برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

 

خانم دکتر فاطمه نوربخش

عضو هیات علمی دانشگاه

مدیرکل آموزش و مدیرگروه رشته های فنی و حرفه ای