برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3986
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3292
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 952
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4470
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4831
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2210
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1149
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3681
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1255