برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 6921
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3931
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 5029
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4231
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3634
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 11201
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 4605
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 7634
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3800