برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3456
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1680
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1356
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2787
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4854
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 7558
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 20975
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 12275
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 16304