برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3273
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1541
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1184
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2591
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4169
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 6940
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 17128
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 10504
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 14411