برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5584
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 5582
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1431
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 7672
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 8347
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 3380
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1646
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4880
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1666