برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2421
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4229
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1606
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 843
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1063
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1191
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1347
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 888
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1137
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1444