برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3864
چارت رشته جوشکاری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3155
رشته های فنی و حرفه ای نوشته شده توسط مدیریت سایت 922
چارت رشته نقشه کشی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4320
چارت رشته نقشه برداری کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4673
چارت رشته کامپیوتر نرم افزار نوشته شده توسط مدیریت سایت 2151
چارت رشته ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 1115
چارت رشته صنایع فلزی جوشکاری کاردانی ( کار و دانش) نوشته شده توسط مدیریت سایت 3582
مدیر گروه فنی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1233