برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2571
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5001
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1699
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 916
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1134
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1254
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1437
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 965
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1202
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1516