برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2260
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3598
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1483
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 764
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 982
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1119
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1244
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 807
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1044
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1342