برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 6181
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3614
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4708
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3905
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3321
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 9954
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 4031
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 7071
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3557