برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور

 

فردوس آقاگل‌زاده سیلاخوری (متولد ۱۳۳۵)، زبان‌شناس ایرانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه تحلیل گفتمان انتقادی است. مدیریت گروه تخصصی «کاربردشناسی و تجزیه و تحلیل کلام» را در انجمن زبان‌شناسی ایران بر عهده دارد.

فردوس آقاگلزاده در دانشگاه علامه طباطبایی، رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل پرداخت. تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته زبان شناسی همگانی در دانشگاه تربیت مدرس و تکمیل تحقیقات دکتری را در دانشگاه لیورپول انگلستان سپری کرد. وی پس از اتمام تحصیلات خود، به عنوان عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرد. تا کنون بیش از 120 مقاله علمی در مجلات و همایش‌های عملی داخلی و بین‌المللی ارائه داده‌است.

آثار

 • «تحلیل گفتمان انتقادی: تکوینتحلیل گفتماندر زبان‌شناسی»، فردوس آقاگل زاده، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۵
 • «تحلیل گفتمان­های رادیو بر پایه نظریه‌ها و راهبردهای زبان‌شناسی»، فردوس آقاگل‌زاده، تهران: طرح آینده، ۱۳۸۹
 • "فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی (توصیفی-تحلیلی)، فردوس آقاگل زاده و حسین داوری، تهران: نشر علمی، 1393

سمت‌ها و فعالیت‌ها

 • سرپرست آزمایشگاه‌های زباندانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵ تاکنون
 • جانشین معاونت پژوهشیدانشکده ادبیات و علوم انسانی، از ۱۳۷۶ تا کنون
 • سرپرست کتابخانه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ۸۱-۱۳۷۸
 • معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه تربیت مدرس، ۸۴-۱۳۸۱
 • مدیر گروه زبان شناسیدانشگاه تربیت مدرس، از ۱۳۸۵ تا 1391
 • عضوانجمن زبان‌شناسی ایران
 • عضو انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 • عضو انجمنزبان و ادبیات فارسی
 • عضوانجمن نقد ادبی ایران