برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

تغییر زمان برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21

 

ضمن عرض تسلیت، به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند، همه امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21 در روز سه شنبه مورخ 95/10/28 و در همان ساعت برگزار خواهند شد.

                                                                                                     

                                                      اداره امتحانات