برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1493
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2287
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2991
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 15089
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1573
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1874