برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5893
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 6199
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 1555
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 8451
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 9348
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1752
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 5167
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1872