برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3216
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1489
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1112
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2527
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3923
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 6594
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 15326
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 9715
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 13640