برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 4226
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3566
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 995
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4833
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5113
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2297
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1195
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3813
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1295