برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دریافت دانشنامه (جدید)

دانشنامه های موجود کارشناسی ارشد
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع
1 ابراهیم صیادی جامعه شناسی ارشد
2 اطهره مراد کریمی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
3 اعظم رمضان زاده بادله آموزش زبان انگلیسی ارشد
4 اعظم کلهر آمار ارشد
5 افسانه شیر سلیمی جامعه شناسی ارشد
6 افسانه کمالی دهکردی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
7 اکرم رمضانی جامعه شناسی ارشد
8 اکرم کلیدری آمار ارشد
9 الهام چنگائی آمار ارشد
10 الهام حق پرست گوکه حسابداری ارشد
11 الهام دری آمار ارشد
12 الهام واحدی مدیریت اجرایی ارشد
13 الهه زیرانی ناو حسابداری ارشد
14 امیر حسین افشاریان مدیریت مالی ارشد
15 امیر عیسی ملکی پژوهش علوم اجتماعی ارشد
16 امیر مطلبی اسکوئی مدیریت اجرایی ارشد
17 ایلناز بایندور جامعه شناسی ارشد
18 ایمان احمدی سرابی  پژوهش علوم اجتماعی ارشد
19 آرش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
20 آرمان خدایاری ریاضی کاربردی ارشد
21 بهاران احمدی آمار ارشد
22 بهاره جوادی مفرد حسابداری ارشد
23 بهاره کمانگریان مدیریت اجرایی ارشد
24 بهمن ناصری جامعه شناسی ارشد
25 بهناز رحیمی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
26 بیتا سلیمانی امیری ریاضی کاربردی ارشد
27 بیتا مردان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
28 پروانه باغبان آموزش زبان انگلیسی ارشد
29 تالین آبکاریان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
30 جبار فرحمند بهرغانی حسابداری ارشد
31 جواد دلیری مقدم پژوهش علوم اجتماعی ارشد
32 حافظه رئیس یزدی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
33 حدیثه رمضانی فر جامعه شناسی ارشد
34 حسن اکبری جامعه شناسی ارشد
35 حسین عطارها آموزش زبان انگلیسی ارشد
36 حسین محمد پور حسابداری ارشد
37 حمدیه پروانه جامعه شناسی ارشد
38 خدیجه رضائی لایه آمار ارشد
39 خدیجه صادقی گرمارودی مدیریت اجرایی ارشد
40 خدیجه صفائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
41 خیر النساء آسوده جامعه شناسی ارشد
42 داریوش مهرزادیان مدیریت اجرایی ارشد
43 داود کریمی ارقینی جامعه شناسی ارشد
44 ذبیح اله جوانبخت آموزش زبان انگلیسی ارشد
45 راحله گیلانی دماوندی مدیریت اجرایی ارشد
46 رامک فدائیان مدیریت اجرایی ارشد
47 راهله دهقانی مدیریت اجرایی ارشد
48 رحیم کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
49 رضا قربانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
50 رضا کرامت مترجمی زبان انگلیسی ارشد
51 رقیه خمسه ریاضی کاربردی ارشد
52 روح اله محمودی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
53 روزا اقبالی کازرونی ریاضی کاربردی ارشد
54 روشنک سماعی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
55 ریحانه بیدریغ کسمائی جامعه شناسی ارشد
56 ریحانه شریف پور مترجمی زبان انگلیسی ارشد
57 ریحانه یوسفی مرنجین مدیریت اجرایی ارشد
58 زهرا ایمانیان مدیریت اجرایی ارشد
59 زهرا دهبندی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
60 زهرا ذهبی مدیریت اجرایی ارشد
61 زهرا رهنمائی ذکاوت آموزش زبان انگلیسی ارشد
62 زهرا سادات موسوی آموزش زبان انگلیسی ارشد
63 زهرا سیاه چشم آموزش زبان انگلیسی ارشد
64 زهرا کرباسی آمار ارشد
65 زهرا هدایت فر آمار ارشد
66 زهره قاسمی ریاضی کاربردی ارشد
67 سارا گرمسیری نژاد مترجمی زبان انگلیسی ارشد
68 سارا نظر باغی آموزش زبان انگلیسی ارشد
69 ساناز رونده مایان آمار ارشد
70 ساناز عبدالهی امانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
71 ستوده نوریان مترجمی زبان انگلیسی ارشد
72 سحر رضائی آمار ارشد
73 سعید اختیاری پژوهش علوم اجتماعی ارشد
74 سعید الهیاری حسن آباد آموزش زبان انگلیسی ارشد
75 سعید خزائی مدیریت مالی ارشد
76 سعید کشاورز ریاضی کاربردی ارشد
77 سعیده حمیدی بهشتی مدیریت اجرایی ارشد
78 سعیده ملکی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
79 سمیرا خالصی حسابداری ارشد
80 سمیرا شاهکوهی آمار ارشد
81 سمیرا غرقی شفیعی آمار ارشد
82 سمیه جلالی مدیریت اجرایی ارشد
83 سمیه رزاقی آموزش زبان انگلیسی ارشد
84 سمیه غفوری حسابداری ارشد
85 سید جبار خالدیان حسابداری ارشد
86 سید حسین عباسی حسینی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
87 سید عزیزاله قانعی راد جامعه شناسی ارشد
88 سید مصطفی حسینی ریاضی کاربردی ارشد
89 سید مهدی حسینیان آقا ملکی آموزش زبان انگلیسی ارشد
90 سید یحیی سرخوش آموزش زبان انگلیسی ارشد
91 سیده فاطمه بوستانیان آموزش زبان انگلیسی ارشد
92 سیده مهسا نیازمند قانع  علوم اجتماعی ارشد
93 سیده نصیبه هاشمی آهنگر کلائی پژوهش علوم اجتماعی ارشد
94 سیماء سیلاخوری  جامعه شناسی ارشد
95 شهاب طلائی شکری مدیریت اجرایی ارشد
96 شهرام طهماسبی جامعه شناسی ارشد
97 شیرین جعفری مدیریت اجرایی ارشد
98 شیما عدالت خواه مترجمی زبان انگلیسی ارشد
99 صادق حشمتی حسابداری ارشد
100 صدیقه قندی حسابداری ارشد
101 صفورا قناعت جامعه شناسی ارشد
102 صفی اله مرادی آمار ارشد
103 صفیه وزیر پور آرانی جامعه شناسی ارشد
104 صنم اکباتانی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
105 طاهره غرقی شفیعی حسابداری ارشد
106 طاهره فریدنیا مترجمی زبان انگلیسی ارشد
107 طاهره کوچکی جامعه شناسی ارشد
108 عادله فرشداری جامعه شناسی ارشد
109 عارفه ارژنگی جامعه شناسی ارشد
110 عبدالحسین سعیدی جامعه شناسی ارشد
111 عطیه فردوسی آموزش زبان انگلیسی ارشد
112 علی اصغر رحیمی تبار ریاضی کاربردی ارشد
113 علی سهیلی فرد جامعه شناسی ارشد
114 علیرضا سهرابی آموزش زبان انگلیسی ارشد
115 غفور میرزاجانی فتحکوهی جامعه شناسی ارشد
116 فاطمه ابراهیمی آموزش زبان انگلیسی ارشد
117 فاطمه بسطامی مدیریت مالی ارشد
118 فاطمه جعفری حسابداری ارشد
119 فاطمه رحیمی آمار ارشد
120 فرزانه نظری علی آبادی آمار ارشد
121 فرشته زمانی ریاضی کاربردی ارشد
122 فرشته عیسی زاده ولوکلائی آموزش زبان انگلیسی ارشد
123 فریبا طهماسب پور آموزش زبان انگلیسی ارشد
124 فریبا کاظمی ریاضی کاربردی ارشد
125 فریبرز طاهری مدیریت اجرایی ارشد
126 فریده عاشوری مدیریت اجرایی ارشد
127 فهیمه کاظم زاده ممقانی مدیریت اجرایی ارشد
128 فهیمه کولیوند جامعه شناسی ارشد
129 کژال کرباسچی ریاضی کاربردی ارشد
130 کیومرث خوشنود جامعه شناسی ارشد
131 لیلا افروزی حسابداری ارشد
132 لیلا بردار جامعه شناسی ارشد
133 لیلا جلیلی لاکه جامعه شناسی ارشد
134 لیلا دربانی شیروانه ده جامعه شناسی ارشد
135 مائده ملا حسنی ریاضی کاربردی ارشد
136 مجید ایران منش ریاضی کاربردی ارشد
137 محبوبه ادریس ملایری  علوم اجتماعی ارشد
138 محبوبه دارابی سومار حسابداری ارشد
139 محترم فرضی کرم اله ریاضی کاربردی ارشد
140 محسن برزگر آقائی حسابداری ارشد
141 محمد پدیسار مترجمی زبان انگلیسی ارشد
142 محمد حسن قمی مدیریت اجرایی ارشد
143 محمد حسین سعادت نهاد مدیریت اجرایی ارشد
144 محمد رضا اسلامی مرزنکلاته جامعه شناسی ارشد
145 محمد صفدر پوریان مدیریت اجرایی ارشد
146 محمد علی حسنی جامعه شناسی ارشد
147 محمد کوهستانی دهقی حسابداری ارشد
148 محمد مهدی قدیانی جامعه شناسی ارشد
149 محمد میری مهرا جامعه شناسی ارشد
150 محمد هادی شیبانی مدیریت اجرایی ارشد
151 محمدرضا میرابیون حسابداری ارشد
152 محیا سودی مدیریت اجرایی ارشد
153 مرتضی طالعی آموزش زبان انگلیسی ارشد
154 مریم اسماعیلی مدیریت اجرایی ارشد
155 مریم آزاد سیر مدیریت مالی ارشد
156 مریم آشور جامعه شناسی ارشد
157 مریم قاعه گل جامعه شناسی ارشد
158 مریم نصیری مدیریت اجرایی ارشد
159 مژگان منصوری جامعه شناسی ارشد
160 مسلم راد آمار ارشد
161 مصطفی درویشی حسابداری ارشد
162 مصطفی مهری مدیریت اجرایی ارشد
163 مطهره دستجانی فراهانی آموزش زبان انگلیسی ارشد
164 معصومه پوردولت صفری توتکابنی جامعه شناسی ارشد
165 معصومه رحمانی مقدم آموزش زبان انگلیسی ارشد
166 معصومه قهرمانی جامعه شناسی ارشد
167 معصومه کرم زاده طولارود جامعه شناسی ارشد
168 معصومه یوسفی مدیریت اجرایی ارشد
169 منصوره السادات هاشمی شیرازی حسابداری ارشد
170 مونا صحرائی جامعه شناسی ارشد
171 مهدی اصغری مترجمی زبان انگلیسی ارشد
172 مهدی آشوری مدیریت مالی ارشد
173 مهدی رسولی آموزش زبان انگلیسی ارشد
174 مهدی محمدی جامعه شناسی ارشد
175 مهدی محمدی حسابداری ارشد
176 مهدیه حاجی رفیعی آمار ارشد
177 مهسا ایزدی آموزش زبان انگلیسی ارشد
178 مهشید یوسف زاده مترجمی زبان انگلیسی ارشد
179 مهناز مقدم ارجمند مدیریت مالی ارشد
180 میثم شاه نظر جوبنه ریاضی کاربردی ارشد
181 میثم کولیوند پژوهش علوم اجتماعی ارشد
182 میثم مصطفوی آمار ارشد
183 مینا حیاتی مدیریت اجرایی ارشد
184 مینا مداح آموزش زبان انگلیسی ارشد
185 مینا منصوری جامعه شناسی ارشد
186 نازلی ملا اسمعیل شیرازی جامعه شناسی ارشد
187 ناهید محمودوند بحوض جامعه شناسی ارشد
188 ندا محمدی پلارتی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
189 نساء کاوسی وحید حسابداری ارشد
190 نسرین پناهی جامعه شناسی ارشد
191 نسرین روشن روان یزدی مدیریت اجرایی ارشد
192 نسیم یوسفی حسابداری ارشد
193 نعیمه بهرامی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
194 نیکو رحیمی نژاد لطف آباد جامعه شناسی ارشد
195 وحید چراغی جامعه شناسی ارشد
196 وحید مرادی آمار ارشد
197 ویدا عزیزی آموزش زبان انگلیسی ارشد
198 هاجر امینی ولاشانی جامعه شناسی ارشد
199 هادی رفیع زاده مدیریت اجرایی ارشد
200 هانیه شکری جامعه شناسی ارشد
201 یاسر سلیمانی مترجمی زبان انگلیسی ارشد
202 یحیی عبداللهیان مدیریت اجرایی ارشد
203 یداله قربان نژاد شهرودی  علوم اجتماعی ارشد
204 یعقوب افشاری ابوالکرلو پژوهش علوم اجتماعی ارشد
205 سامان قاسمی موسوی مدیریت اجرایی ارشد
206 سارا مکتبی مدیریت اجرایی ارشد
207 فریده بنی شیخ الاسلامی تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
208 مینا ساسانی مهندسی برق کنترل ارشد
209 سعیده السادات میرمعینی مهندسی عمران  ارشد
210 علی اصغر علیجانی  مهندسی برق کنترل ارشد
211 ساحره کاظمی کیا علوم اجتماعی  ارشد
212 مریم آهن کار تاریخ انقلاب اسلامی ارشد
213 مریم بیات مهندسی عمران  ارشد
214 وحیدکلهر مهندسی عمران  ارشد
215 مسعودقربانخانی مدیریت اجرایی ارشد
216 سودابه حق مرادی مهندسی عمران  ارشد