برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شرایط و مراحل دریافت گواهی موقت

شرایط و مراحل دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات


طبق ماده 64 آیین نامه آموزشی، دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

 

دانلود راهنمای مراحل دریافت گواهی موقت