برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4120
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3441
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 978
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4675
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4983
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2271
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1175
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3738
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1280