برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1600
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2419
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3274
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 17635
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1671
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1977