برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2134
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3114
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1375
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 699
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 875
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1037
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1142
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 732
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 979
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1258