سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

دانشنامه های موجود مقاطع کارشناسی و کاردانی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع مقطع 
1 زری دنکوب موسی الرضا حسابداری کاردانی
2 سعید ملائی الموتی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
3 لیلا افروزی غلامحسین حسابداری کاردانی
4 سمیرا مصری لله لو یعقوب حسابداری کاردانی
5 زهرا میرزایی ابراهیم حسابداری کاردانی
6 ویدا جعفری عزیزاله حسابداری کاردانی
7 مهناز محمدی لطفعلی حسابداری کاردانی
8 مریم نورالهی حسن حسابداری کاردانی
9 افشین صحرائیان محمد اسماعیل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
10 الهام بابائی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
11 صالح جعفر نژاد نودهی حسین تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
12 امیر طاهری حسن تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
13 محمد هادی رشمئی نصرالله تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
14 زهرا فلاحتی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
15 مهتاب همایون آریا شاپور حسابداری کاردانی
16 الهه روزخوش  اسمعیل حسابداری کاردانی
17 آذر راستگو محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
18 طیبه سعیدی زاده خالد آبادی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
19 عبدالحسین حسن پور محمد تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
20 سمانه حسن زاده گنجه جمشید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
21 علیرضا کورشلی غلامحسین مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
22 سمانه شاداب نبی الله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
23 الهام حق مرادی حمید آمار کارشناسی پیوسته
24 زهره صادقی نژاد صادق آمار کارشناسی پیوسته
25 فاطمه آقائی علیائی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
26 فرشته قاسمی گنبد آقامعلی حسابداری کاردانی
27 غزاله شهسواری علیرضا آمار کارشناسی پیوسته
28 آتوسا شیخ الاسلامی  محمد صادق آمار کارشناسی پیوسته
29 مرتضی صادقی اسماعیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
30 مهرناز آوریده مهراب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
31 کیوان جعفریان حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
32 آرزو محمد طاهری حسن مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
33 سمانه شاه بختی قدرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
34 سمانه سعدی پور حجت اله آمار کارشناسی پیوسته
35 سیما احمدی فیروز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
36 فروغ علی پور لویه رضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
37 شکیبا حدیدی محمدرضا آمار کارشناسی پیوسته
38 سمانه رستمی مهراب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
39 مریم اصغرزاده جانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
40 سیده لیلا موسوی سید علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
41 محمد امین مرتضائی محمد تقی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
42 زینب نیک آور علی آمار کارشناسی پیوسته
43 نگار کریمی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
44 زینب غلامی احمد آمار کارشناسی ناپیوسته
45 بهاران احمدی احمد آمار کارشناسی پیوسته
46 مریم میرزائی ایرج مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
47 الهام مرتضی نژاد پر شکوهی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
48 زهرا فلاحتی محمدعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
49 سهیل صدیق کنزق رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
50 فاطمه سلطانی فیروز ادریس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
51 میلاد گتمیری سعید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
52 امین اشرفی داود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
53 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
54 سمیرا قاسمی پیرکوهی زین العابدین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
55 حوریه بهمنیان قادر رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
56 شیما حاجعلی محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
57 طاهره قاسمیان راد احمد حسابداری کاردانی
58 حسن خشنودیان احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
59 حامد رجبی قیداری علی اله مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
60 نادیه حسینی مسعود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
61 پرستو مرادی رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
62 سمیرا جزینی محمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
63 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
64 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
65 غریب همتی فروع الدین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
66 محمدرضا صائمی حسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
67 سیده نفیسه غظنفری سید محمود حسابداری کاردانی
68 محمدرضا رفیعی پسندیده داود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
69 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
70 محسن مختارزاده غفار مدیریت صنعتی کاردانی
71 زینت قدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
72 مهرداد شهسواری علویجه رضا مدیریت صنعتی کاردانی
73 حمید کرمی علی حسابداری کاردانی
74 فاطمه امین پور علی حسابداری کاردانی
75 حدیث محمدی جعفر آمار کارشناسی پیوسته
76 سپهر کبودانی احمدرضا مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
77 احسان مهربان محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
78 روح اله قاسمی یداله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
79 علی بوذری مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
80 نسترن دانش خواه علی  مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
81 محمد تک فلاح علی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
82 سیده مریم نقیبی سید هادی حسابداری کاردانی
83 فاطمه رشیدی فتح آبادی داود مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
84 مریم آذروش اصغر حسابداری کاردانی
85 مینا کریمی محمدابراهیم حسابداری کاردانی
86 الناز مقصودی حمید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
87 علیرضا سلمانی اقکندی حاتم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
88 پریسا کوهستانی معصوم حسابداری کاردانی
89 جلال عباس پور جوراب باف ابوالفضل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
90 لیلا رمضانی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
91 کریم اصفهانی جواد مدیریت صنعتی کاردانی
92 نسرین عابدیان دهاقانی صفرعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
93 مهنوش خزائی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
94 داریوش دپلدان گلمراد مدیریت صنعتی کاردانی
95 فائزه مشرفی عراقی حمیدرضا مدیریت صنعتی کاردانی
96 زهرا بابائی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
97 اکرم رجبی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
98 ندا احمدوند محمدموسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
99 سهیل خانی مهدی حسابداری کاردانی
100 علی اکبر سالم امین آبادی حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
101 سعید قرالی کاظم حسابداری کاردانی
102 مینا جوکار ابوالفضل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
103 آرش عبادالهی منصور مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
104 زهرا خالقی هرمزعلی حسابداری کاردانی
105 فاطمه هشترودی سلام اله حسابداری کاردانی
106 معصومه تنگستانی غلامی عبدالحسین حسابداری کاردانی
107 لیلا جعفرمدار حاجی آقا محمدعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
108 فرانک حسنی روح اله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
109 ساناز السادات جعفری سید لطیف حسابداری کارشناسی ناپیوسته
110 آیدا نسیم عربستانی علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
111 نرگس مولائی مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
112 نگین روستائی غلامعباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
113 نیره زندی طغان موسی حسابداری کاردانی
114 مهدیه برهانی چوکامی قنبرعلی حسابداری کاردانی
115 سحر ایمانی مهرداد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
116 محمد عود باشی احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
117 نیلوفر عباسی تاجی بیوک بیژن حسابداری کاردانی
118 سید محسن رحمانی سید رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
119 زهرا آزاد حصارلو حق ویردی حسابداری کاردانی
120 حسین خلخالی علیرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
121 مرضیه قانع متهور مراد مدیریت صنعتی کاردانی
122 علیرضا احمدی پنجکی دانش مدیریت صنعتی کاردانی
123 مراد فلامرزی شنبه مدیریت صنعتی کاردانی
124 فرزانه عسگری پورخلخالی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
125 ساربه ملکونیان هایک حسابداری کاردانی
126 فاطمه کیانی غلامحسین مدیریت صنعتی کاردانی
127 مهین مطهربند خلخال سرمعلی حسابداری کاردانی
128 اعظم عظیمی ابراهیم حسابداری کاردانی
129 امیرجواد اکبری راحتلو محسن مدیریت صنعتی کاردانی
130 سحر بهادرخانی حجت اله حسابداری کاردانی
131 عیسی حاجی حسنی محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
132 سمیه السادات علائی سید غفور حسابداری کاردانی
133 نسیم افتخاری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
134 لوریتا دسترنج اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
135 گلناز پرهیزکاری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
136 پریسا مومنی حسن مدیریت صنعتی کاردانی
137 شادی تقی اسکوئی نقی مدیریت صنعتی کاردانی
138 زهرا شانه چی حقیقی جبار مدیریت صنعتی کاردانی
139 سیده معصومه رضوی سید داود مدیریت صنعتی کاردانی
140 میلاد مشهدی فراهانی داریوش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
141 سید علی اکبر علوی سید محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
142 فاطمه عابدی زاده نیستانک محمود مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
143 وحید شهامت علی اکبر حسابداری کاردانی
144 مهدیه ناظری فر محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
145 محمود قاسمی علی الکترونیک کاردانی
146 احمد کشوری کریم الکترونیک کاردانی
147 شهلا طبری فتحی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
148 پدیده سرمدی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
149 سید میلاد حسینی سید نادر صنایع فلز کاردانی پیوسته
150 سید میلاد آقا سید علی سید جلال الکترونیک کاردانی
151 علیرضا روستاکاری محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
152 علیرضا منصوریان محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
153 کیوان صمیمی محمدعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
154 مرضیه محمدی عبدالله معماری کاردانی
155 کاوان بشیری نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
156 سیده پریسا میر فارسی هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
157 مصطفی اختیاری علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
158 سکینه موسویان مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
159 عباس هاشم زاده حفظ آباد هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
160 داود جهانگیری حاتم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
161 امین امینی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
162 مریم مدیحی طامه عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
163 هانیه امامی علی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
164 میلاد معدن دار سیروس مدیریت صنعتی کاردانی
165 میلاد حاتم مرنی علی الکترونیک کاردانی
166 ناهید نجد امینی محرم معماری کاردانی
167 الناز موسوی قرخلو شریف معماری کاردانی
168 افسانه علی زاده اصغر کامپیوتر کاردانی
169 لیلا موسوی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
170 فرناز صبوحی محمدبهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
171 الهام محمدی سواد حسابداری کاردانی
172 سمانه لک غلام رضا حسابداری کاردانی
173 عاطفه حشم پیشه حکمت اله حسابداری کاردانی
174 فاطمه میناوند چالی جعفر معماری کاردانی
175 صاحبه کاشانی سعید آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
176 بیتا ابوئی مهریزی محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
177 ژنیا طهماسبی نیا غفور مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
178 منصوره محمدی احمد علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
179 ستاره صادقی مورچه خورتی اصغر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
180 مهشید دباغ مسعود حسابداری کاردانی
181 داود حیدرپور رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
182 مه زاد تاری منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
183 خدیجه آقا احمدی علیجان حسابداری کاردانی
184 علی نعمتی دانا مهدی الکتروتکنیک کاردانی
185 لیلا مقامی فر خیراله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
186 مسعود حیدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
187 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
188 امیر نادی علی حسابداری کاردانی
189 شکوفه ربیعی  حسن حسابداری کاردانی
190 منظر عسگری محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
191 میلاد باورسی محرم الکتروتکنیک کاردانی
192 الهه مردانی محمد حسابداری کاردانی
193 مسعود دارینی حسین الکترونیک کاردانی
194 نصیبه احمری رمضان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
195 جواد رجبی شیرزی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
196 نیما ملک احمدی حبیب اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
197 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
198 محمدرضا سروی مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
199 سارا رمضان پور رستمی علی بابا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
200 زهره گودرزی فرج اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
201 فاطمه محمدزاده صباغی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
202 علی کاظمی وحید مرتضی معماری کاردانی
203 آرمان عابدی فرهاد الکترونیک کاردانی
204 یوسف کشتکار دینه رودی رضوان اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
205 سبا غدیری محمدرحیم مدیریت صنعتی کاردانی
206 بابک بیات ورکشی حسنعلی مدیریت صنعتی کاردانی
207 امیرحسین عبدالهی واقع محمدرضا الکتروتکنیک کاردانی
208 راضیه سبزه پرور احمد حسابداری کاردانی
209 مجتبی رحمانی اسماعیل آمار کاردانی
210 سمانه بژم ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
211 مهسا گل فروشانی ابوالقاسم معماری کاردانی
212 فرزاد مومنی کلور قهرمان الکتروتکنیک کاردانی
213 المیرا پاشافر حسن آمار کاردانی
214 لیلا محمدیان مقدم قاضچهانی مجید حسابداری کاردانی
215 زهره لطفی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
216 فاطمه السادات ابطهی فروشانی سید علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
217 فرزین نریمانی فرهاد حسابداری کاردانی
218 سید حمید حسینلر میر رضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
219 فاطمه قاسمی هادلو جعفر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
220 ارغوان سلطانی نادر آمار کاردانی
221 محمدرضا حبیب زاده محسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
222 حمید ایقانی هوشنگ آمار کارشناسی ناپیوسته
223 شیرین کیخسروی کیخسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
224 طاهره جباری جازار محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
225 سمانه کاظم لو رضا کامپیوتر کاردانی
226 فاطمه پاک نیت علی اصغر حسابداری کاردانی
227 محدثه حیاتی یونس حسابداری کاردانی
228 الناز رحیمی نباتعلی حسابداری کاردانی
229 آزاده نادی احمد علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
230 فاطمه بزرا اکبر کامپیوتر کاردانی
231 مهدیه مشتاقی علی کامپیوتر کاردانی
232 آرش علی یگانه محمدرضا الکترونیک کاردانی
233 میلاد یعقوبی محمدعلی مدیریت صنعتی کاردانی
234 مجید طالبی حسن برق-کنترل کارشناسی پیوسته
235 نرگس ولی پور اصلانی چراغعلی کامپیوتر کاردانی
236 سیده سعیده سیدان محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
237 کلثوم یاری فرد قربانعلی کامپیوتر کاردانی
238 احمد قره کشی ینگجه عبداله مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
239 نرگس پیرزاده ذکر علی آمار کارشناسی ناپیوسته
240 اعظم دادگر فخر حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
241 الهه ترکمن قزوینی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
242 سارا فیروزه رمضانعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
243 امیر شیر محمد کریمی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
244 مهدی رحیم پور روح الله الکتروتکنیک کاردانی
245 سید سهیل جعفری سید محمود معماری کاردانی
246 مریم ابوئی مهریزی عباسعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
247 طیبه لطفعلی عزیز اله آمار کارشناسی ناپیوسته
248 محمد ضماندار محرم الکتروتکنیک کاردانی
249 سعید کلهر محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی
250 سعید معروف خانی ولی اله الکتروتکنیک کاردانی
251 نوید تیموری محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
252 محمود دلیلی اصغر کامپیوتر کاردانی
253 وحید میرزانیا غیب علی الکتروتکنیک کاردانی
254 مجید نامی احمد آبادی خانمراد الکتروتکنیک کاردانی
255 عباس باقری باغی عیسی صنایع فلز کاردانی
256 حمید ولی بیگی درویشوند قدرت اله الکتروتکنیک کاردانی
257 بهاره جعفریان علی رحمت معماری کاردانی
258 شیما بیات علی الکترونیک کاردانی
259 طاهره فصدی محرم مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
260 محمد جواد اسفندیاری محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
261 رضا توکلی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
262 امید محمدی سینکی علی معماری کاردانی
263 میلاد رضائی محمد الکتروتکنیک کاردانی
264 زهره حسنی جلال معماری کاردانی
265 زهره حسنی منصور معماری کاردانی
266 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کاردانی
267 علی کریمی امجد الکترونیک کاردانی
268 لیلا کوهی محمد حسابداری کاردانی
269 ابراهیم احمد بیگلو اکبر الکتروتکنیک کاردانی
270 محمد رضا مهدوی سعیدی اسمعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
271 معصومه السادات حسینی سید علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
272 فاطمه نظری بهرام حسابداری کاردانی
273 مجتبی عبدالملکی تاریمراد نقشه برداری کاردانی
274 سحر دودانگه محمود معماری کاردانی
275 احمد قربانی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
276 میثم حیدری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
277 محمد رضا خانعلی پور پشتهانی اله یار الکتروتکنیک کاردانی
278 مهسا امیدی منصور معماری کاردانی
279 حمید اماموردی زلفعلی معماری کاردانی
280 محمد اسماعیلی محمد اسماعیل الکتروتکنیک کاردانی
281 احمد محمدی معین شاد الله الکترونیک کاردانی
282 مژده رحیم ماشاءاله حسابداری کاردانی
283 ابراهیم نجار زاده کلیشمی هانی الکترونیک کاردانی
284 شبنم محمدی منوچهر معماری کاردانی
285 محمد صادقی ربعلی الکترونیک کاردانی
286 علیرضا یزدانی آبکنار غلامرضا الکترونیک کاردانی
287 محمود دوستی قیداری غلامحسین الکترونیک کاردانی
288 امیر سهرابی قاسم الکترونیک کاردانی
289 سید جواد مطهری سید احمد صنایع فلز کاردانی
290 مینو درهم فروش سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
291 محمد تقی شکوفکی محمد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
292 مریم لطفی  غلامعلی حسابداری کاردانی
293 مرتضی حمیدی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی
294 محمد علی چگینی محمد الکتروتکنیک کاردانی
295 امیر شعبانی عباس الکتروتکنیک کاردانی
296 حمید کاظمی رضا الکتروتکنیک کاردانی
297 بهنام زمانی قشلاقی کورش الکتروتکنیک کاردانی
298 متین رحمانی مهراب معماری کاردانی
299 سعید سلامی محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
300 محمد رضا محمد نیا غفار الکتروتکنیک کاردانی
301 هادی شرفیه داود الکتروتکنیک کاردانی
302 بهنام رمضانی اوچقاز یوسف الکتروتکنیک کاردانی
303 محمد احمد زاده علیرضا معماری کاردانی
304 مهسا خرمی محسن معماری کاردانی
305 مهناز فیاضی بارجینی عباس معماری کاردانی
306 مطهره زند مسیب کامپیوتر کاردانی
307 وحید ناجی هادی الکترونیک کاردانی
308 زهرا ملکی سبز علی معماری کاردانی
309 پویا معدنی فرهاد کامپیوتر کاردانی
310 مسعود مافی فرامرز معماری کاردانی
311 مارال خلیلی نیگجه حسن معماری کاردانی
312 فرشید تقی زاده محمد الکتروتکنیک کاردانی
313 محمد حسین فعال پاپلی عباس الکترونیک کاردانی
314 احسان مولائی فروهر مهران الکتروتکنیک کاردانی
315 مهسا خوش سیرت محمد رضا مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
316 رضا تراکمی عباس الکترونیک کاردانی
317 اصغر صادق زاده قربان الکتروتکنیک کاردانی
318 سعید حاجبی ناصر الکتروتکنیک کاردانی
319 مهدی علی پور علی الکتروتکنیک کاردانی
320 سید علی حسینی سید عباس الکترونیک کاردانی
321 ارمغان قضاتی آیدن معماری کاردانی
322 امین کوگره قزوین اصغر الکترونیک کاردانی
323 سید سعید هاشمی سید اصغر الکترونیک کاردانی
324 امیر جعفری نژاد قزل احمد سلمان الکتروتکنیک کاردانی
325 مرضیه رمضانی موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
326 پیمان درویشی محمود الکتروتکنیک کاردانی
327 مینا حق ویردیلو رضا معماری کاردانی
328 امین کاظم لو یونس معماری کاردانی
329 داود رضا پور حسن معماری کاردانی
330 ابوالفضل علی بخشی نصر اله کامپیوتر کاردانی
331 حسین سیفی شال صادق الکترونیک کاردانی
332 علی اصغر قدوسی هادی الکترونیک کاردانی
333 مرتضی افشاری منوچهر معماری کاردانی
334 ابراهیم پور میرزائی شیخعلی کلایه موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
335 فاطمه مهربان حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
336 سعید رفسنجانی نژاد احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
337 نارنین دهباشی بهرام مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
338 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کاردانی
339 مریم علائی فردرزی حمید علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
340 سوسن رضا قلیان مرسل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
341 الهام میرزائی حسین معماری کاردانی
342 زهره پاکاری محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
343 فاطمه امیری محمد تقی معماری کاردانی
344 علی اصغر آخوندی محمود کامپیوتر کاردانی
345 پریما حکام زاده محمد جواد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
346 فاطمه شهرکی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
347 حسن آقا جان زاده کیاسی عباس الکترونیک کاردانی
348 عباس آزاد خسرو الکترونیک کاردانی
349 امیر یزدانی حسن الکترونیک کاردانی
350 مهدی خیری زکابری صفت اله الکترونیک کاردانی
351 محمد نجفی اسحق الکترونیک کاردانی
352 انسیه نورآبادی محمد اسمعیل الکترونیک کاردانی
353 حسین عقبائی عبدالرسول الکترونیک کاردانی
354 محمد رفیعی میانکوشکی جاوید الکتروتکنیک کاردانی
355 آمنه نظری بهرام حسابداری کاردانی
356 سیده کیانا حسینی سید کمال زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
357 پریا نیکو نژاد غلامحسین معماری کاردانی
358 شکیبا پور اکبر حمید معماری کاردانی
359 امید کاظمی غلامعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
360 منیر صالحی سیف اله معماری کاردانی
361 یاسمن احمدی قمرودی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
362 اعظم کرامتی محمد علی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
363 محمد هادی مرادی فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
364 صابر باقری زکی خانعلی الکتروتکنیک کاردانی
365 جواد ارقند ایوان استخری کمال الکتروتکنیک کاردانی
366 محمد حسین گلی مختدا الکتروتکنیک کاردانی
367 مرضیه عدالت صاحبعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
368 حامد خلیلی حمید الکتروتکنیک کاردانی
369 میلاد مجیدی احمد الکتروتکنیک کاردانی
370 محمد عزیزی یداله الکتروتکنیک کاردانی
371 حسن بیدرام مصطفی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
372 ناصر رضا زاده منوچهر آمار کارشناسی ناپیوسته
373 مهرداد محجوب ذبیح اله مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
374 توحید صفری فتح اله کامپیوتر کاردانی
375 فاطمه طهماسبی محمد رسول مدیریت صنعتی کاردانی
376 محمد حاجی عزیزی حسین قلی حسابداری کاردانی
377 اشکان ابراهیمی محمد  مدیریت صنعتی کاردانی
378 محمد حسین نژاد حبیب اله صنایع فلز کاردانی
379 زینب احمدی ماهینی حجت حسابداری کاردانی
380 حسین دینی احمد مدیریت صنعتی کاردانی
381 هادی پیر افکن محمود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
382 فاطمه ربیع پور ملک آرا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
383 محمد مهدی جارچی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
384 میرزا ابراهیم قادری رضا قلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
385 الهه عزیزی آقچای جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
386 مهین نوری زنجیرآباد بشیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
387 سیده مریم حیدری بازاردهی سید محمد تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
388 کبری رحمانی حجة اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
389 مونا موسوی سید علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
390 زینب بحرالعلوم پرویز آمار کارشناسی ناپیوسته
391 سمیه کاشانی حسینعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
392 موسی احمدی جیرنده احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
393 مهرداد حاجی قربانی دولابی محسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
394 سمیرا عیوضی خلف شهباز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
395 کیانا غیوری مجتبی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
396 اعظم خمسه رسول مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
397 هادی اسدی بهرامعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
398 ابراهیم شجاعی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
399 امیر حسین لک پور نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
400 حمیده نباتی حمداله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
401 علی رحیمی نیا رحمت الله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
402 زهرا نژاد شهباز محمد مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
403 زهرا مهرزاد سلاکجانی سهراب آمار کارشناسی ناپیوسته
404 سمانه شرمساری مقدم اسرافیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
405 لیلا بهروز فخر جلال مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
406 محسن رضوانفر حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
407 زهرا آقاجانی محبعلی معماری کاردانی
408 مریم مظلوم حامد علی حسابداری بازرگانی کاردانی
409 امید پیروی چشناسر ولی الکترونیک کاردانی
410 علی داوری احمد نقشه کشی عمومی کاردانی
411 سمیه تقی زاده شهماربگلو نعمت اله حسابداری کاردانی
412 محمد سیه بازی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی
413 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت صنعتی کاردانی
414 سحر افشاری عین اله معماری کاردانی
415 مرضیه پیرمردوند چگینی امامعلی کامپیوتر کاردانی
416 الهام ابوالحسنی امیر مدیریت صنعتی کاردانی
417 مهران پیشگاهی خسرو مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
418 الهام ناصر خاکی رجبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
419 فتانه حیاتی هادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
420 مجتبی واحدی فاخر ابوالفضل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
421 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
422 رضا شجاعی مسیح مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
423 سید علی موسوی دادگر سید اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
424 معصومه حلاجیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
425 سهیلا بالابندی دوهزاری علی مردان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
426 سعیده امینی محمد موسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
427 عاطفه جعفرپور حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
428 سعیده کریمی تارقلی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
429 مهدی اسکندری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
430 اکرم حیدری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
431 مصطفی آیتی سبینی گل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
432 مصطفی محمد لو محرمعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
433 ابراهیم ریاضت حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
434 مهناز افتخاری فرد علی آمار کارشناسی ناپیوسته
435 فاطمه فرهود مقدم کیومرث مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
436 سولماز حشمتی سقرلو جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
437 مجتبی رنجبر اورنگ مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
438 سید علی مرتضوی الحسینی میر قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
439 یاسمن یاره حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
440 سیده زهرا حاجی سید رضائی سید کمال مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
441 رقیه آذر همایون علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
442 سمانه عقبائی فیض اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
443 سعیده رمضانی ابوالمحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
444 مونا جلیلوند مظفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
445 محسن یحیائی ابیازنی دخیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
446 سهیل معدنچی ها قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
447 محمد خدائی لطف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
448 رامین ساروئی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
449 زهره سامی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
450 الهام حسینی قوام آباد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
451 شیما ابوالفتحی بهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
452 ام البنین امانلو مظفر آمار کارشناسی ناپیوسته
453 سکینه افضلی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
454 امید زرین پور حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
455 علیرضا پیربیگ درویشوند علی داد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
456 حسین خواجوند برزو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
457 رضا سالاری یوسف آمار کارشناسی ناپیوسته
458 پریسا پور علی عیسی آمار کارشناسی ناپیوسته
459 مهناز حضرتی رودباری قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
460 شراره ملاحی آذر محمودرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
461 سپیده رضا لو رحیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
462 زهرا امیدی درگاهی تیمور مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
463 رضا زرین کمر علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
464 مهری دین محمدی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
465 معصومه ابراهیمی نعمت اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
466 امیر اسدی شاد جواد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
467 ابراهیم اسلامی امامعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
468 سیده سمیه قیاسی سید جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
469 مقصود محمد خانلو محمدرضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
470 مینو حمداله زاده خسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
471 جلیل نوریانی رمضان مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
472 میثم جماعتی صفت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
473 عباس محمدی قراسوئی محمود مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
474 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی نا پیوسته
475 مریم حاجی بیگلری مزلقانی رضا آمار کارشناسی پیوسته
476 فاطمه دو دانگه حسین معماری کاردانی پیوسته
477 آرمینا طریقت اسماعیل معماری کاردانی پیوسته
478 سینا کاکاوند اکبر معماری کاردانی پیوسته
479 فرشته امینی گلستان بسیج معماری کاردانی پیوسته
480 سید علی آزاد اردهائی علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
481 مهدی محبی عباس الکترونیک کاردانی پیوسته
482 مسعود قره گوزلی پرویز مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
483 سارا ناصری قراونه پنجعلی حسابداری کاردانی نا پیوسته
484 پریسا کودرزی موسی رضا معماری کاردانی پیوسته
485 فاطمه اسکندر زاده ارشاد خانحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
486 بنیامین سلطانی شهرام مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
487 مهدیه سمیعی محمد حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
488 مریم محمدی عزیز اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
489 زهره السادات سید حسینی سید کمال حسابداری کاردانی نا پیوسته
490 محسن نودل جهان  الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
491 محدثه پویا گهر نادر نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
492 مهناز کاظمی دولت آبادی ولی اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
493 مجتبی ارمغان غلامحسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
494 مروارید احمدزاده شهرام معماری کاردانی پیوسته
495 بهنام باقری صمغ آبادی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
496 مژده دولت مرادی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
497 عارفه رستمی قاسمعلی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
498 ریحانه شاد دل محمدرضا حسابداری کاردانی نا پیوسته
499 پردیس اسدی کیومرث مدیریت بازرگانی کاردانی نا پیوسته
500 سهیلا حدادی علی محمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
501 راضیه فهیمی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
502 سپیده السادات جعفری سید عباس حسابداری کاردانی نا پیوسته
503 سمیه سیاره نصراله معماری کاردانی پیوسته
504 سوگل حقداد مفرد عبداله معماری کاردانی پیوسته
505 میلاد شجاعی مالفجانی منصور معماری کاردانی پیوسته
506 الهام جداوی علی معماری کاردانی پیوسته
507 داریوش عبدالملکی محمد معماری کاردانی پیوسته
508 زهرا شازده احمدی علی اکبر معماری کاردانی پیوسته
509 حمیدرضا حاجی حسین بابائی احمد معماری کاردانی پیوسته
510 سپیده خدادادی دوگاهه خداداد معماری کاردانی پیوسته
511 مهدیه تیموری احمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
512 بهاره الهامی نسب صفر علی معماری کاردانی پیوسته
513 مهدی فتاح حسینی سید علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
514 پرنیا شیرازی مجید معماری کاردانی پیوسته
515 فاطمه آشوری محمود حسابداری کاردانی نا پیوسته
516 سکینه بلباسی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
517 سپیده جلیلی وحید مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
518 حدیث بیرامی شمس الله معماری کاردانی پیوسته
519 محمد حسین اسدی سلطانعلی معماری کاردانی پیوسته
520 غزاله کریمی مقدم مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
521 سعید قاسمی اله وردی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
522 الهه سادات ضرابی سید رضا مدیریت صنعتی کاردانی
523 الهام عباسی سیفعلی مترجمی زبان کاردانی
524 زهرا حرمی قره بلاغ مبارک آمار کارشناسی ناپیوسته
525 علی گلچین زاده کمال الکترونیک کاردانی
526 مهدی بیگدلو حسن الکترونیک کاردانی
527 مهری کرمی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
528 مریم دهقان نژاد قربان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
529 زهرا عسکری پور مهدی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
530 هانیه سادات محتشمیان سید علی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
531 سمانه مرادی عین اله مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
532 میلاد ناصری برجعلی کامپیوتر کاردانی
533 الهام عبدالحسینی نیک پور علیرضا مترجمی زبان کاردانی
534 فرانک حیدرآبادی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
535 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
536 نسترن معدنی عباس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
537 سید مهرزاد عبادی سید محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
538 امین سرتختی ابوالقاسم مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
539 مهدی خالقی ناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
540 مهسا خدابنده لو محمدرضا مترجمی زبان کاردانی
541 سحر عزیزمحمدی علی اکبر حسابداری کاردانی
542 نصیر فرجی گواهر امیرقلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
543 مریم السادات طباطبائی صدیق سید حسین مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
544 نسرین حکمی کیا سرائی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
545 صبا شکوهمند حسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
546 سارا شهبازی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
547 اصغر رحیمی شیخ احمد لوئی رحمن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
548 خدیجه مقصودی عبداله مترجمی زبان کاردانی
549 سعید ضروری کلورزی محمدرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
550 فرناز قهرمانی پرویز مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
551 فاطمه عظیمی قیاس جبرئیل معماری کاردانی
552 سید قاسم حسینی سید عیسی الکتروتکنیک کاردانی
553 مرتضی علمی محمد الکتروتکنیک کاردانی
554 مهران میر احمدی مهدی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
555 لیلا نظری علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
556 سید مهدی موسوی سید عباس مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
557 محسن الهی ولی اله تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
558 پریسا شامی عرب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
559 پژمان ظاهری علی حسابداری کاردانی
560 شبنم اسد زندی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
561 مسلم بشارتی کلایه محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
562 مهسا حسینی مجید کنترل کارشناسی ناپیوسته
563 حمیده مردان زاده خامنه بابک مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
564 الهام ظهیری شادباد یونس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
565 محمد رضاموحدی مالک اشتر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
566 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
567 رضا بابائی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
568 مریم فطری باباعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
569 حسین حیدری حمید کنترل کارشناسی ناپیوسته
570 مهران نیک خواه محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
571 سمیه ابراهیمی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
572 رضا خمسه مراد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
573 نیلوفر هاشم نظری مجید مترجمی زبان کارشناسی
574 طاهره اختری ورمزانی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
575 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
576 احمد تابنده عبداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
577 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
578 بهرام عباسی فرد منصور کنترل  کارشناسی ناپیوسته
579 اسماعیل موسی زاده گورابی فرامرز کنترل  کارشناسی ناپیوسته
580 مصطفی پاکدل حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
581 ساناز قلی حسینعلی مترجمی کارشناسی
582 فرزانه غفوری غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
583 عطیه محمدزاده فعال باستانی شهرام کنترل  کارشناسی ناپیوسته
584 مریم ذوالقدر رمضانغلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
585 علیرضا اکبری عباس کنترل  کارشناسی ناپیوسته
586 سسحر نیکجو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
587 مهدی آرزه یعقوب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
588 مجتبی سالاری توسه سرا فردوست  کنترل  کارشناسی ناپیوسته
589 نفیسه عضدزادگان مرتضی آمار  کارشناسی ناپیوسته
590 پارمیدا دانیالی محمدرضا عمران کارشناسی 
591 مرتضی نگار صاحبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
592 منیره عنبرستانی عباسعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
593 سامان حمیدی ذاکله بری عباسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
594 مهرداد رضائی نیک آبادی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
595 امیررازقی فرد محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
596 معصومه ذوالقدری قره بلاغ رحمت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
597 احسان رحیمی ساغند غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
598 زینب وفادار کله سر فضائیل مترجمی کارشناسی
599 سمیرا رحیمی یوسف مترجمی کارشناسی
600 امین مانده گاریان محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
601 سجاد میروردی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
602 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کارشناسی ناپیوسته
603 علی اکبر رستگار امرئی محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
604 علیرضا ربیعی هادی کنترل کارشناسی ناپیوسته
605 الهام اکبری ورزقانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
606 فائزه اروج زاده اسماعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
607 محسن کریمی وجیه اله  کنترل کارشناسی ناپیوسته
608 مهدیه عربی محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
609 فاطمه سادات حسین زاده خراسانی نزاد  سید داود علوم اجتماعی کارشناسی 
610 آرزو اسماعیلی دشمنلو رجب علوم اجتماعی کارشناسی 
611 مونا حسین زاده جواد کنترل کارشناسی ناپیوسته
612 سعیده عبداللهی محمدحسین معماری کارشناسی ناپیوسته
613 راضیه حاجیلو غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
614 مریم فاتحی محمدتقی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
615 آرزوبرنقوری  رضا علوم اجتماعی کارشناسی 
616 رویا رادفرد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
617 نداجهانی بهزاد آمار کارشناسی ناپیوسته
618 احسان احمدیان عابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
619 امیرحسین گرگانی حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
620 مریم بهرامی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
621 عزیزاله گوهری اسداله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
622 حامد حیدری علی اصغر آمار کارشناسی ناپیوسته
623 مهتاب رهنما احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
624 میثم علیزاده جوبنی صفت اله برق  کارشناسی 
625 محمد حسین ناظم عبدالحمید برق  کارشناسی 
626 یونس نیک زاده ویرثق علی آمار کارشناسی ناپیوسته
627 رضا داور بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
628 فرزانه ابراهیمی اسماعیل آمار کارشناسی ناپیوسته
629 طاهره نصرتی حسینعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
630 امیدپیرو محمدحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
631 میر امید میر محمودی میراباصلت کنترل کارشناسی ناپیوسته
632 رضا اروجی خدمت اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
633 ابوذر اسدی رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
634 فاطمه رازقی جهانگیر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
635 مرتضی آذین فر منوچهر کنترل کارشناسی ناپیوسته
636 علی گلزاری محمود کنترل کارشناسی ناپیوسته
637 زینب رستمی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
638 نغمه مهدوی نیا ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
639 عاطفه شمس کمرخ محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
640 سعید صدیقی محمد مترجمی کارشناسی 
641 امیر میکائیلی قزلجه قربانعلی برق  کارشناسی 
642 مجتبی جوادی خیراله حسابداری کارشناسی 
643 فرحنازغلمانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
644 رسول کسمائی مقدم محمودرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
645 فاطمه طاهرخانی صمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
646 فاطمه عابدزاده حجار داود حسابداری کاردانی
647 رضا حسینقلی زاده نوکاشتی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
648 مریم صالحی مقیسه حمزه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
649 تارابهادر عزیزاله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
650 مهدی خاکپور علی مراد الکترونیک کاردانی پیوسته
651 پزمان ناصری شیرخان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
652 محمدرضا بیاتیان علیرضا معماری کاردانی پیوسته
653 امیرحسین آتش زبان محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
654 سارااحمدی حسن علی مترجمی کاردانی
655 علیرضا بختیاری محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
656 غزل احمدی کمنی فریدون آمارو کاربردها کارشناسی
657 شقایق سادات رحمتی سیدجواد مترجمی کارشناسی
658 محمد پاداشی سهراب مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
659 رضا اکبری یونسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
660 زهراشرافتی محسن آمار کارشناسی
661 علی رفیعی مهرداد کامپیوتر کاردانی پیوسته
662 فرشاد کاظمی اسلام حسابداری کاردانی
663 علی مصفا یوسف صنایع فلز کاردانی پیوسته
664 مهتاب حیدری جعفر حسابداری کاردانی پیوسته
665 مهدی محمدزاده امیرعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
666 نگین قاسمی وحید کامپیوتر کاردانی پیوسته
667 حمیدرضا قندهاری محمدرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
668 جلال آزاده زعیم صاحبعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
669 مژگان قاسمی هادی کامپیوتر کاردانی پیوسته
670 سحر ادیبی نصیبعلی مترجمی کاردانی
671 پریسا داودی فضل اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
672 پریسا الیاسی غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
673 امیر عزیزی پور نصرت اله مترجمی کارشناسی
674 گیتی پرتو سرشت اله کرم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
675 مریم رشوند بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
676 مجید عابدینی علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
677 الناز پرویز روشن رجبعلی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
678 فلور بسیجی ابوالقاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
679 مسعود علی پور مهدی صنایع فلز کاردانی پیوسته
680 رضا اکبری محمد معماری کاردانی پیوسته
681 میثاق کسرائی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
682 امیر محمد تقی لو عیوضعلی معماری کاردانی پیوسته
683 مهدی علیزاده جاوید حسابداری کاردانی
684 زهرا پرتوی رسول معماری کاردانی پیوسته
685 آمنه برزگران مهدی معماری کاردانی پیوسته
686 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کاردانی
687 مهدیه قلندری علی حسابداری کاردانی
688 وحیده لطفی محسن حسابداری کاردانی پیوسته
689 هانیه جعفرزاده اشان ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
690 میرحامدرضوی آغجه اوغلان میرمحسن الکترونیک کاردانی پیوسته
691 زهرا احمدی ناصر کامپیوتر کاردانی پیوسته
692 بهزاد ملکیان فریدون ساختمان کاردانی پیوسته
693 امیر حسین مدیر خازنی مهدی مترجمی کاردانی
694 امیر رضا حاجی کاظم نظری ابوالفضل کامپیوتر کاردانی پیوسته
695 فاطمه بیاضی علی اصغر مترجمی کارشناسی
696 امید بورقی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
697 امیر هوشنگ مرادی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
698 عباس آزاد خسرو کنترل کارشناسی ناپیوسته
699 اکبر پنجعلی زاده احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
700 ملیحه کرد محمد مترجمی کاردانی
701 علی اصغریان خیراله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
702 پروانه پناهی اروجعلی حسابداری کاردانی
703 محبوبه رحیمی گورجی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
704 بهنوش ستاری عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
705 صابر میرزائی زره باشی نوراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
706 مریم بهرامی موگوئی حسن معماری کاردانی پیوسته
707 پریسا بخشی زاده علی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
708 لیلا وزیری گهر امراله حسابداری کاردانی پیوسته
709 مریم صدقی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
710 نوید احمدی علیائی مجید ساختمان کاردانی پیوسته
711 سارا خانقاهی تپه جهانگیر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
712 طاهره اکبری فرید باقر آمار کارشناسی ناپیوسته
713 سید فرامرز میرفلاح لیالستانی میرشمس الکترونیک کاردانی پیوسته
714 عقیل ورمزیار ولی الله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
715 مریم باقری ابوالفضل معماری کاردانی پیوسته
716 زهرا عباسی شهرستانکی حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
717 زهرا صادقی احمد مترجمی کاردانی 
718 داود کشاورزی حسینعلی مدیریت صنعتی کاردانی
719 الهام نوحی جهرمی شکراله حسابداری کاردانی پیوسته
720 مهدیه گلی محمود حسابداری کاردانی پیوسته
721 فاطمه شاملوفرد محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
722 بهزاد درویشی سیاهگلده حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
723 محمد محبی حسین معماری کاردانی پیوسته
724 سعیده کریمی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
725 نسیم شهبازی نجم الدین مدیریت صنعتی کاردانی
726 امین محمودی فرید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
727 مصطفی پیشیار رجب الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
728 زهرا موسوی عباس حسابداری کاردانی
729 عاطفه زارع نژاد علی الکترونیک کاردانی پیوسته
730 آزاده افلاکی محمدحسن مدیریت صنعتی کاردانی
731 مریم ولی پور اسکندر حسابداری کاردانی پیوسته
732 محمد ساری خانی جمال الکترونیک کاردانی پیوسته
733 نوید مهماندوست نادر معماری کاردانی پیوسته
734 مرضیه بختیاری محمود معماری کاردانی پیوسته
735 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت صنعتی کاردانی
736 مسعود کمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
737 کامیار محمدی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
738 مرجان محمد میرزائی محمدعلی معماری کاردانی پیوسته
739 مهدیه زینلی چراغعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
740 محمودکمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
741 مونا ارشاد هرزویلی علیگل معماری کاردانی پیوسته
742 مرجان ملاحسنی مهدی معماری کاردانی پیوسته
743 امیرحسین حیاتی چینی بلاغ علی ساختمان کاردانی پیوسته
744 سید مهدی اسماعیلی ضیابری سیدکمال ساختمان کاردانی پیوسته
745 سحرنوری رهورد شیرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
746 علی نیری احد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
747 سعید فیروزی خانقاه رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
748 زهرا محمدی قربانعلی معماری کاردانی پیوسته
749 سارا معصومی چهارده سیاوش نقشه کشی کاردانی پیوسته
750 میترا سوادی سراب علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کاردانی پیوسته
751 علیرضا خادم حسینی قاسم مهدی ساختمان کاردانی پیوسته
752 مرجان دادمرزی محمدتقی آمار کارشناسی ناپیوسته
753 فاطمه علیزاده عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
754 مهدی شیرمحمدی بهرام مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
755 رقیه معصومی گذرچی بایرام حسابداری کارشناسی ناپیوسته
756 سمیه مرادی علی قنبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
757 آیدا حریری پور غلامحسین آمار کارشناسی ناپیوسته
758 مرضیه فیروزبخت احمد معماری کارشناسی ناپیوسته
759 حمیدرضا احمدی داداشعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
760 سحر برزگری بناد کوکی منصور برق  کارشناسی 
761 محسن چرخگرد احمد آمار کارشناسی 
762 محمدرضا قاسمی علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
763 معصومه کهندانی عباس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
764 معین شبانی دروازی جمال حسابداری کارشناسی ناپیوسته
765 سارا احمدی حسن علی مترجمی کاردانی
766 مژده رهگذر مجید مترجمی کاردانی
767 سیده زهرا حاجی سید رضائی سیدکمال مترجمی کاردانی
768 مهرنوش معراجی اکبر حسابداری کاردانی
769 محمد مصطفی پور سعید نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
770 ساسان هادی پور سیدآبادی هادی الکترونیک کاردانی پیوسته
771 محمود حبیبی عصمت اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
772 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کاردانی
773 رضامهدی زاده نوشری صفرعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
774 علی غیاثوند ارسلان معماری کاردانی پیوسته
775 محمد مهدی سیفی اکبر کامپیوتر کاردانی پیوسته
776 مرضیه صفویه کوچک کامپیوتر کاردانی پیوسته
777 سیدعلیرضا جعفری سیدرضا ساختمان کاردانی پیوسته
778 حمیدرضا علی دخت مهربان ناصر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
779 محمد حسن عصاره عبدالرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
780 سودابه کاظمی  رستگار آمارو کاربردها کارشناسی
781 سهیلا حسن لو سلطانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
782 زهرا هداوند حسین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
783 ناهید عظیمی فشی علی نقی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
784 هومن سخنور مژدهی  قدیر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
785 سمیرا سعدی محسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
786 گلی شیرمحمدی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
787 شایان سهرابی خسرو نرم افزار کاردانی پیوسته
788 بهاره پرند محمود حسابداری کاردانی
789 مهسا مرادی فتاح حسابداری کاردانی
790 رضا قربعلی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
791 محبوبه قره داغی سیدلری مختار زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
792 فریبا صالحی نقدعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
793 فاطمه چگینی ظاهر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
794 سعید قنبری علی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
795 دنیا امامی بهنام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
796 فاطمه اکبری احمدآبادی محمد اسمعیل معماری کاردانی پیوسته
797 محمدافشار علی نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
798 هانیه ماهوتی مجید معماری کاردانی پیوسته
799 شبنم میکائیلی زبیر نرم افزار کاردانی پیوسته
800 مجید رحمانی قاسم مدیریت صنعتی کاردانی
801 شقایق صادقی جلال آبادی عبداله نرم افزار کاردانی پیوسته
802 آمنه امامی مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
803 هانیه سادات میرشمسی سیدحسین مهندسی برق  کارشناسی
804 کیوان فتاحی راسد یوسف نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
805 عباس کلاه دوز شمس اله الکترونیک کاردانی پیوسته
806 مهدی قبادی رمضان نرم افزار کاردانی پیوسته
807 مرتضی رضائی نیرومند قربانعلی نرم افزار کاردانی پیوسته
808 آیدخت حاج اکبری یعقوب معماری کاردانی پیوسته
809 مریم پیشگاه پور خدابخش مترجمی کاردانی
810 بهزاد بیانی حسین حسابداری کاردانی
811 مونا امیری احمد حسابداری کاردانی پیوسته
812 جوادحدادی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
813 مریم یزدانی علی اکبر نرم افزار کاردانی پیوسته
814 مهسا حبیبی پورهادی کیاشری محمود مهندسی برق  کارشناسی
815 سهیلا کاظمی رستگار آمار کارشناسی ناپیوسته
816 رضا سروری موسی مهندسی برق  کارشناسی
817 رها سفرزاده کیومرث مترجمی کارشناسی ناپیوسته
818 حمیدرضا مرادی فسخودی محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
819 مرجان نادمی پیله ور علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
820 مریم صباغ چی ابراهیم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
821 الهام منهوئی بهرام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
822 عاطفه شب کوکا ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
823 حسین جعفری یرکی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
824 فرشته سلیمانی گرمابکی نورعلی علوم اجتماعی کارشناسی
825 نیلوفر ملکیان کاظم کامپیوتر کاردانی پیوسته
826 وحید کشاورز هدایتی عطاءاله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
827 علی کاظم زاده فرد منصور کامپیوتر کاردانی پیوسته
828 فائزه یوسفلو سلمان کامپیوتر کاردانی پیوسته
829 هادی کیوانی ناصر ساختمان کاردانی پیوسته
830 پری جلو خانی نیارکی غلامعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
831 سهراب هوله ئی ابراهیم  معماری کاردانی پیوسته
832 سمیه رحیم دل ابراهیم مترجمی کاردانی
833 مهگل سید عبداله طهرانی حمید کامپیوتر کاردنی پیوسته
834 رقیه سادات هاشمی سید حجت اله معماری کاردانی پیوسته
835 میلاد شیخی ناصر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
836 حسین نظری سیف رضا الکترونیک کاردانی پیوسته
837 بهرام حیدری نژاد قدرت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
838 فاطمه رفیعی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
839 محمد نصرت آبادی شوذب کامپیوتر کاردانی پیوسته
840 ندا عبداله زاده داود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
841 سمیه رحیم دل ابراهیم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
842 محمد بازیار عبدالکریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
843 نسترن زندیه سیروس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
844 مهرداد حسین خانی محمد نقشه کشی و طراحی صنعتی کاردانی پیوسته
845 مریم ساکی خیر علی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
846 اکرم السادات تیماسی سید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
847 زهرا علی اکبر لو شکراله مترجمی کاردانی
848 وحید شماخی نبی اله الکترونیک کاردانی پیوسته
849 فرید قمری فرزاد حیدر نقشه برداری کاردانی پیوسته
850 محمد حقیقی علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
851 زهرا آقائی محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
852 آرزو یعقوبی ضرغام کامپیوتر کاردانی پیوسته
853 مهرو کریمی اصغر کامپیوتر کاردانی پیوسته
854 علیرضا لطفی رشوند جمشید حسابداری کاردانی پیوسته
855 مهدی چگینی نژاد موسی الکترونیک کاردانی پیوسته
856 فاطمه ماه آبادی اصغر معماری کاردانی پیوسته
857 مهدی رفیعی اولیا صنایع فلز کاردانی پیوسته
858 مصطفی محمد باقری صفر کامپیوتر کاردانی پیوسته
859 ملیکا ستوده حمید حسابداری کاردانی
860 بهنام اینانلو مرانلو نصرت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
861 امین شادمانی علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
862 محمد جواد حیدری محمد کاظم الکترونیک کاردانی پیوسته
863 مهسا گل کار جعفر حسابداری کاردانی
864 معصومه مرزبند حسین حسابداری کاردانی
865 سیده فاطمه دانائی اسکوئی سید تقی حسابداری کاردانی
866 حسن برادران روح اله حسابداری کاردانی
867 محمد شیخی بشیر صنایع فلز کاردانی پیوسته
868 ابوالفضل نعمتی شلمانی محمد تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
869 علی اسمعیلی طاهر قلی مهندسی برق کنترل کارشناسی
870 نسترن شکوهی مسعود معماری کاردانی پیوسته
871 محمد رضا فضل اله پور میر محمد علی صنایع فلز کاردانی پیوسته
872 اشکان ندایی دوشانلو شیرین علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
873 آرزو نوریان اباذر حسابداری کاردانی
874 مهدی حمید وند حشمت اله ساختمان کاردانی پیوسته
875 الهام برزین علیرضا الکترونیک کاردانی پیوسته
876 هانیه رشوند منوچهر کامپیوتر کاردانی پیوسته
877 پویا سعیدی مظفر صنایع فلز کاردانی پیوسته
878 امیرحسین پور زارع محرم صنایع فلز کاردانی پیوسته
879 ناصر فیروز فلاح مستعلی عمران کارشناسی
880 میثم مجیدیان علیرضا تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
881 مهدی فیلو نایبعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
882 فرحان محمد بیگ زاده محمد مهندسی برق کنترل کارشناسی
883 آذرگر مرودی دویران ذالفعلی معماری کاردانی پیوسته
884 محمد بهرامی ایوانکی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
885 صدیقه کهن احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
886 محمد مهدی شیرانی احمد الکروتکنیک کاردانی پیوسته
887 سمانه کشاورزی ابوطالب معماری کاردانی پیوسته
888 سحر میرزائی اباسعد کامپیوتر کاردانی پیوسته
889 وحید کشاورز هدایتی عطاءاله حسابداری کاردانی
890 مهرداد یارکه سلخوری احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
891 مهرداد کریمی بهرام آبادی محمد علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
892 الهام رستگار دوباجی علیرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
893 آرش محمد علی پور حسنعلی ده ایوب کامپیوتر کاردانی پیوسته
894 لیلا یعقوبخانی غیاثوند محمد آقا کامپیوتر کاردانی پیوسته
895 فائزه عفتی رمضانعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
896 رضا خادمی شیر مرد احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
897 سحر قاسمی مورودی محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
898 محمود کرفی لاریجانی خیراله کامپیوتر کاردانی پیوسته
899 الهه ملکی قزوینی جعفر کامپیوتر کاردانی پیوسته
900 زهرا حسینائی محمد حسین الکترونیک کاردانی پیوسته
901 مهسا ترکانلو عباسعلی معماری کاردانی پیوسته
902 نیایش امیری عبدالسعید مهندسی برق کارشناسی
903 امیر کشاورزهدایتی قدرت اله ساختمان کاردانی پیوسته
904 پریا نظر علی زاده علی اکبر حسابداری کارشناسی 
905 بهکام خیری اباذر حسابداری کاردانی
906 علیرضا نوری رضا معماری کاردانی پیوسته
907 رضا یاراحمدی فیض اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
908 مسعود خزائی علیرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
909 مجتبی دهقان نیری عباسعلی صنایع فلز کاردانی پیوسته
910 فائزه طاهرخانی داود حسابداری کاردانی 
911 کبری کشاورز قاسمی فتح اله الکترونیک کاردانی پیوسته
912 المیرا شبانیانی امیرهوشنگ مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
913 هدیه روحی محمد برق کارشناسی
914 جواد ترکاشوند شیرمحمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
915 صدیقه محمدزاده کوه پاره مزبان مترجمی کارشناسی ناپیوسته
916 وحید مهربان احمد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
917 سمیرا بزرگ خو محسن کامپیوتر کاردانی پیوسته
918 شایان یزدان پرست حمید معماری کاردانی پیوسته
919 مریم نای مشک مصطفی کامپیوتر کاردانی پیوسته
920 رضا جعفری اروجعلی معماری کاردانی پیوسته
921 زهرا تیموری حمدالله معماری کاردانی پیوسته
922 آنیتا دخت عباسی ملاباشی عدالت حسابداری کاردانی 
923 صدف شفقت محمدحسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
924 فهیمه ابراهیمی پرویز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
925 کبری ابراهیمی پرویز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
926 هومن حسینی سیداسمعیل زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
927 زهرا سادات نجم آبادی سیدسعید مهندسی عمران کارشناسی
928 شاهین خسروان شهرام مهندسی عمران کارشناسی
929 زهرا چگینی خداداد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
930 مهدی حسینعلی زاده گزافرودی رحمن کنترل ابزاردقیق کارشناسی ناپیوسته
931 علیرضا صادقی نیک احمد حسابداری کاردانی پیوسته
932 مونا سرحدی مهدی کنترل  کارشناسی ناپیوسته
933 پریسا ناظر عبداله آمار کارشناسی
934 لیلا فرجی عزیزاله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
935 مهشید نقوی مهدی برق کارشناسی
936 نهال اژدری احمد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
937 زهرا خزائی لطف علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
938 قربانعلی میرزاخانی حبیب اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
939 آرزو رخناره مختار آمار کارشناسی 
940 تینا طهماسبی سعید معماری کارشناسی ناپیوسته
941 حانیه سهرابی حجت اله مدیریت صنعتی کاردانی
942 مهسا ناصربخت محمدرضا مترجمی  کارشناسی ناپیوسته
943 حسین فرهانی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
944 خدیجه دیداری اله ویردی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
945 فاطمه محمدی هزاوه مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
946 رضا غلامی حاجی آبادی هوشنگ آمار کارشناسی 
947 نیره سادات جعفری قمی مصطفی کامپیوتر کاردانی پیوسته
948 مریم قاسمی کازرانی غلامحسین حسابداری کاردانی پیوسته
949 آرزو احمدپور جعفر معماری کارشناسی ناپیوسته
950 مهدی رودباری محرمعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
951 سیددانیال مصطوفی  سیدحسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 
952 مینا زنگنه فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
953 شکیبه ملتان محمد مترجمی کارشناسی 
954 محمدمهدی سی سرا اصغر کنترل کارشناسی ناپیوسته
955 لیلا پورکاظم حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
956 حامد هاتف یگانه ماشاءاله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
957 آسیه صفرنژاد دریا کناری عیسی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
958 حسین بیگانه برات کنترل کارشناسی ناپیوسته
959 رویا پازوکی علی اکبر مدیریت کارشناسی ناپیوسته
960 پوران ابراهیمی احمد معماری کارشناسی ناپیوسته
961 الهه میرزائی عوضعلی حسابداری کاردانی 
962 میثم رضائی سرملی علی نور معماری کاردانی پیوسته
963 علی حسینی احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
964 سید سعید نورانی  سیدرحمان الکترونیک کاردانی پیوسته
965 محمدایزدی قاسم مدیریت صنعتی کاردانی
966 ایمان نایبی دیلمی شعبان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
967 گل آرا عالی بهمن معماری کاردانی پیوسته
968 آیسان پورمحمد محمدعلی حسابداری کاردانی پیوسته
969 زهراشریفی کتشصت آبادان علی مترجمی کاردانی
970 المیرا شبانیانی امیرهوشنگ مدیریت صنعتی کاردانی
971 معصومه محبی لنجانی بهرام مدیریت صنعتی کاردانی 
972 علی نریمانی قهرمان الکترونیک کاردانی پیوسته
973 مهسا بختیاری محمد معماری کاردانی پیوسته
974 محمدیوسفی علی پور علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
975 رضوان نصراله پور رستم نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
976 داودحسنی فیروز معماری کاردانی پیوسته
977 فاطمه امینی اسفندیار حسابداری کاردانی پیوسته
978 حدیثه زرینی حبیب الله کامپیوتر کاردانی پیوسته
979 نوید احمدزاده یونسی حسین مدیریت صنعتی کاردانی 
980 محمدرضا فرجی حسن صنایع فلز کاردانی پیوسته
981 حانیه علی اکبرنظری سعید مهندسی عمران کارشناسی 
982 احمدرضا قربانی نژاد ارگنه ابراهیم آمار کارشناسی ناپیوسته
983 محمدرفیع میانکوشکی جاوید کنترل کارشناسی ناپیوسته
984 سیده فلورا حسینی سروستانی سیدمنصور مترجمی کارشناسی 
985 فرزانه قاسمی مایانی  علی اکبر حسابداری کاردانی
986 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
987 عباس حسن زاده محمدشفیع آمار کارشناسی ناپیوسته
988 سیده سمانه حسین خواهان سیدجلال آمار کارشناسی 
989 زهراشریفی کتشصت آبادان علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
990 نرگس بهادر بهرام مترجمی کارشناسی
991 روح اله باقری سهراب کنترل کارشناسی ناپیوسته
992 فرناز کارکن جلال حسن مترجمی کارشناسی ناپیوسته
993 مریم زهروی جلال زبان و ادبیات کارشناسی 
994 فرحناز غفاری محرم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
995 فاطمه اسکندری لاسکی  قنبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
996 مجتبی طاهرخانی مختار آمارو کاربردها کارشناسی
997 نغمه سادات شریفی الحسینی سیدمهدی مترجمی کارشناسی 
998 سام شهیدی یوسف مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
999 فرنام غمامی محسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1000 هنگامه محمدی عباس معماری کاردانی پیوسته
1001 مرتضی حسینی شکیب برجعلی ساختمان کاردانی پیوسته
1002 علیرضا افشاریان  حسین نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
1003 پریناز دهقانی سامانی عنایت اله حسابداری کاردانی
1004 فریبرز کیانی سرکله هوشنگ تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
1005 رضا اکبری محمد معماری کاردانی پیوسته
1006 میثاق کسرائی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
1007 امیر محمد تقی لو عیوضعلی معماری کاردانی پیوسته
1008 مهدی علیزاده جاوید حسابداری کاردانی
1009 امیر رجبی علیرضا مدیریت صنعتی کاردانی
1010 زهرا پرتوی رسول معماری کاردانی پیوسته
1011 آمنه برزگران مهدی معماری کاردانی پیوسته
1012 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کاردانی
1013 مهدیه قلندری علی حسابداری کاردانی
1014 فاطمه غیاثوند محمدخانی علی حسابداری کاردانی پیوسته
1015 وحیده لطفی محسن حسابداری کاردانی پیوسته
1016 هانیه جعفرزاده اشان ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1017 میرحامدرضوی آغجه اوغلان میرمحسن الکترونیک کاردانی پیوسته
1018 گلناز نعمتی ذوالفقار حسابداری کاردانی
1019 زهرا احمدی ناصر کامپیوتر کاردانی پیوسته
1020 میلاد لطیفی ماشیمیانی محمود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1021 بهزاد ملکیان فریدون ساختمان کاردانی پیوسته
1022 امیر حسین مدیر خازنی مهدی مترجمی کاردانی
1023 امیر رضا حاجی کاظم نظری ابوالفضل کامپیوتر کاردانی پیوسته
1024 فاطمه بیاضی علی اصغر مترجمی کارشناسی
1025 نیلوفر معصومی مطلوب معراجعلی معماری کارشناسی ناپیوسته
1026 امید بورقی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1027 امیر هوشنگ مرادی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1028 پگاه هوشنگی سعید زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
1029 عباس آزاد خسرو کنترل کارشناسی ناپیوسته
1030 اکبر پنجعلی زاده احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1031 ملیحه کرد محمد مترجمی کاردانی
1032 ساسان رفعت نامی سعید کامپیوتر کاردانی پیوسته
1033 علی اصغریان خیراله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1034 پروانه پناهی اروجعلی حسابداری کاردانی
1035 محدثه شاپورزاده رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1036 حسین صداقت محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1037 پریا عیوضی علیرضا آمارو کاربردها کارشناسی
1038 امیر رجبی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1039 محبوبه رحیمی گورجی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
1040 بهنوش ستاری عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
1041 صابر میرزائی زره باشی نوراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
1042 مریم بهرامی موگوئی حسن معماری کاردانی پیوسته
1043 پریسا بخشی زاده علی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
1044 حسین درغ الماس مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1045 احمد قدسی شمس اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
1046 آزاده شیرمحمد جوزانی علی  مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1047 لیلا وزیری گهر امراله حسابداری کاردانی پیوسته
1048 سیده هاجر وکیلیان سید محمد مترجمی کاردانی
1049 علی نصری بلال الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1050 مریم صدقی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
1051 مهتاب زارع پور کاظم معماری کاردانی پیوسته
1052 نوید احمدی علیائی مجید ساختمان کاردانی پیوسته
1053 سید امیر شایان دلاورخان سیدفریدون الکترونیک کاردانی پیوسته
1054 سید ابوالفضل میری قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1055 بهزادبیانی حسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1056 حمیدرضا زرگر امراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
1057 سارا خانقاهی تپه جهانگیر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1058 طاهره اکبری فرید باقر آمار کارشناسی ناپیوسته
1059 سید فرامرز میرفلاح لیالستانی میرشمس الکترونیک کاردانی پیوسته
1060 عقیل ورمزیار ولی الله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1061 مریم باقری ابوالفضل معماری کاردانی پیوسته
1062 زهرا عباسی شهرستانکی حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
1063 زهرا بهرامی فیض اله حسابداری کاردانی
1064 زهرا صادقی احمد مترجمی کاردانی 
1065 المیرا سادات میرفصیحی سیدعلی اکبر حسابداری کاردانی
1066 شراره معتمد زاده شهریار مدیریت صنعتی کاردانی
1067 داود کشاورزی حسینعلی مدیریت صنعتی کاردانی
1068 الهام نوحی جهرمی شکراله حسابداری کاردانی پیوسته
1069 مهدیه گلی محمود حسابداری کاردانی پیوسته
1070 فاطمه شاملوفرد محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
1071 فاطمه صانعی رضا معماری کاردانی پیوسته
1072 بهزاد درویشی سیاهگلده حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1073 سجاد ذوقی محمدعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1074 محمد محبی حسین معماری کاردانی پیوسته
1075 سعیده کریمی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
1076 نسیم شهبازی نجم الدین مدیریت صنعتی کاردانی
1077 امین محمودی فرید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
1078 مصطفی پیشیار رجب الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1079 زهرا موسوی عباس حسابداری کاردانی
1080 مروارید محمدی توفیق مدیریت صنعتی کاردانی
1081 مهسا کریم زاده طاهر حسابداری کاردانی پیوسته
1082 مینا سعدی محمودرضا حسابداری کاردانی
1083 زهرا امجدی دیزناب اسداله حسابداری کاردانی
1084 محمدرضائی دستجردی ابراهیم حسابداری کاردانی
1085 مریم پالانی جافی علیمراد حسابداری کاردانی پیوسته
1086 عاطفه زارع نژاد علی الکترونیک کاردانی پیوسته
1087 آزاده افلاکی محمدحسن مدیریت صنعتی کاردانی
1088 مریم ولی پور اسکندر حسابداری کاردانی پیوسته
1089 محمد ساری خانی جمال الکترونیک کاردانی پیوسته
1090 نوید مهماندوست نادر معماری کاردانی پیوسته
1091 مرضیه بختیاری محمود معماری کاردانی پیوسته
1092 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت صنعتی کاردانی
1093 مسعود کمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1094 کامیار محمدی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
1095 مرجان محمد میرزائی محمدعلی معماری کاردانی پیوسته
1096 فاطمه دربندی علی اکبر حسابداری کاردانی پیوسته
1097 مهدیه زینلی چراغعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1098 محمودکمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1099 سارا اصلانی ملک علی حسابداری کاردانی
1100 مونا ارشاد هرزویلی علیگل معماری کاردانی پیوسته
1101 علی اکبر عموئی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
1102 مرجان ملاحسنی مهدی معماری کاردانی پیوسته
1103 امیرحسین حیاتی چینی بلاغ علی ساختمان کاردانی پیوسته
1104 سید مهدی اسماعیلی ضیابری سیدکمال ساختمان کاردانی پیوسته
1105 سحرنوری رهورد شیرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1106 لیلا فکری حمید حسابداری کاردانی
1107 علی نیری احد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1108 سعید فیروزی خانقاه رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1109 رایحه میرسعیدی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی 
1110 زهرا عقیلی قادر جانعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1111 زیبا فتح الهی فرامرز حسابداری کاردانی پیوسته
1112 سعید یوسفی علی محمد کنترل کارشناسی ناپیوسته
1113 عارفه تابش محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1114 حامدیعقوبخانی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1115 سیدقاسم حسینی سیدعیسی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1116 مونانموی مهرداد معماری کاردانی
1117 فرنوش فرشید پور مرتضی معماری کاردانی پیوسته
1118 محدثه امیدوار یونس مدیریت صنعتی کاردانی 
1119 داریوش شیرسوار معین مترجمی کاردانی 
1120 حسن یوسفعلی قربانعلی معماری کاردانی پیوسته
1121 اصغر عربگری مظاهر نقشه کشی کاردانی پیوسته
1122 ملیکا خدیر مقصود حسابداری کاردانی
1123 رایحه میرسعیدی یوسف مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1124 علیرضا طاوسی احمد حسابداری کارشناسی 
1125 اسماعیل جعفری ولی اله ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته
1126 سارا صالحی آرزو حسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1127 مرتضی عاشوری محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1128 امیرآقا محمدی مسعود کنترل کارشناسی ناپیوسته
1129 نسترن چرخ تاب ابوالفضل مترجمی کارشناسی ناپیوسته 
1130 رویا مرادپور طالب علی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1131 مهدی یوسفی علیرضا عمران کارشناسی 
1132 سمیرا نصراللهی الماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1133 علی روشن چراغ محمدصادق مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1134 سحرخدام وایقانی علی برق کارشناسی
1135 بهرام غلامرضایی عبدالعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1136 فاطمه رمضانی آسیا برکی علی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1137 شاهین باوفای محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1138 بهمن فتحی برسری رحمن برق کارشناسی 
1139 عاطفه رضائی صمد مترجمی کارشناسی
1140 سارا عبدی جاوید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1141 زینب طالقانی نیا محمد زبان و ادبیات کارشناسی 
1142 مصطفی پورعلیزاده محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
1143 فائزه الفی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1144 سارا عبدی جاوید مترجمی کاردانی
1145 شهرزاد ارسی غلامعباس مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1146 شیما رستمی قربان مترجمی کارشناسی
1147 خاطرمختاری اژدر آموزش کارشناسی
1148 سحرتیر علی عمران آمارو کاربردها کارشناسی
1149 مینا محرمی غلامعلی آموزش  کارشناسی
1150 آمنه نظری بهرام حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1151 محمدآبید داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1152 فرناز برزگرشکری علیرضا معماری کاردانی پیوسته
1153 شبنم خاکشانی رضا معماری کاردانی پیوسته
1154 امید احمدیان سالار آموزش کارشناسی
1155 حنانه امیری افجه مهدی معماری کاردانی پیوسته
1156 امین عباسی احمد مترجمی کارشناسی
1157 کورش نعل بر جعفر کامپیوتر کاردانی پیوسته
1158 فاطمه نظری بهرام حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1159 رامیان عباسیان مهدی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1160 سپیده مهری ورنکشی نورعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1161 مصطفی ایرج حسن برق کارشناسی
1162 فاطمه قربانی نبی اله مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1163 سمیه پوربرزگرسلطانمرادی حسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1164 نازنین فدائی حسن مترجمی کارشناسی
1165 زینب قدردان رضا مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1166 رضا کریمی یعقوب کنترل کارشناسی ناپیوسته
1167 آزاده مرادی فرد غلام محمد زبان و ادبیات کاردانی 
1168 عارفه ایزدان علی اکبر برق کارشناسی
1169 علیرضاجوراب دوزها محمد حسابداری کاردانی پیوسته
1170 نرگس رضائی غلامحسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1171 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1172 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1173 محمد چواری حسین مدیریت صنعتی کاردانی
1174 حسین دهنادی عبداله کنترل کارشناسی ناپیوسته
1175 مهدی قاهر دوست علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1176 علی بابازاده منصور صنایع فلز کاردانی پیوسته
1177 اسماعیل ترخام عزیز مدیریت صنعتی کاردانی
1178 سهیلا امینی علی اصغر معماری کاردانی پیوسته
1179 فاطمه بهرامی ایوانکی محمدعلی حسابداری کارشناسی
1180 غنچه روشنایی محمد مترجمی کارشناسی
1181 لیلانوروزی صفت اله معماری کاردانی پیوسته
1182 ملیحه شاهد عبداله مترجمی کاردانی
1183 صادق بیراوندمنش صیدنبی تربیت بدنی کارشناسی
1184 مرضیه السادات محمدی سیدعباس مترجمی کاردانی
1185 مسعودشعبانی پور نجفعلی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته
1186 مهدی محمدی کشتان ابراهیم زبان و ادبیات کارشناسی 
1187 عباس ارمندپور مهدی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1188 علیرضارضایی تیمور   کاردانی پیوسته
1189 محمدجعفر ایمانی لاکه محسن کنترل کارشناسی ناپیوسته
1190 عباداحادی رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1191 فرهادمحمدخانی موسی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1192 مهدی بهرامی جلال مدیرت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1193 مهدی سیاحی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1194 مهرداد فریدی عبدالعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
1195 محمدجعفر ایمانی لاکه محسن الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1196 اکبرناموری پستکان محمد صنایع فلز کاردانی پیوسته
1197 مسعود درفش زواره مصطفی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1198 فاطمه کرمی طیب مترجمی کارشناسی 
1199 پویا کدخدایی آناخاتون محمد نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته
1200 وحیدآسوده قربان نقشه کشی وطراحی  کاردانی پیوسته
1201 فرهادمحمدخانی موسی الکترونیک کاردانی پیوسته
1202 پوریا شیرمحمدی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1203 فهیمه عبدالهی قربیعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1204 سیده سمانه ریاضی سیدمحمدتقی آموزش  کارشناسی 
1205 شهلا زاهدی علیرضا حسابداری کاردانی
1206 اسماءآقائی جعفر حسابداری کاردانی پیوسته
1207 حسام حاجی هادی مجتبی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1208 راضیه نظری علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1209 میناقلی خانی علی مترجمی کارشناسی
1210 ام کلثوم مسلمی مرتضی حسابداری کاردانی پیوسته
1211 سارارزاقی فریدون حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1212 حسین رفیعی کورش مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1213 مینا رئیسی محمدعلی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
1214 حامدعباسی مغانکی غریبعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1215 نیلوفر نظری ابوالقاسم مترجمی کارشناسی 
1216 فرشادرضائی محمدکاظم الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1217 شیما ولی زادگان بیژن مدیریت مالی کارشناسی 
1218 ملیحه شاهد عبداله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1219 زهره رئیسی حسین حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1220 زهرا گلرخ عربانی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1221 الیاس ایراندوست جواد معماری کاردانی پیوسته
1222 نازنین ترکی محمدرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
1223 نسرین پاک نژاد هوشنگ مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1224 مطهره صبوری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1225 محمدمعصومی ابوالفضل ساختمان کاردانی پیوسته
1226 مینا هاشمی پور وحید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1227 پگاه پوریاوری کامران مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1228 غزال وکیلی احمد مترجمی کارشناسی
1229 شکیلا محمدی اسمعیل برق کارشناسی
1230 نیلوفرسلطانی رسول حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1231 سارینا اصل فلاح محمدعلی مهندسی عمران کارشناسی 
1232 افشین توسلی هیر اصول الدین آمار کارشناسی ناپیوسته
1233 ماندانا صفاری آشتیانی مهدی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1234 المیراتولائی جعفر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1235 المیراتولائی جعفر مترجمی کاردانی
1236 علی قدیم پور حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1237 مصطفی گودرزوند چگینی علی یار مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1238 امید عیسی بکلو اسداله کنترل کارشناسی ناپیوسته
1239 نداگودرزی حسینعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1240 ندا صادقی فسائی کاظم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1241 پیمان یعقوبی غفار کنترل کارشناسی ناپیوسته
1242 حمیده قنبرپور یعقوب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1243 آرش خوشنویس مصطفی زبان و ادبیات کارشناسی
1244 الهام نوعی ئیلانجق لطف اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
1245 جواد انتظار محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1246 مرتضی عباسی تشیزی مرادعلی زبان و ادبیات کارشناسی
1247 حسین پورشعبان قربان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1248 نسرین پاک نژاد هوشنگ مترجمی کاردانی 
1249 جلیل محمدی قدیر خداداد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1250 نیلوفر صادقی علی حسابداری کاردانی
1251 مستانه السادات حسینی سیدغنی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1252 فاطمه سعیدی علیرضا مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1253 مهشید صابر مختاری حسین معماری کاردانی پیوسته
1254 مهرنوش محمدروشنی مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1255 معصومه رحمانی هادی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1256 پریا آقائی مجتبی حسابداری کاردانی پیوسته
1257 مریم خوش فطرت خلیل معماری کاردانی پیوسته
1258 شیما حسینی رضا حسابداری کاردانی پیوسته
1259 فاطمه السادات مینائی سیدعلیرضا حسابداری کارشناسی 
1260 سارا آبکار غلامرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
1261 مصطفی صدارتی قنبرعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1262 سید سعید موسوی سیدعبد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1263 مهسا جمشید پور  داریوش معماری کاردانی پیوسته
1264 فاطمه خسروی زاده ابوالقاسم زبان و ادبیات کارشناسی
1265 مهسا خداجو عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1266 مژگان مهدی مصرآبادی علیرضا مدیریت مالی کاردانی
1267 ستایش صابری نسب علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1268 حمید غلامی غرقه محمد کنترل کارشناسی ناپیوسته
1269 ابوالفضل باقری غلامعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1270 آیدا کاظمی بهمن مدیریت صنعتی کاردانی
1271 مسعودوکیلی ذبیح اله آمار کارشناسی
1272 معصومه تاک حسین علی آموزش  کارشناسی 
1273 مرجان عمادی اسمعیل مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1274 علی رضا نقی لو یدالله ساختمان کاردانی پیوسته
1275 آیدا کاظمی بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1276 محسن حمیدی نیا حمید عمران کارشناسی
1277 رضا والی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1278 سیدسعید موسوی سیدعبد الکترونیک کاردانی پیوسته
1279 سمانه معصوم زاده فریدون مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1280 جوادمسیب نژاد ابراهیم مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1281 مهدی سلیمانی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1282 زهراذوالقدری عنایت اله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1283 محمدحسن میرجانی علی اصغر حسابداری کاردانی
1284 طاهره زیرک غلامرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1285 حمیدغلامزاده  الکتروتکنیک الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1286 سجاد امیریان نادر برق کارشناسی 
1287 رضا شکرالهی علی یار کنترل کارشناسی ناپیوسته
1288 حامدگودرزوندچگینی عباس تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
1289 محمودبرزگربرسری تیمور کنترل کارشناسی ناپیوسته
1290 مرجان عمادی  اسماعیل مترجمی کاردانی
1291 مینا احمدی محرمعلی آموزش  کارشناسی 
1292 سیدحسین موسویان سیداصغر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1293 سیدکیارش حیدری سیدکورش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1294 زهراکرمی علی حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
1295 علی دامنی چفلی ابراهیم معماری کاردانی پیوسته
1296 زهره حاج بیگی مجید مترجمی کاردانی
1297 پیمان محمدیان پرویز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1298 محسن اکبری علی اعلاء مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1299 احمد عباسی کلایه یداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1300 پیمان مظلومین محمدحسن کامپیوتر کاردانی پیوسته
1301 ایمان ولی پور علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1302 لعیا کریمی عبداله مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1303 حامد احسان پور حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1304 فاطمه اسداله ها داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1305 سماحه قراگزلو عباس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1306 فرحناز اصغرپور ابوالقاسم حسابداری کاردانی پیوسته
1307 زهرا پرنیا حسن حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1308 مژگان تاجیک حجت اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1309 مهتاب روشن ابراهیم مترجمی کارشناسی 
1310 مهدیه شهبازی علی مدیریت مالی کارشناسی 
1311 زهرا حسنی پرویز کامپیوتر کاردانی پیوسته
1312 حوری سادات هاشم اهری سیدجلال مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1313 نداوهاب زادگان ناصر مهندسی برق کارشناسی 
1314 مریم حمزه حسن حسابداری کارشناسی 
1315 انسیه تقوی ابوالفضل مترجمی کارشناسی
1316 مینا نیری والا محمدتقی معماری کارشناسی ناپیوسته
1317 ناهید جعفر زاده  خداویردی مترجمی کارشناسی 
1318 مهسا جعفرپور هوشنگ کامپیوتر کاردانی پیوسته
1319 فاطمه آذرکردار پرویز حسابداری کارشناسی 
1320 مولود موت آبادی احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1321 ابوالفضل شاهبادری ایرج کامپیوتر کاردانی پیوسته
1322 مجتبی فرخی علی اکبر الکترونیک کاردانی پیوسته
1323 حسین تابش کیا حسن عمران کارشناسی 
1324 نسرین شاه سواری جمشید معماری کارشناسی ارشد
1325 سید امیر مهدی سجادی سیدجواد حسابداری کاردانی پیوسته
1326 یاس کشاورز رهبر رضوان اله زبان و ادبیات کارشناسی 
1327 پریساکمیجانی علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1328 مهدی یوسفی محسن معماری کاردانی پیوسته
1329 سعید یارکه سلخوری جوزعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1330 علی اسدی آزاد کنترل کارشناسی ناپیوسته
1331 مژده نصیرپور مجید آموزش  کارشناسی
1332 علی گل نظرلو ابراهیم نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
1333 نازنین جان بخش مجید کامپیوتر کاردانی پیوسته
1334 محراب اسماعیلی خواه فریدون نقشه برداری کاردانی پیوسته
1335 فاطمه سید سرابی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1336 علیرضا یمنی غلامرضا کنترل کارشناسی ناپیوسته
1337 امیرحسین سلطانی  علی نقشه برداری کاردانی پیوسته
1338 سالار عبدالهی علی الکترونیک کاردانی پیوسته
1339 امیرشیرمحمدی نقی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1340 پوریا شفائی منصور مهندسی عمران کاردانی
1341 محمدامیری سهرابعلی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
1342 محمدزارعی رضوان معماری کاردانی پیوسته
1343 علیرضا اسماعیل زاده رضا حسابداری کارشناسی
1344 فریدون برزگر ابوالفضل کنترل کارشناسی ناپیوسته
1345 منیره رسولی داود آموزش  کاردانی
1346 سینا زارع فریدون عمران کارشناسی
1347 یوسف گوجلو منوچهر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1348 یاسرپناه بر موسی کنترل کارشناسی ناپیوسته
1349 علی یوسفی محمود مهندسی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
1350 علی یوسفی محمود الکترونیک کاردانی پیوسته
1351 الهه مهدی محمدحسین آمار کارشناسی ناپیوسته
1352 شایان راعی یداله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1353 زهرا تقوائی حسن معماری کاردانی پیوسته
1354 محدثه مهدوی مهر منصور معماری کاردانی پیوسته
1355 معصومه زینال زاده حمداله نقشه کشی کاردانی پیوسته
1356 مهناز رجب پور اصغر آموزش  کارشناسی
1357 فائزه ولی عبدالحمید معماری کاردانی پیوسته
1358 محدثه بلبلی رجب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1359 رقیه سیدی میرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1360 بهاره زعیمی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1361 یاسمن بیات حمید الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
1362 زهرا منصوریار وهاب الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
1363 زهراتوکلی خمینی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1364 سودا مشگینی بیژن حسابداری کاردانی 
1365 مژگان اسمعیلی بهزاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1366 آمنه فتحی موسی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1367 مریم مکارم علی اکبر مترجمی کارشناسی 
1368 حسنا سادات آریا متین سیداحمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1369 مریم السادات مرتضوی سیدعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1370 الهام السادت حکیمی سید مهدی مدیریت مالی کارشناسی
1371 سمیرادلبرده حیدر آموزش  کارشناسی 
1372 شکوفه ستاری محمدعلی مدیریت مالی کارشناسی 
1373 زینب سرابی ابوالحسن معماری کارشناسی ناپیوسته
1374 سحرمحمدیان علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1375 مجتبی ترابی رحیم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1376 شایسته عسگری حجت اله مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1377 سیما یوسفی تنورلوئی محمد حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
1378 سعیده سرباز علی پور علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1379 فاطمه قمی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1380 طاهره فتحی محمد جعفر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1381 علیرضا قبادی ها علی عمران کارشناسی
1382 فرانک مجیدی حبیب اله مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1383 رضا خانی اسفندیار عمران کارشناسی
1384 محمد طهماسبی محمد علی عمران کارشناسی
1385 فرهود مهاجر فرهاد معماری کارشناسی ناپیوسته
1386 هنگامه شهبازی محسن حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
1387 عارفه رضایی نازی حسین معماری کاردانی پیوسته
1388 نرگس جمالی محمود معماری کاردانی پیوسته
1389 مجید جعفری محمد نبی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1390 محمد ابراهیمی عنایت اله مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1391 مهسا بختیاری ابوالفضل حسابداری کاردانی
1392 فرشاد کاظم زاده محمد حسین آموزش زبان  کارشناسی
1393 علیرضا پیشگاه زاده جهانگیر زبان و ادبیات کارشناسی
1394 سمیرا صدر خیاوی ایرج زبان و ادبیات کارشناسی
1395 مرتضی زارع ویه ولی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1396 سپهر فریدی عنبر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1397 زهره حسنی جلال معماری کارشناسی ناپیوسته
1398 سحر نیک فلاح سیف اله معماری کاردانی پیوسته
1399 میترا متقی کریم معماری کاردانی پیوسته
1400 فتانه بهرامی حسین معماری کاردانی پیوسته
1401 حمید تاری وردی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1402 مصطفی الیاسی علی صنایع فلز کاردانی پیوسته

دانشنامه های موجود کارشناسی ارشد

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع
1 ابراهیم صیادی جامعه شناسی ارشد
2 اطهره مراد کریمی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
3 اعظم رمضان زاده بادله آموزش زبان انگلیسی ارشد
4 اعظم کلهر آمار ارشد
5 افسانه شیر سلیمی جامعه شناسی ارشد
6 افسانه کمالی دهکردی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
7 اکرم رمضانی جامعه شناسی ارشد
8 اکرم کلیدری آمار ارشد
9 الهام چنگائی آمار ارشد
10 الهام حق پرست گوکه حسابداری ارشد
11 الهام دری آمار ارشد
12 الهام واحدی مدیریت اجرایی ارشد
13 امیر حسین افشاریان مدیریت مالی ارشد
14 امیر مطلبی اسکوئی مدیریت اجرایی ارشد
15 ایلناز بایندور جامعه شناسی ارشد
16 آرش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
17 آرمان خدایاری ریاضی کاربردی ارشد
18 بهاران احمدی آمار ارشد
19 بهاره جوادی مفرد حسابداری ارشد
20 بهمن ناصری جامعه شناسی ارشد
21 بهناز رحیمی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
22 بیتا سلیمانی امیری ریاضی کاربردی ارشد
23 تالین آبکاریان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
24 جبار فرحمند بهرغانی حسابداری ارشد
25 جواد دلیری مقدم پژوهش علوم اجتماعی ارشد
26 حافظه رئیس یزدی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
27 حدیثه رمضانی فر جامعه شناسی ارشد
28 حسن اکبری جامعه شناسی ارشد
29 حسین عطارها آموزش زبان انگلیسی ارشد
30 حسین محمد پور حسابداری ارشد
31 حمدیه پروانه جامعه شناسی ارشد
32 خدیجه رضائی لایه آمار ارشد
33 خدیجه صادقی گرمارودی مدیریت اجرایی ارشد
34 خدیجه صفائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
35 خیر النساء آسوده جامعه شناسی ارشد
36 داریوش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
37 داود کریمی ارقینی جامعه شناسی ارشد
38 ذبیح اله جوانبخت آموزش زبان انگلیسی ارشد
39 راحله گیلانی دماوندی مدیریت اجرایی ارشد
40 راهله دهقانی مدیریت اجرایی ارشد
41 رحیم کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
42 رضا کرامت مترجمی زبان انگلیسی ارشد
43 رقیه خمسه ریاضی کاربردی ارشد
44 روح اله محمودی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
45 روزا اقبالی کازرونی ریاضی کاربردی ارشد
46 روشنک سماعی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
47 ریحانه بیدریغ کسمائی جامعه شناسی ارشد
48 ریحانه شریف پور مترجمی زبان انگلیسی ارشد
49 ریحانه یوسفی مرنجین مدیریت اجرایی ارشد
50 زهرا دهبندی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
51 زهرا ذهبی مدیریت اجرایی ارشد
52 زهرا رهنمائی ذکاوت آموزش زبان انگلیسی ارشد
53 زهرا سادات موسوی آموزش زبان انگلیسی ارشد
54 زهرا سیاه چشم آموزش زبان انگلیسی ارشد
55 زهرا کرباسی آمار ارشد
56 زهرا هدایت فر آمار ارشد
57 زهره قاسمی ریاضی کاربردی ارشد
58 سارا گرمسیری نژاد مترجمی زبان انگلیسی ارشد
59 سارا نظر باغی آموزش زبان انگلیسی ارشد
60 ساناز رونده مایان آمار ارشد
61 ساناز عبدالهی امانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
62 سعید اختیاری پژوهش علوم اجتماعی ارشد
63 سعید الهیاری حسن آباد آموزش زبان انگلیسی ارشد
64 سعید خزائی مدیریت مالی ارشد
65 سعید کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
66 سعیده حمیدی بهشتی مدیریت اجرایی ارشد
67 سعیده ملکی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
68 سمیرا خالصی حسابداری ارشد
69 سمیرا شاهکوهی آمار ارشد
70 سمیرا غرقی شفیعی آمار ارشد
71 سمیه جلالی مدیریت اجرایی ارشد
72 سمیه رزاقی آموزش زبان انگلیسی ارشد
73 سمیه غفوری حسابداری ارشد
74 سید جبار خالدیان حسابداری ارشد
75 سید حسین عباسی حسینی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
76 سید عزیزاله قانعی راد جامعه شناسی ارشد
77 سید مصطفی حسینی ریاضی کاربردی ارشد
78 سید مهدی حسینیان آقا ملکی آموزش زبان انگلیسی ارشد
79 سید یحیی سرخوش آموزش زبان انگلیسی ارشد
80 سیده نصیبه هاشمی آهنگر کلائی پژوهش علوم اجتماعی ارشد
81 سیماء سیلاخوری  جامعه شناسی ارشد
82 شهاب طلائی شکری مدیریت اجرایی ارشد
83 شیرین جعفری مدیریت اجرایی ارشد
84 شیما عدالت خواه مترجمی زبان انگلیسی ارشد
85 صادق حشمتی حسابداری ارشد
86 صدیقه قندی حسابداری ارشد
87 صفورا قناعت جامعه شناسی ارشد
88 صفی اله مرادی آمار ارشد
89 صفیه وزیر پور آرانی جامعه شناسی ارشد
90 صنم اکباتانی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
91 طاهره فریدنیا مترجمی زبان انگلیسی ارشد
92 طاهره کوچکی جامعه شناسی ارشد
93 عادله فرشداری جامعه شناسی ارشد
94 عارفه ارژنگی جامعه شناسی ارشد
95 عبدالحسین سعیدی جامعه شناسی ارشد
96 عطیه فردوسی آموزش زبان انگلیسی ارشد
97 علی اصغر رحیمی تبار ریاضی کاربردی ارشد
98 علی سهیلی فرد جامعه شناسی ارشد
99 علیرضا سهرابی آموزش زبان انگلیسی ارشد
100 غفور میرزاجانی فتحکوهی جامعه شناسی ارشد
101 فاطمه ابراهیمی آموزش زبان انگلیسی ارشد
102 فاطمه بسطامی مدیریت مالی ارشد
103 فاطمه جعفری حسابداری ارشد
104 فاطمه رحیمی آمار ارشد
105 فرزانه نظری علی آبادی آمار ارشد
106 فرشته زمانی ریاضی کاربردی ارشد
107 فرشته عیسی زاده ولوکلائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
108 فریبا طهماسب پور آموزش زبان انگلیسی ارشد
109 فریبا کاظمی ریاضی کاربردی ارشد
110 فریبرز طاهری مدیریت اجرایی ارشد
111 فریده عاشوری مدیریت اجرایی ارشد
112 فهیمه کاظم زاده ممقانی مدیریت اجرایی ارشد
113 فهیمه کولیوند جامعه شناسی ارشد
114 کژال کرباسچی ریاضی کاربردی ارشد
115 کیومرث خوشنود جامعه شناسی ارشد
116 لیلا افروزی حسابداری ارشد
117 لیلا بردار جامعه شناسی ارشد
118 لیلا جلیلی لاکه جامعه شناسی ارشد
119 مائده ملا حسنی ریاضی کاربردی ارشد
120 مجید ایران منش ریاضی کاربردی ارشد
121 محبوبه ادریس ملایری  علوم اجتماعی ارشد
122 محبوبه دارابی سومار حسابداری ارشد
123 محترم فرضی کرم اله ریاضی کاربردی ارشد
124 محسن برزگر آقائی حسابداری ارشد
125 محمد پدیسار مترجمی زبان انگلیسی ارشد
126 محمد حسین سعادت نهاد مدیریت اجرایی ارشد
127 محمد رضا اسلامی مرزنکلاته جامعه شناسی ارشد
128 محمد صفدر پوریان مدیریت اجرایی ارشد
129 محمد علی حسنی جامعه شناسی ارشد
130 محمد کوهستانی دهقی حسابداری ارشد
131 محمد مهدی قدیانی جامعه شناسی ارشد
132 محمد میری مهرا جامعه شناسی ارشد
133 محمد هادی شیبانی مدیریت اجرایی ارشد
134 محمدرضا میرابیون حسابداری ارشد
135 محیا سودی مدیریت اجرایی ارشد
136 مرتضی طالعی آموزش زبان انگلیسی ارشد
137 مریم اسماعیلی مدیریت اجرایی ارشد
138 مریم آزاد سیر مدیریت مالی ارشد
139 مریم آشور جامعه شناسی ارشد
140 مریم قاعه گل جامعه شناسی ارشد
141 مژگان منصوری جامعه شناسی ارشد
142 مسلم راد آمار ارشد
143 مصطفی مهری مدیریت اجرایی ارشد
144 مطهره دستجانی فراهانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
145 معصومه پوردولت صفری توتکابنی جامعه شناسی ارشد
146 معصومه کرم زاده طولارود جامعه شناسی ارشد
147 معصومه یوسفی مدیریت اجرایی ارشد
148 مونا صحرائی جامعه شناسی ارشد
149 مهدی اصغری مترجمی زبان انگلیسی ارشد
150 مهدی آشوری مدیریت مالی ارشد
151 مهدی رسولی آموزش زبان انگلیسی ارشد
152 مهدی محمدی جامعه شناسی ارشد
153 مهدی محمدی حسابداری ارشد
154 مهسا ایزدی آموزش زبان انگلیسی ارشد
155 مهشید یوسف زاده مترجمی زبان انگلیسی ارشد
156 مهناز مقدم ارجمند مدیریت مالی ارشد
157 میثم شاه نظر جوبنه ریاضی کاربردی ارشد
158 میثم کولیوند پژوهش علوم اجتماعی ارشد
159 میثم مصطفوی آمار ارشد
160 مینا حیاتی مدیریت اجرایی ارشد
161 مینا مداح آموزش زبان انگلیسی ارشد
162 نازلی ملا اسمعیل شیرازی جامعه شناسی ارشد
163 ندا محمدی پلارتی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
164 نساء کاوسی وحید حسابداری ارشد
165 نسرین پناهی جامعه شناسی ارشد
166 نسرین روشن روان یزدی مدیریت اجرایی ارشد
167 نعیمه بهرامی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
168 نیکو رحیمی نژاد لطف آباد جامعه شناسی ارشد
169 وحید چراغی جامعه شناسی ارشد
170 وحید مرادی آمار ارشد
171 ویدا عزیزی آموزش زبان انگلیسی ارشد
172 هاجر امینی ولاشانی جامعه شناسی ارشد
173 هادی رفیع زاده مدیریت اجرایی ارشد
174 هانیه شکری جامعه شناسی ارشد
175 یحیی عبداللهیان مدیریت اجرایی ارشد
176 یداله قربان نژاد شهرودی  علوم اجتماعی ارشد
177 یعقوب افشاری ابوالکرلو پژوهش علوم اجتماعی ارشد
178 سامان قاسمی موسوی مدیریت اجرایی ارشد
179 فریده بنی شیخ الاسلامی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
180 مینا ساسانی مهندسی برق کنترل ارشد
181 سعیده السادات میرمعینی مهندسی عمران  ارشد
182 علی اصغر علیجانی  مهندسی برق کنترل ارشد
183 مریم آهن کار تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
184 مریم بیات مهندسی عمران  ارشد
185 وحیدکلهر مهندسی عمران  ارشد
186 مسعودقربانخانی مدیریت اجرایی ارشد
187 سودابه حق مرادی مهندسی عمران  ارشد
188 ابراهیم رسولی فشتمی مهندسی برق قدرت ارشد
189 میرابراهیم علیا نصب پژوهش علوم اجتماعی ارشد
190 ساسان چاوشی بکائی مدیریت اجرایی ارشد
191 حورا مهرپیشه آمار ارشد
192 هونازبهشتی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
193 لیلا محمودی مدیریت بازرگانی  
194 پریما خزائی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
195 المیرا شبانیانی مدیریت اجرایی ارشد
196 نساءباقری مترجمی زبان انگلیسی ارشد
197 مریم لاله زاده آمار ارشد
198 سامان قاسمی موسوی مدیریت اجرایی ارشد
199 مائده پارساییان آموزش ارشد
200 عادل جشانی نژاد عمران ارشد
201 سوسن قلی پور مترجمی ارشد
202 فاطمه زند شیراز حسابداری ارشد
203 اعظم محمدسلیمانی فرضعلی تاریخ
204 ابوالفضل علیخانی حسینعلی مدیریت مالی
205 زهراپازکی قاسم حسابداری
206 هانیه اوزار علیرضا آموزش 
207 عاطفه داودی امجد حسابداری
208 نسیم خلیلی ناصر آموزش 
209 آزاده رضائیان قراگوزلو فتح اله حسابداری
210 آزاده رحمانی حبیب اله آموزش 
211 افشین صحرائیان محمداسماعیل مترجمی
212 زهره جلوداری مجید آموزش 
213 فاطمه شعبانی شعبان مدیریت اجرایی
214 محمدپورعلی حسین پژوهش
215 فاطمه حاجی یوسفی  اکبر تاریخ
216 سیدمحسن جمالی کرمانشاهی بهمن عمران
217 ابوالفضل بدرلو اسماعیل عمران
218 امیرعباس اصغری محمدعلی علوم اجتماعی
219 سیدداودبایزید سیدقاسم عمران
220 صادق بویر داشقلی برق
221 لیلا شعبانی چوبه اسمعیل علوم اجتماعی
222 مجتبی اله ورن ولی اله عمران
223 سارینا اصل فلاح محمدعلی عمران
224 مروارید عباسی امیر معماری
225 نسرین شاه سواری جمشید معماری
226 الناز حسنی علی آمار
227 مجتبی خمسه سیف اله برق
228 علی درستی حسین حسابداری
229 محمدحسن فامیلی یوسف حسابداری
230 حبیب هدایتی احمد معماری
231 مرتضی رحیم زارع محمدکریم حسابداری
232 مهدی حاجی نورمحمدی محرم مدیریت صنعتی
233 آیلار قرائی ابوالفضل آموزش 
234 مریم خلج زاده غلامحسین مدیریت بازرگانی
235 غلامرضا رسولی اوصالو ولی برق-قدرت
236 فرشاد کاظم زاده محمد حسین آموزش زبان 
237 وحید خدا کرمی ابراهیم عمران-سازه
238 حسین طارمیان غفار مدیریت اجرایی
239 هادی پهلوان صفائی نائینی جواد مدیریت مالی