برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1469
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2251
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2906
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 14700
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1542
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1847