برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور
 
1- مراجعه دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي پليس+10 و دریافت کد سخا
2- ورود به سامانه http://services.epolice.ir (براي ورود به سيستم نام کاربري را با کدملي و کلمه عبور را با کدسخا وارد نمايید.) و با تکمیل اطلاعات درخواستی و مراحل مربوطه فرآیند تکمیل ثبت نام را انجام دهید.
3- اطلاع رسانی به مسئول امور مشمولین دانشگاه جهت تایید نهایی درخواست خروج از کشور (آقای کشاورز شماره تماس 02832579011)