برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 3000
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 6761
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2032
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1207
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1434
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1554
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1760
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1244
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1453
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1805