سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

دانشنامه های موجود کارشناسی ارشد
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع
1 ابراهیم صیادی جامعه شناسی ارشد
2 اطهره مراد کریمی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
3 اعظم رمضان زاده بادله آموزش زبان انگلیسی ارشد
4 اعظم کلهر آمار ارشد
5 افسانه شیر سلیمی جامعه شناسی ارشد
6 افسانه کمالی دهکردی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
7 اکرم رمضانی جامعه شناسی ارشد
8 اکرم کلیدری آمار ارشد
9 الهام چنگائی آمار ارشد
10 الهام حق پرست گوکه حسابداری ارشد
11 الهام دری آمار ارشد
12 الهام واحدی مدیریت اجرایی ارشد
13 الهه زیرانی ناو حسابداری ارشد
14 امیر حسین افشاریان مدیریت مالی ارشد
15 امیر عیسی ملکی پژوهش علوم اجتماعی ارشد
16 امیر مطلبی اسکوئی مدیریت اجرایی ارشد
17 ایلناز بایندور جامعه شناسی ارشد
18 ایمان احمدی سرابی  پژوهش علوم اجتماعی ارشد
19 آرش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
20 آرمان خدایاری ریاضی کاربردی ارشد
21 بهاران احمدی آمار ارشد
22 بهاره جوادی مفرد حسابداری ارشد
23 بهاره کمانگریان مدیریت اجرایی ارشد
24 بهمن ناصری جامعه شناسی ارشد
25 بهناز رحیمی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
26 بیتا سلیمانی امیری ریاضی کاربردی ارشد
27 بیتا مردان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
28 پروانه باغبان آموزش زبان انگلیسی ارشد
29 تالین آبکاریان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
30 جبار فرحمند بهرغانی حسابداری ارشد
31 جواد دلیری مقدم پژوهش علوم اجتماعی ارشد
32 حافظه رئیس یزدی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
33 حدیثه رمضانی فر جامعه شناسی ارشد
34 حسن اکبری جامعه شناسی ارشد
35 حسین عطارها آموزش زبان انگلیسی ارشد
36 حسین محمد پور حسابداری ارشد
37 حمدیه پروانه جامعه شناسی ارشد
38 خدیجه رضائی لایه آمار ارشد
39 خدیجه صادقی گرمارودی مدیریت اجرایی ارشد
40 خدیجه صفائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
41 خیر النساء آسوده جامعه شناسی ارشد
42 داریوش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
43 داود کریمی ارقینی جامعه شناسی ارشد
44 ذبیح اله جوانبخت آموزش زبان انگلیسی ارشد
45 راحله گیلانی دماوندی مدیریت اجرایی ارشد
46 رامک فدائیان مدیریت اجرایی ارشد
47 راهله دهقانی مدیریت اجرایی ارشد
48 رحیم کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
49 رضا قربانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
50 رضا کرامت مترجمی زبان انگلیسی ارشد
51 رقیه خمسه ریاضی کاربردی ارشد
52 روح اله محمودی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
53 روزا اقبالی کازرونی ریاضی کاربردی ارشد
54 روشنک سماعی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
55 ریحانه بیدریغ کسمائی جامعه شناسی ارشد
56 ریحانه شریف پور مترجمی زبان انگلیسی ارشد
57 ریحانه یوسفی مرنجین مدیریت اجرایی ارشد
58 زهرا دهبندی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
59 زهرا ذهبی مدیریت اجرایی ارشد
60 زهرا رهنمائی ذکاوت آموزش زبان انگلیسی ارشد
61 زهرا سادات موسوی آموزش زبان انگلیسی ارشد
62 زهرا سیاه چشم آموزش زبان انگلیسی ارشد
63 زهرا کرباسی آمار ارشد
64 زهرا هدایت فر آمار ارشد
65 زهره قاسمی ریاضی کاربردی ارشد
66 سارا گرمسیری نژاد مترجمی زبان انگلیسی ارشد
67 سارا نظر باغی آموزش زبان انگلیسی ارشد
68 ساناز رونده مایان آمار ارشد
69 ساناز عبدالهی امانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
70 سحر رضائی آمار ارشد
71 سعید اختیاری پژوهش علوم اجتماعی ارشد
72 سعید الهیاری حسن آباد آموزش زبان انگلیسی ارشد
73 سعید خزائی مدیریت مالی ارشد
74 سعید کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
75 سعیده حمیدی بهشتی مدیریت اجرایی ارشد
76 سعیده ملکی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
77 سمیرا خالصی حسابداری ارشد
78 سمیرا شاهکوهی آمار ارشد
79 سمیرا غرقی شفیعی آمار ارشد
80 سمیه جلالی مدیریت اجرایی ارشد
81 سمیه رزاقی آموزش زبان انگلیسی ارشد
82 سمیه غفوری حسابداری ارشد
83 سید جبار خالدیان حسابداری ارشد
84 سید حسین عباسی حسینی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
85 سید عزیزاله قانعی راد جامعه شناسی ارشد
86 سید مصطفی حسینی ریاضی کاربردی ارشد
87 سید مهدی حسینیان آقا ملکی آموزش زبان انگلیسی ارشد
88 سید یحیی سرخوش آموزش زبان انگلیسی ارشد
89 سیده فاطمه بوستانیان آموزش زبان انگلیسی ارشد
90 سیده مهسا نیازمند قانع  علوم اجتماعی ارشد
91 سیده نصیبه هاشمی آهنگر کلائی پژوهش علوم اجتماعی ارشد
92 سیماء سیلاخوری  جامعه شناسی ارشد
93 شهاب طلائی شکری مدیریت اجرایی ارشد
94 شهرام طهماسبی جامعه شناسی ارشد
95 شیرین جعفری مدیریت اجرایی ارشد
96 شیما عدالت خواه مترجمی زبان انگلیسی ارشد
97 صادق حشمتی حسابداری ارشد
98 صدیقه قندی حسابداری ارشد
99 صفورا قناعت جامعه شناسی ارشد
100 صفی اله مرادی آمار ارشد
101 صفیه وزیر پور آرانی جامعه شناسی ارشد
102 صنم اکباتانی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
103 طاهره غرقی شفیعی حسابداری ارشد
104 طاهره فریدنیا مترجمی زبان انگلیسی ارشد
105 طاهره کوچکی جامعه شناسی ارشد
106 عادله فرشداری جامعه شناسی ارشد
107 عارفه ارژنگی جامعه شناسی ارشد
108 عبدالحسین سعیدی جامعه شناسی ارشد
109 عطیه فردوسی آموزش زبان انگلیسی ارشد
110 علی اصغر رحیمی تبار ریاضی کاربردی ارشد
111 علی سهیلی فرد جامعه شناسی ارشد
112 علیرضا سهرابی آموزش زبان انگلیسی ارشد
113 غفور میرزاجانی فتحکوهی جامعه شناسی ارشد
114 فاطمه ابراهیمی آموزش زبان انگلیسی ارشد
115 فاطمه بسطامی مدیریت مالی ارشد
116 فاطمه جعفری حسابداری ارشد
117 فاطمه رحیمی آمار ارشد
118 فرزانه نظری علی آبادی آمار ارشد
119 فرشته زمانی ریاضی کاربردی ارشد
120 فرشته عیسی زاده ولوکلائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
121 فریبا طهماسب پور آموزش زبان انگلیسی ارشد
122 فریبا کاظمی ریاضی کاربردی ارشد
123 فریبرز طاهری مدیریت اجرایی ارشد
124 فریده عاشوری مدیریت اجرایی ارشد
125 فهیمه کاظم زاده ممقانی مدیریت اجرایی ارشد
126 فهیمه کولیوند جامعه شناسی ارشد
127 کژال کرباسچی ریاضی کاربردی ارشد
128 کیومرث خوشنود جامعه شناسی ارشد
129 لیلا افروزی حسابداری ارشد
130 لیلا بردار جامعه شناسی ارشد
131 لیلا جلیلی لاکه جامعه شناسی ارشد
132 لیلا دربانی شیروانه ده جامعه شناسی ارشد
133 مائده ملا حسنی ریاضی کاربردی ارشد
134 مجید ایران منش ریاضی کاربردی ارشد
135 محبوبه ادریس ملایری  علوم اجتماعی ارشد
136 محبوبه دارابی سومار حسابداری ارشد
137 محترم فرضی کرم اله ریاضی کاربردی ارشد
138 محسن برزگر آقائی حسابداری ارشد
139 محمد پدیسار مترجمی زبان انگلیسی ارشد
140 محمد حسن قمی مدیریت اجرایی ارشد
141 محمد حسین سعادت نهاد مدیریت اجرایی ارشد
142 محمد رضا اسلامی مرزنکلاته جامعه شناسی ارشد
143 محمد صفدر پوریان مدیریت اجرایی ارشد
144 محمد علی حسنی جامعه شناسی ارشد
145 محمد کوهستانی دهقی حسابداری ارشد
146 محمد مهدی قدیانی جامعه شناسی ارشد
147 محمد میری مهرا جامعه شناسی ارشد
148 محمد هادی شیبانی مدیریت اجرایی ارشد
149 محمدرضا میرابیون حسابداری ارشد
150 محیا سودی مدیریت اجرایی ارشد
151 مرتضی طالعی آموزش زبان انگلیسی ارشد
152 مریم اسماعیلی مدیریت اجرایی ارشد
153 مریم آزاد سیر مدیریت مالی ارشد
154 مریم آشور جامعه شناسی ارشد
155 مریم قاعه گل جامعه شناسی ارشد
156 مریم نصیری مدیریت اجرایی ارشد
157 مژگان منصوری جامعه شناسی ارشد
158 مسلم راد آمار ارشد
159 مصطفی درویشی حسابداری ارشد
160 مصطفی مهری مدیریت اجرایی ارشد
161 مطهره دستجانی فراهانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
162 معصومه پوردولت صفری توتکابنی جامعه شناسی ارشد
163 معصومه رحمانی مقدم آموزش زبان انگلیسی ارشد
164 معصومه قهرمانی جامعه شناسی ارشد
165 معصومه کرم زاده طولارود جامعه شناسی ارشد
166 معصومه یوسفی مدیریت اجرایی ارشد
167 منصوره السادات هاشمی شیرازی حسابداری ارشد
168 مونا صحرائی جامعه شناسی ارشد
169 مهدی اصغری مترجمی زبان انگلیسی ارشد
170 مهدی آشوری مدیریت مالی ارشد
171 مهدی رسولی آموزش زبان انگلیسی ارشد
172 مهدی محمدی جامعه شناسی ارشد
173 مهدی محمدی حسابداری ارشد
174 مهدیه حاجی رفیعی آمار ارشد
175 مهسا ایزدی آموزش زبان انگلیسی ارشد
176 مهشید یوسف زاده مترجمی زبان انگلیسی ارشد
177 مهناز مقدم ارجمند مدیریت مالی ارشد
178 میثم شاه نظر جوبنه ریاضی کاربردی ارشد
179 میثم کولیوند پژوهش علوم اجتماعی ارشد
180 میثم مصطفوی آمار ارشد
181 مینا حیاتی مدیریت اجرایی ارشد
182 مینا مداح آموزش زبان انگلیسی ارشد
183 مینا منصوری جامعه شناسی ارشد
184 نازلی ملا اسمعیل شیرازی جامعه شناسی ارشد
185 ناهید محمودوند بحوض جامعه شناسی ارشد
186 ندا محمدی پلارتی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
187 نساء کاوسی وحید حسابداری ارشد
188 نسرین پناهی جامعه شناسی ارشد
189 نسرین روشن روان یزدی مدیریت اجرایی ارشد
190 نسیم یوسفی حسابداری ارشد
191 نعیمه بهرامی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
192 نیکو رحیمی نژاد لطف آباد جامعه شناسی ارشد
193 وحید چراغی جامعه شناسی ارشد
194 وحید مرادی آمار ارشد
195 ویدا عزیزی آموزش زبان انگلیسی ارشد
196 هاجر امینی ولاشانی جامعه شناسی ارشد
197 هادی رفیع زاده مدیریت اجرایی ارشد
198 هانیه شکری جامعه شناسی ارشد
199 یاسر سلیمانی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
200 یحیی عبداللهیان مدیریت اجرایی ارشد
201 یداله قربان نژاد شهرودی  علوم اجتماعی ارشد
202 یعقوب افشاری ابوالکرلو پژوهش علوم اجتماعی ارشد
203 سامان قاسمی موسوی مدیریت اجرایی ارشد
204 سارا مکتبی مدیریت اجرایی ارشد
205 فریده بنی شیخ الاسلامی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
206 مینا ساسانی مهندسی برق کنترل ارشد
207 سعیده السادات میرمعینی مهندسی عمران  ارشد
208 علی اصغر علیجانی  مهندسی برق کنترل ارشد
209 ساحره کاظمی کیا علوم اجتماعی  ارشد
210 مریم آهن کار تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
211 مریم بیات مهندسی عمران  ارشد
212 وحیدکلهر مهندسی عمران  ارشد
213 مسعودقربانخانی مدیریت اجرایی ارشد
214 سودابه حق مرادی مهندسی عمران  ارشد
215 حمیرا عبدالرحیمی افشار آموزش زبان انگلیسی ارشد
216 ابراهیم رسولی فشتمی مهندسی برق قدرت ارشد
217 آزاده ایزد حسابداری ارشد
218 رضامالمیر مدیریت اجرایی ارشد
219 مهسا جاهد مقرب مدیریت اجرایی ارشد
220 هدی جلالیان پژوهش علوم اجتماعی ارشد
221 میرابراهیم علیا نصب پژوهش علوم اجتماعی ارشد
222 ساسان چاوشی بکائی مدیریت اجرایی ارشد
223 حورا مهرپیشه آمار ارشد
224 هونازبهشتی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
225 آرش رضا نوری مهندسی عمران  ارشد
226 غلامرضا محمدی مهندسی عمران ارشد
227 لیلا محمودی مدیریت بازرگانی ارشد
228 پریما خزائی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
229 المیرا شبانیانی مدیریت اجرایی ارشد
230 نساءباقری مترجمی زبان انگلیسی ارشد
231 مریم لاله زاده آمار ارشد
232 الهه امیری روشن مدیریت مالی ارشد