برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

جهت ثبت نام در سامانه تامین مقالات و مدارک علمی لاتین

بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه تامین مقالات و مدارک علمی لاتین به آدرس articlegate.ir امکان دسترسی به مقالات بیش از 200 پایگاه اطلاعاتی معتبر دنیا فراهم شده است. لذا اعضای محترم هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 و 93 کلیه رشته ها می توانند. با عضویت در سامانه مذکور، مقالات و مدارک مورد نیاز خود را به صورت آنلاین از سامانه دریافت کنند. لازم است افراد مذکور به منظور عضویت در سامانه به مسئول کتابخانه دانشگاه جناب آقای مرادی مراجعه نمایند.