برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مراحل فارغ التحصیلی تحصیلات تکمیلی

مراحل دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد


1) مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی جهت کامل نمودن پرونده آموزشی و انجام امور مربوطه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی
2) مراجعه به امور مالی به منظورانجام تسویه حساب مالی وتسویه با صندوق رفاه دانشجویان
3) مراجعه به واحد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و ادامه پروسه فارغ التحصیلی
در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:
1) انجام امور فارغ التحصیلان با ارائه وقت قبلی از سوی این واحد صورت می گیرد.
2) ارائه گواهی موقت در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه امکان پذیر است .
3) ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان جهت دریافت گواهی موقت الزامی می باشد. دانشجویانی که مشمول انجام خدمت وظیفه می باشند پس از طی مراحل فارغ التحصیلی، معافیت  تحصیلی آنها لغو گردیده و نامه لغو معافیت برای آنان حکم گواهی موقت را خواهد داشت .بدیهی است این دسته از دانشجویان پس از انجام خدمت وظیفه و ارائه کارت پایان خدمت می توانند گواهی موقت خود را از واحد فارالتحصیلان در نوبت مشخص دریافت نمایند.
4) دانشجویانی که کارت پایان خدمت نداشته و مدرک تحصیلی خود را جهت ارائه به مقطع بعدی ( دانشگاه محل قبولی) نیاز دارند تنها با ارائه نامه از دانشگاه مقصد مجاز به دریافت گواهی موقت خود می باشند.
5) ارائه کارت دانشجویی به حراست دانشگاه درهنگام تسویه با این بخش الزامی است بدیهی است از دانشجویانی که به هردلیل کارت خود را همراه ندارند پذیرشی به عمل نخواهدآمد.دانشجویان برای اخذ مجدد کارت دانشجویی می توانند به امور مدرسان واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند .
6) حضور شخص دانشجو جهت دریافت مدرک موقت یا اصل مدرک الزامی می باشد.

مراحل دریافت دانشنامه ( اصل مدرک تحصیلی )
دانشجویانی که مدرک موقت خود رادریافت کرده باشند، می توانند دانشنامه خود را پس از طی مراحل صدور اخذ نمایند.
در زمان تحویل دانشنامه ارائه گواهی موقت ضروری است.
لازم است دانشجویان پیش از مراجعه جهت اخذ دانشنامه با واحد فارغ التحصیلان هماهنگی لازم را به عمل آورده و از آماده بودن مدرک خود اطمینان حاصل نمایند.


برنامه زمان بندی واحد فارغ التحصیلی تحصیلات تکمیلی
جهت ایجاد نظم بیشتر به منظور ارائه خدمات به دانشجویان، برنامه زمان بندی به شرح زیر اعلام میگردد:
شنبه، یکشنبه و دوشنبه انجام امور مربوط به تایید تحصیلی و دانشنامه 
سه شنبه ارائه دانشنامه قبل از مراجعه جهت اطمینان از آماده بودن مدرک با واحد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تماس حاصل نمایید . 02822573995
چهارشنبه و  پنج شنبه          صدورگواهی موقت با احراز نوبت قبلی
  
                                                                                                                
واحد فارغ التحصیلان
                                                                                                                                                             تحصیلات تکمیلی