برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 5410
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3448
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4563
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3757
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3172
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 8923
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3636
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6635
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3451