برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شرایط و مراحل دریافت گواهی موقت

شرایط و مراحل دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات


طبق ماده 64 آیین نامه آموزشی، دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
وظایف دانشجویان فارغ التحصیل:

 

  نکات مهم:
1) انجام امور فارغ التحصیلان با ارائه وقت قبلی از سوی این واحد صورت می گیرد و لذا بدیهی است دانشجویان پس از انجام امور مربوط به تسویه حساب مالی، با احراز نوبت از واحد فارغ التحصیلان، در وقت دیگری برای ادامه مراحل مراجعه خواهند نمود.
2) ارائه گواهی موقت تنها در روزهای زوج امکان پذیر است.
3) ارایه کارت پایان خدمت برای آقایان جهت دریافت گواهی موقت الزامی می باشد. دانشجویانی که مشمول انجام خدمت وظیفه باشند پس از طی مراحل فارغ التحصیلی، معافیت تحصیلی آنها لغو گردیده و نامه لغو معافیت برای آنان حکم گواهی موقت را خواهد داشت. بدیهی است این دسته از دانشجویان پس از انجام خدمت وظیفه و ارائه کارت پایان خدمت می توانند گواهی موقتا خود را از واحد فارغ التحصیلان در نوبت مشخص دریافت نمایند.
4) دانشجویانی که کارت پایان خدمت نداشته و مدرک تحصیلی خود را جهت ارائه به مقطع بعدی (دانشگاه محل قبولی) نیاز دارند تنها با ارائه نامه از دانشگاه مقصد مجاز به ارسال گواهی موقت خود می باشند.
5) ارائه کارت دانشجویی به حراست دانشگاه در هنگام تسویه با این بخش الزامی است. بدیهی است از دانشجویانی که به هر دلیل کارت خود را مفقود کرده و یا از آوردن آن امتناع می نمایند پذیرشی به عمل نخواهد آمد.
1-1) دانشجویان برای اخذ مجدد کارت دانشجویی می توانند به امور مدرسان واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.
6) حضور شخص دانشجو جهت دریافت مدرک موقت یا اصل مدرک الزامی می باشد.