برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1690
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2534
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3479
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 20358
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1753
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2060