برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

زمان بندی جهت صدور گواهی موقت و دریافت دانشنامه

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند صدور گواهی موقت تنها در روز های دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه با گرفتن نوبت قبلی امکان پذیر است. در ضمن دریافت دانشنامه صرفاً در روز پنج شنبه و با ارائه مدرک موقت، کارت پایان خدمت ( برادران ) و مبلغ 30 هزار تومان امکان پذیر است.