برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 7072
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4003
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 5105
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4313
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3711
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 11536
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 4745
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 7765
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3861