برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

فرم تحویل رساله معماری به کتابخانه

 

فرم تحویل رساله معماری به کتابخانه

 

دانلود فرم