برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3650
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2926
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 896
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4001
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4209
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2033
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1054
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3443
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1197