سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

ردیف نام خانوادگی نام رشته مقطع
1 زری دنکوب موسی الرضا حسابداری کاردانی
2 سعید ملائی الموتی داود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
3 لیلا افروزی غلامحسین حسابداری کاردانی
4 سمیرا مصری لله لو یعقوب حسابداری کاردانی
5 زهرا میرزایی ابراهیم حسابداری کاردانی
6 ویدا جعفری عزیزاله حسابداری کاردانی
7 مهناز محمدی لطفعلی حسابداری کاردانی
8 حامد محبی اکبر حسابداری کاردانی
9 مریم نورالهی حسن حسابداری کاردانی
10 افشین صحرائیان محمد اسماعیل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
11 الهام بابائی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
12 صالح جعفر نژاد نودهی حسین تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
13 امیر طاهری حسن تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
14 محمد هادی رشمئی نصرالله تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
15 زهرا فلاحتی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
16 مهتاب همایون آریا شاپور حسابداری کاردانی
17 الهه روزخوش  اسمعیل حسابداری کاردانی
18 آذر راستگو محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
19 طیبه سعیدی زاده خالد آبادی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
20 عبدالحسین حسن پور محمد تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته
21 مرتضی رحیم زارع محمد کریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
22 سمانه حسن زاده گنجه جمشید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
23 علیرضا کورشلی غلامحسین مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
24 سمانه شاداب نبی الله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
25 الهام حق مرادی حمید آمار کارشناسی پیوسته
26 زهره صادقی نژاد صادق آمار کارشناسی پیوسته
27 فاطمه آقائی علیائی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
28 فرشته قاسمی گنبد آقامعلی حسابداری کاردانی
29 غزاله شهسواری علیرضا آمار کارشناسی پیوسته
30 آتوسا شیخ الاسلامی  محمد صادق آمار کارشناسی پیوسته
31 مرتضی صادقی اسماعیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
32 مهرناز آوریده مهراب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
33 کیوان جعفریان حسین مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
34 آرزو محمد طاهری حسن مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
35 سمانه شاه بختی قدرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
36 سمانه سعدی پور حجت اله آمار کارشناسی پیوسته
37 سیما احمدی فیروز مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
38 فروغ علی پور لویه رضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
39 شکیبا حدیدی محمدرضا آمار کارشناسی پیوسته
40 سمانه رستمی مهراب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
41 مریم اصغرزاده جانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
42 سیده لیلا موسوی سید علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
43 محمد امین مرتضائی محمد تقی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
44 زینب نیک آور علی آمار کارشناسی پیوسته
45 نگار کریمی محمود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
46 زینب غلامی احمد آمار کارشناسی ناپیوسته
47 بهاران احمدی احمد آمار کارشناسی پیوسته
48 مریم میرزائی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
49 مریم میرزائی ایرج مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
50 الهام مرتضی نژاد پر شکوهی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
51 زهرا فلاحتی محمدعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
52 سهیل صدیق کنزق رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
53 فاطمه سلطانی فیروز ادریس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
54 میلاد گتمیری سعید مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
55 امین اشرفی داود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
56 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
57 سمیرا قاسمی پیرکوهی زین العابدین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
58 حوریه بهمنیان قادر رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
59 شیما حاجعلی محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
60 طاهره قاسمیان راد احمد حسابداری کاردانی
61 حسن خشنودیان احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
62 حامد رجبی قیداری علی اله مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
63 نادیه حسینی مسعود مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
64 پرستو مرادی رضا مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
65 سمیرا جزینی محمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
66 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
67 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
68 غریب همتی فروع الدین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
69 محمدرضا صائمی حسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
70 سیده نفیسه غظنفری سید محمود حسابداری کاردانی
71 نگین نصری برزون حسابداری کاردانی
72 محمدرضا رفیعی پسندیده داود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
73 محمد علی زاده طهماس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
74 محسن مختارزاده غفار مدیریت صنعتی کاردانی
75 زینت قدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
76 مهرداد شهسواری علویجه رضا مدیریت صنعتی کاردانی
77 حمید کرمی علی حسابداری کاردانی
78 فاطمه امین پور علی حسابداری کاردانی
79 حدیث محمدی جعفر آمار کارشناسی پیوسته
80 سپهر کبودانی احمدرضا مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
81 احسان مهربان محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
82 روح اله قاسمی یداله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
83 علی بوذری مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
84 سارا گل بهاری فرزاد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
85 نسترن دانش خواه علی  مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
86 محمد تک فلاح علی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
87 سیده مریم نقیبی سید هادی حسابداری کاردانی
88 فاطمه رشیدی فتح آبادی داود مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
89 مریم آذروش اصغر حسابداری کاردانی
90 مینا کریمی محمدابراهیم حسابداری کاردانی
91 الناز مقصودی حمید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
92 فاطمه مصطفی مصیب حسابداری کاردانی
93 علیرضا سلمانی اقکندی حاتم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
94 پریسا کوهستانی معصوم حسابداری کاردانی
95 جلال عباس پور جوراب باف ابوالفضل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
96 لیلا رمضانی داود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
97 کریم اصفهانی جواد مدیریت صنعتی کاردانی
98 نسرین عابدیان دهاقانی صفرعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
99 مهنوش خزائی غلامرضا مدیریت صنعتی کاردانی
100 داریوش دپلدان گلمراد مدیریت صنعتی کاردانی
101 فائزه مشرفی عراقی حمیدرضا مدیریت صنعتی کاردانی
102 زهرا بابائی حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
103 اکرم رجبی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
104 ندا احمدوند محمدموسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
105 سهیل خانی مهدی حسابداری کاردانی
106 علی اکبر سالم امین آبادی حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
107 سعید قرالی کاظم حسابداری کاردانی
108 مینا جوکار ابوالفضل مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
109 آرش عبادالهی منصور مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
110 زهرا خالقی هرمزعلی حسابداری کاردانی
111 فاطمه هشترودی سلام اله حسابداری کاردانی
112 معصومه تنگستانی غلامی عبدالحسین حسابداری کاردانی
113 لیلا جعفرمدار حاجی آقا محمدعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
114 فرانک حسنی روح اله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
115 ساناز السادات جعفری سید لطیف حسابداری کارشناسی ناپیوسته
116 آیدا نسیم عربستانی علی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
117 نرگس مولائی مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
118 نگین روستائی غلامعباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
119 نیره زندی طغان موسی حسابداری کاردانی
120 مهدیه برهانی چوکامی قنبرعلی حسابداری کاردانی
121 سحر ایمانی مهرداد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
122 رئوفه عظیمی نسب هاشم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
123 محمد عود باشی احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
124 قاسم مقدم حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
125 نیلوفر عباسی تاجی بیوک بیژن حسابداری کاردانی
126 سید محسن رحمانی سید رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
127 زهرا آزاد حصارلو حق ویردی حسابداری کاردانی
128 حسین خلخالی علیرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
129 مرضیه قانع متهور مراد مدیریت صنعتی کاردانی
130 علیرضا احمدی پنجکی دانش مدیریت صنعتی کاردانی
131 مراد فلامرزی شنبه مدیریت صنعتی کاردانی
132 فرزانه عسگری پورخلخالی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
133 ساربه ملکونیان هایک حسابداری کاردانی
134 فاطمه کیانی غلامحسین مدیریت صنعتی کاردانی
135 مهین مطهربند خلخال سرمعلی حسابداری کاردانی
136 اعظم عظیمی ابراهیم حسابداری کاردانی
137 امیرجواد اکبری راحتلو محسن مدیریت صنعتی کاردانی
138 سحر بهادرخانی حجت اله حسابداری کاردانی
139 پرویزآریا راد هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
140 عیسی حاجی حسنی محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
141 سمیه السادات علائی سید غفور حسابداری کاردانی
142 نسیم افتخاری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
143 لوریتا دسترنج اصغر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
144 گلناز پرهیزکاری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
145 پریسا مومنی حسن مدیریت صنعتی کاردانی
146 شادی تقی اسکوئی نقی مدیریت صنعتی کاردانی
147 زهرا شانه چی حقیقی جبار مدیریت صنعتی کاردانی
148 سیده معصومه رضوی سید داود مدیریت صنعتی کاردانی
149 میلاد مشهدی فراهانی داریوش مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
150 مهدی رحمتی اسداله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
151 سید علی اکبر علوی سید محمد حسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
152 فاطمه عابدی زاده نیستانک محمود مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
153 وحید شهامت علی اکبر حسابداری کاردانی
154 مهدیه ناظری فر محمد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
155 محمود قاسمی علی الکترونیک کاردانی
156 احمد کشوری کریم الکترونیک کاردانی
157 شهلا طبری فتحی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
158 پدیده سرمدی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
159 سید میلاد حسینی سید نادر صنایع فلز کاردانی پیوسته
160 سید میلاد آقا سید علی سید جلال الکترونیک کاردانی
161 علیرضا روستاکاری محمد علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
162 علیرضا منصوریان محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
163 کیوان صمیمی محمدعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
164 مرضیه محمدی عبدالله معماری کاردانی
165 کاوان بشیری نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
166 سیده پریسا میر فارسی هوشنگ مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
167 مصطفی اختیاری علیرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
168 سکینه موسویان مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
169 عباس هاشم زاده حفظ آباد هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
170 داود جهانگیری حاتم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
171 امین امینی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
172 مریم مدیحی طامه عباس مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
173 هانیه امامی علی اکبر مدیریت صنعتی کاردانی
174 میلاد معدن دار سیروس مدیریت صنعتی کاردانی
175 میلاد حاتم مرنی علی الکترونیک کاردانی
176 ناهید نجد امینی محرم معماری کاردانی
177 الناز موسوی قرخلو شریف معماری کاردانی
178 افسانه علی زاده اصغر کامپیوتر کاردانی
179 لیلا موسوی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
180 فرناز صبوحی محمدبهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
181 الهام محمدی سواد حسابداری کاردانی
182 سمانه لک غلام رضا حسابداری کاردانی
183 عاطفه حشم پیشه حکمت اله حسابداری کاردانی
184 فاطمه میناوند چالی جعفر معماری کاردانی
185 صاحبه کاشانی سعید آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته
186 بیتا ابوئی مهریزی محمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
187 ژنیا طهماسبی نیا غفور مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
188 منصوره محمدی احمد علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
189 ستاره صادقی مورچه خورتی اصغر علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
190 مهشید دباغ مسعود حسابداری کاردانی
191 داود حیدرپور رضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
192 مه زاد تاری منصور حسابداری کارشناسی ناپیوسته
193 خدیجه آقا احمدی علیجان حسابداری کاردانی
194 علی نعمتی دانا مهدی الکتروتکنیک کاردانی
195 لیلا مقامی فر خیراله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
196 مسعود حیدری محمد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
197 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
198 امیر نادی علی حسابداری کاردانی
199 شکوفه ربیعی  حسن حسابداری کاردانی
200 منظر عسگری محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
201 الهام رشیدیان مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
202 شقایق میهن جامه اکبر آمار کارشناسی ناپیوسته
203 میلاد باورسی محرم الکتروتکنیک کاردانی
204 الهه مردانی محمد حسابداری کاردانی
205 مسعود دارینی حسین الکترونیک کاردانی
206 نصیبه احمری رمضان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
207 مجتبی پناهی ملائی نصرت اله آمار کارشناسی ناپیوسته
208 جواد رجبی شیرزی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
209 نیما ملک احمدی حبیب اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
210 آیلار چگینی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
211 سیده حمیده مجابی سید باقر آمار کاردانی
212 محمدرضا سروی مهدی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
213 سارا رمضان پور رستمی علی بابا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
214 زهره گودرزی فرج اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
215 فاطمه محمدزاده صباغی علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
216 ایمان عضائی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
217 علی کاظمی وحید مرتضی معماری کاردانی
218 آرمان عابدی فرهاد الکترونیک کاردانی
219 یوسف کشتکار دینه رودی رضوان اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
220 سبا غدیری محمدرحیم مدیریت صنعتی کاردانی
221 بابک بیات ورکشی حسنعلی مدیریت صنعتی کاردانی
222 امیرحسین عبدالهی واقع محمدرضا الکتروتکنیک کاردانی
223 راضیه سبزه پرور احمد حسابداری کاردانی
224 مجتبی رحمانی اسماعیل آمار کاردانی
225 سمانه بژم ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
226 مهسا گل فروشانی ابوالقاسم معماری کاردانی
227 فرزاد مومنی کلور قهرمان الکتروتکنیک کاردانی
228 المیرا پاشافر حسن آمار کاردانی
229 لیلا محمدیان مقدم قاضچهانی مجید حسابداری کاردانی
230 زهره لطفی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
231 فاطمه السادات ابطهی فروشانی سید علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
232 فرزین نریمانی فرهاد حسابداری کاردانی
233 سید حمید حسینلر میر رضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
234 فاطمه قاسمی هادلو جعفر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
235 ارغوان سلطانی نادر آمار کاردانی
236 محمدرضا حبیب زاده محسن مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
237 حمید ایقانی هوشنگ آمار کارشناسی ناپیوسته
238 شیرین کیخسروی کیخسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
239 طاهره جباری جازار محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
240 سمانه کاظم لو رضا کامپیوتر کاردانی
241 فاطمه پاک نیت علی اصغر حسابداری کاردانی
242 محدثه حیاتی یونس حسابداری کاردانی
243 الناز رحیمی نباتعلی حسابداری کاردانی
244 آزاده نادی احمد علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
245 فاطمه بزرا اکبر کامپیوتر کاردانی
246 مهدیه مشتاقی علی کامپیوتر کاردانی
247 آرش علی یگانه محمدرضا الکترونیک کاردانی
248 میلاد یعقوبی محمدعلی مدیریت صنعتی کاردانی
249 مجید طالبی حسن برق-کنترل کارشناسی پیوسته
250 نرگس ولی پور اصلانی چراغعلی کامپیوتر کاردانی
251 سیده سعیده سیدان محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
252 کلثوم یاری فرد قربانعلی کامپیوتر کاردانی
253 احمد قره کشی ینگجه عبداله مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
254 نرگس پیرزاده ذکر علی آمار کارشناسی ناپیوسته
255 اعظم دادگر فخر حسین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
256 هدی مبرز حقیقی ایرج مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
257 الهه ترکمن قزوینی علی اصغر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
258 سارا فیروزه رمضانعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
259 امیر شیر محمد کریمی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
260 سجاد مومیوند نادر الکتروتکنیک کاردانی
261 مهدی رحیم پور روح الله الکتروتکنیک کاردانی
262 احسان سرابی آسیابر بهروز الکتروتکنیک کاردانی
263 سید سهیل جعفری سید محمود معماری کاردانی
264 مریم ابوئی مهریزی عباسعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
265 طیبه لطفعلی عزیز اله آمار کارشناسی ناپیوسته
266 مریم ناطق حسینی زواره مرتضی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
267 محمد ضماندار محرم الکتروتکنیک کاردانی
268 سعید کلهر محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی
269 سعید معروف خانی ولی اله الکتروتکنیک کاردانی
270 نوید تیموری محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
271 محمود دلیلی اصغر کامپیوتر کاردانی
272 وحید میرزانیا غیب علی الکتروتکنیک کاردانی
273 مجید نامی احمد آبادی خانمراد الکتروتکنیک کاردانی
274 مجید نجفی علی اکبر صنایع فلز کاردانی
275 عباس باقری باغی عیسی صنایع فلز کاردانی
276 حمید ولی بیگی درویشوند قدرت اله الکتروتکنیک کاردانی
277 بهاره جعفریان علی رحمت معماری کاردانی
278 شیما بیات علی الکترونیک کاردانی
279 طاهره فصدی محرم مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
280 محمد جواد اسفندیاری محمد رضا الکتروتکنیک کاردانی
281 رضا توکلی ابوالفضل الکتروتکنیک کاردانی
282 امید محمدی سینکی علی معماری کاردانی
283 میلاد رضائی محمد الکتروتکنیک کاردانی
284 صادق غیاثوند محمد خانی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
285 زهره حسنی جلال معماری کاردانی
286 زهره حسنی منصور معماری کاردانی
287 الهام اوسطی شاهپور حسابداری کاردانی
288 علی کریمی امجد الکترونیک کاردانی
289 لیلا کوهی محمد حسابداری کاردانی
290 ابراهیم احمد بیگلو اکبر الکتروتکنیک کاردانی
291 محمد رضا مهدوی سعیدی اسمعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
292 معصومه السادات حسینی سید علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
293 فاطمه نظری بهرام حسابداری کاردانی
294 مجتبی عبدالملکی تاریمراد نقشه برداری کاردانی
295 سحر دودانگه محمود معماری کاردانی
296 احمد قربانی حسین مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
297 میثم حیدری محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
298 محمد رضا خانعلی پور پشتهانی اله یار الکتروتکنیک کاردانی
299 مهسا امیدی منصور معماری کاردانی
300 حمید اماموردی زلفعلی معماری کاردانی
301 محمد اسماعیلی محمد اسماعیل الکتروتکنیک کاردانی
302 احمد محمدی معین شاد الله الکترونیک کاردانی
303 مژده رحیم ماشاءاله حسابداری کاردانی
304 ابراهیم نجار زاده کلیشمی هانی الکترونیک کاردانی
305 شبنم محمدی منوچهر معماری کاردانی
306 محمد صادقی ربعلی الکترونیک کاردانی
307 علیرضا یزدانی آبکنار غلامرضا الکترونیک کاردانی
308 محمود دوستی قیداری غلامحسین الکترونیک کاردانی
309 امیر سهرابی قاسم الکترونیک کاردانی
310 علی اکبر جبلی محمد باقر الکترونیک کاردانی
311 سید جواد مطهری سید احمد صنایع فلز کاردانی
312 مینو درهم فروش سعید حسابداری کارشناسی ناپیوسته
313 محمد تقی شکوفکی محمد رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
314 مریم لطفی  غلامعلی حسابداری کاردانی
315 مرتضی حمیدی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی
316 محمد علی چگینی محمد الکتروتکنیک کاردانی
317 امیر شعبانی عباس الکتروتکنیک کاردانی
318 محمد جواد کاظمی غلامرضا الکتروتکنیک کاردانی
319 مصطفی کهریزی ابراهیم الکتروتکنیک کاردانی
320 حمید کاظمی رضا الکتروتکنیک کاردانی
321 بهنام زمانی قشلاقی کورش الکتروتکنیک کاردانی
322 متین رحمانی مهراب معماری کاردانی
323 سعید سلامی محمد علی الکتروتکنیک کاردانی
324 محمد رضا محمد نیا غفار الکتروتکنیک کاردانی
325 عباس ملکی صفر الکتروتکنیک کاردانی
326 هادی شرفیه داود الکتروتکنیک کاردانی
327 بهنام رمضانی اوچقاز یوسف الکتروتکنیک کاردانی
328 محمد احمد زاده علیرضا معماری کاردانی
329 مهسا خرمی محسن معماری کاردانی
330 مهناز فیاضی بارجینی عباس معماری کاردانی
331 مطهره زند مسیب کامپیوتر کاردانی
332 وحید ناجی هادی الکترونیک کاردانی
333 زهرا ملکی سبز علی معماری کاردانی
334 پویا معدنی فرهاد کامپیوتر کاردانی
335 مسعود مافی فرامرز معماری کاردانی
336 مارال خلیلی نیگجه حسن معماری کاردانی
337 نازنین علیزاده فرمان معماری کاردانی
338 فرشید تقی زاده محمد الکتروتکنیک کاردانی
339 محمد حسین فعال پاپلی عباس الکترونیک کاردانی
340 احسان مولائی فروهر مهران الکتروتکنیک کاردانی
341 مهسا خوش سیرت محمد رضا مدیریت صنعتی  کارشناسی ناپیوسته
342 رضا تراکمی عباس الکترونیک کاردانی
343 سعید حاجبی ناصر الکتروتکنیک کاردانی
344 احمد سلاحی فرزاد الکتروتکنیک کاردانی
345 مهدی علی پور علی الکتروتکنیک کاردانی
346 بهنام خلقتی بخشایش بهمن الکتروتکنیک کاردانی
347 سید علی حسینی سید عباس الکترونیک کاردانی
348 ارمغان قضاتی آیدن معماری کاردانی
349 امین کوگره قزوین اصغر الکترونیک کاردانی
350 سید سعید هاشمی سید اصغر الکترونیک کاردانی
351 امیر جعفری نژاد قزل احمد سلمان الکتروتکنیک کاردانی
352 مرضیه رمضانی موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
353 پیمان درویشی محمود الکتروتکنیک کاردانی
354 مینا حق ویردیلو رضا معماری کاردانی
355 امین کاظم لو یونس معماری کاردانی
356 داود رضا پور حسن معماری کاردانی
357 شیما تاج مسعود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
358 ابوالفضل علی بخشی نصر اله کامپیوتر کاردانی
359 سپیده فتحی عباس آبادی موسی معماری کاردانی
360 حسین سیفی شال صادق الکترونیک کاردانی
361 علی اصغر قدوسی هادی الکترونیک کاردانی
362 مرتضی افشاری منوچهر معماری کاردانی
363 ابراهیم پور میرزائی شیخعلی کلایه موسی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
364 فاطمه مهربان حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
365 سعید رفسنجانی نژاد احمد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
366 نارنین دهباشی بهرام مهندسی برق-کنترل کارشناسی پیوسته
367 سمیرا زندی علیرضا حسابداری کاردانی
368 مریم علائی فردرزی حمید علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
369 سوسن رضا قلیان مرسل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
370 الهام میرزائی حسین معماری کاردانی
371 زهره پاکاری محمد علی آمار کارشناسی پیوسته
372 فاطمه امیری محمد تقی معماری کاردانی
373 علی اصغر آخوندی محمود کامپیوتر کاردانی
374 پریما حکام زاده محمد جواد مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
375 فاطمه شهرکی احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
376 حسن آقا جان زاده کیاسی عباس الکترونیک کاردانی
377 عباس آزاد خسرو الکترونیک کاردانی
378 امیر یزدانی حسن الکترونیک کاردانی
379 مهدی خیری زکابری صفت اله الکترونیک کاردانی
380 محمد نجفی اسحق الکترونیک کاردانی
381 انسیه نورآبادی محمد اسمعیل الکترونیک کاردانی
382 حسین عقبائی عبدالرسول الکترونیک کاردانی
383 محمد رفیعی میانکوشکی جاوید الکتروتکنیک کاردانی
384 آمنه نظری بهرام حسابداری کاردانی
385 سیده کیانا حسینی سید کمال زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
386 پریا نیکو نژاد غلامحسین معماری کاردانی
387 شکیبا پور اکبر حمید معماری کاردانی
388 امید کاظمی غلامعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
389 منیر صالحی سیف اله معماری کاردانی
390 یاسمن احمدی قمرودی سعید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
391 اعظم کرامتی محمد علی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
392 محمد هادی مرادی فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
393 صابر باقری زکی خانعلی الکتروتکنیک کاردانی
394 جواد ارقند ایوان استخری کمال الکتروتکنیک کاردانی
395 محمد حسین گلی مختدا الکتروتکنیک کاردانی
396 مرضیه عدالت صاحبعلی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی
397 حامد خلیلی حمید الکتروتکنیک کاردانی
398 میلاد مجیدی احمد الکتروتکنیک کاردانی
399 اصغر رسولی نادر الکتروتکنیک کاردانی
400 محمد عزیزی یداله الکتروتکنیک کاردانی
401 حسن بیدرام مصطفی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
402 ناصر رضا زاده منوچهر آمار کارشناسی ناپیوسته
403 مهرداد محجوب ذبیح اله مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
404 توحید صفری فتح اله کامپیوتر کاردانی
405 فاطمه طهماسبی محمد رسول مدیریت صنعتی کاردانی
406 محمد حاجی عزیزی حسین قلی حسابداری کاردانی
407 اشکان ابراهیمی محمد  مدیریت صنعتی کاردانی
408 محمد حسین نژاد حبیب اله صنایع فلز کاردانی
409 زینب احمدی ماهینی حجت حسابداری کاردانی
410 حسین دینی احمد مدیریت صنعتی کاردانی
411 هادی پیر افکن محمود مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
412 فاطمه ربیع پور ملک آرا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
413 محمد مهدی جارچی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
414 میرزا ابراهیم قادری رضا قلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
415 الهه عزیزی آقچای جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
416 مهین نوری زنجیرآباد بشیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
417 الهام جهانی فر ابوالقاسم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
418 سیده مریم حیدری بازاردهی سید محمد تقی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
419 علی یکه فلاح شعیب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
420 کبری رحمانی حجة اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
421 مونا موسوی سید علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
422 زینب بحرالعلوم پرویز آمار کارشناسی ناپیوسته
423 سمیه کاشانی حسینعلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
424 موسی احمدی جیرنده احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
425 مهرداد حاجی قربانی دولابی محسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
426 سمیرا عیوضی خلف شهباز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
427 کیانا غیوری مجتبی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
428 اعظم خمسه رسول مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
429 هادی اسدی بهرامعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
430 ابراهیم شجاعی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
431 امیر حسین لک پور نادر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
432 حمیده نباتی حمداله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
433 علی رحیمی نیا رحمت الله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
434 زهرا نژاد شهباز محمد مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
435 زهرا مهرزاد سلاکجانی سهراب آمار کارشناسی ناپیوسته
436 سمانه شرمساری مقدم اسرافیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
437 لیلا بهروز فخر جلال مترجمی زبان انگلیسی کاردانی
438 عبداله رحیم پور جلال الکترونیک کاردانی
439 محسن رضوانفر حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
440 زهرا آقاجانی محبعلی معماری کاردانی
441 مریم مظلوم حامد علی حسابداری بازرگانی کاردانی
442 نیلوفر سلطان آبادی شعبانعلی معماری کاردانی
443 امید پیروی چشناسر ولی الکترونیک کاردانی
444 علی داوری احمد نقشه کشی عمومی کاردانی
445 سمیه تقی زاده شهماربگلو نعمت اله حسابداری کاردانی
446 محمد سیه بازی یوسف مدیریت صنعتی کاردانی
447 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت صنعتی کاردانی
448 سحر افشاری عین اله معماری کاردانی
449 مرضیه پیرمردوند چگینی امامعلی کامپیوتر کاردانی
450 الهام ابوالحسنی امیر مدیریت صنعتی کاردانی
451 مهران پیشگاهی خسرو مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
452 الهام ناصر خاکی رجبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
453 فتانه حیاتی هادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
454 مجتبی واحدی فاخر ابوالفضل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
455 سمیرا عربانی غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
456 فاطمه رضائی مصطفی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
457 سیده وحیده حسینی نوربین نصرت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
458 رضا شجاعی مسیح مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
459 سید علی موسوی دادگر سید اکبر مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
460 حسن افراشته مهدی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
461 معصومه حلاجیان رحمان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
462 سهیلا بالابندی دوهزاری علی مردان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
463 سعیده امینی محمد موسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
464 عاطفه جعفرپور حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
465 سعیده کریمی تارقلی محمد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
466 مهدی اسکندری محمد علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
467 اکرم حیدری محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
468 مصطفی آیتی سبینی گل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
469 مصطفی محمد لو محرمعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
470 ابراهیم ریاضت حبیب مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
471 مهناز افتخاری فرد علی آمار کارشناسی ناپیوسته
472 فاطمه فرهود مقدم کیومرث مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
473 سولماز حشمتی سقرلو جواد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
474 مجتبی رنجبر اورنگ مجید مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
475 مرتضی رضائی اکملی زیاد علی مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
476 سید علی مرتضوی الحسینی میر قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
477 یاسمن یاره حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
478 سیده زهرا حاجی سید رضائی سید کمال مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
479 رقیه آذر همایون علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
480 سمانه عقبائی فیض اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
481 سعیده رمضانی ابوالمحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
482 مونا جلیلوند مظفر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
483 زهرا میرزا حسین تبریزی محمدرضا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
484 محسن یحیائی ابیازنی دخیل مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
485 سهیل معدنچی ها قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
486 محمد خدائی لطف اله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
487 رامین ساروئی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
488 زهره سامی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
489 محمد قیاسی محمد تقی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
490 الهام حسینی قوام آباد علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
491 سهیل طبیبی سعادت مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
492 شیما ابوالفتحی بهروز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
493 مجید تقربی مرتضی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
494 ام البنین امانلو مظفر آمار کارشناسی ناپیوسته
495 سکینه افضلی محمد حسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
496 امید زرین پور حسن مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
497 علیرضا پیربیگ درویشوند علی داد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
498 حسین خواجوند برزو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
499 رضا سالاری یوسف آمار کارشناسی ناپیوسته
500 پریسا پور علی عیسی آمار کارشناسی ناپیوسته
501 مهناز حضرتی رودباری قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
502 شراره ملاحی آذر محمودرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
503 سپیده رضا لو رحیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
504 زهرا امیدی درگاهی تیمور مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
505 علیرضا شفیع خانی ذبیح اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
506 رضا زرین کمر علی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
507 مهری دین محمدی حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
508 معصومه ابراهیمی نعمت اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
509 امیر اسدی شاد جواد مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
510 ابراهیم اسلامی امامعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
511 ابوالفضل نصراله زاده محمد مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
512 سیده سمیه قیاسی سید جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
513 مهرداد بیاتی علی اصغر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
514 مقصود محمد خانلو محمدرضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
515 مینو حمداله زاده خسرو مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
516 فراز افشاری فر ناصر ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی
517 جلیل نوریانی رمضان مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
518 عاطفه امینی محمود حسابداری کارشناسی ناپیوسته
519 میثم جماعتی صفت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
520 عباس محمدی قراسوئی محمود مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
521 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی نا پیوسته
522 حامد کیانی پناه حسین مهندسی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
523 مریم حاجی بیگلری مزلقانی رضا آمار کارشناسی پیوسته
524 فاطمه دو دانگه حسین معماری کاردانی پیوسته
525 میترا برزگر اصلانی حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
526 آرمینا طریقت اسماعیل معماری کاردانی پیوسته
527 سینا کاکاوند اکبر معماری کاردانی پیوسته
528 فرشته امینی گلستان بسیج معماری کاردانی پیوسته
529 سید علی آزاد اردهائی علی اکبر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
530 مهدی محبی عباس الکترونیک کاردانی پیوسته
531 مسعود قره گوزلی پرویز مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
532 سارا ناصری قراونه پنجعلی حسابداری کاردانی نا پیوسته
533 پریسا کودرزی موسی رضا معماری کاردانی پیوسته
534 فاطمه اسکندر زاده ارشاد خانحسین مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
535 بنیامین سلطانی شهرام مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
536 مهدیه سمیعی محمد حسین علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
537 مریم محمدی عزیز اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
538 زهره السادات سید حسینی سید کمال حسابداری کاردانی نا پیوسته
539 محسن نودل جهان  الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
540 محدثه پویا گهر نادر نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
541 مهناز کاظمی دولت آبادی ولی اله حسابداری کاردانی نا پیوسته
542 میلاد صفری اباذر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
543 مجتبی ارمغان غلامحسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
544 مروارید احمدزاده شهرام معماری کاردانی پیوسته
545 بهنام باقری صمغ آبادی محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
546 الناز رجبی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
547 مژده دولت مرادی ناصر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
548 سید امیر ابراهیمی سید محمد  مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
549 عارفه رستمی قاسمعلی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
550 ریحانه شاد دل محمدرضا حسابداری کاردانی نا پیوسته
551 پردیس اسدی کیومرث مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
552 سهیلا حدادی علی محمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
553 راضیه فهیمی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
554 احترام سادات میر کریمی حصاری سید قاسم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
555 سپیده السادات جعفری سید عباس حسابداری کاردانی نا پیوسته
556 سمیه سیاره نصراله معماری کاردانی پیوسته
557 سوگل حقداد مفرد عبداله معماری کاردانی پیوسته
558 میلاد شجاعی مالفجانی منصور معماری کاردانی پیوسته
559 الهام جداوی علی معماری کاردانی پیوسته
560 داریوش عبدالملکی محمد معماری کاردانی پیوسته
561 زهرا شازده احمدی علی اکبر معماری کاردانی پیوسته
562 حمیدرضا حاجی حسین بابائی احمد معماری کاردانی پیوسته
563 سپیده خدادادی دوگاهه خداداد معماری کاردانی پیوسته
564 مهدیه تیموری احمد حسابداری کاردانی نا پیوسته
565 بهاره الهامی نسب صفر علی معماری کاردانی پیوسته
566 مهدی فتاح حسینی سید علی اکبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
567 پرنیا شیرازی مجید معماری کاردانی پیوسته
568 فاطمه آشوری محمود حسابداری کاردانی نا پیوسته
569 سکینه بلباسی رحمت اله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
570 سپیده جلیلی وحید مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
571 حدیث بیرامی شمس الله معماری کاردانی پیوسته
572 محمد حسین اسدی سلطانعلی معماری کاردانی پیوسته
573 امیر بلوچی علی حسین مهندسی برق کارشناسی پیوسته
574 غزاله کریمی مقدم مهدی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
575 سعید قاسمی اله وردی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
576 الهه سادات ضرابی سید رضا مدیریت صنعتی کاردانی
577 الهام عباسی سیفعلی مترجمی زبان کاردانی
578 زهرا حرمی قره بلاغ مبارک آمار کارشناسی ناپیوسته
579 شادی صفا داود آمار کارشناسی پیوسته
580 علی گلچین زاده کمال الکترونیک کاردانی
581 مهدی بیگدلو حسن الکترونیک کاردانی
582 مهری کرمی محمد علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
583 مریم دهقان نژاد قربان مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
584 زهرا عسکری پور مهدی مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
585 هانیه سادات محتشمیان سید علی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
586 سمانه مرادی عین اله مترجمی زبان کارشناسی پیوسته
587 محمد امین میرزاپور فیروز سالاری محمد حسین الکترونیک کاردانی
588 میلاد ناصری برجعلی کامپیوتر کاردانی
589 الهام عبدالحسینی نیک پور علیرضا مترجمی زبان کاردانی
590 فرزانه کجیله محمود مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
591 فرانک حیدرآبادی حسن زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
592 فرانک قهرمانی خلیل مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
593 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
594 نسترن معدنی عباس مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
595 سید مهرزاد عبادی سید محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
596 فرانک سلطانی فرهاد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
597 امین سرتختی ابوالقاسم مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
598 مهدی خالقی ناصر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
599 مهسا خدابنده لو محمدرضا مترجمی زبان کاردانی
600 سحر عزیزمحمدی علی اکبر حسابداری کاردانی
601 نصیر فرجی گواهر امیرقلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
602 مریم السادات طباطبائی صدیق سید حسین مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
603 آرش غلامی پرور ماسوله مهدی آمار کارشناسی پیوسته
604 حمیدرضا رزمجو مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
605 نسرین حکمی کیا سرائی ابراهیم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
606 صبا شکوهمند حسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
607 سارا شهبازی جواد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
608 اصغر رحیمی شیخ احمد لوئی رحمن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
609 خدیجه مقصودی عبداله مترجمی زبان کاردانی
610 سعید ضروری کلورزی محمدرضا زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
611 فرناز قهرمانی پرویز مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
612 فاطمه عظیمی قیاس جبرئیل معماری کاردانی
613 سید قاسم حسینی سید عیسی الکتروتکنیک کاردانی
614 مرتضی علمی محمد الکتروتکنیک کاردانی
615 زینب توکلی احمد علوم اجتماعی کاردانی
616 مهران میر احمدی مهدی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
617 لیلا نظری علی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته
618 سید مهدی موسوی سید عباس مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
619 محسن الهی ولی اله تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
620 پریسا شامی عرب مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
621 پژمان ظاهری علی حسابداری کاردانی
622 شبنم اسد زندی حسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
623 مسلم بشارتی کلایه محمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
624 الناز امیا مرتضی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
625 مهسا حسینی مجید کنترل کارشناسی ناپیوسته
626 حمیده مردان زاده خامنه بابک مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته
627 المیرا نظامی خیرآباد عباس مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
628 الهام ظهیری شادباد یونس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
629 محمد رضاموحدی مالک اشتر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
630 شاهین احمدی تشنیزی روزعلی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
631 رضا بابائی اکبر کنترل کارشناسی ناپیوسته
632 مریم فطری باباعلی آمار کارشناسی ناپیوسته
633 حسین حیدری حمید کنترل کارشناسی ناپیوسته
634 مهران نیک خواه محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
635 سمیه ابراهیمی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
636 رضا خمسه مراد مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
637 نیلوفر هاشم نظری مجید مترجمی زبان کارشناسی
638 طاهره اختری ورمزانی علیرضا مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
639 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
640 احمد تابنده عبداله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
641 علی کفش پیرا احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
642 بهرام عباسی فرد منصور کنترل  کارشناسی ناپیوسته
643 اسماعیل موسی زاده گورابی فرامرز کنترل  کارشناسی ناپیوسته
644 مصطفی پاکدل حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
645 ساناز قلی حسینعلی مترجمی کارشناسی
646 فرزانه غفوری غلامحسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
647 عطیه محمدزاده فعال باستانی شهرام کنترل  کارشناسی ناپیوسته
648 مریم ذوالقدر رمضانغلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
649 علیرضا اکبری عباس کنترل  کارشناسی ناپیوسته
650 سسحر نیکجو حسین مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
651 مهدی آرزه یعقوب حسابداری کارشناسی ناپیوسته
652 مجتبی سالاری توسه سرا فردوست  کنترل  کارشناسی ناپیوسته
653 نفیسه عضدزادگان مرتضی آمار  کارشناسی ناپیوسته
654 پارمیدا دانیالی محمدرضا عمران کارشناسی 
655 مرتضی نگار صاحبعلی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
656 معصومه صادقی غلامرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
657 منیره عنبرستانی عباسعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
658 سامان حمیدی ذاکله بری عباسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
659 اشکان جعفری رضا قلی برق  کارشناسی
660 مهرداد رضائی نیک آبادی اکبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
661 امیررازقی فرد محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
662 معصومه ذوالقدری قره بلاغ رحمت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
663 احسان رحیمی ساغند غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
664 زینب وفادار کله سر فضائیل مترجمی کارشناسی
665 سمیرا رحیمی یوسف مترجمی کارشناسی
666 امین مانده گاریان محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
667 سجاد میروردی علی کنترل کارشناسی ناپیوسته
668 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کارشناسی ناپیوسته
669 علی اکبر رستگار امرئی محمد زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
670 علیرضا ربیعی هادی کنترل کارشناسی ناپیوسته
671 مریم عبدالهی جهان بخش حسابداری کارشناسی ناپیوسته
672 الهام اکبری ورزقانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
673 فائزه اروج زاده اسماعیل حسابداری کارشناسی ناپیوسته
674 محسن کریمی وجیه اله  کنترل کارشناسی ناپیوسته
675 مهدیه عربی محمدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
676 فاطمه سادات حسین زاده خراسانی نزاد  سید داود علوم اجتماعی کارشناسی 
677 آرزو اسماعیلی دشمنلو رجب علوم اجتماعی کارشناسی 
678 مونا حسین زاده جواد کنترل کارشناسی ناپیوسته
679 سعیده عبداللهی محمدحسین معماری کارشناسی ناپیوسته
680 راضیه حاجیلو غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
681 مریم فاتحی محمدتقی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
682 آرزوبرنقوری  رضا علوم اجتماعی کارشناسی 
683 رویا رادفرد حسین آمار کارشناسی ناپیوسته
684 محدثه علیزاده احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
685 نداجهانی بهزاد آمار کارشناسی ناپیوسته
686 احسان احمدیان عابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
687 امیرحسین گرگانی حمید مترجمی کارشناسی ناپیوسته
688 مریم بهرامی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
689 عزیزاله گوهری اسداله آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
690 سودابه سلطانی محمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
691 حامد حیدری علی اصغر آمار کارشناسی ناپیوسته
692 مهتاب رهنما احمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
693 میثم علیزاده جوبنی صفت اله برق  کارشناسی 
694 محمد حسین ناظم عبدالحمید برق  کارشناسی 
695 یونس نیک زاده ویرثق علی آمار کارشناسی ناپیوسته
696 رضا داور بهمن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
697 فرزانه ابراهیمی اسماعیل آمار کارشناسی ناپیوسته
698 طاهره نصرتی حسینعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
699 امیدپیرو محمدحسن مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
700 میر امید میر محمودی میراباصلت کنترل کارشناسی ناپیوسته
701 رضا اروجی خدمت اله کنترل کارشناسی ناپیوسته
702 ابوذر اسدی رضا مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
703 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
704 فاطمه رازقی جهانگیر آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 
705 نرگس کلانتری فرامرز آمار کارشناسی 
706 مرتضی آذین فر منوچهر کنترل کارشناسی ناپیوسته
707 علی گلزاری محمود کنترل کارشناسی ناپیوسته
708 زینب رستمی عباس مترجمی کارشناسی ناپیوسته
709 نغمه مهدوی نیا ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
710 عاطفه شمس کمرخ محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
711 سعید صدیقی محمد مترجمی کارشناسی 
712 امیر میکائیلی قزلجه قربانعلی برق  کارشناسی 
713 مجتبی جوادی خیراله حسابداری کارشناسی 
714 فرحنازغلمانی قربانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
715 رسول کسمائی مقدم محمودرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
716 فاطمه طاهرخانی صمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
717 فاطمه عابدزاده حجار داود حسابداری کاردانی
718 رضا حسینقلی زاده نوکاشتی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
719 محمد عبدالهی غلام الکترونیک کاردانی پیوسته
720 علی اکبرشوندی ابراهیم کنترل کارشناسی ناپیوسته
721 مریم صالحی مقیسه حمزه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
722 تارابهادر عزیزاله زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
723 بهنام احمدی قهرمان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
724 مهدی خاکپور علی مراد الکترونیک کاردانی پیوسته
725 پزمان ناصری شیرخان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
726 محمدرضا بیاتیان علیرضا معماری کاردانی پیوسته
727 امیرحسین آتش زبان محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
728 سارااحمدی حسن علی مترجمی کاردانی
729 علیرضا بختیاری محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
730 غزل احمدی کمنی فریدون آمارو کاربردها کارشناسی
731 شقایق سادات رحمتی سیدجواد مترجمی کارشناسی
732 سید محسن مهدی نیا سید سیف الله کنترل کارشناسی ناپیوسته
733 محمد پاداشی سهراب مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
734 رضا اکبری یونسعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
735 زهراشرافتی محسن آمار کارشناسی
736 علی رفیعی مهرداد کامپیوتر کاردانی پیوسته
737 فرشاد کاظمی اسلام حسابداری کاردانی
738 علی مصفا یوسف صنایع فلز کاردانی پیوسته
739 مهتاب حیدری جعفر حسابداری کاردانی پیوسته
740 مهدی محمدزاده امیرعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
741 نگین قاسمی وحید کامپیوتر کاردانی پیوسته
742 حمیدرضا قندهاری محمدرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
743 جلال آزاده زعیم صاحبعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
744 الناز قاسمی مجره قدرت اله حسابداری کاردانی 
745 الناز گل باز علیرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
746 مژگان قاسمی هادی کامپیوتر کاردانی پیوسته
747 سحر ادیبی نصیبعلی مترجمی کاردانی
748 پریسا داودی فضل اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
749 پریسا الیاسی غلامرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
750 امیر عزیزی پور نصرت اله مترجمی کارشناسی
751 گیتی پرتو سرشت اله کرم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
752 مریم رشوند بهرام مترجمی کارشناسی ناپیوسته
753 مجید عابدینی علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
754 الناز پرویز روشن رجبعلی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
755 فلور بسیجی ابوالقاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
756 مسعود علی پور مهدی صنایع فلز کاردانی پیوسته
757 رضا اکبری محمد معماری کاردانی پیوسته
758 میثاق کسرائی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
759 امیر محمد تقی لو عیوضعلی معماری کاردانی پیوسته
760 مهدی علیزاده جاوید حسابداری کاردانی
761 زهرا پرتوی رسول معماری کاردانی پیوسته
762 آمنه برزگران مهدی معماری کاردانی پیوسته
763 اعظم میرزائی کوخالو سلمان حسابداری کاردانی
764 مهدیه قلندری علی حسابداری کاردانی
765 وحیده لطفی محسن حسابداری کاردانی پیوسته
766 هانیه جعفرزاده اشان ناصر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
767 میرحامدرضوی آغجه اوغلان میرمحسن الکترونیک کاردانی پیوسته
768 زهرا احمدی ناصر کامپیوتر کاردانی پیوسته
769 بهزاد ملکیان فریدون ساختمان کاردانی پیوسته
770 امیر حسین مدیر خازنی مهدی مترجمی کاردانی
771 امیر رضا حاجی کاظم نظری ابوالفضل کامپیوتر کاردانی پیوسته
772 فاطمه بیاضی علی اصغر مترجمی کارشناسی
773 امید بورقی علی اکبر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
774 امیر هوشنگ مرادی ناصر مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
775 عباس آزاد خسرو کنترل کارشناسی ناپیوسته
776 اکبر پنجعلی زاده احمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
777 ملیحه کرد محمد مترجمی کاردانی
778 ساسان رفعت نامی سعید کامپیوتر کاردانی پیوسته
779 علی اصغریان خیراله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
780 پروانه پناهی اروجعلی حسابداری کاردانی
781 محبوبه رحیمی گورجی محمد آمار کارشناسی ناپیوسته
782 بهنوش ستاری عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
783 صابر میرزائی زره باشی نوراله کنترل کارشناسی ناپیوسته
784 مریم بهرامی موگوئی حسن معماری کاردانی پیوسته
785 پریسا بخشی زاده علی اصغر مدیریت صنعتی کاردانی
786 لیلا وزیری گهر امراله حسابداری کاردانی پیوسته
787 علی نصری بلال الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
788 مریم صدقی حسین مدیریت صنعتی کاردانی
789 نوید احمدی علیائی مجید ساختمان کاردانی پیوسته
790 سید ابوالفضل میری قربان مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
791 سارا خانقاهی تپه جهانگیر مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
792 طاهره اکبری فرید باقر آمار کارشناسی ناپیوسته
793 سید فرامرز میرفلاح لیالستانی میرشمس الکترونیک کاردانی پیوسته
794 عقیل ورمزیار ولی الله الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
795 مریم باقری ابوالفضل معماری کاردانی پیوسته
796 زهرا عباسی شهرستانکی حسین کامپیوتر کاردانی پیوسته
797 زهرا صادقی احمد مترجمی کاردانی 
798 داود کشاورزی حسینعلی مدیریت صنعتی کاردانی
799 الهام نوحی جهرمی شکراله حسابداری کاردانی پیوسته
800 مهدیه گلی محمود حسابداری کاردانی پیوسته
801 فاطمه شاملوفرد محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
802 بهزاد درویشی سیاهگلده حسین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
803 سجاد ذوقی محمدعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
804 محمد محبی حسین معماری کاردانی پیوسته
805 سعیده کریمی محمد مدیریت صنعتی کاردانی
806 نسیم شهبازی نجم الدین مدیریت صنعتی کاردانی
807 امین محمودی فرید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
808 مصطفی پیشیار رجب الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
809 زهرا موسوی عباس حسابداری کاردانی
810 عاطفه زارع نژاد علی الکترونیک کاردانی پیوسته
811 آزاده افلاکی محمدحسن مدیریت صنعتی کاردانی
812 مریم ولی پور اسکندر حسابداری کاردانی پیوسته
813 محمد ساری خانی جمال الکترونیک کاردانی پیوسته
814 نوید مهماندوست نادر معماری کاردانی پیوسته
815 مرضیه بختیاری محمود معماری کاردانی پیوسته
816 سعید حسینی بینا هاشم مدیریت صنعتی کاردانی
817 مسعود کمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
818 کامیار محمدی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
819 مرجان محمد میرزائی محمدعلی معماری کاردانی پیوسته
820 فاطمه دربندی علی اکبر حسابداری کاردانی پیوسته
821 مهدیه زینلی چراغعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
822 محمودکمالی داود الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
823 مونا ارشاد هرزویلی علیگل معماری کاردانی پیوسته
824 مرجان ملاحسنی مهدی معماری کاردانی پیوسته
825 امیرحسین حیاتی چینی بلاغ علی ساختمان کاردانی پیوسته
826 سید مهدی اسماعیلی ضیابری سیدکمال ساختمان کاردانی پیوسته
827 سحرنوری رهورد شیرعلی حسابداری کاردانی پیوسته
828 علی نیری احد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
829 سعید فیروزی خانقاه رضا الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
830 زهرا محمدی قربانعلی معماری کاردانی پیوسته
831 حسین آذربررین حشمت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
832 سارا معصومی چهارده سیاوش نقشه کشی کاردانی پیوسته
833 میترا سوادی سراب علیرضا زبان و ادبیات انگلیسی کاردانی پیوسته
834 علیرضا خادم حسینی قاسم مهدی ساختمان کاردانی پیوسته
835 مرجان دادمرزی محمدتقی آمار کارشناسی ناپیوسته
836 فاطمه علیزاده عباس آمار کارشناسی ناپیوسته
837 مهدی شیرمحمدی بهرام مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
838 رقیه معصومی گذرچی بایرام حسابداری کارشناسی ناپیوسته
839 سمیه مرادی علی قنبر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
840 آیدا حریری پور غلامحسین آمار کارشناسی ناپیوسته
841 مرضیه فیروزبخت احمد معماری کارشناسی ناپیوسته
842 حمیدرضا احمدی داداشعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
843 سحر برزگری بناد کوکی منصور برق  کارشناسی 
844 محسن چرخگرد احمد آمار کارشناسی 
845 محمدرضا قاسمی علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
846 معصومه کهندانی عباس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
847 معین شبانی دروازی جمال حسابداری کارشناسی ناپیوسته
848 سارا احمدی حسن علی مترجمی کاردانی
849 مژده رهگذر مجید مترجمی کاردانی
850 سیده زهرا حاجی سید رضائی سیدکمال مترجمی کاردانی
851 مهرنوش معراجی اکبر حسابداری کاردانی
852 محمد مصطفی پور سعید نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
853 محمدرضا چگینی مرادفردشاد غلامحسین الکترونیک کاردانی پیوسته
854 ساسان هادی پور سیدآبادی هادی الکترونیک کاردانی پیوسته
855 محمود حبیبی عصمت اله کامپیوتر کاردانی پیوسته
856 المیرا نوروز مقدم آبکنار حسنعلی مترجمی کاردانی
857 رضامهدی زاده نوشری صفرعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
858 علی غیاثوند ارسلان معماری کاردانی پیوسته
859 محمد مهدی سیفی اکبر کامپیوتر کاردانی پیوسته
860 مرضیه صفویه کوچک کامپیوتر کاردانی پیوسته
861 سیدعلیرضا جعفری سیدرضا ساختمان کاردانی پیوسته
862 زینب خواجوئی پور عباس مترجمی کاردانی
863 حمیدرضا علی دخت مهربان ناصر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
864 محمد حسن عصاره عبدالرضا حسابداری کارشناسی ناپیوسته
865 سودابه کاظمی  رستگار آمارو کاربردها کارشناسی
866 سهیلا حسن لو سلطانعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
867 زهرا هداوند حسین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
868 ناهید عظیمی فشی علی نقی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
869 هومن سخنور مژدهی  قدیر مترجمی کارشناسی ناپیوسته
870 سمیرا سعدی محسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
871 گلی شیرمحمدی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
872 شایان سهرابی خسرو نرم افزار کاردانی پیوسته
873 بهاره پرند محمود حسابداری کاردانی
874 حسین اکبری ایدلو ایرج نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
875 مهسا مرادی فتاح حسابداری کاردانی
876 رضا قربعلی محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
877 محبوبه قره داغی سیدلری مختار زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
878 سپیده رمضانی نظامعلی حسابداری کاردانی پیوسته
879 فریبا صالحی نقدعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
880 فاطمه چگینی ظاهر حسابداری کارشناسی ناپیوسته
881 سعید قنبری علی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
882 دنیا امامی بهنام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
883 فاطمه اکبری احمدآبادی محمد اسمعیل معماری کاردانی پیوسته
884 کورش نادی علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
885 محمدافشار علی نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
886 هانیه ماهوتی مجید معماری کاردانی پیوسته
887 شبنم میکائیلی زبیر نرم افزار کاردانی پیوسته
888 شیما کربلائی حسینی غیاثوند قاسم معماری کاردانی پیوسته
889 مجید رحمانی قاسم مدیریت صنعتی کاردانی
890 شقایق صادقی جلال آبادی عبداله نرم افزار کاردانی پیوسته
891 آمنه امامی مهدی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
892 هانیه سادات میرشمسی سیدحسین مهندسی برق  کارشناسی
893 سیده مریم منصور قریشی سید امیر هوشنگ علوم اجتماعی کارشناسی
894 کیوان فتاحی راسد یوسف نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
895 عباس کلاه دوز شمس اله الکترونیک کاردانی پیوسته
896 مهدی قبادی رمضان نرم افزار کاردانی پیوسته
897 مرتضی رضائی نیرومند قربانعلی نرم افزار کاردانی پیوسته
898 آیدخت حاج اکبری یعقوب معماری کاردانی پیوسته
899 مریم پیشگاه پور خدابخش مترجمی کاردانی
900 بهزاد بیانی حسین حسابداری کاردانی
901 مونا امیری احمد حسابداری کاردانی پیوسته
902 جوادحدادی محمد الکترونیک کاردانی پیوسته
903 مریم یزدانی علی اکبر نرم افزار کاردانی پیوسته
904 مهسا حبیبی پورهادی کیاشری محمود مهندسی برق  کارشناسی
905 راضیه داعی قاسم مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
906 سهیلا کاظمی رستگار آمار کارشناسی ناپیوسته
907 رضا سروری موسی مهندسی برق  کارشناسی
908 رها سفرزاده کیومرث مترجمی کارشناسی ناپیوسته
909 حمیدرضا مرادی فسخودی محمدعلی کنترل کارشناسی ناپیوسته
910 مرجان نادمی پیله ور علی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
911 مریم صباغ چی ابراهیم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
912 الهام منهوئی بهرام مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
913 فرزانه درویشی محمدحسن مترجمی کارشناسی
914 عاطفه شب کوکا ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
915 حسین جعفری یرکی ابراهیم مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
916 فرشته سلیمانی گرمابکی نورعلی علوم اجتماعی کارشناسی
917 نیلوفر ملکیان کاظم کامپیوتر کاردانی پیوسته
918 وحید کشاورز هدایتی عطاءاله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
919 علی کاظم زاده فرد منصور کامپیوتر کاردانی پیوسته
920 فائزه یوسفلو سلمان کامپیوتر کاردانی پیوسته
921 هادی کیوانی ناصر ساختمان کاردانی پیوسته
922 پری جلو خانی نیارکی غلامعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
923 سهراب هوله ئی ابراهیم  معماری کاردانی پیوسته
924 سمیه رحیم دل ابراهیم مترجمی کاردانی
925 مهگل سید عبداله طهرانی حمید کامپیوتر کاردنی پیوسته
926 رقیه سادات هاشمی سید حجت اله معماری کاردانی پیوسته
927 میلاد شیخی ناصر الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
928 حسین نظری سیف رضا الکترونیک کاردانی پیوسته
929 بهرام حیدری نژاد قدرت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
930 فاطمه رفیعی محمد حسابداری کارشناسی ناپیوسته
931 محمد نصرت آبادی شوذب کامپیوتر کاردانی پیوسته
932 ندا عبداله زاده داود زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
933 سمیه رحیم دل ابراهیم مترجمی کارشناسی ناپیوسته
934 محمد بازیار عبدالکریم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
935 نسترن زندیه سیروس حسابداری کارشناسی ناپیوسته
936 مهرداد حسین خانی محمد نقشه کشی و طراحی صنعتی کاردانی پیوسته
937 مریم ساکی خیر علی تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
938 اکرم السادات تیماسی سید رضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
939 زهرا علی اکبر لو شکراله مترجمی کاردانی
940 وحید شماخی نبی اله الکترونیک کاردانی پیوسته
941 فرید قمری فرزاد حیدر نقشه برداری کاردانی پیوسته
942 محمد حقیقی علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
943 زهرا آقائی محمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
944 آرزو یعقوبی ضرغام کامپیوتر کاردانی پیوسته
945 سجاد جمالی حسن کامپیوتر کاردانی پیوسته
946 مهرو کریمی اصغر کامپیوتر کاردانی پیوسته
947 علیرضا لطفی رشوند جمشید حسابداری کاردانی پیوسته
948 مهدی چگینی نژاد موسی الکترونیک کاردانی پیوسته
949 فاطمه ماه آبادی اصغر معماری کاردانی پیوسته
950 مهدی رفیعی اولیا صنایع فلز کاردانی پیوسته
951 مصطفی محمد باقری صفر کامپیوتر کاردانی پیوسته
952 ملیکا ستوده حمید حسابداری کاردانی
953 بهنام اینانلو مرانلو نصرت اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
954 امین شادمانی علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
955 محمد جواد حیدری محمد کاظم الکترونیک کاردانی پیوسته
956 مهسا گل کار جعفر حسابداری کاردانی
957 معصومه مرزبند حسین حسابداری کاردانی
958 سیده فاطمه دانائی اسکوئی سید تقی حسابداری کاردانی
959 حسن برادران روح اله حسابداری کاردانی
960 محمد شیخی بشیر صنایع فلز کاردانی پیوسته
961 عادل بیانی جعفر تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
962 ابوالفضل نعمتی شلمانی محمد تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
963 علی اسمعیلی طاهر قلی مهندسی برق کنترل کارشناسی
964 نسترن شکوهی مسعود معماری کاردانی پیوسته
965 محمد رضا فضل اله پور میر محمد علی صنایع فلز کاردانی پیوسته
966 اشکان ندایی دوشانلو شیرین علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
967 آرزو نوریان اباذر حسابداری کاردانی
968 مهدی حمید وند حشمت اله ساختمان کاردانی پیوسته
969 الهام برزین علیرضا الکترونیک کاردانی پیوسته
970 هانیه رشوند منوچهر کامپیوتر کاردانی پیوسته
971 محمد محمود کلایه ناصر حسابداری کاردانی
972 پویا سعیدی مظفر صنایع فلز کاردانی پیوسته
973 امیرحسین پور زارع محرم صنایع فلز کاردانی پیوسته
974 میثم کریمی جواد کامپیوتر کاردانی پیوسته
975 ناصر فیروز فلاح مستعلی عمران کارشناسی
976 میثم مجیدیان علیرضا تکنولوژی کنترل کارشناسی ناپیوسته
977 مهدی فیلو نایبعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
978 فرحان محمد بیگ زاده محمد مهندسی برق کنترل کارشناسی
979 آذرگر مرودی دویران ذالفعلی معماری کاردانی پیوسته
980 محمد بهرامی ایوانکی محرمعلی الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
981 صدیقه کهن احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
982 محمد مهدی شیرانی احمد الکروتکنیک کاردانی پیوسته
983 سمانه کشاورزی ابوطالب معماری کاردانی پیوسته
984 سحر میرزائی اباسعد کامپیوتر کاردانی پیوسته
985 وحید کشاورز هدایتی عطاءاله حسابداری کاردانی
986 مهرداد یارکه سلخوری احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
987 مهرداد کریمی بهرام آبادی محمد علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
988 الهام رستگار دوباجی علیرضا کامپیوتر کاردانی پیوسته
989 آرش محمد علی پور حسنعلی ده ایوب کامپیوتر کاردانی پیوسته
990 لیلا یعقوبخانی غیاثوند محمد آقا کامپیوتر کاردانی پیوسته
991 فائزه عفتی رمضانعلی کامپیوتر کاردانی پیوسته
992 رضا خادمی شیر مرد احمد کامپیوتر کاردانی پیوسته
993 سحر قاسمی مورودی محمود کامپیوتر کاردانی پیوسته
994 محمود کرفی لاریجانی خیراله کامپیوتر کاردانی پیوسته
995 الهه ملکی قزوینی جعفر کامپیوتر کاردانی پیوسته
996 زهرا حسینائی محمد حسین الکترونیک کاردانی پیوسته
997 مهسا ترکانلو عباسعلی معماری کاردانی پیوسته
998 نازنین سلمان طاهری حسین مترجمی کارشناسی ناپیوسته
999 نیایش امیری عبدالسعید مهندسی برق کارشناسی
1000 امیر کشاورزهدایتی قدرت اله ساختمان کاردانی پیوسته
1001 مریم ناطق حسینی زواره مرتضی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1002 پریا نظر علی زاده علی اکبر حسابداری کارشناسی 
1003 بهکام خیری اباذر حسابداری کاردانی
1004 علیرضا نوری رضا معماری کاردانی پیوسته
1005 سمیراامیدی اصغر حسابداری کاردانی پیوسته
1006 رضا یاراحمدی فیض اله صنایع فلز کاردانی پیوسته
1007 مسعود خزائی علیرضا صنایع فلز کاردانی پیوسته
1008 محمدخمسه جم جردی حسن معماری کاردانی پیوسته
1009 مجتبی دهقان نیری عباسعلی صنایع فلز کاردانی پیوسته
1010 فائزه طاهرخانی داود حسابداری کاردانی 
1011 کبری کشاورز قاسمی فتح اله الکترونیک کاردانی پیوسته
1012 امید امینی نبی اله برق کارشناسی
1013 المیرا شبانیانی امیرهوشنگ مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1014 هدیه روحی محمد برق کارشناسی
1015 مهسا قربانی خدایار مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1016 جواد ترکاشوند شیرمحمد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1017 صدیقه محمدزاده کوه پاره مزبان مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1018 سارا شاه محمدی راموشانی محمدرضا مترجمی کارشناسی
1019 وحید مهربان احمد الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1020 فرزانه شایگان پور اکبر حسابداری کاردانی پیوسته
1021 سمیرا بزرگ خو محسن کامپیوتر کاردانی پیوسته
1022 شایان یزدان پرست حمید معماری کاردانی پیوسته
1023 مریم نای مشک مصطفی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1024 رضا جعفری اروجعلی معماری کاردانی پیوسته
1025 زهرا تیموری حمدالله معماری کاردانی پیوسته
1026 آنیتا دخت عباسی ملاباشی عدالت حسابداری کاردانی 
1027 حسین مهدی پور خیارجی عقیل صنایع فلز کاردانی پیوسته
1028 صدف شفقت محمدحسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
1029 فهیمه ابراهیمی پرویز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1030 کبری ابراهیمی پرویز مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1031 هومن حسینی سیداسمعیل زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
1032 زهرا سادات نجم آبادی سیدسعید مهندسی عمران کارشناسی
1033 شاهین خسروان شهرام مهندسی عمران کارشناسی
1034 زهرا چگینی خداداد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1035 مهدی حسینعلی زاده گزافرودی رحمن کنترل ابزاردقیق کارشناسی ناپیوسته
1036 علیرضا صادقی نیک احمد حسابداری کاردانی پیوسته
1037 مرجان احمدی فرود بهرام الکترونیک کاردانی پیوسته
1038 مونا سرحدی مهدی کنترل  کارشناسی ناپیوسته
1039 پریسا ناظر عبداله آمار کارشناسی
1040 لیلا فرجی عزیزاله حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1041 مهشید نقوی مهدی برق کارشناسی
1042 نهال اژدری احمد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
1043 زهرا خزائی لطف علی مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1044 منصورتفرشی محمد علوم اجتماعی کارشناسی 
1045 قربانعلی میرزاخانی حبیب اله مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1046 آرزو رخناره مختار آمار کارشناسی 
1047 تینا طهماسبی سعید معماری کارشناسی ناپیوسته
1048 سارامحرم پوراوجانی غلامعلی مترجمی کارشناسی 
1049 حانیه سهرابی حجت اله مدیریت صنعتی کاردانی
1050 مهسا ناصربخت محمدرضا مترجمی  کارشناسی ناپیوسته
1051 مهران بلوری جیرنده ایوب کنترل کارشناسی ناپیوسته
1052 یعقوب قویدل شنگل آباد محمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1053 حسین فرهانی علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1054 خدیجه دیداری اله ویردی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1055 فاطمه محمدی هزاوه مرتضی آمار کارشناسی ناپیوسته
1056 رضا غلامی حاجی آبادی هوشنگ آمار کارشناسی 
1057 نیره سادات جعفری قمی مصطفی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1058 مریم قاسمی کازرانی غلامحسین حسابداری کاردانی پیوسته
1059 آرزو احمدپور جعفر معماری کارشناسی ناپیوسته
1060 مهدی رودباری محرمعلی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1061 سیددانیال مصطوفی  سیدحسین زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 
1062 مینا زنگنه فرامرز مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
1063 شکیبه ملتان محمد مترجمی کارشناسی 
1064 محمدمهدی سی سرا اصغر کنترل کارشناسی ناپیوسته
1065 لیلا پورکاظم حسنعلی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1066 حامد هاتف یگانه ماشاءاله مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1067 حسین درویشوند خداداد کنترل کارشناسی ناپیوسته
1068 آسیه صفرنژاد دریا کناری عیسی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1069 رامین عیار غلامرضا ساختمان کاردانی پیوسته
1070 حسین بیگانه برات کنترل کارشناسی ناپیوسته
1071 رویا پازوکی علی اکبر مدیریت کارشناسی ناپیوسته
1072 پوران ابراهیمی احمد معماری کارشناسی ناپیوسته
1073 الهه میرزائی عوضعلی حسابداری کاردانی 
1074 حسین فیضی زین العابدین الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1075 میثم رضائی سرملی علی نور معماری کاردانی پیوسته
1076 علی حسینی احمد مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1077 فاطمه برزگر دخت بهمن علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1078 سید سعید نورانی  سیدرحمان الکترونیک کاردانی پیوسته
1079 محمدایزدی قاسم مدیریت صنعتی کاردانی
1080 ایمان نایبی دیلمی شعبان الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
1081 گل آرا عالی بهمن معماری کاردانی پیوسته
1082 آیسان پورمحمد محمدعلی حسابداری کاردانی پیوسته
1083 زهراشریفی کتشصت آبادان علی مترجمی کاردانی
1084 المیرا شبانیانی امیرهوشنگ مدیریت صنعتی کاردانی
1085 معصومه محبی لنجانی بهرام مدیریت صنعتی کاردانی 
1086 علی نریمانی قهرمان الکترونیک کاردانی پیوسته
1087 مهسا بختیاری محمد معماری کاردانی پیوسته
1088 محمدیوسفی علی پور علی کامپیوتر کاردانی پیوسته
1089 نسترن ایران نژاد اکبر معماری کاردانی پیوسته
1090 رضوان نصراله پور رستم نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
1091 داودحسنی فیروز معماری کاردانی پیوسته
1092 فاطمه امینی اسفندیار حسابداری کاردانی پیوسته
1093 حدیثه زرینی حبیب الله کامپیوتر کاردانی پیوسته
1094 نوید احمدزاده یونسی حسین مدیریت صنعتی کاردانی 
1095 محمدرضا فرجی حسن صنایع فلز کاردانی پیوسته
1096 حانیه علی اکبرنظری سعید مهندسی عمران کارشناسی 
1097 احمدرضا قربانی نژاد ارگنه ابراهیم آمار کارشناسی ناپیوسته
1098 محمدرفیع میانکوشکی جاوید کنترل کارشناسی ناپیوسته
1099 سیده فلورا حسینی سروستانی سیدمنصور مترجمی کارشناسی 
1100 فرزانه قاسمی مایانی  علی اکبر حسابداری کاردانی
1101 نسرین پور رستمی رمضانعلی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1102 عباس حسن زاده محمدشفیع آمار کارشناسی ناپیوسته
1103 سیده سمانه حسین خواهان سیدجلال آمار کارشناسی 
1104 زهراشریفی کتشصت آبادان علی مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1105 نرگس بهادر بهرام مترجمی کارشناسی
1106 روح اله باقری سهراب کنترل کارشناسی ناپیوسته
1107 فرناز کارکن جلال حسن مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1108 مریم زهروی جلال زبان و ادبیات کارشناسی 
1109 فرحناز غفاری محرم حسابداری کارشناسی ناپیوسته
1110 فریبا میرزائی نژاد اوجانی علی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1111 پرویز فیضی اسمعیل کنترل کارشناسی ناپیوسته
1112 فاطمه اسکندری لاسکی  قنبر مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
1113 احسان کمالی وند ولایت مترجمی زبان وادبیات
1114 حسن آخوندزاده نیری حسین مهندسی برق  کارشناسی
1115 ابوالفضل معصومی زین العابدین کنترل کارشناسی ناپیوسته
1116 مجتبی طاهرخانی مختار آمارو کاربردها کارشناسی
1117 نغمه سادات شریفی الحسینی سیدمهدی مترجمی کارشناسی 
1118 سام شهیدی یوسف مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1119 فرنام غمامی محسن مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
1120 مجید مرادی بابایزدی مراد مترجمی کارشناسی ناپیوسته
1121 مهدی درویش پور علی اشرف آمار کارشناسی ناپیوسته
1122 مهدی عبدالهی محمدنبی حسابداری کارشناسی 
1123 سارا آشوری محمود آمار کارشناسی
1124 هنگامه محمدی عباس معماری کاردانی پیوسته
1125 عطیه غلامی  رضا حسابداری کاردانی پیوسته
1126 فریبا امیدی فولاد معماری کاردانی پیوسته
1127 مرتضی حسینی شکیب برجعلی ساختمان کاردانی پیوسته
1128 علیرضا افشاریان  حسین نقشه کشی عمومی کاردانی پیوسته
1129 عرفان باباپور محمدرضا نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
1130 پریناز دهقانی سامانی عنایت اله حسابداری کاردانی
1131 فریبرز کیانی سرکله هوشنگ تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته