برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4736
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 4287
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1128
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5939
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6515
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2601
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1334
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4175
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1402