برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شماره تماس­های حوزه­ ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

                              شماره تماس­های حوزه­ ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ردیف

رشته­ های آموزشی

اسم کارشناس مربوطه

شماره تماس مستقیم

1

مهندسی برق، مهندسی عمران، حسابداری

خانم رحمانی

02832577195

2

آمار، ریاضی، مدیریت، زبان انگلیسی، مهندسی معماری، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، تاریخ انقلاب اسلامی

خانم ملک محمدی

02832569890