برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 4986
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3374
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4485
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3664
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3101
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 8381
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3490
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6406
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3355