برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لیست کلیه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2002
دروس پیشنیاز رشته های غیرمرتبط مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 569
دروس ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی(کاردانی غیرمرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 719
برنامه ترمی صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 632
برنامه ترمی دوره کاردانی مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 562
لیست کلیه دروس دوره کاردانی رشته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3765
دروس ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی (کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 670
لیست کلیه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 893
لیست کلیه دروس دوره کاردانی رشته مدیریت صنعتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1066
معاون گروه مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 948