برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4361
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3716
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1023
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5038
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5382
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2356
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1232
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3897
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1323