برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جناب آقای دکتر بهروز دری

بسمه تعالی

بیوگرافی و سوابق اجرایی ، علمی ،پژوهشی و مشاوره ای

1.مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : بهروز دری نوگورانی

متولد : 1335

زبان : فارسی / انگلیسی

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، مرتبه 27

 

 

2.تحصیلات :

- دیپلم ریاضی ، دبیزستان صائب اصفهان (1353)

- لیسانس مدیریت ، دانشگاه شیراز (1358)

- فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس (1366)

-دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید) ، دانشگاه تربیت مدرس (1373)

 

 

3. سابقه تدریس :

دروس : تحقیق در عملیات (مقدماتی و پیشرفته ) / مدیریت تولید ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تربیت مدرس ، علوم و فنون مازندران ، ارشاد دماوند ، کرمان ، کیش ، پژوهشکده علوم دفاعی ، دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه فارابی به مدت 24 سال.

سمینارها : اصول و فنون تصمیم گیری ، مدیریت تغییر، مدیریت کار و زمان / برنامه ریزی نیروی انسانی ، مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تجربه ، مدل سازی ریاضی و کاربردهای آن در سازمان ها صنایع بزگ کشور.

 

 

4.سوابق اجرایی :

 - معاون اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شیراز به مدت یک سال (1361-1360 )

- معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه سال (1369-1367)

- مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی به مدت 5 سال

- رئیس موُسسه آموزش عالی ارشاد ، دماوند ، به مدت دو سال (1382-1380)

- رئیس گروه مدیریت شورای نقد و بررسی متون ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، از سال 1376... ادامه دارد.

- عضو کمیته پژوهشی مدیریت ، معاونت پژوهشی وزارت علوم

- عضو کمیته مدیریت شورای عالی برنامه ریزی به مدت 4 سال

- عضو کمیته برنامه ریزی مدیریت علوم اداری و بازرگانی ، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

- عضو شورای علمی طرح توسعه تحقیقات در حوزه های علوم انسانی ، دینی ، فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1383-1380

- عضو شورای توسعه پژوهشکده علوم انسانی ، اجتماعی جهاد دانشگاهی

- معاون اجرایی - مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو در ایران ( 1386-1385 )

- عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی

- معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی ( 1389-1386 )

- مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست

- دفتر ریاست دانشگاه (----1390-1389 )

 

5. سوابق علمی ،پژوهشی و مشاورهای :

الف) تألیف و ترجمه :

- کتاب تحقیق در عملیات ( ج-1 ) سازمان سمت ، چاپ ششم

- مروری بر مسایل و مدل های تحقیق در عملیات ( انتشارات صفار )

- آموزش کاربردی مدیریت در سه جلد ( نشر بازرگانی )

- مدیریت کار و زمان ( نشر قدیانی )

- روش های آموزش ( نشر قدیانی )

- بهبود اثر بخشی مدیریت ( نشر مرندیز )

- مدیریت تجربه (نشر سرآمد )

 

ب) مقالات (علمی و پژوهشی ) :

- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - یک رویکرد ریاضی ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره 30-29 تابستان و پاییز 1374

- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - طراحی مدل جگونگی شناسایی نیروهای مستعد ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره32-31 زمستان 74 و بهار 75

- مقایسه نظام فروشگاه های مدرن ( زنجیره ای ) با نظام فروشگاه های سنتی ( خرده فروشی ) . پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی ، فصلنامه شماره 13، زمستان 78

- بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. فصلنامه علمی، پژوهشی " پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی " ، سال14 ، شماره سوم ، پائیز 87

- مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع  طبیعی با تاکید بر جهاد سازندگی ، فصلنامه علمی ، پژوهشی " روستا و توسعه " ، سال 9 ،شماره 4 ، زمستان 85

- رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن ( FMEA ) و فرایند شبکه ای ( ANP ) ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 107

- بکارگیری ANP جهت انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 27

- طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ( علمی-پزوهشی ) ، سال دهم ، نیمه دوم 1389 ، شماره 2 ( پیاپی 40 ) ، ص 86-65

- تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP ( مطالعه موردی : پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ) ، نشریه مدیریت صنعتی (علمی-پژوهشی ) دوره 2 ، شماره 4 ، بهار و تابستان 1389. ص 57

 

ه) مقالات ارائه شده در کنفرانس :

-بومی سازی مدل ARC جهت مدیریت و گزارش دهی سرمایه های فکری مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ،تیرماه 87

- طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی ( مطالعه موردی ، پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، تیر ماه 87 )

پ) سایر مقالات:

- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و نقش آن در بهبود بهره وری سازمان ها (توسعه مدیریت )

- ملزومات توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان های با کلاس جهانی: ضرورت راهبردی در چشم انداز توسعه کشور، مجموعه مقالات همایش چالش ها در چشم انداز توسعه ایران (1381)

- مدیریت و رهبری سرمایه فکری در سازمانهای دانش بنیان بر پایه الگوی توسعه سرمایه انسانی.

- مدیریت تجربه ، چارچوبی جهت مدیریت دانش سازمانی

- ج) مشاوره :

ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های مختلف کشور از جمله :

1. جهاد سازندگی (حوزه تشکیلات و سازماندهی )

2. مدیریت اداری و آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی 78-73

3. معاونت اداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1384

4. معاونت اداری شرکت سایپا از 1383 تا 1385

6. تحقیقات و پروژه های انجام شده و در حال انجام :

1. تعیین نیازهای آموزشی ، تدوین استانداردهای عملکرد مشاغل (شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1378-1373 )

2. طراحی و تدوین نظام جانشینی مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1378)

3. بررسی کمی و کیفی وضعیت نیروی انسانی در جهاد سازندگی

4.برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و نقش آن در افزایش بهره وری ( موُسسه کار و امور اجتماعی )

5. مطلوبیت اجتماعی فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی در مناطق بیست گانه تهران

6. بررسی نحوه انتخاب مدیران واحد های تحقیقاتی ( وزارت جهاد کشاورزی )

7. بررسی روش های برنامه ریزی نیروی انسانی در مناطق نفت خیز جنوب ( طراحی و اجرا ) با تاکید بر نیاز سنجی آموزشی مشاغل ، انتخاب کارکنان و نظام ارزیابی عملکرد 1372-1369

8. طراحی و تدوین نظام جانشینی و پرورش مدیران ( شرکت برق منطقه ای خراسان ) 1383-1380

9. طراحی روش تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت برق منطقه ای خراسان 1382

10. طراحی تفصیلی ساختار سازمانی و مشاغل نهاد ریاست جمهوری مدیر پروژه 1383-1381

11.طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران 1383-1381

12. مشارکت در اجرای طرح نیاز سنجی آموزش مشاغل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1383-1382

13. مدیریت طرح مهندسی مشاغل شرکت سایپا با تأکید بر طراحی و اجرای مدیریت مسیر شغلی ، چرخش شغلی و غنی سازی مشاغل 1384-1383

14. مجری طرح مستند سازی تجربیات مدیران ، سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

15. طراحی الگوی جامعه پذیری کارکنان بانک کشاورزی 1384-1385

16. مدیر پروژه ، طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس 1385-1386

7. راهنمایی بیش از 60 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری.