برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2190
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3399
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1415
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 717
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 902
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1068
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1189
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 755
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1003
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1285