برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4546
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3993
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1062
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5400
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5796
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2428
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1271
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4012
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1354