برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3163
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1450
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1069
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2488
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3789
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 6410
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 14324
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 9263
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 13059