برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست کلیه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2310
دروس پیشنیاز رشته های غیرمرتبط مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 696
دروس ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی(کاردانی غیرمرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 852
برنامه ترمی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 810
برنامه ترمی دوره کاردانی مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 677
لیست کلیه دروس دوره کاردانی رشته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4572
دروس ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی (کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 804
لیست کلیه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1102
لیست کلیه دروس دوره کاردانی رشته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1204
معاون گروه مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 1096