برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

تقویم آموزشی کاردانی و کارشناسی

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 123456