برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه مربوط به خوابگاه دانشجویی دختران

 

دانشجویان گرامی جهت استفاده از خوابگاه دانشجویی دختران با خانم حسام از ساعت 14-8 ساعت اداری با شماره تماس 09127877954 و شماره 02832884035 تماس بگیرید. خواهشمند است غیر از ساعت اداری با این شماره تماس نگیرید. 

 

با تشکر

دانشگاه دانش البرز