برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشته های حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1906
چارت رشته حسابداری کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2796
چارت رشته حسابداری بازرگانی کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3965
چارت رشته حسابداری کارشناسی پیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 24216
معاون گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 1955
مدیر گروه حسابداری نوشته شده توسط مدیریت سایت 2263