برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر اسداله آسرائی

 

رزومه دکتر اسداله آسرایی
دانشیار دانشگاه گیلان
الف)تحصیلات:
-1
کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف با رتبه اول
-2
کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف
-5
دکتری از دانشگاه سالفورد انگلستان
ب)تدریس:
-1
تدریس دروس ریاضی به مدت  4سال در مقطع کارشناسی از سال 1353لغایت تیرماه 1357به سمت مربی
در دانشگاه صنعتی شریف
-2
تدریس دروس مختلف ریاضی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1358 تاکنون در دانشگاه گیلان
-5
فارغ التحصیل نمودن دو دانشجو دکتری در رشته کنترل و معادلات
-4
داشتن یک دانشجو دکتری ریاضی در دانشگاه گیلان در حال حاضر
-3
فارغ التحصیل نمودن حدود 13دانشجو کارشناسی ارشد
ج)کارهای اجرائی:
-1
مسئول موقت دانشگاه گیلان در سال 1359به مدت 5 ماه
-2
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان از سال 1359لغایت 1363
-5
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان 1370 - 1376
-4
رئیس دانشگاه پیام نور قزوین 1378-1380
-3
مدیر کل دفتر آزمونسازی و روانسنجی سازمان سنجش آموزش کشور و مسئول آزمونهای بین الملل از سال  1381 لغایت شهریور 1393
-3
قائم مقام معاون امور آزمونها و مشاور بین الملل رئیس سازمان سنجش از شهریورماه سال 1393
د)کارهای تحقیقاتی:
-1
دارای 21 مقاله در ژورنالهای داخلی و بین المللی که یکی از آنها Hot Paperاست که در مجله SIAM آمریکا در سال 1989 چاپ شده است و صدها تن از دانشمندان با آن رجوع کرده اند. همچنین 4مقاله دارای ایندکس ISIمیباشد.
-2
تالیف کتاب «نگرشی هندسی در کنترل غیرخطی» -1انجام طرح ملی «

3- انجام طرح ملی <تصحیح پاسخ نامه های پاسخ کوتاه با استفاده از شبکه های عصبی>

4- ترجمه دو کتاب درسی یکی برای دوره کارشناسی و دکتری که به چاپ رسیده است