برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

اطلاعیه در خصوص زمان نهایی برای آزمون نرم افزار spss دکتر ابراهیمی(گروه مدیریت کارشناسی ارشد)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت جناب آقای ابراهیمی
 
با توجه به هماهنگی قبلی انجام شده برای آزمون نرم افزار تکمیلی درس آمار و عدم حضور کامل دانشجویان در زمان تعیین شده گروه مدیریت به عنوان آخرین فرصت و برای کمک مجدد به دانشجویان روز پنجشنبه مورخ 95/05/21 ساعت 13 به عنوان زمان نهایی برای آزمون نرم افزار spss و ساعت 11 همان روز را برای آزمون تکمیلی آمار اعلام می نماید.ضمنا دانشجویان می توانند در صورت تمایل روز پنجشنبه 95/05/14 از ساعت 10 صبح تا 15 بعدازظهر جهت رفع اشکالات درسی مراجعه نمایند.