برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 3857
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3254
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4372
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3509
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 2985
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 7684
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3196
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 5954
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3223