برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

چارت رشته ساختمان

لیست دروس دوره کاردانی پیوسته  رشته ساختمان دانشگاه البرز
نام درس تعداد واحد پیشنیاز نام درس تعداد واحد پیشنیاز
دروس پیش جمع  6 واحد تعمیر و نگهداری ساختمان 2 _
فیزیک پیش 2 _ مکانیک خاک و پی 3 _
زبان پیش  2 _ کاربرد کامپیوتر در ساختمان 2 _
ریاضی پیش 2 _ تجهیز و راه اندازی کارگاه 2 _
دروس عمومی جمع  12 واحد ماشین آلات ساختمانی و راه سازی 1 زمین شناسی
فارسی عمومی 3 _ مقاومت مصالح 3 استاتیک
زبان عمومی 3 زبان پیش کارگاه تاسیسات برقی 1 _
اندیشه اسلامی 1 2 _ کارگاه تاسیسات مکانیکی 1 _
اخلاق و تربیت  اسلامی 2 _ کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری 1 مقاومت مصالح
جمعیت و دانش خانواده 2 _ نقشه برداری ساختمان 3 _
تربیت بدنی 1 1 _ روشهای محاسبات ساختمانهای فلزی 2 مقاومت مصالح
دروس پایه جمع  5 واحد محاسبات ساختمانهای بتونی 2 مقاومت مصالح
ریاضی عمومی 3 ریاضی پیش نقشه کشی ساختمانهای بتونی 2 آرماتور
فیزیک نور 2 فیزیک پیش آئین نامه های ساختمانی 2 مکانیک خاک
فیزیک مکانیک 2 فیزیک پیش محوطه سازی و پروژه 2 نقشه برداری - مبانی معماری
آزمایشگاه فیزیک مکانیک 1 فیزیک پیش کارآموزی  2 _
فیزیک حرارت 2 _ تحلیل مقدماتی سازه ها 2 مقاومت مصالح
آزمایشگاه فیزیک حرارت 1 _ اصول سرپرستی 2 _
استاتیک 2 فیزیک مکانیک آزمایشگاه بتون و سایر مصالح 1 مکانیک خاک
زبان تخصصی 2 زبان عمومی آزمایشگاه مکانیک خاک 1 _
زمین شناسی کاربردی 2 _ متره و برآورد 2 مبانی معماری
دروس تخصصی جمع 44 واحد تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور 3 _
آشنایی با مبانی معماری و پروژه 2 _ ریاضی کاربردی 2 ریاضی عمومی 
جمع کل واحدها 82
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد.