برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2684
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5328
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1769
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 981
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1200
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1316
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1507
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1027
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1257
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1577