برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های گروه مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 3074
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 7246
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2078
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1259
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1481
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1601
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1812
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1286
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1496
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1848