برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چارت کلیه رشته های گروه برق ورودی 93 نوشته شده توسط مدیریت سایت 5111
رشته های گروه مهندسی برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3407
مدیر گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 4508
آقای محمدی جیرنده عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3706
خانم سعیدیان عضو هیات علمی گروه برق نوشته شده توسط مدیریت سایت 3131
چارت رشته مهندسی برق ابزار دقیق نوشته شده توسط مدیریت سایت 8553
چارت رشته الکتروتکنیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3550
چارت رشته برق کنترل نوشته شده توسط مدیریت سایت 6484
چارت رشته الکترونیک نوشته شده توسط مدیریت سایت 3392