برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1532
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2344
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3090
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 15925
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1608
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1922