برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5741
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 5845
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1490
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 8047
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 8808
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1696
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5012
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1751