برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5406
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 5247
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1376
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 7331
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 8005
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 3216
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1590
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4749
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1611