برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4943
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 4574
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1212
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6392
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6924
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2789
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1408
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4352
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1454