برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2226
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3504
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1458
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 740
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 962
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1092
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1220
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 786
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1022
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1317