانی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
778 حامد حیدری علی اصغر آمار کارشناسی ناپیوسته
779 مهتاب رهنما احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
780 مرضیه عباسی قنبرعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
781 رضا منصف تربه بر شیرزاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
782 میثم علیزاده جوبنی صفت اله برق  کارشناسی 
783 محمد حسین ناظم عبدالحمید برق  کارشناسی 
784 زهرا قنبری احمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
785 یونس نیک زاده ویرثق علی آمار کارشناسی ناپیوسته
786 رضا داور بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
787 فرزانه ابراهیمی اسماعیل آمار کارشناسی ناپیوسته
788 طاهره نصرتی حسینعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
789 موناآریان فر محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
790 امیدپیرو محمدحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
791 فاطمه خوشخو غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
792 میر امید میر محمودی میراباصلت کنترل کارشناسی ناپیوسته
793 رضا اروجی خدمت اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
794 شقایق رجبی احمد مترجمی کارشناسی 
795 سروش ارژنگی دمیرچی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
796 ابوذر اسدی رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
797 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
798 فاطمه رازقی جهانگیر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
799 نرگس کلانتری فرامرز آمار کارشناسی 
800 مرتضی آذین فر منوچهر کنترل کارشناسی ناپیوسته
801 علی گلزاری محمود کنترل کارشناسی ناپیوسته
802 زینب رستمی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
803 نغمه مهدوی نیا ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
804 عاطفه شمس کمرخ محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
805 سعید صدیقی محمد مترجمی کارشناسی 
806 پریسا شریفی پیروز حسابداری کارشناسی 
807 امیر میکائیلی قزلجه قربانعلی برق  کارشناسی 
808 امین قاسمیان محمود برق  کارشناسی 
809 مجتبی جوادی خیراله حسابداری کارشناسی 
810 فرحنازغلمانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
811 وحید اشتری حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
812 رسول کسمائی مقدم محمودرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
813 فاطمه طاهرخانی صمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
814 نگین کریمی کریم معماری کاردانی پیوسته
815 فاطمه عابدزاده حجار داود حسابداری کاردانی
816 رضا حسینقلی زاده نوکاشتی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
817 محمد عبدالهی غلام الکترونیک کاردانی پیوسته
818 ابراهیم میرابی بایرامعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
819 زهرا آزاده زعیم صاحبعلی حسابداری کاردانی
820 النازنادری علیرضا حسابداری کاردانی
821 علی اکبرشوندی ابراهیم کنترل کارشناسی ناپیوسته
822 حسین جمالی مقدم سهراب مترجمی کارشناسی
823 مریم صالحی مقیسه حمزه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
824 مجتبی عباس یگلو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
825 تارابهادر عزیزاله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
826 مجید احمدی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
827 بهنام احمدی قهرمان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
828 پارسا یعقوب زاده شبستری محمدرضا معماری کاردانی پیوسته
829 مهدی خاکپور علی مراد الکترونیک کاردانی پیوسته
830 زهرا امامی رحمانعلی حسابداری کاردانی
831 محمدرضا غلامی فینی علی آقا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
832 پزمان ناصری شیرخان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
833 محمدرضا بیاتیان علیرضا معماری کاردانی پیوسته
834 امیرحسین آتش زبان محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
835 سارااحمدی حسن علی مترجمی کاردانی
836 علیرضا بختیاری محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
837 فاطمه فلاح نژاد تقی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
838 مجید احمدی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
839 غزل احمدی کمنی فریدون آمارو کاربردها کارشناسی
840 شقایق سادات رحمتی سیدجواد مترجمی کارشناسی
841 سید محسن مهدی نیا سید سیف الله کنترل کارشناسی ناپیوسته
842 محمد پاداشی سهراب مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
843 رضا اکبری یونسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
844 زهراشرافتی محسن آمار کارشناسی
845 راضیه فیروز زارع محسن معماری کارشناسی ناپیوسته
846 علی رفیعی مهرداد کامپیوتر کاردانی پیوسته
847 فرشاد کاظمی اسلام حسابداری کاردانی
848 علی مصفا یوسف صنایع فلز کاردانی پیوسته
849 مهتاب حیدری جعفر حسابداری کاردانی پیوسته
850 مهدی محمدزاده امیرعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
851 امین صلاح پور مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
852 امین صلاح پور مجید مدیریت صنعتی کاردانی
853 نگین قاسمی وحید کامپیوتر کاردانی پیوسته
854 حمیدرضا قندهاری محمدرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
855 محمود برزگر اتانی رستم ساختمان کاردانی پیوسته
856 جلال آزاده زعیم صاحبعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
857 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کاردانی 
858 الناز گل باز علیرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
859 مژگان قاسمی هادی کامپیوتر کاردانی پیوسته
860 سحر ادیبی نصیبعلی مترجمی کاردانی
861 پریسا مینائی اصغر معماری کاردانی پیوسته
862 پریسا داودی فضل اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
863 پریسا الیاسی غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
864 امیر عزیزی پور نصرت اله مترجمی کارشناسی
865 بهناز صالح بک محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
866 گیتی پرتو سرشت اله کرم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
867 مریم رشوند بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
868 مجید عابدینی علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
869 الناز پرویز روشن رجبعلی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
870 فلور بسیجی ابوالقاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
871 نیما صفری میاندره نورعلی مترجمی کارشناسی
872 مسعود علی پور مهدی صنایع فلز کاردانی پیوسته
873 رضا اکبری محمد معماری کاردانی پیوسته
874 میثاق کسرائی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
875 امیر محمد تقی لو عیوضعلی معماری کاردانی پیوسته
876 مهدی علیزاده جاوید حسابداری کاردانی
877 امیر رجبی علیرضا مدیریت صنعتی کاردانی
878 زهرا پرتوی رسول معماری کاردانی پیوسته
879 آمنه برزگران مهدی معماری کاردانی پیوسته
880 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کاردانی
881 مهدیه قلندری علی حسابداری کاردانی
882 فاطمه غیاثوند محمدخانی علی حسابداری کاردانی پیوسته
883 وحیده لطفی محسن حسابداری کاردانی پیوسته
884 هانیه جعفرزاده اشان ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
885 میرحامدرضوی آغجه اوغلان میرمحسن الکترونیک کاردانی پیوسته
886 گلناز نعمتی ذوالفقار حسابداری کاردانی
887 زهرا احمدی ناصر کامپیوتر کاردانی پیوسته
888 میلاد لطیفی ماشیمیانی محمود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
889 بهزاد ملکیان فریدون ساختمان کاردانی پیوسته
890 امیر حسین مدیر خازنی مهدی مترجمی کاردانی
891 امیر رضا حاجی کاظم نظری ابوالفضل کامپیوتر کاردانی پیوسته
892 فاطمه بیاضی علی اصغر مترجمی کارشناسی
893 نیلوفر معصومی مطلوب معراجعلی معماری کارشناسی ناپیوسته
894 امید بورقی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
895 امیر هوشنگ مرادی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
896 پگاه هوشنگی سعید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
897 عباس آزاد خسرو کنترل کارشناسی ناپیوسته
898 اکبر پنجعلی زاده احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
899 ملیحه کرد محمد مترجمی کاردانی
900 ساسان رفعت نامی سعید کامپیوتر کاردانی پیوسته
901 علی اصغریان خیراله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
902 پروانه پناهی اروجعلی حسابداری کاردانی
903 محدثه شاپورزاده رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
904 حسین صداقت محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
905 پریا عیوضی علیرضا آمارو کاربردها کارشناسی
906 امیر رجبی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
907 محبوبه رحیمی گورجی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
908 بهنوش ستاری عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
909 صابر میرزائی زره باشی نوراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
910 مریم بهرامی موگوئی حسن معماری کاردانی پیوسته
911 پریسا بخشی زاده علی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
912 حسین درغ الماس مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
913 احمد قدسی شمس اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
914 آزاده شیرمحمد جوزانی علی  مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
915 لیلا وزیری گهر امراله حسابداری کاردانی پیوسته
916 سیده هاجر وکیلیان سید محمد مترجمی کاردانی
917 علی نصری بلال الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
918 مریم صدقی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
919 مهتاب زارع پور کاظم معماری کاردانی پیوسته
920 نوید احمدی علیائی مجید ساختمان کاردانی پیوسته
921 سید امیر شایان دلاورخان سیدفریدون الکترونیک کاردانی پیوسته
922 سید ابوالفضل میری قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
923 بهزادبیانی حسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
924 حمیدرضا زرگر امراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
925 سارا خانقاهی تپه جهانگیر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
926 طاهره اکبری فرید باقر آمار کارشناسی ناپیوسته
927 سید فرامرز میرفلاح لیالستانی میرشمس الکترونیک کاردانی پیوسته
928 عقیل ورمزیار ولی الله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
929 مریم باقری ابوالفضل معماری کاردانی پیوسته
930 زهرا عباسی شهرستانکی حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
931 زهرا بهرامی فیض اله حسابداری کاردانی
932 زهرا صادقی احمد مترجمی کاردانی 
933 المیرا سادات میرفصیحی سیدعلی اکبر حسابداری کاردانی
934 شراره معتمد زاده شهریار مدیریت صنعتی کاردانی
935 داود کشاورزی حسینعلی مدیریت صنعتی کاردانی
936 الهام نوحی جهرمی شکراله حسابداری کاردانی پیوسته
937 مهدیه گلی محمود حسابداری کاردانی پیوسته
938 فاطمه شاملوفرد محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
939 فاطمه صانعی رضا معماری کاردانی پیوسته
940 بهزاد درویشی سیاهگلده حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
941 سجاد ذوقی محمدعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
942 محمد محبی حسین معماری کاردانی پیوسته
943 سعیده کریمی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
944 نسیم شهبازی نجم الدین مدیریت صنعتی کاردانی
945 امین محمودی فرید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
946 مصطفی پیشیار رجب الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
947 زهرا موسوی عباس حسابداری کاردانی
948 مروارید محمدی توفیق مدیریت صنعتی کاردانی
949 مهسا کریم زاده طاهر حسابداری کاردانی پیوسته
950 مینا سعدی محمودرضا حسابداری کاردانی
951 زهرا امجدی دیزناب اسداله حسابداری کاردانی
952 محمدرضائی دستجردی ابراهیم حسابداری کاردانی
953 مریم پالانی جافی علیمراد حسابداری کاردانی پیوسته
954 عاطفه زارع نژاد علی الکترونیک کاردانی پیوسته
955 آزاده افلاکی محمدحسن مدیریت صنعتی کاردانی
956 مریم ولی پور اسکندر حسابداری کاردانی پیوسته
957 محمد ساری خانی جمال الکترونیک کاردانی پیوسته
958 نوید مهماندوست نادر معماری کاردانی پیوسته
959 مرضیه بختیاری محمود معماری کاردانی پیوسته
960 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت صنعتی کاردانی
961 مسعود کمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
962 کامیار محمدی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
963 مرجان محمد میرزائی محمدعلی معماری کاردانی پیوسته
964 فاطمه دربندی علی اکبر حسابداری کاردانی پیوسته
965 مهدیه زینلی چراغعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
966 محمودکمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
967 سارا اصلانی ملک علی حسابداری کاردانی
968 مونا ارشاد هرزویلی علیگل معماری کاردانی پیوسته
969 علی اکبر عموئی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
970 مرجان ملاحسنی مهدی معماری کاردانی پیوسته
971 امیرحسین حیاتی چینی بلاغ علی ساختمان کاردانی پیوسته
972 سید مهدی اسماعیلی ضیابری سیدکمال ساختمان کاردانی پیوسته
973 سحرنوری رهورد شیرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
974 لیلا فکری حمید حسابداری کاردانی
975 علی نیری احد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
976 سعید فیروزی خانقاه رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته