برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه در خصوص تحویل گزارش های سه ماهه

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد


پس از تصویب پروپوزال پیشرفت کار خود را طی گزارشهای سه ماهه اول و دوم با تکمیل فرمی که در وب سایت در اختیارتان قرار گرفته است به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمائید.لازم به ذکر است ارائه گزارش در هر مرحله 5/0 نمره به نمره پایان نامه اضافه می گردد در غیر اینصورت 5/0 نمره از هر گزارش کسر می گردد.