برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 6403
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3710
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4799
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4001
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3415
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 10343
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 4190
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 7258
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3617