برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2006
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2894
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4117
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 24912
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2048
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2357