برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2823
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6090
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1874
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1064
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1289
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1406
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1596
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1110
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1327
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1664