برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

هیات علمی گروه زبان انگلیسی

بسمه تعالی

مشخصات فردی

نام : پرینا

نام خانوادگی : قمی

پست الکترونیک :

 

سوابق تحصیلی

- کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

- راهبردهای دوبله کارتون

Dubbing Strategies : The Case of Cartoons

 

انتشارات و مقالات

مقالات

- راهبردهای دوبله کدهای بیانگر در کارتون از انگلیسی به فارسی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه. شماره 25. بهار 88.

English- Persian dubbed cartoons : Strategies applied in dubbing signifying codes

- دوبله کارتون: همخوانی در خدمت طنز، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، شماره 38، تابستان 91

Dubbing Cartoons : Synchronization Fostering Humor

- ترجمه لهجه ها در کارتون : رویکردی مقصد-محور، فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی (در دست چاپ)

 Translation of Dialects in Cartoon Movies : An Example of Target-directed Manipulation

 

کتابها

- مجموعه تستهای کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)

- تالیف و ویراستاری کتاب " ترجمه و فرهنگ " برگرفته از سومین کنفرانس فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (در دست چاپ)

 

 

ترجمه و ویراستاری

- مترجم و ویراستار مجله خط اول، دانشگاه علامه طباطبایی

- مترجم و ویراستار مجله تخصصی زبان و ادب پارسی ، دانشگاه علامه طباطبایی

 

همایشها

چهارمین کنفرانس بین المللی Media for All ، امپریال کالج، لندن،2011

The 4 International Conference Media for All ، Imperial College London، 2011

Dubbing Songs in Cartoons : Towards a Functional Approach

- اولین نشست چند رسانه ای، مرکز پژوهشهای ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387 ، ارائه مقاله با عنوان:

English-Persian Dubbed Cartoons: The Synchronization Norm

- سومین همایش فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه، دانشگاه شهید بهشتی، 6-7 خرداد 1386، ارائه مقاله با عنوان:

Translation of Dialects in Cartoon Movies : An Example of Target-culture and Ideology directed Manipulation