برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی ترم تابستان سال 96

 

1