برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر محمد عیسائی تفرشی

 

 

 

 

1- اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: محمّد عيسائی‌تفرشي

تاريخ تولد:  1330

محل تولد: تفرش

وضعيت تأهل: متأهل

نشانی گروه: دانشكده حقوق – گروه حقوق خصوصی

دانشگاه تربيت مدرس، صندوق پستي 139 – 14115 تهران، ايران

تلفن: 82884644 – 82883650 (021)

دورنگار: 88028236 (021)

پيام نگار (پست الكترونيكي): این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

2- سوابق تحصيلي  

دوره

نام دانشگاه – دانشكده

رشته

تاريخ فارغ التحصيلي- ميانگين

كارشناسي

تهران

حقوق

1353 - 76/3 (از 4)

كارشناسي‌ارشد

تهران

حقوق خصوصي

1356 – 66/3 (از 4)

دكتري

تربيت مدرس

حقوق خصوصي

1375 – 48/18 (از 20)

 

نام خانوادگی قبلی: عیسی تفرشی*

 

3- سوابق شغلي

استاد                  دانشگاه تربیت مدرس، تهران    (از آذر ماه 1389 تاکنون) – پایه فعلی 37
دانشيار                دانشگاه تربيت مدرس، تهران    (از سال 1381 تا آذر ماه 1389)

استاديار               دانشگاه تربيت مدرس، تهران    (از سال 1375 تا 1381)

مربي                  دانشگاه تربيت مدرس، تهران    (از سال 1370 تا 1375)

مربي                  دانشگاه مازندران، بابلسر          (از سال 1358 تا 1370)

 

4- عنوان پايان نامه و رساله

كارشناسي ارشد: عقد بين غائبين در حقوق ايران و انگليس

دكترا: تحولات حقوقي در نظام شركتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي

* اين رساله در سومين دوره معرفي پايان نامه هاي برگزيده دانشجويان كشور (سال 1379) رتبه دوم را در رشته علوم انساني كسب نمود و اينجانب موفق به دريافت لوح تقدير از معاون اول رياست جمهوري شدم.

 

5- عضويت در مجامع علمي

كانون وكلاي دادگستري مركز از سال 1357 تاكنون

 

6- داوري مقاله‌هاي مجلات علمي

حداقل 40 مورد

 

7- زمينه‌هاي مورد علاقه تحقيقاتي

1) حقوق شرکت های تجاری             3) حقوق مدنی                         5) حقوق تجارت تطبیقی           7) آیین دادرسی مدنی

2) حقوق تجارت                            4) حقوق تجارت بين‌المللي           6) مسئولیت مدنی

8- مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي (نام نويسنده يا نويسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال، صفحات)

1) محمّد عيسي‌تفرشي (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني حقوق مدني)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 5، زمستان 1376، ص 74 – 54

2) محمّد عيسي‌تفرشي و جليل قنواتي خلف‌آبادي (اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و  حقوق مدني ايران)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 9، زمستان 1377، ص 133 – 115.

3) محمّد عيسي‌تفرشي (مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311)، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)، ش 14، 1379، ص 61 – 40.

4) محمّد عيسي‌تفرشي و بهزاد پورسيد (اجبار به انجام دادن عين تعهد)، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور (دانشگاه شاهد)، ش 28، 1379، ص 111 – 103.
5) محمّد عيسي‌تفرشي و محمّدرضا كاميار، «مبناي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين‌المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران»، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 35 – 21
6) محمّد عيسي‌تفرشي، سيدحسين صفائي و جليل قنواتي خلف‌آبادي، «تحليل نمايندگي ناشي از تنفيذ در حقوق انگليس، اسلام و ايران» ، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني‌، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 104 – 79

7) محمّد عيسي‌تفرشي و احمد بيگي‌حبيب‌آبادي، تعريف و ماهيت حقوقي ادغام قانوني (واقعي) شركتهاي سهامي (در حقوق امريكا، انگليس و ايران)، مجله علمي – پژوهشي علوم اجتماعي و انساني ، (دانشگاه شيراز)، دوره هفدهم، ش 33، پائيز 1380، ص 92 – 79

8) محمّد عيسي‌تفرشي، گودرز افتخارجهرمي و مرتضي شهبازي‌نيا، «تحول نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي در مقررات اتاق بازرگاني بين‌المللي» ، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 19 – 1
9) محمّد عيسي‌تفرشي، حسين مهرپور و مهرزاد ابدالي، «اجراي حقوقي اخلاق»، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، دوره پنجم ، ش 21، زمستان 1380، ص 140 – 125
10) محمّد عيسي‌تفرشي و سيدحسن وحدتي شبيري، «ماهيت حقوقي، احكام و آثارقرارداد، «اجاره به شرط تمليك» (مطالعه تطبيقي)" فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور، (دانشگاه شاهد)، سال نهم، شماره 36، دي 1380، ص 132 – 119

11) محمّد عيسي‌تفرشي و ابراهيم شعاريان ستاري، وضعيت حقوقي تعهدات قراردادي مؤجل متوفي، مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني، (دانشگاه تبريز)، شماره 3 – 2، تابستان و پائيز 1381، ص 227 – 191

12) محمّد عيسي‌تفرشي، مصطفي محقق‌داماد و سيدحسن وحدتي‌شبيري، قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، مجله علمي– پژوهشي نامه مفيد، (دانشگاه مفيد)، شماره 33، بهمن 1381، ص 40 – 12
13) محمّد عيسي تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی، مجله پژوهش حقوق و سیاست (دانشگاه علامه طباطبایی)، شماره 7، زمستان 1381، ص 48-21،
14) محمّد عيسي‌تفرشي، عبدا... شمس و فريبرز ايمانيان، تفسير حقوق مدني در قانون مدني، فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 28 ، بهار 1382، ص 31 – 1

15) محمّد عيسي‌تفرشي و مرتضي شهبازي‌نيا، استقلال ضمانت نامه بانكي و آثار آن در حقوق تجارت بين‌الملل، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد، (دانشگاه مفيد)، شماره 37، مرداد و شهريور 1382، ص 24 – 5
16) محمّد عيسي‌تفرشي و نعمت‌ا... الفت، مباني فقهي – حقوقي ماده 768 قانون مدني، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد (دانشگاه مفيد)، شماره 40، بهمن و اسفند 1382، ص 108 – 85
17) محمّد عيسي‌تفرشي و محمود حكمت‌نيا، مسئوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد (دانشگاه مفيد)، شماره 43، مرداد و شهريور 1383، ص 110 – 91
18) محمّد عیسی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکت های سهامی، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 41، شهریور 1383، ص 58 – 35

19) محمّد عيسي‌تفرشي و فخرالدين اصغري آقمشهدي، لزوم قابل پيش‌بيني بودن ضرر ناشي از نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (مصوب 1980) و حقوق ايران، فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني) ، شماره 29 ، زمستان 1383، ص 71 – 53
20) محمّد عيسي تفرشی و اصغر محمودی، تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست (دانشگاه علامه طباطبایی شماره 13، زمستان 1383، ص 46-19،
21) محمّد عيسي تفرشی و مهرزاد ابدالی، بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 37، زمستان 1383، ص 21-1
22) محمّد عیسی تفرشی و مرتضی نصیری و عباداله رستمی چلکاسری، مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 41، خرداد 1384، ص 157 – 137
23) محمّد عیسی تفرشی و محمّد باقر پارساپور، مبانی فقهی سهام ممتاز (با امتیاز سود بیشتر) در شرکتهای سهامی، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 40، مهر 1384، ص 35 – 21
24) محمّد عيسي تفرشی و علیرضا فصیحی زاده، استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 47، مهر 1385، ص 48 – 27
25) محمّد عیسائی تفرشی، محمود صادقی و محمّد رضا شرافت پیما، تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 54، زمستان 1386، ص  ؟؟؟؟؟؟؟؟
26) محمّد عیسائی تفرشی، سید حسین صفایی و سید مصطفی محقق داماد و رسول مظاهری کوهانستانی، معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 54، زمستان 1386، ص  ؟؟؟؟؟؟؟
27) محمّد عیسائی تفرشی و سید محمّد اسدی نژاد، ویژگیهای مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی، مجله علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، خرداد 1387، ص 109 – 91
28) محمّد باقر پارساپور، محمّد عیسائی تفرشی و سید مصطفی محقق داماد، تأثیر اجرای بخشی از تعهد متقابل یا اجرای ناقص آن بر حق حبس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انساني، (دانشگاه تربيت مدرس)، شماره 58، پائیز 1387، ص  ؟؟؟؟؟؟؟؟
29) مرتضی نصیری، محمّد عیسائی تفرشی و مجید قربانی لاچوانی، معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)، مجله علمی – پژوهشی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 24، بهار 1387، ص  ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

9 -  كتاب (نگارش يا ترجمه) با ذكر نام كتاب، ناشر، سال انتشار

1) مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري (جلد اول)، دانشگاه تربيت مدرس، 1378.
2) تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چ1، فروردین 1386.
3) مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، (جلد دوم)، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

 

10 - طرح تحقيقاتي در دست اقدام

       . . .

11- دروس تدريس شده

1) حقوق تجارت، حقوق كار                                                  دوره كارشناسي

2) حقوق تجارت، حقوق مدني (1)، حقوق مدني (2)، آئين دادرسي مدني، حقوق تجارت تطبيقي، حقوق بين‌الملل خصوصي، سمينار  
در دوره كارشناسي‌ارشد (از سال 1370 تاكنون)

3) حقوق تجارت پيشرفته ،حقوق تجارت تحلیلی ، حقوق مدني پيشرفته (1)، حقوق مدني پيشرفته (2)، حقوق تجارت تطبیقی، روش تحقیق
دردوره دكتري (از سال 1375 تاكنون)

 

12- عناوين رساله‌ها و پايان نامه‌ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي و مشاوره اينجانب

 

12 - 1 – رساله‌هاي راهنمايي شده (دكتري)

رديف

عنوان رساله

نام دانشجو

تاريخ دفاع

1

الزام به انجام دادن عين تعهد در حقوق تجارت بين‌الملل

بهزاد پورسيد

15/12/78

2

مطالعه‌تطبيقي‌ادغام‌شركتهاي‌سهامي‌در‌حقوق‌ايران، انگليس و آمريكا

احمد بيگي‌حبيب‌آبادي

20/6/80

3

مسئووليت مدني متصدي حمل و نقل تركيبي براساس كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد و مقايسه آن با حقوق ايران

محمّدرضا كاميار

22/8/80

4

ماهيت‌ حقوقي ‌معاملات ‌سهام ‌شركتهاي ‌تجاري، آثار و احكام آن (مطالعه تطبيقي)

رضا سكوتي نسيمي

11/12/81

5

تطبيق اصول اجراي تعهدات قراردادهاي تجاري بين‌المللي با موازين حقوق ايران

سيدابراهيم اميني

12/12/83

6

تحليل مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد بر فقه اسلامي

محمود حكمت‌نيا

26/12/83

7

ضمان ناشی از تفویت منفعت

علیرضا  فصیحی زاده

24/12/84

8

اصول و مبانی حقوقی مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران

سید محمّد اسدی نژاد

4/5/85

9

مفهوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)

محمّد رضا شرافت پیما

28/6/86

10

نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متفابل (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

محمّد باقر پارساپور

18/7/86

11

تعهدات به وسیله و به نتیجه

عبدالمجید مرتضوی

بهمن 1387

12

اداره موقت شرکت های تجاری متوقف (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

محمد ورمزیار ارزانفودی

خرداد 1388

13

مطالعه تطبیقی رهن اموال غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا

فریده شکری

آذر 1388

14

بررسی تحلیلی- تطبیقی نطام حقوقی تأمین سرمایه شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

سید یونس نورانی مقدم

آذر 1388

15

مطالعه تطبیقی رهن و وثیقه سهام شرکت های سهامی و اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلیس

کمال نیک فرجام

1389

16

مبانی حقوقی و فقهی رقابت

علی ناصحی

12/11/1392

17

مسؤلیت ناشی از تأخیر پیمانکار در اجرای قرارداد های پیمانکاری         بین المللی

فیروز احمدی

تیر 1394

        
12 - 2 – رساله‌هاي مشاوره شده (دكتري)

رديف

عنوان رساله

نام دانشجو

تاريخ دفاع

1

تعهدات عرفي بايع و مشتري

عبدالمجيد آقايي

3/5/78

2

قوه قاهره ‌در حقوق ‌ايران، اسلام ‌و آراي ‌ديوان ‌داوري‌ دعاوي‌ ايران ‌و ايالات ‌متحده

محسن اسماعيلي

24/11/78

3

مباني و آثار حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث

محمود صادقي

27/2/79

4

تعيين قراردادي خسارت تخلف از اجراي تعهد

قاسم شعباني

4/4/79

5

سوء استفاده مدیران از اختيار ادارۀ شركتهاي تجاري (دریک مطالعه تطبیقی)

سيدالهام‌الدين‌شريفي آلهاشم

20/4/79

6

جنبه‌هاي حقوقي مشاركت تجاري بين‌المللي

حسين بيابانگرد

22/4/79

7

آثار مسئوليت تضامني قراردادي (مطالعه تطبيقي)

حسين گندمكار

15/8/79

8

وضعيت حقوقي و آثار قراردادهاي داوري منعقده بين دولت ايران و شركتهاي خارجي

محمّد اديب

11/11/79

9

وظيفه زيان ديده در تقليل خسارت (مطالعه تطبيقي)

سيدمحسن سادات اخوي

25/6/80

10

شيوه‌هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني و كارآئي آنها

بيژن حاجي‌عزيزي

17/7/80

11

نظريه كلي نمايندگي در حقوق ايران و انگليس

جليل قنواتي

7/8/80

12

ضمانت نامه بانكي بين‌المللي

مرتضي شهبازي‌نيا

8/9/80

13

حدود آزادي اراده در سلب حقوق مدني

فريبرز ايمانيان

25/2/81

14

تأثير منع قانوني بر قرارداد در حقوق ايران

عليرضا باريكلو

9  /7/81

15

مباني مسئوليت ناشي از تخلف از اجراي تعهد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه)

سيدحسن وحدتي‌شبيري

  23/10/81

16

نظريه‌كلي‌نظم‌عمومي‌و اخلاق حسنه در حقوق مدني (مطالعه تطبيقي)

مهرزاد ابدالی

25/10/81

17

مسئوليت ناشي از عدم مطابقت كالا : مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا 1980 با حقوق ايران

فخرالدين اصغري
آقمشهدي

  14/12/81

18

مطالعه تطبیقی شرایط وآثارانتقال قرارداد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريكا

ابراهيم شعاريان ستاری

14/12/81

19

تعليق قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي و مقايسه آن با حقوق ايران

عبادالله رستمي چلکاسری

18/12/83

20

تصرفات حقوقی منافی حق متعهدٌ له

اسماعیل نعمت الهی

26/12/85

21

وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی(جوینت ونچر)      بین المللی

ولی الله احمدوند

18/6/86

22

ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران

رسول مظاهری کوهانستانی

28/7/86

23

نظام حقوقی بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

مجید قربانی لاچوانی

25/12/86

24

تبین حقوقی و فقهی ماهیت و ویژگی های قراردادهای اختیار معامله

جواد حسین زاده

1387

25

تعدد مسؤلان جبران خسارت در مسؤلیت مدنی و تأثیر آن بر حق زیان دیده برای مطالبه غرامت در حقوق ایران

کامبیز رعدی

فروردین 1388

26

مسؤلیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران: تحلیل حقوقی_اقتصادی

علی طهماسبی

بهمن 1388

27

ماهیت حقوقی، شرایط و آثار قرارداد انتقال فناوری

محمد احسنی فروز

بهمن 1389

28

مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا

علی شهسواری

اسفند 1390

29

تحلیل محدودیت های اراده در داوری تجاری بین المللی

حسین علمی

بهمن 1391

30

جرایم خاص مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

علیرضا سعید

1393

31

 

خانم شریعتی

 

          
12 - 3 – پايان نامه‌هاي راهنمايي شده (كارشناسي‌ارشد)

 

رديف

عنوان پايان‌نامه

نام دانشجو

تاريخ دفاع

1

حقوق و وظايف مالك و مستاجر درقرارداد اجاره كشتي در حقوق ایران وانگلیس

عبدالرحيم ترابي

9/2/77

2

جعاله در نظام بانكداري اسلامي

رسول مظاهري

7/7/77

3

مسئوليت مدني شركتهاي سهامي

اعظم فريدنيا

7/11/77

4

ماهيت حقوقي پذيره نويسي و شركت سهامي

هادي غلامي

10/11/77

5

احكام‌وآثار‌اوراق‌قرضه‌واوراق مشاركت در شركتهاي سهامي

حجت‌الله عسگري

24/12/77

6

مفهوم توابع مبيع در فقه و قانون مدني

عليرضا قربانزاده

20/2/78

7

سازمان مديريت و نظارت در شركت سهامي

رمضانعلي مافي

20/2/78

8

تحول حقوقي ناشي از قانون روابط موجر و مستأجر 1376

طالب محمودي

28/4/78

9

اهليت شركتهاي تجاري

جواد حسين‌زاده

26/4/79

10

تغييرات‌ در ‌سرمايه شركتهاي تجاري(مطالعه تطبيقي)

فاطمه‌السادات حسيني

13/12/80

11

اركان تشكيل دهنده شركت با مسئوليت محدود

عطا غفاري

19/3/81

12

رهن در حقوق تجارت

مجید قربانی لاچوانی

31/6/81

13

مقايسه اركان تشكيل دهنده شركتهاي سهامي و تعاوني

فريده شكري

21/3/82

14

صلاحيت دادگاهها در امور مدني

مرضيه نصراصفهاني

31/3/82

15

بررسی نقش و جایگاه حقوقی- اداری هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

احمد اسفندیاری

آبان 1382

16

جايگاه حقوقي و نقش مديران در شركتهاي تجاري

سیدرحيم مصطفوي

19/12/83

17

بررسی تطبیقی ضوابط اعتبار قراردادهای تجاری بین المللی و موازین حقوقی ایران

احمد حیدری

23/11/86

18

بررسی تطبیقی ضوابط اعتبار قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و موازین حقوقی ایران

سید الهام الدین شریفی آل هاشم

1386

19

وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت های سهامی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

خیراله دلفانی

بهار 1388

20

قواعد عمومی حاکم بر تشکیل شرکت های سهامی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

سعید شفایی

خرداد 1388

21

مدیریت حل اختلاف قراردادهای حوزه نفت و گاز

محمدرضا مساحی

بهمن 1388

22

اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

حمزه برزش آبادی

8/8/1389

23

مقایسه شرکت های تجاری موضوع لایحه تجارت مصوب 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در مرحله تشکیل

حمید کبیری شاه آباد

شهریور1392

24

مبانی و شرایط عمومی قرارداد مشارکت در حوزه نفت و گاز بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخزن

تقی ابراهیمی

مهر 1392

 

            
12- 4 – پايان نامه‌هاي مشاوره شده (كارشناسي‌ارشد)

رديف

عنوان پايان‌نامه

نام دانشجو

تاريخ

1

حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران

علیرضا حاج شریفی

1374

2

رزیم حقوقی بازرسی کالا در حقوق تجارت بین الملل

غلام رضا رفیعی

پاییز 1374

3

زمان‌اجرا ي قرارداد و تأثير آن در مسئوليت قراردادي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگليس)

مشيت‌الله نوروزي شمس

20/2/75

4

انتقال سهام شركتهاي سهامي‌در حقوق ايران و انگليس

محمّد زرنگ

18/3/75

5

وکالت بلاعزل در معاملات ناقله ‌در حقوق ايران

حسین هاشمی فر

تابستان 1375

6

اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق كشورهاي ايران، فرانسه و انگليس)

عباس طوسي

14/11/75

7

وظايف‌واختيارات‌ولي‌قهري‌درحقوق‌ايران‌(مطالعه‌تطبيقي)

اكبر ايمان‌پور

25/12/75

8

لزوم ماليت داشتن موردمعامله معاملات معوض

رشید رشيدي

7/4/76

9

ماهيت حقوقي معامله با خود و نفوذ و آثار آن

خليل قائدي

21/4/76

10

توكيل در اقرار

محمود حكمت‌نيا

6/10/76

11

تحليل اصل استقلال امضائات در اسناد تجاري و بررسي تطبيقي آن در حقوق ايران و انگليس

محمّد فخرايي

14/10/76

12

موضوع عقد صلح

اسماعيل‌نعمت‌الهي

7/12/76

13

وضعيت اعمال حقوقي صغير مميز

عليرضا مظلوم رهني

30/4/77

14

بدل حيلوله : احكام و آثار قانوني آن

سيدمحسن مطلبي

31/4/77

15

تعهدات‌موجردرمقابل مستأجر در اجاره اشياء و املاك

داريوش محمدپور

7/9/78

16

وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين و مطالعه تطبيقي با حقوق مصر

محمّد شاه‌محمدي

8/12/78

17

ماهيت و آثار حقوقي تعهد يكطرفه (مطالعه تطبيقي)

محمّدرضا‌محسني

12/3/80

18

خريد و فروش اعضاي بدن

علي اكبرمرادي

31/4/80

19

شرط وجه‌التزام در قرار دادها (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس و اسناد سازمان بين‌المللي)

علي‌عبدي

19/6/80

20

اركان اداره شركت با مسئوليت محدود (مطالعه تطبيقي)

يوسف‌جمالي

22/7/80

21

دعواي متقابل

احد خاكپور

9/11/80

22

تقسيم‌بندي مقررات مسئوليت مدني در حقوق ايران براساس مباني و نظريات مختلف و آثار عملي آن

مهدي كاهه

19/3/81

23

حقوق دارنده سند تجاري نسبت به محل آن

زهره مؤتمر

20/3/82

24

مقايسه‌بين‌دعواي رفع تصرف عدواني با دعواي خلع‌يد

مهدي جوهري

9/12/82

25

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد پیش فروش مسکن

سید علی اصغر خانیان

مرداد 1387

26

مسئولیت ناشی از مذاکرات و توافقات پیش قراردادی

فرزانه رستگار

تیر 1389

 

13- اسامي سه نفر متخصص آشنا به فعاليتهاي علمي عضو هيأت علمي:

1) دكتر بهروز اخلاقي

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

2) دكتر سيدمصطفي محقق‌داماد

استاد گروه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

3) دكتر سيدحسين صفايي

استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

 

14 - سنوات خدمت مديريت در دانشگاه  

رديف

سمت و نوع فعاليت

محل

مدت

شماره و تاريخ ابلاغ

توضيحات

از

تا

1

معاون‌اداري و مالي دانشكده

دانشگاه مازندران

17/3/59

1/10/60

548/20 – 17/3/59

 

2

سرپرست دانشكده

دانشگاه مازندران

1/10/60

19/2/63

3544 - 1/10/60

 

3

معاون‌آموزشي‌و‌دانشجوئي دانشگاه

دانشگاه مازندران

28/9/61

9/11/62

6609- 28/9/61

 

4

معاون‌آموزشي‌ودانشجوئي دانشگاه

دانشگاه مازندران

10/11/62

20/6/63

14063 – 10/11/62

 

5

رييس دانشكده علوم انساني

دانشگاه مازندران

20/3/64

19/2/67

636- د- ر-20/3/64

 

6

سرپرست‌معاونت‌آموزشي‌و‌دانشجوئي دانشگاه

دانشگاه مازندران

20/8/66

16/2/67

12993/25-20/8/66

 

7

معاون‌آموزشي‌ودانشجوئي دانشگاه

دانشگاه مازندران

17/2/67

10/8/69

1552/25/55-17/2/67

 

8

مسئول دفتر حقوقي دانشگاه

دانشگاه‌تربيت‌مدرس

3/12/70

3/8/72

6321/23 – 3/12/70

 

9

معاون‌آموزشي‌دانشكده‌علوم انساني

دانشگاه‌تربيت‌مدرس

3/7/72

6/4/74

2678/ت – 3/7/72

 

10

رييس بخش حقوق و علوم سياسي

دانشگاه‌تربيت‌مدرس

27/6/73

8/6/77

10808/1-27/6/73

 

11

مدير گروه حقوق

دانشگاه‌تربيت‌مدرس

5/9/79

9/9/84

19448/21 – 5/9/79

 

12

مشاور معاون آموزشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1/7/83

کنون

8259/2 – 1/7/83

 

 

 

 

15 - عضويت در كميته‌ها و شوراهاي دانشگاه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ...

رديف

نام كميته يا شورا

مدت

 

 

از

تا

1

عضو اصلي و رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاههاي مازندران و گيلان

25/3/64

3/5/69

2

عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي انتظامي دانشگاه مازندران

13/9/65

3/12/71

3

عضو كميته گزينش استاد دانشگاه مازندران

20/2/67

20/10/76

4

عضو اصلي و رئيس هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه مازندران

21/8/69

28/6/76

5

عضو اصلي و رئيس هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه تربيت مدرس

4/3/72

26/8/85

6

عضو شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس

3/7/72

كنون

7

عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي انتظامي دانشگاه مازندران

10/6/73

9/6/75

8

عضو كميته اساسنامه‌هاي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

11/12/76

كنون

9

عضوكميته‌تخصصي‌علوم‌انساني‌شوراي‌گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

8/6/77

1/1/88

10

نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري در هيأت امناي دانشكده علوم حديث (وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) )

2/10/77

16/11/85

11

عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس

21/3/80

20/3/82

12

عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

28/5/81

28/5/84

13

عضو شوراي حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

28/10/81

2/6/84

14

عضویت در هیأت تحریریه پژوهشنامه بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

بهار 82

1388

15

سرپرست كميته اساسنامه‌هاي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

22/7/83

كنون

16

عضو کمیسیون تخصصي علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس

29/7/83

1/4/85

17

عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه علوم انسانی مدرس

1/11/83

کنون

18

عضویت در هیأت تحریریه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

1/12/84

کنون

19

عضویت در کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

3/3/85

1/1/88

20

عضو کمیسیون تخصصي علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس

29/6/85

29/6/87

 

 

16-  ساير فعاليتها و ...

1) مشاور حقوقي دانشگاه مازندران از 1360 تا 1370

2) مشاور حقوقي دانشگاه تربيت مدرس از 17/9/70 تا 3/8/72

3) ارزشيابي 2 كتاب حقوقي

4) پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1380

5) استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال 1381