برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 5776
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3514
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4629
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3825
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3247
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 9413
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3816
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6841
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3500