برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های مدیریت نوشته شده توسط مدیریت سایت 2351
دروس ترمی مدیریت مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3842
لیست دروس مالی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1550
جدول پیشنیاز دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 812
دروس ترمی دولتی نامرتبط نوشته شده توسط مدیریت سایت 1028
دروس ترمی دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1158
لیست دروس دولتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1305
جدول پیشنیاز های کارشناسی بازرگانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 853
برنامه ترمی بازرگانی (غیر مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1096
برنامه ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی(کاردانی مرتبط) نوشته شده توسط مدیریت سایت 1401