برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3773
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1949
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1638
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3092
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6089
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 8446
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 25419
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 14606
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 18484