برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3570
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1776
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1464
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2903
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5466
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 7971
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 23236
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 13432
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 17363