برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل