برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

ساعت

 

روز و تاریخ

12-8

16-12

16  الی 8 صبح فردا

شماره تماس کارشناس آموزش

 

سه­ شنبه 28/10/95

مترجمی زبان انگلیسی (همه مقاطع)

آموزش زبان انگلیسی

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کریمی: 32577196- 028

 

زیست فناوری

زیست شناسی

خانم کاظمی:

32577191 - 028

 

چهار­شنبه 29/10/95

زبان و ادبیات انگلیسی

حسابداری (کاردانی)

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کریمی: 32577196- 028

 

حسابداری بازرگانی

آمار

آقای محمودی: 32579895- 028

 

علوم اجتماعی

 

­پنج­شنبه 30/10/95

حسابداری

(کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

مهندسی صنایع غذایی

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

آقای محمودی: 32579895- 028

 

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی

  (همه مقاطع)

خانم کاظمی:

32577191 - 028

 

جمعه

01/11/95

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد از 8 صبح جمعه لغایت 8 صبح شنبه

خانم ملک­محمدی: 32569890- 028

 

­شنبه 02/11/95

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم کاظمی:

32577191- 028

 

مهندسی صنایع

مهندسی پزشکی

 

خانم رحمانی:

32577198- 028 

 

مهندسی برق

(کارشناسی پیوسته، همه گرایش­ها)

(ورودی‌های قبل از 93)

مهندسی برق

(کارشناسی پیوسته، همه گرایش­ها)

(ورودی­های 93 و بعد از آن)

 

یک­شنبه 03/11/95

الکترونیک و الکتروتکنیک

(کاردانی پیوسته)

(ورودی­های قبل از 94)

 الکترونیک و الکتروتکنیک

(کاردانی پیوسته)

(ورودی­های 94 و بعد از آن)

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم رحمانی:

32577198- 028

 

مهندسی برق

 (کارشناسی ناپیوسته، همه گرایش­ها)

(ورودی­های قبل از 94)

مهندسی برق

 (کارشناسی ناپیوسته، همه گرایش­ها)

(ورودی­های 94 و بعد از آن)

 

دو­شنبه

04/11/95

مهندسی عمران

مهندسی اجرایی عمران

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم رحمانی:

32577198- 028

 

معماری (کاردانی)

معماری

(کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

 

خانم نادری:

32577197- 028

 

صنایع فلزی

(کاردانی و کارشناسی)

ساختمان

 

سه­ شنبه

05/11/95

کامپیوتر (کاردانی)

کامپیوتر

 (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد دارند.

خانم نادری:

32577197- 028

 

نقشه­ برداری

 (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته)

نقشه ­کشی عمومی

(کاردانی پیوسته)