برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

taghvim012