برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2076
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2976
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 4265
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 25932
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2114
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2422