برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2931
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6448
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1973
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1155
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1385
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1503
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1699
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1196
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1409
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1753