برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدیر گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3684
معاون گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1883
معرفی رشته های گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1564
هیات علمی گروه زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3020
چارت آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5781
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 8236
چارت رشته زبان و ادبیات انگلیسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 24105
چارت رشته زبان انگلیسی (کاردانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 14002
چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 17825