برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3360
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1600
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1263
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2673
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4585
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 7282
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 19604
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 11524
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 15693