برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته

لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته  رشته جوشکاری دانشگاه البرز
ترم اول ترم سوم
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
معادلات دیفرانسیل کاربردی 2 2 _ روشهای تولید 3 3 _
آمار و احتمالات کاربردی 2 2 _ آزمایشهای غیر مخرب 3 5 _
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 3 3 _ کارگاه ریخته گری  1 3 _
مقاومت مصالح 2 2 _ شکست و تنش در مقاطع جوشکاری 3 4 مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 2 مقاومت مصالح (همزمان) اصول ساخت مخازن جداره ضخیم 3 4 اصول ساخت مخازن جداره نازک
عملیات حرارتی در جوشکاری 3 4 _ مدیریت صنعتی 2 2 _
متالوژی جوش 3 3 4 _ متالوژی جوش 4 3 4 متالوژی جوش 3
اندیشه اسلامی 2 2 2 _ ریشه های انقلاب 2 2 _
جمع واحد 18 واحد جمع واحد 20واحد
ترم دوم ترم چهارم
نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
ریاضی مهندسی کاربردی 3 3 معادلات دیفرانسیل کاربردی فیزیک جوش  2 2 معادلات دیفرانسیل کاربردی
کنترل کیفیت آماری 2 2 آمار و احتمالات کاربردی زبان تخصصی 2 2 _
محاسبات عددی 2 2 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر اصول ساخت قید و بست 1 2 _
اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی 3 4 مقاومت مصالح جوشکاری پیشرفته 3 3 _
اصول ساخت مخازن جداره نازک 3 4 مقاومت مصالح تفسیر موضوعی قرآن 2 2 _
مبانی مهندسی برق 2 2 _ تربیت بدنی 2 1 3 _
کارگاه مبانی مهندسی برق 1 3 مبانی مهندسی برق (همزمان) کارآموزی 3 _ 60 واحد
اصول و کنترل خوردگی 2 3 _ پروژه 3 _ 60 واحد
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 2 _ جمع واحد 17 واحد
جمع واحد 20واحد رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.
جمع کل واحد ها 75 واحد