برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

آقای دکتر محمد عیسائی تفرشی

 جناب آقای محمّد عيسائی‌تفرشي 

عضو محترم هیات امناء

ادامه مطلب: آقای دکتر محمد عیسائی تفرشی

آقای دکتر بهروز دری

جناب آقای دکتربهروز دری

عضو محترم هیات امناء

ادامه مطلب: آقای دکتر بهروز دری

آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

بیوگرافی ریاست مؤسسه 

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

عضو محترم هیات امناء

ادامه مطلب: آقای دکتر سید مرتضی نوربخش

آقای سید احمد حسینی

جناب آقای سید احمد حسینی

عضو محترم هیات امناء

آقای دکتر مولائی دهکردی

جناب آقای دکتر مولائی دهکردی 

ریاست محترم هیات امناء

آقای دکتر اسداله آسرائی

 

جناب آقای دکتر اسداله آسرائی

عضو محترم هیات امناء

ادامه مطلب: آقای دکتر اسداله آسرائی

آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور

آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور

عضو محترم هیات امناء

ادامه مطلب: آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور

حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان

حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان

عضو هیات امناء

ادامه مطلب: حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان