برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 6750
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3817
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4917
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4117
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3520
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 10904
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 4434
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 7476
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3700