برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 4823
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3334
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4450
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3626
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3067
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 8167
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3411
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6309
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3319