برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5221
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 5000
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1297
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 7028
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 7710
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 3061
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1504
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4600
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1535