برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1786
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2660
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3666
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 21802
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1837
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2146