برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3138
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1424
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1044
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2452
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3708
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 6317
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 13827
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 8989
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 12838