برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 4684
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3308
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4430
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3585
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3033
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 8044
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3345
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6216
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3272